Робота касира протягом зміни.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота касира протягом зміни.Організація розрахунків з покупцями в магазині залежить від застосовуваного методу продажу товарів. У більшості магазинів контрольно-касові машини установлені на прилавках, розрахунок у цьому випадку провадять продавці - касири (одночасна оплата).

Після того як касир вибив 2 - 3 нульових чеки, зробив якщо буде потреба програмування ЕККА, оперативне зміна в ціні, збільшення наявної кількості товару, вніс словесний внесок (тобто розмінну монету), касир приступає до обслуговування покупців, тобто працює в режимі «реєстрація».

Отже: 1) ключ в «режим реєстрація», на індикаторі - - - - -- - - - (8 тире),

2) за допомогою цифрових клавіш увести пароль (до 8 цифр запрограмованих раніше) або ж 10ОПЛАТА ОПЛАТА ОПЛАТА → сума розмінної монети → ВН. (Зберігаємо на робочому місці до кінця зміни).

Протягом зміни касир пробиває через касу: а) чек одиничної покупки без визначення здачі, наприклад: 2 · X№ряда→КОД ТОВАРА ОПЛАТА;

б) з визначенням здачі:

2· X № ряда → КОД ТОВАРА ПС купюра покупателя → ОПЛАТА;

в) чек збірної покупки з визначенням і без визначення здачі:

2 · 5 X№ ряда → КОД ТОВАРА · 3Х→№ ряду → КОД ТОВАРА 3 5 Х→№ ряду → КОД ТОВАРАПС→ ввод купюри покупця → ОПЛАТА.

Якщо покупець купує 1 одиницю товару, необхідно набрати № ряду → КОД ТОВАРУ й т.д.

Не поспішаєте натискати на клавішу ОПЛАТА; дочекайтеся від покупця грошей. Касир зобов'язаний чітко назвати суму отриманих грошей і покласти гроші на очах у покупця, надрукувати чек на контрольно-касовій машині, оголосити загальну вартість покупок, назвати суму здачі і видати її разом із чеком, при цьому паперові купюри і розмінну монету видати одночасно і після закінчення розрахунку покласти гроші в грошовий ящик.

 

Можливі несправності ЕККА «Датекс МР - 500Т»

При виникненні несправностей касир зобов'язаний:

- виключити контрольно-касову машину;

- викликати представника адміністрації;

- визначити характер несправностей.

У випадку неясного друкування реквізитів чека, невиходу чека або обриву контрольної стрічки разом із представником адміністрації перевірити відбитки чека на контрольній стрічці, підписати чек (якщо чек не вийшов, одержати нульовий, указавши на звороті правильну суму). При обриві (закінченні) контрольної стрічки необхідно заправити, оформивши кінці стрічки. Місця обриву контрольної стрічки оформляються так само, як і на початок і кінець стрічки, але із вказівкою часу обриву. Касирові забороняється працювати без контрольної стрічки або склеювати її в місцях обриву.

У випадку неможливості подальшої роботи через несправність машини касир разом із представником адміністрації оформляє закінчення роботи на ЕККА також, як при закінченні зміни з оцінкою в книзі обліку розрахункових операцій. При неможливості усунення несправності чинностями касира адміністрація викликає технічного фахівця (механіка ЦСО), зробивши відповідний запис у журналі обліку викликів тех. фахівців (КУРО).

Раптова зупинка ЕККА можлива при наступних помилках у діях касира: подвійне натискання клавіш, переповнення пам'яті машини при уведенні ціни товару, порушення послідовності уведення даних, сума готівки покупця менше вартості покупок і т.д. У таких випадках необхідно нажати на клавішу З (скидання) і блокування з машини знімається. Якщо ця операція не вивела ЕККА зі стану блокування, треба перевірити, чи завершена почата операція. Якщо ЕККА не вернувся в робочий стан, роботу необхідно призупинити, викликати адміністратора, оформити закінчення роботи й викликати механіка.

 

Закінчення роботи на ЕККА «Датекс МР - 500Т»

 

Касир після закінчення робочої зміни (до зняття показань лічильника ЕККА) повинен: підготувати грошовий виторг – розкласти готівку по купюрах, а монети – по їхньому достоїнству. На невикористані чеки касир складає акт, чеки погашає й додає до звіту. Представник адміністрації разом з касиром знімає показання лічильників: ключ у положенняХ→16 - загальний звіт, після знака = наторговані гроші.

Потім переводять ключ у положення «Реєстрація».

РЕГ→10ОПЛАТАнабрати інкасуєму суму→ ВД. Потім ключ переводять у положення Z→10каса друкує звіт→ на індикаторі з’являється повідомлення С – О →для підтвердження анулювання касового апарату натисніть 0 → касу анульовано – звіт вклеюють у книгу обліку розрахункових операцій і заповнюють КУРО.

Ключ ставить касир у положення ВИКЛ, виключає з розетки, грошовий ящик на ніч залишають відкритим, касу накривають чохлом.

Звіт за місяць.

За щомісяця представник адміністрації й касир знімають на касі звіт за місяць.

Для цього ключ у режим Х→2набрати номер звіту за 1 число→ підтвердити Г1ПСОПЛАТА .

Якщо звіт за місяць виконаний не вчасно, наприклад 3 - 5 числа, треба:

Ключ у Х→2№ звіти за1 число→Г1набрати той номер, що потрібний за дане число (по КУРО)→Г2ПСОПЛАТАвклеюємо в КУРО.

 

Робота ЕККА «Датекс» з електронними вагами

1. Для роботи каси з вагами необхідно підключити ваги до рознімання ЕККА.

2. Включити ваги й касовий апарат в електричну мережу. Ваги повинні могти готовому до зважування.

3. При програмуванні таблиці №2 поле 2, що характеризує тип каси повинен рівнятися 3. Для цього треба поставити ключ ПРГ: 1ХЦІНАОПЛАТАЧЕК – перевірка.

4. Для переходу в режим реєстрації повернути ключ у положення РЕГі ввести пароль оператора (наприклад, 10ОПЛАТА).

5. На площадку ваг покласти товар, що зважується (на індикаторі вага товару).

6. На клавіатурі ЕККА нажати клавішу Х, індикація ЕККА висвічується вага товару, потім касир набирає цифровий код (№ ряду), потім клавішу КОД ТОВАРУй т.д.

 

Режим звіту каси (Х,1)

 

Перехід до цього режиму відбувається шляхом установлення ключа на Х і натисканням на клавішу 1, на індикаторі 0 1-6. Можуть бути використані наступні види звітів:

1 – звіт по артикулах, друкуються код, оборот, найменування, продане кількість, загальна кількість оборотів.

2 – звіт по відділах, друкуються: № і оборот відділів з не нульовим оборотом, загальна кількість оборотів.

3 – звіт по групах товарів.

4 – звіт по податкових групах.

5 – звіт по операторах.

6 – загальний звіт.

ЦІНА – звіт не нульових цін.

Х – звіт не нульових наявних кількостей.

КОД – звіт по параметрах артикулів.

Печатка звітів починається при натисканні клавіш ЦІНА, Х, КОДОПЛАТА.

1. Щоб довідатися номер ряду, ціну треба: ключ у Х→1ЦІНАОПЛАТА. Печатка переривається поворотом ключа в інше положення.

2. Щоб довідатися наявна кількість артикулів треба: ключ у Х→1КОД ТОВАРУОПЛАТА.За допомогою цифрових клавіш і клавіш прямого доступу Г1 і Г2 можуть визначатися номера артикулів, наприклад: треба довідатися ціну, кількість або параметри артикула на номери з 50 по 55, треба: ключ у Х→1ЦІНА50Г155Г2ОПЛАТА.Якщо одиничний номер, наприклад 150, то ключ у Х→1Х150Г1150Г2ОПЛАТА. Щоб повернутися до вибору звіту, натисніть на клавішу прямого доступу Г4.

ЦІНА або КОД ТОВАРУ № →Г1→№ →Г2ОПЛАТА.

На уроці виробничого навчання. Вивчаємо ЕККА «Датекс МР 500 Т»

На виробничій практикі

Розділ 2. Організація роботи контролера-касира на ЕККА «Датекс МР – 50»

2.1 Будова ЕККА «Датекс – МР 50»

1. Перемикач режимів роботи:

Перемикач режимів роботи служить для переходу від одного режиму до іншого.

Режим роботи задається слідуючими комбінаціями клавіш.

· ВИМ ВМК, 1 – режим реєстрації

· ВИМ ВМК, 2 – режим Х – згальний звіт

· ВИМ ВМК, 3 – режим Z – звіт з обнулінням.

· ВИМ ВМК, 4 – режим програмування.

· ВИМ ВМК, 0 – відключення ЕККА

2. Індикатори:

Каса має один десяти розрядних цифровий індикатор.

3. Блок клавіатури:33 клавіші12 інформаційних та 21 функціональна.

Принтер

ЕККА працює на основі термопринтеру фірми «Датекс».

 

Видаткові матеріали: Паперова одношарова термострічка 57,5 мм, d - 65мм

ЕККА має електрону контрольну стрічку.

 

 

5. Оперативна пам'ять (ОП):

Блок ОП забезпечує зберігання інформації на протязі більше 90 днів (після вимикання каси від мережі).

Він функціонує на основі вмонтованого в касу акумулятора. Вірогідність інформації перевіряється автоматично при кожному включенні каси в мережу.

ОП умовно складається із двох модулів – робочого та програмного. Робочий модуль пам'яті апарата містить всю накопичену інформацію роботи касира за деякий період часу. Програмний модуль пам'яті містить таблиці (програмування пам'яті). Програмування таблиць у цьому модулі може виконуватися багаторазово.

Фіскальна пам'ять (ФП)

Блок ФП - єнергозалежний.

Записана в ньому інформація не може бути змінена. Вірогідність інформації може бути порушена лише в результаті фізичної поломки блоку. Об’єм ФП забезпечує роботу каси не менш 5 років. Тривалість цього періоду залежить від частоти обнулень і кількості використовуваних податкових груп. (прогр.ФП - фахівець пункту ТО).

ФП - умовно складається із двох модулів робочого й програмного.

Робочий модуль ФП містить інформацію, накопичену в апарату з метою звіту податковим службам.

Програмний модуль ФП містить таблиці. У цьому модулі у відмінності від програмування оперативної пам’яті, програмування виконується обмежена кількість раз: № фіскальної пам'яті тільки 7 разів можна міняти).

Таблиці 3,4 ФП здійснюється представником ЦСО. При покупці ЕККА і її установки в магазині необхідно викликати фахівця ЦСО для введення ФП в експлуатацію, попередньо зареєструвавши ЕККА в податковій службі.

Таблиці 1,2 ФП програмується підприємством- виробником!

Вмикання та вимикання апарата:

Каса працює при напрузі в 220V +22/ - 33V. Включається й вимикається з мережі за допомогою шнура й штепсельної вилки із заземленням (євро вилка). Перемикач режимів повинен бути в положенні «БР» - блокування каси. ЕККА не допускається підключати в один єлектрланцюг з іншими електричними апаратами високої мощі.

Перед тим як приступитися до роботи касир повинен перевірити наявність паперової стрічки, а якщо буде потреба встановити її.

УСТАНОВКА ПАПЕРОВОЇ СТРІЧКИ:

1. Зніміть верхню кришку друкувального пристрою (починаючи від задньої стінки кришки).

2. Установити рулон паперової стрічки в спеціальну нішу попередньо відрізавши рівно кінець стрічки.

3. Початок паперової стрічки просуньте через фотодатчик у щілину друкувального пристрою.

4. Установивши паперову стрічку, натисніть на клавішу ПЧС і тримаєте доти, поки стрічка не вийде з механізму друку на 5-6 см.

5. Чекову стрічку просуньте через віконце кришки друкуючого пристрою з подачею на «ніж» для відриву чекової стрічки.

6. Натисніть на клавішу С.

 

Примітка: ЕККА не буде працювати, якщо паперова стрічка встановлена неправильно. Для видалення старої стрічки використовуйте клавішу ПЧС, не застосовуйте силу і не намагайтеся вийняти паперову стрічку з зворотної сторони механізму друку, щоб уникнути поломки механізму друку.

Основні режими роботи касового апарата:

· Р - Реєстрація

· Х - Звіт (без обнуління)

· Z - Звіт і обнуління (звіт з обнулінням)

· П - Програмування

Із положення Х, Z, П і відповідним натисканням на цифрові клавіші 1, 2, 3 , 4

· Р, Пароль – реєстрація продажу оператором

· Х, 1 - Звіт про поточний стан апарата

· Х,2 - Звіт фіскальної пам’яті

· Х,3 - Друк таблиці №4 (з фіскальної пам’яті)

· Z, 1 - Звіт та обнуління каси

· Z, 2 - Звіт та обнуління по операторам

· Z, 3 - Введення цін та наявної кількості

· П, 1 - Програмування оперативної пам’яті

· П, 2 - Програмування фіскальної пам’яті

· П, 3 - Введення в експлуатацію

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.015 с.)