Перехід Partizip I і ІІ в прикметники і прислівники.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перехід Partizip I і ІІ в прикметники і прислівники. 

Partizip I і Partizip II деяких дієслів, внаслідок їх частого застосування у функції означення або обставини, перейшли в прикметники і прислівники, які мають інший зміст від дієслів, від яких вони утворилися.

Порівняйте:

1a) Partizip I:glänzend (від „glänzen” - „блищати, сяяти“): glänzende Augen „сяючі очі“;

1b) das Adjektiv glänzend „ чудовий“: glänzende Elfolge „чудові успіхи“;

1c) das Adverb: glänzend „ бличкуче“: Er besteht die Prüfungen glänzend. „Він блискуче складає іспити“.

2a) Partizip II:ausgezeichnet (від „auszeichnen” - „відзначати, нагород-жувати“): der mit einem Orden ausgezeichnete Soldat. „нагороджений орденом солдат“;

2b) das Adjektiv ausgezeichnet „відмінний, чудовий“: ein ausgezechneter Schüler „чудовий учень, відмінник“;

2c) das Adverb:ausgezeichnet „відмінно, чудово“: Er führt alle Aufträge ausgezeichnet. „Він виконує всі доручення чудово“;

Merken Sie sich!Partizip I і Partizip II, які перейшли в прикметник або прислівник можуть мати ступені порівняння:

• bedeutend → bedeutender → an bedeutendsten

 

Partizip Iі Partizip II, які перейшли в прикметники без пояснювальних слів можуть вживатись у функції обставини. (див. вище)

 

§ 48. Das Substantiv.(Іменник)Der Artikel.(Артикль)

 

Іменник – повнозначна, змінна частина мови, що означає предметність. Поняття предметності включає не тільки назви предметів та істот, а й назви опредмечених понять, дій, ознак, процесів, станів.

Артикль – це службова частина мови, яка супроводжує іменник і вказує на його граматичні категоріі (рід, число та відмінок). Артикль завжди стоїть перед іменником, до якого він відноситься, і змінює місце в реченні тільки разом з іменником:

Der Dekan hält heute einen Vortrag. Або: Heute hält der Dekan einen Vortrag.

Розрізняють означений (der bestimmte Artikel) der, die, das, die і неозначений (der unbestimmte Artikel) ein, eine, einартикль. Означений артикль виділяє відомий, означений, уточнений або раніше вже згаданий предмет або особу серед однорідних предметів або осіб. Неозначений артикль виділяє неозначений, неуточнений, раніше не згаданий предмет або особу серед однорідних предметів або осіб.

Tabelle № 1 Deklination des bestimmten Artikels:

Kasus Fragen: Singular Plural
    Maskulinum Femininum Neutrum  
Nom. wer? was? der die das die
Gen. wessen? des der des der
Dat. wem? dem der dem den
Akk. wen? was? den die das die

 

Tabelle № 2 Deklination des unbestimmten Artikels:

Kasus Fragen: Singular Plural
    Maskulinum Femininum Neutrum  
Nom. wer? was? ein eine ein
Gen. wessen? eines eier eines
Dat. wem? einem eier einem
Akk. wen? was? einen eine ein

Merken Sie sich! У неозначеного артикля не має множини. В множині імен-ники вживаються без артикля. zum Beispiel:

• Ich esse einen Apfel. Er schreibt einen Brief. – Singular.

• Ich esse Äpfel. Er schreibt Briefe. – Plural.

 

Deklination der Substantive.

(Відмінювання іменників)

 

У німецькій мові розрізняють чотири відмінки: називний (der Nominativ) відповідає на питання wer? – хто? i was? – що?; родовий (der Genitiv) відповідає на питання wessen? – чий?, чия?, чиє?, чиї?; давальний (der Dativ) відповідає на питання wem? – кому? і знахідний (der Akkusativ) відповідає на питання wen? – кого? та was? – що?

Зміна іменників за відмінками називається відмінюванням, а сам тип, за яким відмінюється іменник, називається відміною. Тип відміни іменника визначається за їх закінченням у родовому відмінку однини. У німецькій мові розрізняють три типи відмінювання іменників:

1. Слабку відміну іменників (die schwache Deklination der Substantive);

2. Сильну відміну іменників (die starke Deklination der Substantive);

3. Жіночу відміну (die Deklination der Feminina).

 

Die schwache Deklination der Substantiveхарактеризується закінчен-ням -(e)nв усіх непрямих відмінках. До слабкої відміни належать іменники чоловічого роду, що означають назви живих істот (людей або тварин).

a) прості іменники, що в називному відмінку закінчуються на -e: der Affe, der Bote, der Hase, der Junge, der Knabe, der Löwe, der Neffe, der Riese, der Sklave, der Zeuge usw.;

b) похідні іменники, утворені за допомогою суфікса -e, які означають національність: der Bulgare, der Däne, der Finne, der Franzose, der Grieche, der Kirgise, der Pole, der Russe, der Tscheche usw.;

c) прості односкладові іменники: der Ahn, der Bär, der Fürst, der Graf, der Held, der Herr, der Hirt, der Mensch, der Narr, der Ochs, der Prinz, der Spatz, der Zar

d) іменники іншомовного походження із суфіксами -ant, -arch, -ast, -at, -ekt, -ent, et, graph, -ist, -log(e), -nom, -og(e), -ot, -soph: der Aspirant, der Monarch, der Phantast, der Diplomat, der Architekt, der Präsident, der Poet, der Biograph, der Polizist, der Biolog(e), der Agronom, der Pilot, der Philosoph, der Soldat usw.;

e) іменники, утворені за допомогою префікса ge-і суфікса -e: der Gefährte, der Gehilfe, der Genosse, der Geselle.

До слабкої відміни належать також кілька іменників іншомовного походження чоловічого роду із суфіксами -ant, -at, -et, -graph, що означають предмети: der Brilliant, der Diamant, der Foliant, der Konsonant, der Automat, der Komet, der Planet, der Barograph, der Oszillograph, der Paragraph, der Telegraph.

 

  Fragen: Maskulinum
N. wer? was? der Junge der Grieche der Bär der Philosoph
G. wessen? des Jungen des Griechen des Bären des Philosophen
D. wem? dem Jungen dem Griechen dem Bären dem Philosophen
A. wen? was? den Jungen den Griechen den Bären den Philosophen

 

Die starke Deklination der Substantive характеризується закінченням -(e)sу Genitiv однини. У давальному (Dativ) відмінку однини іменники іноді вживаються із закінченням -e. До сильної відміни належать:

a) іменники чоловічого роду за винятком тих, які належать до слабкої відміни;

b) іменники середнього роду, крім іменника das Herz. (відмінювання цього іменника див. нижче)

 

  Mask. Mask. Neutrum Mask.
N. der Vater der Schrank das Buch der Mechanismus
G. des Vaters des Schrankes des Buches des Mechanismus
D. dem Vater dem Schrank(e) dem Buch dem Mechanismus
A. den Vater den Schrank das Buch den Mechanismus

У іменників із суфіксами -ismus, -asmus, -ikus, -us закінчення -sзливається з кінцевим -sсуфікса: Genitiv wessen? des Mechanismus, des Sarkasmus, des Tempus,Але: der Bus →wessen? des Busses.

Іменники, що закінчуються на -er, -el, -em, -en, -chen, -lein, -sal або на голосний звук та іменники іншомовного походження, не мають закінчення -eу давальному відмінку. Усі інші іменники можуть мати у давальному відмінку закінчення -e. Тут слід зважати на милозвучність слова. Однак у сучасній німецькій мові закінчення -e в Dativ вживається дуже рідко.

 

Die Deklination der Femininaхарактеризується відсутністю особових закінчень в усіх відмінах.

Kasus: Fragen: Fem. Fem. Fem.
Nominativ wer? was? die Frau die Tasche die Universität
Genitiv wessen? der Frau der Tasche der Universität
Dativ wem? der Frau der Tasche der Universität
Akkusativ wen? was? die Frau die Tasche die Universität

 

Die gemischte Deklination der Substantive.У деяких іменників, що раніше відмінювались за слабкою відміною, є тенденція переходити до сильної. Але цей процес ще триває, тому в них є ознаки іменників слабкої і сильної відмін: в усіх непрямих відмінках вони мають закінчення -(e)n, характерне для іменників слабкої відміни, а в родовому відмінку закінчення -s, характерне для іменників сильної відміни. Ці іменники становлять перехідну групу (die Übergangsgruppe), яку ще називають мішаною відміною.

До мішаної групи у відмінюванні іменників належать:

a) іменники чоловічого роду der Buchstabe, der Frieden, або der Friede, der Funke, der Gedanke, der Glaube, der Haufe, der Name, der Same, der Schade, der Wille.

b) іменник середнього роду das Herz.

Kasus: Fragen: Mask. Mask. Neutr.
Nominativ wer? was? der Name der Friede(n) das Herz
Genitiv wessen? des Namens des Friedens des Herzens
Dativ wem? dem Namen dem Frieden dem Herzen
Akkusativ wen? was? den Namen den Frieden das Herz

Іменники перехідної групи, крім der Buchstabe, der Gedanke і das Herz можуть у називному відмінку однини закінчуватися на -n. Тоді вони відмінюються за сильною відміною.

 

Утворення множини іменників

 

Suf-fix Чоловічій рід (maskulin) Жіночій рід (feminin) Середній рід (neutral)
-e більшість іменників з умлаутом або без умлаута: z.B. der Tag – die Tage; der Brief – die Briefe; der Satz – die Sätze; der Stuhl – die Stühle ТИПОВО 1) невелика група односкладових іменників з умлаутом: z.B.: die Hand – die Hände; die Kuh – die Kühe 2) без умлаута іменникі на -nisз подвоєнням „s“; z.B.: die Ersparnis– die Ersparnisse 1) багато іменників без умлаута: z.B.: das Beispiel – die Beispiele; das Gedicht – die Gedichte 2) без умлаута іменникі на -nis з подвоєнням „s“; z.B.: das Ereignis – die Ereignisse 3) іншомовні іменникі з суфіксами -al, -at, -ell, -em, -ett, -in, -om,-ment, -phon, -ut: z.B.: das Referat – die Referate; das Kabinett – die Kabinette
-e(n) без ¨ ум-лау-та 1) іменникі слабкої відміни: z.B.: der Junge – die Jungen; der Poliziest – die Poliziesten. 2) іменникі з суфік-сом -or(в однині наголос падає на корінь, у множині – на суфікс). z.B.: der Dóktor – die Doktóren більшість іменників. z.B.: die Stunde – die Stunden; die Frau – die Frauen Іменники з суфіксом -in подвоюють у множині „n“: z. B.: die Lehrerin – die Lehrerinnen ТИПОВО деякі односкладові іменникі: z.B.: das Auge – die Augen; das Erde – die Erden; das Ohr – die Ohren; das Bett – die Betten; das Herz – die Herzen; das Hemd – die Hemden; а також: das Interesse – die Interessen; das Insekt – die Insekten
-er з ¨ ум-лау-том 1) деякі односкладові іменники: z.B.: der Wald – die Wälder 2) два іменника з суфіксом -tum: z.B.: der Reichtum – die Reichtümer; der Irrtum – die Irrtümer     не утворюють 1) багато іменників з умлаутом:z.B.: das Dach – die Dächer; das Volk – die Völker 2) похідні іменникі з суфіксом -tum: z.B.: das Fürstentum – die Fürstentümer ТИПОВО
без суфікса - з або без умлаута іменникі, які в однині закінчуються на -er, -el, -en: z.B.: der Tischler – die Tischler; der Vater – die Väter; der Enkel – die Enkel; der Wagen – die Wagen з умлаутом два іменника: z.B.: die Mutter – die Mütter; die Tochter – die Töchter без умлаута 1) іменники, які в однині закінчуються на -er, -el, -en, -chen, -lein: z.B.: das Wasch-mittel – die Wasch-mittel; das Stühlchen – die Stühlchen 2) похідні збіpні назви, утворені за допомо-гою префікса ge- і суфікса –e: z.B.: das Gebäude – die Gebäude
-s а) призвіща осіб, якщо ними називають двох або усіх членів однієї родини: z.B.: Wagner – (die) Wagners, Pawlenko – (die) Pawlenkos, Koslowski – (die)Koslowskis; б) пестливі назви членів однієї сім’ї: z.B.: der Papá – die Papás; der Opa – die Opas; в) іменники, що запозичені з інших мов: z.B.: der Hotel (engl.) – die Hotels; die Fotokamera (franz.) – die Fotokameras; das Auto – dieAutos; г) скорочені слова (абревіатури): der PKW – die PKWs


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)