Який звіт подає мале підприємство до органів статистики (окрім загальноприйнятої звітності), якщо в нього на балансі є власний автотранспорт, що використовується підприємством?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який звіт подає мале підприємство до органів статистики (окрім загальноприйнятої звітності), якщо в нього на балансі є власний автотранспорт, що використовується підприємством?А. Звіт про автотранспорт.

Б. Звіт про роботу автотранспорту.

В. Звіт про автотранспорт, Звіт про роботу автотранспорту.

Г. Жодного із вищеперерахованих.

 

103. На спрощену систему оподаткування не можуть перейти підприємства:

А) при наявності заборгованості по бюджетних податках та обов’язкових платежах;

Б) що проводять готівкові операції;

В) в статутному капіталі яких до 10% частка підприємств-засновників, які не зареєстровані як суб’єкти малого підприємництва;

Г) що здійснюють операції в іноземній валюті.

 

104. Для комунального податку характерно:

А) Податковий розрахунок подається один раз на рік;

Б) ставка податку не перевищує 10%;

В) сплачується за результатами квартального розрахунку;

Г) нарахування відображається за дебетом рах.92 “Адміністративні витрати».

 

105. Для податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів характерно:

А) звітність подається щомісячно;

Б) об’єктом оподаткування є транспортні засоби, що знаходяться у власності підприємства та за договором оперативної оренди;

В) сплачується за результатами квартального розрахунку;

Г) нарахування відображається за дебетом рах.949 “Інші операційні витрати».

 

106. Для земельного податку характерно:

А) звітність подається щомісячно;

Б) об’єктом оподаткування є земельна ділянка, що знаходяться у власності підприємства (за винятком оперативної оренди);

В) сплачується за результатами квартального розрахунку;

Г) нарахування відображається за дебетом рах.92 “Адміністративні витрати».

 

107. Нараховані страхові внески на обов’язкове державне пенсійне страхування на заробітну плату пенсіонерів, що працюють у відділі збуту:

А) сплачуються в момент виплати заробітної плати;

Б) нараховуються за ставкою 31,8%;

В) нараховуються за ставкою 4%;

Г) обліковуються за дебетом рахунка 949.

 

108. Для звітності по нарахованих і виплачених доходах характерно:

А) подається щоквартально протягом 40 днів після закінчення кварталу;

Б) передбачає звітність по доходах працівників, які є виключно в штаті підприємства;

В) подається інформація по доходах, які є нарахованими та виплаченими в звітному кварталі;

Г) включаються суми нарахованих в звітному кварталі доходів, що були виплачені в наступному місяці після звітного кварталу у відповідно до встановлених підприємством термінів виплати заробітної плати за другу половину місяця.

 

109. Спрощеною системою оподаткування можуть користуватись:

А) суб’єкти підприємницької діяльності, які проводять діяльність у сфері грального бізнесу, обміні валют;

Б) підприємства, що є виробниками та імпортерами підакцизних товарів;

В) підприємства, які не здійснюють бартерних операцій;

Г) довірчі товариства, страхові компанії, банки.

 

110. Підприємство, яке сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов’язкових платежів):

А)акцизного збору (якщо є об’єкт оподаткування);

Б) податку з власників транспортних засобів;

В) комунального податку;

Г) збір за забруднення навколишнього природного середовища)

111. Підприємство, яке сплачує єдиний податок, є платником таких видів податків і зборів (обов’язкових платежів):

А) податку з власників транспортних засобів;

Б) комунального податку;

В) податку на промисел;

Г) збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.

 

112.Платники державного пенсійного страхування це:

А) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні та інші установи та організації;

Б) суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю ювелірними виробами;

В) організації, установи, підприємства на території України ;

Г) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні та інші установи та організації, а також фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників)

 

113. Об’єкт оподаткування збором на соціальне страхування від нещасного випадку це:

А) основна заробітна плата;

Б) додаткова заробітна плата;

В) нарахована основна і додаткова заробітна плата працівникам;

Г) основна і додаткова заробітна плата, інші види виплат працівникам.

 

114. Платники збору соціального страхування на випадок безробіття :

А) роботодавці ;

Б) працівники ;

В) роботодавці та працівники;

Г) роботодавці, працівники, інші фізичні особи.

 

115. Об’єкт оподаткування збору на страхування з тимчасової втрати працездатності :

А) фактичні витрати на оплату праці ;

Б) витрати виробництва ;

В) витрати звітного періоду;

Г) витрати виробництва та адміністративні витрати.

 

116. Для статистичної звітності характерно:

А) форми статистичної звітності розробляє та затверджує Кабінет Міністрів України.

Б) подається виключно підприємствами приватної форми власності;

В) за призначенням класифікується на загальнодержавну та статистичну звітність підприємств певних галузей і видів діяльності;

Г) подається виключно органам державної статистики;

 

117. Статистична форма № 1-підприємниц­тво «Звіт про основні показники діяльно­сті підприємства»:

А) не містить інформацію про демографічні події, які відбулися на підприємстві впродовж звітного періоду;

Б) в розділі 2 відображає інформацію про операційні витрати підприємства, які пов'язані з реалізацією продукції, робіт, послуг;

В) у розділі 4 «Кількість працівників та оплата їх праці» наводяться дані про чисельність виключно штатних працівників;

Г) є річною формою статистичної звітності.

 

118. Для статистичної форми № 5-с «Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) характерно:

А) наводяться дані наростаючим підсумком;

Б) є квартальною формою статистичної звітності;

В) не враховує вартість давальницької сировини, використаної у виробництві продукції;

Г) собівартість виробленої продукції (робіт, послу), вартість давальницької сировини, використаної у виробництві продукції, наводяться загалом по підприємству та у розрізі видів економічної діяльності.

 

119. Статистична форми звітності 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна).:

А) в першому розділі «Склад фонду оплати праці та інші виплати» не містить інформацію про оплата за невідпрацьований час та натуральну оплату праці;

Б) у другому розділі «Чисельність та фонд оплати праці окремих категорій працівників» відображують виключно кількість штатних працівників облікового складу;

В) третій розділ «Розподіл працівників за розмірами зарплати» заповнюють за останній місяць кожного кварталу.

Г) Жодної правильної відповіді.

 

120. При складанні державних статистичних спостережень за формами №1 – підприємство (річна) та №1-підприємство (коротка) – річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства» у другому розділі допоміжні види діяльності підприємства:

А) не розшифровуються згідно з Класифікацією видів економічної діяльності;

Б) розшифровуються згідно з КВЕД;

В) розшифровуються тільки ті допоміжні види діяльності які існують виключно для підтримання основної діяльності;

Г) розшифровується згідно з Класифікацією видів економічної діяльності тільки діяльність підрозділів з виконання поточного ремонту та технічного обслуговування.

 

121. Підприємство понесло збитки внаслідок пожежі 40 тис.грн., які були частково відшкодовані за рахунок коштів страхової компанії (19 тис.грн.) У Звіті про фінансові результати наслідки цих операцій будуть відображені:

А) за статтею «Інші витрати звичайної діяльності»;

Б) за статтею «Надзвичайні витрати»;

В) за статтями «Надзвичайні доходи», «Податок на прибуток від надзвичайної діяльності» та «Надзвичайні витрати»;

Г) за статтею «Інші витрати операційної діяльності».

 

122.При складанні державних статистичних спостережень за формами №1 – підприємство (річна) та №1-підприємство (коротка) – річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства» – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається:

А) за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в розрахунково-платіжних документах;

Б) за сумою коштів, що надійшли на поточний рахунок підприємства за відвантажену продукцію (виконані роботи, послуги);

В) за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в розрахунково-платіжних документах за вилученням непрямих податків;

Г) за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в розрахунково-платіжних документах за вилученням вартості послуг за другорядними видами економічної діяльності.

 

123. При складанні державних статистичних спостережень за формами №1 – підприємство (річна) та №1-підприємство (коротка) – річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства» обсяг реалізації оптової та роздрібної торгівлі:

А) прирівнюється до товарообороту;

Б) визначається за ціною придбання товарів;

В) визначається за первісною вартістю товарів, включаючи витрати на транспортування;

Г) визначається за ціною продажу товарів)

 

124. При складанні державних статистичних спостережень за формами №1 – підприємство (річна) та №1-підприємство (коротка) – річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства» за показником «операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг» відображаються:

А) витрати підприємства з виготовлення продукції (робіт, послуг) реалізованої у звітному періоді;

Б) витрати підприємства з виготовлення продукції виконання (робіт, послуг) реалізованої у звітному періоді включаючи собівартість продукції виготовленої у попередніх періодах та реалізованої у звітному ;

В) витрати підприємства з виготовлення продукції виконання (робіт, послуг) реалізованої у звітному періоді включаючи собівартість реалізованих оборотних активів;

Г) витрати підприємства з виготовлення продукції виконання (робіт, послуг) реалізованої у звітному періоді включаючи суму поточної дебіторської заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено.

 

Чи мають право органи статистики перевіряти достовірність первинних та статистичних даних методом безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених структурних підрозділів, а також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності?

А. Ні, не мають.

Б. Мають право перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, але не мають права безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених структурних підрозділів, а також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

В. Мають право.

Г) Жодної правильної відповіді.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.015 с.)