Де в балансі (форма 1) підприємства відображається дебетове сальдо за рахунком 641 «Розрахунки за податками (прибутковий податок)»? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Де в балансі (форма 1) підприємства відображається дебетове сальдо за рахунком 641 «Розрахунки за податками (прибутковий податок)»?
А. Актив, код рядка 170

Б. Пасив, код рядка 550

В. Актив, код рядка 210

Г. Жодної вірної відповіді


Д. .

 

Чи обов'язково подавати до ДПІ роздруковану копію поданої форми 8 ДР в електронному вигляді?

А. Так, обов'язково

Б. Ні

В. Так, у випадках, визначених законодавчими актами

Г. Жодної вірної відповіді.

 

78. Сплата прибуткового податку до бюджету з доходів, одержаних в іноземній валюті проводиться в:

А. Гривнях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються в гривні за курсом, що встановлюється НБУ на дату одержання такого доходу

Б. Іноземній валюті

В. Гривнях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються в гривні за курсом, що встановлюється НБУ на дату сплати прибуткового податку

Г. Жодної вірної відповіді.

 

Чи включаються до складу валових витрат підприємства суми утриманого прибуткового податку з зарплати робітників?

А. Так, включаються

Б. Так, разом з сумою нарахувань по зарплаті

В. Ні

Г. Жодної вірної відповіді.

 

79. В графі 3 таблиці форми 8 ДР дохід відображається загальною сумою, яка:

А. Нарахована юрособою (чи СПД) за виконані фізособою роботи (надані послуги тощо), тобто без вирахування прибуткового податку та утримання обов'язкових платежів

Б. Виплачена юрособою (чи СПД) фізособі за виконані нею роботи (надані послуги тощо), тобто вже без утриманої суми прибуткового податку та суми обов'язкових платежів

В. Жодної вірної відповіді.

 

80. Підприємства повинні зберігати облікові дані про сплату прибуткового податку до бюджету:


А. Протягом 3 років

Б. Протягом 5 років

В. Протягом 10 років

Г. Протягом 20 років


 

81. Зайво утримані та сплачені до бюджету суми прибуткового податку:

А. Повертаються платникові або зараховуються до сплати майбутніх платежів з прибуткового податку після подання відповідної заяви до ДПІ

Б. Повертаються платникові після подання ним відповідної заяви до ДПІ

В. Не повертаються платникові

Г. Жодної вірної відповіді.

 

Що відображають малі підприємства у статті «Податок на прибуток» у звіті про фінансові результати, що є складовою частиною «Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва»?

А. Суму податку на прибуток, визначену за даними податкового обліку.

Б. Суму податку на прибуток, визначену за даними бухгалтерського обліку.

В. Суму, яка розраховується шляхом множення сальдо по рахунку 44 на ставку податку на прибуток.

 

В які строки юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності - повинні подавати податкову декларацію?

А. Місячну - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; квартальну - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу; річну - протягом 60 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Б. Місячну, квартальну, річну - за 3 дні до терміну сплати податку за звітний період.

В. Місячну - до 20 числа місяця, наступного за звітним; квартальну - до 10 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом; річну - до 1 березня, наступного за звітним роком (а у високосний рік - до 29 лютого).

Г. Всі відповіді невірні.

 

Який термін подання звіту за формою № 4-ФСС ТВП до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

А. Не пізніше 15 числа (річного - до 25 числа) місяця, наступного за звітним періодом.

Б. Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду.

В. Не пізніше 12 числа (річного - до 15 числа) місяця, наступного за звітним періодом.

Г. Всі відповіді невірні.

 

В який термін підприємства, що використовують працю найманих працівників, зобов'язані подати до органу Пенсійного фонду комплект документів первинної звітності персоніфікованого обліку відомостей за звітний рік про застрахованих осіб, на користь яких платник здійснює загальнообов'язкове державне пенсійне страхування?

А. Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Б. До 1 квітня року, наступного за звітним роком.

В. Протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Г. Всі відповіді невірні.

 

Який строк визначений для подання звітності до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття?

А. За 1 квартал - 10 квітня, за 2 квартал - 10 липня, за 3 квартал - 10 жовтня, за рік -15 січня року, наступного за звітним.

Б. За 1 квартал - 12 квітня, за 2 квартал - 12 липня, за 3 квартал - 12 жовтня, за рік - 25 січня року, наступного за звітним.

В. Квартальна - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а річна - протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Г. Всі відповіді невірні.

 

Чи повинні дані рядка 220 «Чистий прибуток» за звітний період Звіту про сукупний дохід дорівнювати даним рядка Балансу (Звіту про фінансовий стан) 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на кінець звітного періоду?

А. Обов'язково повинні дорівнювати.

Б. Ці дані не повинні бути рівними.

В. Рівність цих рядків допустима лише в певних випадках.

Г. Всі відповіді невірні.

 

Як перевірити дані рядка 035 «Звіту про фінансові результати» графи 3?

А. Дані рядка 010 мінус дані рядків 015, 020, 025,030 «Звіту про фінансові результати».

Б. Дані рядка 010 мінус дані рядків 015,025,030 «Звіту про фінансові результати».

В. Дані рядка 010 мінус дані рядків 020,025,030 «Звіту про фінансові результати».

Г. Всі відповіді невірні.

 

Який термін подання встановлено діючим законодавством для квартальної (річної) звітності «Про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг»?

А. Квартальної - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а річної - протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Б. Квартальної - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - не пізніше 20 лютого, наступного за звітним року.

В. Квартальної - до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - до 20 лютого, наступного за звітним роком.

Г. Всі відповіді невірні.

 

90. Акцизний збір – це:

А) прямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що виключається із ціни цих товарів (продукції) й оплачується в остаточному підсумку споживачем товару;

Б) непрямий податок тільки на монопольні товари (продукцію), що іноді включається до ціни цих товарів (продукції) й оплачується в остаточному підсумку споживачем товару, а не його виробником;

В) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції) й оплачується в остаточному підсумку виробником такого товару;

Г) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції) й оплачується в остаточному підсумку споживачем товару, а не його виробником.

 

91. Платниками акцизного збору є:

А) виробники підакцизних товарів;

Б) суб’єкти підприємницької діяльності, що імпортують підакцизні товари;

В) громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що ввозять (пересилають) на митну територію України підакцизні товари;

Г) всі попередні відповіді вірні.

 

92. Об’єктом оподаткування акцизним збором є:

А) обороти з реалізації підакцизних товарів;

Б) митна вартість імпортних підакцизних товарів;

В) обороти з реалізації товарів(робіт, послуг);

Г) відповіді а та б вірні.

 

93. Платники акцизного збору складають та подають до ДПА:

А) розрахунок акцизного збору;

Б) декларацію про прибуток від продажу підакцизних товарів;

В) Баланс;

Г) Звіт про фінансові результати.

 

94. Розрахунок акцизного збору подається в податкові органи за місцем реєстрації платників у такі граничні терміни:

А. щокварталу – протягом 40 днів після закінчення кварталу;

Б. щомісяця – до 16 числа наступного за звітним періоду;

В. щомісяця – не пізніше 20 числа місяця, що іде за звітним.

Г. щомісяця – не пізніше 5 числа місяця, що іде за звітним.

 

95. Платники комунального податку подають до ДПІ:

А) звіт з комунального податку;

Б) декларацію з комунального податку;

В) податковий розрахунок комунального податку;

Г) Звіт про фінансовий стан з комунального податку.

 

В який термін подавався до державної податкової служби розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі придбання протягом року транспортних засобів?

А. Протягом 60 календарних днів після останнього календарного дня звітного року.

Б. У 14-денний термін після їх реєстрації у відповідних органах.

В. У 10-денний термін після їх реєстрації у відповідних органах.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 180; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.165.101 (0.008 с.)