ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правові наслідки порушення договору підрядуПравові наслідки невиконання замовником вимог підрядника. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи, підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків. Якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, підрядник зобов'язаний відмовитися від договору підряду, маючи право на відшкодування збитків.

Невиконання замовником обов'язків за договором підряду. Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником.

Якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові був випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу. Підрядник має право на плату, якщо знищення предмета договору підряду або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталися після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи.

Притримування. Якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.

Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду. Якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника:

1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;

2) пропорційного зменшення ціни роботи;

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника. Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості.

Позовна давність. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд - три роки від дня прийняття роботи замовником. Якщо договором підряду або законом встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заяви про недоліки. Якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому.

Договір побутового підряду

Побутовий підрядце діяльність суб’єкта підприємницької діяльності з виконання робіт для замовника фізичної особи - не підприємця (будівництво та ремонт будинку, ремонт та виготовлення за індивідуальним замовленням взуття, одежі тощо).

За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується виконати за завданням фізичної особи-замовника певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Нормативна база: параграф 2 глави 61 ЦК, ЗУ від 12.01.1991 р. у редакції ЗУ від 13.01.2006 р. «Про захист прав споживачів», ЗУ від 23.03.1996 р. «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», Правила побутового обслуговування населення, затв. Постановою КМУ від 16.05.1995 р. Це публічний договір, до цих відносин застосовується законодавство про захист прав споживачів. Укладення договору підтверджує квитанція або інший документ. Відсутність цього документа не позбавляє його права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов. Підрядник не має право нав’язувати замовникові включення до договору додаткових оплатних робіт або послуг. Підрядник зобов’язаний надати замовнику до укладення договору інформацію про роботу, ціну тощо. При здачі робіт замовникові підрядник зобов’язаний повідомити його про вимоги ефективного та безпечного використання речі, роботи. Підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника – з його. Вартість матеріалу підрядника замовник оплачує частково або повністю з остаточним розрахунком при виконанні. Матеріал може бути наданий у кредит, подальша зміна ціни матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено у договорі. У квитанції вказуються точне найменування матеріалу підрядника, кількість, оцінка.

Вартість робіт визначається за погодженням сторін або прейскурантами, тарифами тощо. Робота оплачується після остаточного передання підрядником, за згодою замовника – при укладанні договору повністю або авансом.

Правові наслідки розірвання та порушення умов договору побутового підряду.Замовник має у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору, сплативши частину ціни та відшкодувавши йому витрати.При істотних відступах, недоліках у роботі з матеріалу замовника він має право вимагати:

1) виготовлення іншої такої речі;

2) розірвання договору та відшкодування збитків;

3) безоплатного усунення недоліків або відшкодування витрат чи зменшення плати;

4) якщо є безпека для життя або здоров'я замовника – то вимога може бути пред’явлена протягом 10 років з моменту прийняття роботи, якщо не передбачені більші строки служби, незалежно від гарантійних строків.

Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи. У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса, нотаріальної контори на ім'я замовника. Підрядник має право у цих випадках, замість продажу предмета договору побутового підряду притримати його або вимагати відшкодування (ст. 874 ЦК).

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.005 с.)