Кожна схема охорони, табель постів, інструкції, бойовий розрахунок-затверджуються командиром частини та підписуються начальником штабу. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кожна схема охорони, табель постів, інструкції, бойовий розрахунок-затверджуються командиром частини та підписуються начальником штабу.Зміни в схеми охорони, табель постів, інструкції, бойовий розрахунок– вносяться командиром частини або підписуються начальником штабу на підставі актів уточнення системи охорони.

Припис начальника варти (ПНВ) є документом, який визначає особу, що його представила, як начальника варти, а військовослужбовців зазначених на зворотному боці припису, як особовий склад варти (при наявності посвідчення особи та військових квитків). Підписується командиром та начальником штабу військової частини. Затверджується печаткою військової частини. На зворотному боці командир підрозділу затверджує особовий склад варти, наявність та номера зброї варти.

Постова відомість є головним документом, який відображає організацію та хід несення бойової служби варти.

Постову відомість (І та ІІ розділи) заповнює командир підрозділу на підставі власного рішення та рішення командира взводу.

В ІІІ розділі начальник варти власноруч робить відмітки стосовно:

а) огляду камер та залів засідань;

б) виставлення (зняття) чатових на пости (з постів);

в) подій (різких змін обстановки) в складі варти, судової установи, та вжитих до них заходів.

В ІV розділі відмічаються результати перевірки варти особами, що прибули для перевірки і начальником варти.

В V розділі визначається оцінка результатів бойової служби варти.

Заявка для конвоювання засуджених надсилається військовим частинам слідчими ізоляторами, тюрмами і ВТУ за 5 діб до початку процесу (засідання) в судовій установі.

В заявці на конвоювання на засідання суддів зазначається:

1. Місце знаходження підсудних та місце розгляду їх судових справ.

2. Термін доставки підсудних до судової установи (дата, час), а для виїзної сесії – тривалість судового процесу.

3. Прізвище, ім’я та по батькові підсудних, рік народження, за якими статтями обвинувачуються.

4. Режим утримання підсудних під час конвоювання (викладаються необхідні вимоги щодо ізоляції підсудних один від одного та від інших конвойованих осіб).

Крім того розділ І начальник варти особисто заповнює графи № 5 та № 6 (запис в 6 графі в разі звільнення з під варти має бути завірений підписом і печаткою головуючого в залі судового засідання.

Розділ ІІ начальник варти подає для заповнення почергово:

а) черговому військової частини (черговому варт);

б) черговому помічнику начальника СІЗО;

в) головуючому в залі судового засідання.

Посвідчення про відрядження начальнику варти видається у разі виїзду офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом для несення бойової служби у відриві від пункту дислокації частини на строк більше доби. Заповнюється штабом військової частини з визначенням терміну відрядження, мети відрядження та підставі для відрядження. Підписується командиром військової частини, завіряється печаткою військової частини. Військовослужбовець, який відбуває у відрядження має представити посвідчення в стройову частину для відмітки про відбуття. З прибуттям до місця відрядження робиться відмітка про прибуття в штабі військової частини, а якщо такої нема то в найближчому відділі МВС, або в органі самоврядування.

Продовольчий атестат видається начальнику варти у разі відбуття варти для несення служби за межі району дислокації військової частини (виїзні сесії суду). Представляється в продовольчу службу найближчої військової частини ВВ МВС України У разі відсутності частини ВВ МВС України особовий склад варти забезпечується продуктами харчування на термін несення служби по накладній.

Акт про втечу засудженого (взятого під варту) отримується начальником варти у вигляді незаповненого бланку і складається у разі втечі взятих під варту (підсудних).

Акт складають НВ, ПНВ, де зазначають:

1. Дату та місто.

2. Свої звання, прізвища та ініціали.

3. Дату, час втечі.

4. Прізвища, ім’я, по батькові злочинців, що скоїли втечу.

5. Обставини втечі.

6. Вжиті заходи і їх результати.

Акт складається у двох екземплярах. Перший подається в орган - отримувач засудженого (взятого під варту), другий – в штаб військової частини. Якщо злочинця не затримали, то обидва екземпляри здаються у штаб частини.

Акт про напад на варту складається начальником варти, ПНВ та вартовим (вартовими) у двох екземплярах. Перший – органу, якому передається засуджений, другий – в штаб військової частини.

В акті визначаються:

1. Військове звання, прізвище НВ, ПНВ, вартових.

2. Дата та час нападу.

3. Прізвище та ініціали тих, хто скоїв напад.

4. Вжиті заходи та результати.


 

         
 
Сторінка 1  
 
Додаток № _
 
 
Штамп установи виконання покарань (слідчого ізолятора)

 

 


Командиру військової частини ____________

МВС України

м. ______________________

 

З А Я В К А

 

Прошу надіслати варту „_____” _______________ 200___ року о ______ год. ______ хв. для конвоювання пойменованих на звороті підсудних у ____________________________________________________________________ за адресою

(назва судової установи)

 

Підсудні надходять у розпорядження _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали головуючого у судовому засіданні)

 

Початок судового засідання о ________ год. __________ хв.

 

Начальник ____________________________________

(назва УВП, слідчого ізолятора)

______________________________________________

(звання, підпис, прізвище)

 
 
Сторінка 2  


Список підсудних та установчі дані на них

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові Рік народження З якою статтею обвинувачується Прізвище особи, що проводила обшук Відмітка про прийом підсудних (засуджених) від варти (про звільнення з-під охорони), звірена підписом і печаткою
           
           

 

Примітка: 1. Якщо в судове засідання одночасно викликаються як свідки (звинувачені) особи, раніше засуджені, та ті, що тримаються під вартою, то про це в графі 4 записується „засуджений”

2. Якщо підсудний, який направляється до судової установи, тримається під вартою ще і по іншій справі, адміністрація СІЗО повинна видати начальникові варти спеціальне відношення на ім’я

головуючого в судовому засіданні.


 

Сторінка 3  

 


           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Особливості тримання підсудних під час конвоювання:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити, чи необхідно ізолювати підсудних один від одного

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(хто з них і чому потребує посиленої охорони, інші дані стосовно режиму тримання)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По справі проходять _______________ чол., із яких

_____________________________________________________________________________

(зазначити прізвища)

тримається____________________________________________________________________

(зазначити де)

 

Начальник спецчастини ______________________________________

(підпис, прізвище)


 

Сторінка 4  

 

 


ІІ. Відмітка про відбуття (прибуття ) варти

Час вибуття та прибуття варти Підпис посадової особи, завірений печаткою
Відбула із частини (підрозділу) о ___ год. ___хв.     Прибула до СІЗО (тюрми, установи) о ___ год. ___хв.     Відбула до СІЗО (тюрми, установи) о ___ год. ___хв.   Прибула до судової установи о ____ год. ___хв.     Вибула із судової установи о _____ год. ____хв.   Прибула до СІЗО (тюрми, установи) о ___ год. ___хв.     Відбула до СІЗО (тюрми, установи) о ___ год. ___хв.   Прибула в частини (підрозділу) о __ год. ___хв.  

 


 

Додаток № _


Лицьовий бік припису

Штамп військової

частини

Кому ______________________

(посада, звання, прізвище, ім¢я та по батькові)

ПРИПИС

Ви призначаєтесь начальником _______________________________________

(назва варти)

з конвоювання засуджених (взятих під варту)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва установи, маршруту)

Припис дійсний до „ ____” _______________200__ року

МП

Командир військової частини

полковник В.В. Чумак

Начальник штабу частини

підполковник С.І. Скрипнюк

 

Зворотній бік припису

 

№ з/п Звання, прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Рік призову Номер зброї
         
         
         
         
         
         

 

і т.д. (до кінця сторінки)

 

Командир підрозділу __________________________________________

(посада, підпис, прізвище)


 

       
 
Сторінка 1  
 
Додаток № _

 


ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ

(назва підрозділу, військової частини)  
судової варти від _______________________________________________для конвоювання

 

(назва судової установи)  
у __________________________________________________________ з _________ години

 

“____” _________________200___ р.

 

І. Розрахунок варти для несення бойової служби.

(звання, прізвище, ініціали)
Начальник варти ______________________________________________________________

 

Помічник (и) начальника варти __________________________________________________

(звання, прізвище, ініціали)
____________________________________________________________________________________________________

 

 

№№ залів Номери та назви постів Прізвище та ініціали
Помічник начальника варти у залі Оцінка Чатові
1 зміна Оцінка 2 зміна Оцінка
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Підготовку (інструктаж) проводили:

(посада, звання, прізвище)
Начальника варти ____________________________________________________________

(посада, звання, прізвище)
Особового складу варти _______________________________________________________

(посада, звання, прізвище)
Наказ варті віддав ____________________________________________________________

(звання, підпис, прізвище)
Командир підрозділу __________________________________________________________


Сторінка 2  


ІІ Склад підсудних

№№ залів № з/п Прізвище, ім’я та по батькові Рік народження За якою статтею КК звинувачується Чи потрібна ізоляція від інших підсудних
           
           
           
           
           
           
           
           
           

* - якщо на судове засідання одночасно викликається в якості свідків (підсудних) особи раніш засуджені і знаходяться під вартою

Сторінка 3  
(і т.д. до кінця сторінки)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.008 с.)