Акт про зупинку поїзда під час руху

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Акт про зупинку поїзда під час рухуАкт складається у двох екземплярах. Перший екземпляр направляється адміністрації залізниці, на ділянці якої було зупинено поїзд, другий екземпляр начальник варти здає в штаб частини. Акт ведеться чорнилом, розбірливо, відповідаючи на запитання бланку.

Акт про напад на варту (чатового)

Акт про напад на варту (чатового) складається начальником варти у двох екземплярах. Перший віддається органу, якому передається засуджений, другий – в штаб частини. Акт ведеться чорнилом, розбірливо, відповідаючи на запитання бланку. Акт складає начальник варти, помічник начальника варти, вартовий.

Акт про втечу засудженого

Акт про втечу засудженого складається у двох екземплярах. Перший подається в орган отримування засудженого, другий – у штаб частини. Якщо злочинець не затриманий то обидва екземпляри здаються у штаб частини. Акт ведеться чорнилом, розбірливо, відповідаючи на запитання бланку. Акт складає начальник варти, помічник начальника варти, вартовий.

Акт про здачу хворого (померлого) засудженого під час конвоювання

Акт складається у трьох екземплярах. Перший екземпляр акту подається представникові органу, який отримує хворого (тіло померлого), другий подається в штаб частини, третій направляється органу-відправнику. Акт ведеться чорнилом, розбірливо, відповідаючи на запитання.

Акт про накладення стягнення на засудженого

Акт складається у двох екземплярах. Перший екземпляр акту додається до особової справи засудженого, другий – начальник варти здає у штаб частини. Акт ведеться чорнилом, розбірливо, відповідаючи на запитання бланку. Акт складає начальник варти, помічник начальника варти з підписом про оголошення накладеного стягнення на засудженого.

Акт про матеріальні збитки, що завдані варті під час аварії поїзда

Акт складається у двох екземплярах. Перший передається адміністрації залізниці, на ділянці якої сталася аварія, другий – начальник варти здає у штаб частини. Акт ведеться чорнилом, розбірливо, відповідаючи на запитання бланку. Акт складає начальник варти, представник адміністрації залізниці.

Начальник варти у штабі частини отримує накладні на продукти харчування, продовольчий атестат та меню-розкладку продуктів.


 

1 сторінка
ДОРОЖНЯ ВІДОМІСТЬ

планової варти військової частини 0000

для конвоювання залізничним маршрутом № ___

_________________________________________________________________________________

(назва маршруту)

 

Начальник варти____________________________________________________________

Відправлення з початкового пункту о ________ годині _________ 200___ р.

 

Командир військової частини __________

_____________________________________

МП
(звання, підпис, прізвище)

Начальник штабу частини ____________

______________________________________

(звання, підпис, прізвище)

_____. ___________200__

 

І. Розрахунок варти для несення бойової служби.

Помічник (и) начальника варти ______________________________________________

(звання, прізвище, ініціали)

Номери та назви постів Звання, прізвище та ініціали чатових
1 зміна 2 зміна 3 зміна 4 зміна
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Підготовку (інструктаж)проводили:

Начальника варти __________________________________________________________

(посада, звання, прізвище)

Особового складу варти _____________________________________________________

(посада, звання, прізвище)

Наказ варті віддавав ________________________________________________________

(посада, звання, прізвище)

Командир підрозділу _______________________________________________________

(посада, звання, підпис, прізвище)


2 сторінка
ІІ. Прийом та здача засуджених (взятих під варту) на шляху.

 

Передній напрямок Назви обмінних пунктів Зворотній напрямок
Число і місяць Номер поїзда (назва транспорту) Кількість засуджених (взятих під варту) Кількість засуджених (взятих під варту) Номер поїзда (назва транспорту)
прийнято здано в наявності прийнято здано в наявності
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

і т.д. (20 ліній)

 

 

Відконвойовано засуджених (взятих під варту):

у передньому напрямку _________________ у т.ч. засуджених__________

у зворотному напрямку _________________ у т.ч. засуджених___________

Всього __________________ у т.ч. засуджених___________


3 сторінка
ІІІ. Відмітка начальника варти.

а) про час виставлення (зняття) чатових на пости (з постів)

 

Число і місяць зміна зміна зміна зміна Число і місяць зміна зміна зміна зміна
години, хвилини години, хвилини години, хвилини години, хвилини години, хвилини години, хвилини години, хвилини години, хвилини
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

і т.д. (рахунок через 16 пунктів – всього 15 ліній)

 

 

б) про нездійснений обмін

 

Назви обмінних пунктів Попередній, зворотній напрямок Кількість засуджених (взятих під варту) Причина Де здані перевезені засуджені (взяті під варту)  
не здано не прийнято  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

і т.д. (рахунок через 16 пунктів – всього 14 ліній)


 

 
 
4 сторінка


в) про наслідки внутрішнього (зовнішнього) огляду транспортних засобів на шляху руху

Число і місяць Години і хвилини Що оглядалося Наслідки огляду Вжиті заходи Число і місяць Години і хвилини Що оглядалося Наслідки огляду Вжиті заходи
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

і т.д. (13 ліній)

 

г) про проїзд у вагоні (автомобілі) особливої варти

 

Звання, прізвище, ініціали начальника особливої варти Номер припису Хто видавав припис Кількість конвойованих засуджених (взятих під варту Ділянка дороги, яку проїхала у вагоні (автомобілі) особлива варта
Пункт прибуття Пункт відбуття
           
           
           
           
           
           

 

і т.д. (9 ліній)

 

д) про допуск до вагона (автомобіля) осіб, що супроводжують засуджених (взятих під варту)

 

Прізвище та ініціали особи, що супроводжує Номер посвідчення про відрядження Хто видав посвідчення про відрядження Прізвище, ім’я, по батькові засудженого, який супроводжується
       
       
       
       
       
       
       

 

і т.д. (5 ліній)


5 сторінка
е) про випадки зупинки поїзда складом варти

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ж) про оцінку бойової служби осіб варти

 

Звання, прізвище та ініціали Числа місяця та щодобові оцінки бойової служби Оцінка за виконання завдання
                           
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

і т.д. (15 ліній)

 

з) про події (різкі зміни обстановки) у складі варти та вжиті заходи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і т.д. (7 ліній)

 

ІV. Відмітка про прийняття та здачу вагона (автомобіля)

 

Номер вагона (автомобіля) Стан вагона (автомобіля) Підпис про прийняття Підпис про здачу
       
       
       
       
       
       

 

і т.д. (5 ліній)


6 сторінка
V. Відмітки осіб, що перевіряють бойову службу варти

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і т.д. (37 ліній)

 
 
7 сторінка

 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 сторінка
і т.д. (40 ліній)

 

VІ. Оцінка результатів бойової служби варти та відмітка про вжиті заходи щодо усунення недоліків

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і т.д. (13 ліній)

_________________________________________________

(посада, звання, підпис, прізвище)

 

VІІ. Висновок штабу частини про виконання бойового завдання та заходи щодо усунення недоліків

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і т.д. (21 лінія)

_________________________________________________

(посада, звання, підпис, прізвище)


 

 

ДОРОЖНІЙ ЖУРНАЛ

варти військової частини __________ для конвоювання

Засуджених (взятих під варту)

Розпочато “___” _______________200__р.

Закінчено “___” _______________200__р.


2-а і наступні парні сторінки

лівий бік розгортки

№ з/п Дата прийому засудженого (взятого під варту) Пункт прийому Номер особової справи, назва органу, що склав довідку з особової справи Прізвище, ім’я та по батькові Рік народження На який строк засуджений Стаття КК
               
               
               

 

і т.д. до кінця аркуша

3-я сторінка і наступні непарні сторінки

правий бік розгортки

 

Підстава для конвоювання Куди в чиє розпорядження прямує Де належить здати Хто проводив обшук (звання, прізвище) Номер квитанції на ви-лучені під час обшуку гроші, заборонені речі і документи Підпис начальника вар-ти або посадової особи УВП, що прийняла засуджених і документи
           
           

 

і т.д. до кінця аркуша

 


У вигляді штампу 14 графа

шляхового журналу

 

 

РОЗПИСКА

Про отримання засуджених (взятих під варту)

начальником планової (зустрічної) варти

 
 
  “_____” ________________________200___ р. На ст. _____________________________________________________________ Здано варті_________________________________________________________ засуджених (взятих під варту) з особовими справами в кількості “________”_________________________________________________________ з № _____________________ по № ______________________ Прийняв _________________________ Посвідчення № ______________________ __________________________________________________________________

Лицьовий бік припису

Штамп військової

частини

Кому ___________________________

(посада, звання, прізвище, ім¢я та по батькові)

ПРИПИС

Ви призначаєтесь начальником ___________________________________

(назва варти)

з конвоювання засуджених (взятих під варту) _____________________________

____________________________________________________________________

(назва установи, маршруту)

Припис дійсний до „ ____” _______________200__ року

МП

Командир військової частини

полковник В.В. Чумак

Начальник штабу частини

підполковник С.І. Скрипнюк

 

Зворотній бік припису

 

№ з/п Звання, прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Рік призову Номер зброї
         
         
         
         

 

і т.д. (до кінця сторінки)

 

Командир підрозділу ________________________________

(посада, підпис, прізвище)
Лицьовий бік посвідчення

 

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане _________________________________________________________________________

(звання, прізвище, ім¢я, по батькові)

у тому, що він дійсно є начальником ________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(вид розшукового наряду)

який виконує завдання по затриманню злочинців, що втекли з-під охорони.

Прохання до всіх державних, місцевих органів влади та установ надати ______________

(вид наряду)

 

всебічну допомогу для успішного виконання покладеного на нього завдання.

 

Посвідчення дійсне до “____” ______________200__ року

 

МП

Командир військової частини ___________________________________

(звання, підпис, прізвище)

Начальник штабу ______________________________________________

(звання, підпис, прізвище)

 

Зворотній бік посвідчення

 

 

СПИСОКПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.03 с.)