ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. Відмітки начальника вартиа) про наслідки перевірки (огляду) стану і обладнання камер (приміщень) та залів засідань

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(і т.д. 8 ліній)

 

б) про час виставлення (зняття) чатових на пости (з постів)

 

Число і місяць Номери та назви постів 1 зміна години, хвилини 2 зміна години, хвилини
       
       

 

(і т.д. 18 ліній)

 

в) про події (різкі зміни обстановки) в складі варти, судовій установі та вжиті заходи

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сторінка 4  


ІV. Відмітки осіб, що перевіряли бойову службу варти

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(і т.д. 25 ліній)

V. Оцінка результатів бойової служби варти, вжиті заходи щодо усунення недоліків

(посада, звання, прізвище, підпис)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток № _
Сторінка 1  
ДОРОЖНІЙ ЛИСТ

Варти військової частини 3008 для конвоювання

(назва судової установи)
підсудних у апеляційний суд Вінницької області „___” ___________ 200__ року

(звання, прізвище, ініціали)
Начальник варти _________________________________________________

(звання, прізвище, ініціали)
Помічник начальника варти _______________________________________

Чатові: Пост № 1 __________________________________________________

Пост № 2 _________________________________________________

Водій ____________________________________Спеціальний автомобіль № _______ Ф4

Маршрут руху Прізвище, ініціали підсудних, яких належить прийняти Розміщення підсудних у спецавтомобілі, номери камер Прізвище, ініціали підсудних, що прийняті для конвоювання Підпис начальника варти в судовій установі про прийняття підсудних
         
         
         
         
         
         
         
         

Підготовку (інструктаж) проводили:

(посада, звання, прізвище)
Начальника варти _____________________________________________________

(посада, звання, прізвище)
Особового складу варти ________________________________________________

(посада, звання, прізвище)
Наказ варті віддав _____________________________________________________

(звання, підпис, прізвище)
Командир підрозділу ___________________________________________________


Сторінка 2  


ІІ. Відмітки начальника варти

а) про наслідки перевірки (огляду) стану і обладнання камер спеціального автомобіля

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

б) про час виставлення (зняття) чатових на пости

Число і місяць Номери та назви постів Зміна, годин, хвилин
     
     
     
     

в) про події (різкі зміни обстановки) в складі варти, судовій установі та вжиті заходи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ. Відмітки осіб, що перевіряли бойову службу варти

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV. Оцінка результатів бойової служби варти, вжиті заходи щодо усунення недоліків

(посада, звання, прізвище, підпис)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Додаток № _


Кутовий штамп Лицьовий бік припису

військової частини

 

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ

Видано _______________________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім¢я, по батькові)

відрядженому ______________________________________________________________________________

(пункти призначення чи назви військових частин, закладів)

______________________________________________________________________________

Термін відрядження “_______” днів з “____” _______________200__р.

по “____” __________________200___р.

_____________________________________________________________________________

(мета відрядження)

 

Підстава: наказ ____________________________________________________________

від “____” ___________________ 200___р. № _________

Дійсне при наявності документа, який засвідчує особистість

 

Командир ____________________________________________________

(посада, звання, підпис, прізвище, ініціали)

печатка

 

Зворотній бік аркуша

Відмітки про прибуття в пункти призначення і вибуття з них:

Вибув з _____________________ Прибув в ______________________

“_____” ______________200__р. “____” ___________________ 200__р.

печатка, підпис печатка, підпис

 

Вибув з _____________________ Прибув в ______________________

“_____” ______________200__р. “____” ___________________ 200__р.

печатка, підпис печатка, підпис

 

Вибув з _____________________ Прибув в ______________________

“_____” ______________200__р. “____” ___________________ 200__р.

печатка, підпис печатка, підпис

 

 

Додаток № _


А К Т

Про напад на варту (чатового)

 

“____” ______________200__ р м. (ст.) _________________________

 

Ми, що нижче підписалися, начальник варти військової частини ____________________

(звання, прізвище, ініціали)

помічник начальника варти _____________________________________________________,

(звання, прізвище, ініціали)

вартовий _________________________________________________ склали цей акт про те, що

(звання, прізвище, ініціали)

„ ____” _________________200___року о ______год _______хв на варту (чатового поста № _____ ) по охороні _______________________________ вчинили напад засуджені (взяті під охорону) __________________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові,

______________________________________________________________________________

рік народження, коли, ким та за якою статтею КК засуджені (звинувачені),

______________________________________________________________________________

на який строк, вид режиму)

______________________________________________________________________________

(обставини і наслідки нападу)

У результаті вжитих заходів особи, що вчинили напад _____________________________

(прізвища затриманих,

______________________________________________________________________________

якщо застосовувалась зброя, то хто застосовував, наслідки)

Особи, що вчинили напад на варту (чатового) доставлені (розміщені) ______________________________________________________________________________

Начальник варти ____________________________________

(звання, підпис, прізвище)

Помічник начальника варти ___________________________

(звання, підпис, прізвище)

Вартовий ___________________________________________

(звання, підпис, прізвище)

 
 
Додаток № _


А К Т

Про втечу засудженого (взятого під варту)

„ ____” ________________ 200__ року м. (ст.) ____________________________

 

Ми, що нижче підписалися, начальник варти військової частини ______________________

(звання, прізвище, ініціали)

_____________________, помічник начальника варти _______________________________

(звання, прізвище, ініціали)

і вартовий _________________________________________________ склали цей акт про те,

(звання, прізвище, ініціали)

що „ ____” ______________ 200__ року о ____ год. ___хв

______________________________________________________________________________

(місце втечі, № УВП, маршрут конвоювання)

здійснив втечу засуджений (взятий під варту) ______________________________________

(прізвище, ім¢я та по батькові,

______________________________________________________________________________

рік народження, коли, ким, за якою ст. КК засуджений (звинувачується),

______________________________________________________________________________

на який строк, вид режиму)

Обставини втечі: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Вжиті заходи: _________________________________________________________________

(заходи розшуку, вжиті начальником варти)

______________________________________________________________________________

У результаті __________________________________________________________________

(затриманий – ким, коли, де)

 

Начальник варти __________________________________________

(звання, підпис, прізвище)

Помічник начальника варти ________________________________

(звання, підпис, прізвище)

Вартовий ________________________________________________

(звання, підпис, прізвище)


АТЕСТАТ НА ПРОДОВОЛЬСТВО № ______ _____________________________________________________________ (посада) найменування частини, де знаходиться в списках _____________________________________________________________ військовослужбовець, звання, ім¢я, по батькові, прізвище) вибувшому в _________________________________________________ (відрядження, шпиталь, відпустку, іншу частину) Номер і дата документу ________________________________________ (припису для відрядження, _____________________________________________________________ відпускного квитка) Задоволений при ______________________________________________ (найменування частини при якій задовол. прод.) по _________________ нормі пайка за плану, безкоштовно (прописом) (непотрібне закреслити) включно: 1. Продовольством в натурі по ____________________________ (прописом) ____________________200___р. 2. Сухим пайком на шлях прямування ______________________ (прописом) діб по ________________________200__р. (прописом) 3. Видано талонів на харчування ______________________ шт. (прописом) на ____________________ діб по ____________________200___р. (прописом) (прописом) Додаток №_   4. Мило по __________________________________________________ (прописом) 5. Додатковим офіцерським пайком: маслом вершковим по _________________________________200__р. (прописом) рибними консервами по _______________________________200__р. (прописом) печивом _____________________________________________200__р. (прописом) 6. Продовольчл-шляховими коштами на _______________________ (прописом) діб по _______________________________200___ р. (прописом) 7. Грошовою компенсацією взамін натурпайка на _______________ (прописом) діб по _______________________________200___ р. (прописом) 8. Виключаю з забезпечення _________________________________ (прописом) 9. Розпис особи, яка отримала атестат__________________________ (розпис) ____________________________________________________________ (відбирається при видані атестату) Заступник командира частини по забезпеченню: Начальник ПФС ___________________________200__р. Для заміток:

Форма № 13 Корінець атестата на продовольство № ________ ________________________________________________________ (посада, найменування частини, де знаходиться в списках ____________________________________________________________________ військовослужбовець, звання, ім¢я, по батькові, прізвище вибувшого в _____________________________________________ (відрядження, шпиталь, відпустку, іншу частину) Номер і дата документа __________________________________ (припису про відрядження, ____________________________________________________________________ відпускного квитка) задоволений при _________________________________________ (найменування частини при якій задоволений прод.) по _____________________________ нормі пайка за плату, (прописом) безкоштовно (непотрібне закреслити) включно: 1. Продовольством в натурі по ____________________________ (прописом) ____________________200___р. 2. Сухим пайком на шлях прямування ______________________ (прописом) діб по ________________________200__р. (прописом) 3. Видано талонів на харчування ______________________ шт. (прописом) на ____________________ діб по ____________________200___р. (прописом) (прописом) 4. Мило по __________________________________________________ (прописом) 5. Додатковим офіцерським пайком: маслом вершковим по _________________________________200__р. (прописом) рибними консервами по _______________________________200__р. (прописом) печивом _____________________________________________200__р. (прописом) 6. Продовольчл-шляховими коштами на _______________________ (прописом) діб по _______________________________200___ р. (прописом) 7. Грошовою компенсацією взамін натурпайка на _______________ (прописом) діб по _______________________________200___ р. (прописом) 8. Виключаю з забезпечення _________________________________ (прописом) 9. Розпис особи, яка отримала атестат__________________________ (розпис) ____________________________________________________________ (відбирається при видані атестату)   Заступник командира частини по забезпеченню: Начальник ПФС ___________________________200__р. Для заміток:

СЛУЖБОВІ ДОКУМЕНТИ ПЛАНОВОЇ ВАРТИ

ВВ МВС України виконують завдання з конвоювання спецконтингенту. В залежності від видів конвоювання від частин і підрозділів ВВ споряджаються варти з конвоювання.

Для правильної організації та несення бойової служби варти забезпечуються необхідною службовою документацією.

В даному розділі пропонується розглянути зміст службових документів планової варти.

Перед виконанням службово-бойових завдань начальник варти в штабі військової частини або у командира підрозділу отримує такі документи:

1. Припис начальника варти.

2. Припис помічника начальника варти.

3. План охорони.

4. Дорожню відомість.

5.Дорожній журнал.

6. Квитанційну книжку.

7. Посвідчення на право розшуку і затримання засуджених, які скоїли втечу.

8. Посвідчення про відрядження – офіцерам, прапорщикам та військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, при вибутті для несення бойової служби у відриві від пункту дислокації військової частини на строк більше доби.

9. Продовольчий атестат – при вибутті для несення бойової служби за межі району дислокації військової частини.

10. Меню-розкладку, інструкцію про приготування їжі.

11. Бланки службових телеграм, різних актів і заявок на причеплення спеціального вагону до поїзда.

План охорони

Розробляється штабом військової частини, затверджується командиром частини і підписується начальником штабу частини.

План охорони складається із:

- схема охорони і маршруту конвоювання;

- табеля постів;

- бойового розрахунку особового складу варти для дій в разі подій;

- інструкцій начальнику варти, його помічникам.

На схемі охорони засуджених, (взятих під варту) під час конвоювання за маршрутами, в ешелоні та на пункті обміну показується: маршрут руху; ділянки, де потрібне посилення охорони; графік маршу; місця привалів, відпочинку та порядок організації охорони на зупинках; пункти обміну із зазначенням сторони обміну та органів, від яких споряджається варта на ці обмінні пункти; порядок зв’язку з органами, частинами, підрозділами ВВ, органами внутрішніх справ; інші органи, частини (підрозділи), які мають можливість надати допомогу варті та порядок зв’язку з ними; всі установи виконання покарань на маршруті руху; пункти постачання водою і паливом; станції, де знаходяться медичні пункти, службові телефони; місця розташування постів, секторів спостереження чатових та інших осіб військових нарядів під час руху та на зупинках; розрахунок транспортних засобів; адміністративний поділ території через яку пролягає маршрут конвоювання.

Табель постів затверджується командиром військової частини, в ньому відображається назва варти, склад варти та обсяг бойової служби. В першій графі перелічується весь склад варти, наприклад: начальник варти (офіцер, прапорщик), помічник начальника варти (сержант, старший солдат) і т.д. Після цього зазначаються номери (назви) постійних (цілодобових) та тимчасових (півдобових) постів.

Графік несення бойової служби розробляється в табелі постів варт на весь шлях руху. Особам варти зазначаються особливі обов’язки, які безпосередньо пов’язані з умовами несення бойової служби в даній варті (на конкретному посту).

Чатовому визначається: що перевірити під час прийому поста; місце несення бойової служби; сектор спостереження та охорони; на що звертати особливу увагу; с ким підтримувати зоровий та вогневий зв’язок, напрямок та межі, в яких забороняється вести вогонь; зв’язок із начальником варти, порядок (періодичність) доповіді начальникові варти про обстановку та результати несення бойової служби.

Бойовий розрахунок розробляється штабом військової частини для кожної варти, в ньому передбачаються конкретні заходи, які повинні вживати особи варти для запобігання втеч, відбиття нападів, ліквідації непокори (безладь) та за надзвичайних обставинах. Визначається, в яких випадках дозволяється застосовувати зброю, переходити на переслідування осіб, які намагаються втекти, порядок зв’язку та взаємодії з сусідніми вартами (нарядами), частинами (підрозділами).

В інструкціях начальника варти, його помічників відображаються загальні та особливі обов’язки, дії під час несення бойової служби в різних етапах бойової служби, при різких змінах обстановки, заходи безпеки, при використанні зброї, спеціальних засобів, під час несення бойової служби на обмінному пункті

План охорони використовується і зберігається в підрозділі від якого споряджається варта. У випадку закриття маршруту конвоювання зберігається протягом року у штабі військової частини.

Дорожня відомість

Дорожня відомість отримується командиром підрозділу в штабі військової частини, оформляється особисто командиром підрозділі і в процесі несення бойової служби ведеться начальником варти.

Командир підрозділу оформляє першу сторінку, де вказує:

- номер військової частини, від якої споряджена варта;

- номер та назву маршруту для конвоювання;

- вказує, хто є начальником варти (звання, прізвище, ім’я, по батькові);

В першому розділі “Розрахунок варти для несення бойової служби” відображає помічників начальника варти, їх звання, прізвище, ініціали, номера та назви постів, звання, прізвище, ініціали чатових;

- вказує хто проводив підготовку (інструктаж):

а) начальників варт, посада, звання, прізвище;

б) особового складу варти, посада, звання, прізвище;

в) наказ варті, посада, звання, прізвище;

г) командир підрозділу, звання, підпис, прізвище.

Після оформлення першої сторінки і проведених необхідних заходів командир підрозділу висувається до начальника штабу та командира військової частини на затвердження дорожньої відомості і завіряє її гербовою печаткою. У визначений час командир підрозділу видає дорожню відомість начальнику варти.

В подальшому за ведення дорожньої відомості відповідає начальник варти.

Начальник варти у другому розділі “Прийом та здача засуджених (взятих під варту) на шляху руху”, відображає:

- у передньому напрямку:

а) число і місяць;

б) номер поїзда (назва транспорту);

в) кількість засуджених (взятих під варту) (прийнято, здано, в наявності);

- назви обмінних пунктів;

- у зворотному напрямку:

а) кількість засуджених (взятих під варту) (прийнято; здано; в наявності);

б) номер поїзда (назва транспорту);

в) число і місяць;

- в кінці розділу підбиває підсумки кількості відконвойованих засуджених (взятих під варту) у передньому та зворотному напрямку.

Начальник варти в третьому розділі “Відмітки начальника варти” відображає:

- час виставлення (зняття) чатових на пости (з постів) у передньому і зворотному напрямку;

а) число місяця;

б) години і хвилини їх виставлення

- про нездійснений обмін:

а) назви обмінних пунктів;

б) передній і зворотній напрямок;

в) кількість засуджених, яких не здано чи не прийнято;

г) причини;

д) де здані провезені засуджені;

- про наслідки внутрішнього (зовнішнього) огляду транспортних засобів на шляху руху, відображається в двох графах, передній, зворотній напрямок;

а) число і місяць;

б) години і хвилини;

в) наслідки огляду;

г) вжиті заходи;

- про проїзд у вагоні (автомобілі) особливої варти. Начальник варти відображає:

а) звання, прізвище, ініціали начальника особливої варти;

б) номер припису;

в) хто видав припис;

г) кількість засуджених, що конвоюються;

д) ділянка дороги, яку проїхала у вагоні (автомобілі) особлива варта (пункт прибуття, відбуття);

- про допуск до вагона (автомобіля) осіб, що супроводжують засуджених (взятих під варту). Начальник варти відображає:

а) прізвище та ініціали особи, що супроводжує;

б) номер посвідчення про відрядження;

в) хто видав посвідчення про відрядження;

г) прізвище, ім’я, по батькові засудженого, який супроводжується;

- про випадки зупинки поїзда складом варти записується начальником варти причина зупинки та складається акт;

- про оцінку бойової служби осіб варти. Начальник варти робить запис:

а) звання, прізвище та ініціали військовослужбовців варти;

б) числа місяця та щодобові оцінки бойової служби;

в) оцінка за виконання завдання;

- про події (різкі зміни обстановки) в складі варти та вжиті заходи. Начальник варти робить відповідні записи про обставини, а за необхідністю складає акти.

Оформлення проїзних документів на прямування спеціального вагону від початкового до кінцевого пункту маршруту здійснюється старшим техніком-комендантом парку спеціальних вагонів, які після прибуття до товарної контори (багажної каси) пред’являє заповнену в штабі військової частини накладну та військову вимогу відповідних форм. Отриманий у товарного (багажного) касира корінець дорожньої відомості визначеної форми із зазначенням номера військової вимоги, пред’явленої на станції відправлення, старший технік-комендант парку спеціальних вагонів передає начальнику варти. На шляху прямування начальник варти у разі виникнення сумнівів щодо оформлення проїзних документів на спеціальний вагон показує ще й корінець дорожньої відомості особам залізничної адміністрації. Заявка на причеплення спеціального вагона до поїзда в початковому пункті маршруту подається старшим техніком-комендантом парку спеціальних вагонів черговому по станції (диспетчеру).

Четвертий розділ “Відмітка про прийом та здачу вагона (автомобіля)”. Начальник варти заповнює перед посадкою засуджених після доповіді помічника начальника варти. В пункті записується:

а) номер вагона (автомобіля);

б) стан вагона (автомобіля);

в) підпис про прийняття (в передньому напрямку – начальник варти, в зворотному напрямку – диспетчер);

г) підпис про здачу (в передньому напрямку – диспетчер, в зворотному напрямку – начальник варти).

П’ятий розділ “Відмітки осіб, що перевіряють бойову службу варти”. Начальник варти подає для заповнення особам, що прибули на перевірку варти.

Перевіряюча особа робить запис за наступними пунктами:

а) число, місяць, рік, час (до хвилин) із якого проводилась перевірка;

б) відповідність несення бойової служби згідно Статуту бойової служби ВВ і плану охорони;

в) наявність зброї і боєприпасів, правильність їх збереження;

г) боєготовність, наявність особового складу і його розстановка згідно дорожньої відомості;

д) стан ІТЗО і засобів зв’язку, внутрішній порядок у варті;

е) знання особовим складом обов’язків, виконання плану виховної роботи.

Шостий розділ “Оцінка результатів бойової служби варти та відмітка про вжиті заходи щодо усунення недоліків”. Заповнює командир підрозділу після повернення варти в підрозділ та підведення підсумків результатів несення бойової служби.

Сьомий розділ “Висновок штабу частини про виконання бойового завдання та заходи щодо усунення недоліків”. Даний розділ заповнюється після здачі дорожньої відомості в штаб військової частини.

Термін зберігання відомості у військовій частині – 3 роки.

Дорожній журнал

Дорожній журнал заводиться окремо на кожний плановий маршрут. Журнал видається штабом частини командиру підрозділу (начальникам варт) під розпис. Журнал пронумеровується та засвідчується особою, що відповідає за ведення діловодства.

У дорожній журнал записуються всі засуджені (взяті під варту), прийнятті вартою для конвоювання.

Порядкові номери у графі 1 журналу записуються окремо за кожен рейс варти по маршруту.

У графі 14 здача засуджених оформляється із застосуванням мастичного штампу. При цьому зазначається: число, місяць і рік; пункти обміну; від якого органу вислана варта (назва установи МВС, СБУ) якому (куди) здані засуджені; цифрою та прописом вказується кількість зданих засуджених з особовими справами та їх порядкові номери відповідно до запису в журналі; підпис про прийняття засуджених, начальника варти або посадової особи установи виконання покарань із зазначенням посади, звання, прізвища та номера службового припису.

Загальна кількість прийнятих і зданих засуджених за час виконання завдання занотовується приписом і засвідчується приписом начальника варти.

Начальник варти на пункті обміну у випадках, якщо обмін не відбувся, або часткового прийому засуджених для конвоювання за плановим маршрутом, робить відмітку в дорожньому журналі із зазначенням кількості неприйнятих та причини не прийняття.

Правильність ведення журналу перевіряється особами, які підбивають підсумки бойової служби варти, начальником штабу або його помічником зі служби. Про наслідки перевірки в журналі робиться відповідна відмітка.

Припис

Припис начальнику варти (помічнику начальника варти) оформлюється командиром підрозділу і штабом частини.

Командиром підрозділу оформляється зворотній бік припису, де вказується:

- номер за порядком;

- звання, прізвище, ім’я та по батькові осіб варти;

- рік народження;

- рік призову;

- номер, серія, вид зброї.

В штабі частини ставиться штамп військової частини (кутовий), вказується кому виданий припис (посада, звання, прізвище, ім’я та по батькові), назва варти, маршрут конвоювання.

Затверджується начальником штабу та командиром частини, скріплюється гербовою печаткою і вказується до якого терміну він дійсний.

Начальник варти отримує (здає) припис в штаб частини.

Посвідчення

Посвідчення начальника розшукового наряду оформляється командиром підрозділу і штабом частини.

Командиром підрозділу оформляється зворотній бік посвідчення, де вказується:

- номер за порядком;

- звання, прізвище, ім’я та по батькові осіб варти;

- номер, серія, вид зброї.

В штабі частини ставиться штамп військової частини (кутовий), вказується кому виданий ( звання, прізвище, ім’я та по батькові) у тому, що він дійсно є начальником розшукового наряду.

Підписується начальником штабу та командиром частини, скріплюється гербовою печаткою і вказується до якого терміну він дійсний.

Перед виконанням (після виконання) завдання начальник варти отримує (здає) посвідчення у штаб частини.

Посвідчення про відрядження

Посвідчення про відрядження оформляється в штабі військової частини при вибутті для несення бойової служби у відриві від пункту дислокації військової частини на строк більше доби.

В ньому вказується кому видано (військове звання, прізвище, ім’я та по батькові), в який пункт призначений, термін відрядження, підстава та номер наказу, підписується командиром військової частини і завіряється гербовою печаткою, а також ставиться на лицевій стороні кутовий штамп військової частини.

На зворотному боці посвідчення робиться відмітка про прибуття в пункт призначення і відбуття з нього. При відрядженні в декількох пунктах відмітка про прибуття і відбуття робиться кожному із них.

Перед виконанням (після виконання) завдання начальник варти отримує (здає) посвідчення в штаб частини.

Прибувши до місця отримання засуджених начальник варти отримує у чергового помічника начальника органу-відправника документи, які є підставою для прийняття засуджених і перевіряє правильність їх оформлення. До таких документів належить: запечатана в пакеті особова справа з доданою до неї довідкою з особової справи на кожного засудженого; супровідний список на кожного конвойованого або групу засуджених.

Всі ці документи на конвойованих оформляються та скріплюються гербовою печаткою органу-відправника.

Перевірку правильності оформлення документів на засуджених начальник варти здійснює відповідно до встановлених вимог.

Довідка з особової справи

Довідка з особової справи на засудженого має бути заповнена чорнилом, без скорочень, розбірливо, мати повні відповіді на всі порушені в ній питання. До довідки додаються фотокартки засудженого (у профіль і анфас). Без фотокарток можуть бути оформленні довідки з особових справ на осіб, взятих під варту, які направляються міськрайорганами внутрішніх справ до слідчих ізоляторів у межах області. На довідках з особових справ особливо небезпечних злочинців і схильних до втечі засуджених по діагоналі наноситься червона смуга, на довідках інших категорій заарештованих і засуджених зазначається: “душевнохворий”; “хворий на туберкульоз”; “не приймає їжі”; “вагітна” (зазначається строк); “підлягає ізольованому утриманню від засуджених”.

Під час перевірки правильності оформлення документів начальник варти звертає увагу на відповідність пунктів призначення засуджених маршруту руху варти.

Супровідний список

Після прийняття засуджених орган-відправник видає начальникові варти супровідний список на засуджених, які конвоюються з даної установи в якому визначається:

- від якої і до якої установи конвоюється засуджений;

- підстава для етапування;

- прізвище, ім’я та по батькові засуджених;

- рік народження;

- статті карного кодексу по яких засуджений притягається до кримінальної відповідальності;

- термін ув’язнення.

Підписується супровідний лист начальником установи та начальником спеціальної частини, завіряється гербовою печаткою установи.

В кінці супровідного списку робиться запис начальником варти про кількість прийнятих засуджених і особових справ.

Складається лист у двох екземплярах: один екземпляр залишається в органі-відправникові, а другий екземпляр здається начальником варти в штаб військової частини.

Квитанційна книжка

Квитанційна книжка видається перед виконанням завдання в штабі військової частини під розписку начальнику варти.

Вона призначена для опису речей засуджених, які вилучені під час обшуку при прийомі засуджених. Перед здачею засуджених на обмінному пункті ці речі повертаються власникам під розписку на зворотному боці квитанції, яку прикріплюють до відповідного корінця квитанційної книжки.

Після виконання завдання квитанційна книжка здається в штаб частини.

Бланки актів начальник варти отримує у командира підрозділу, а той у свою чергу в штабі військової частини. Кожен із актів пронумерований.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.053 с.)