Визначення місії підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення місії підприємстваМісія – якісна мета, задля якої існує організація у ринковій соціально-орієнтованій економіці. Місія складається на основі довгострокового бачення того, що організація прагне робити, та з того, якою організація намагається стати.

Роль місії в організації можна звести до наступного:

– визначає причину та сферу існування;

– єднає зусилля працівників;

– дає змогу сполучити різні цілі;

– визначає пріоритети розподілу коштів;

– окреслює загальний діапазон обов’язків;

– забезпечує прозорість намірів щодо діяльності;

– слугує встановленню контактів з партнерами.

Прикладами сформульованих на різних підприємствах місій можуть бути наступні:

Otis Elevator – наша місія – забезпечити будь-якого споживача засобами переміщення людей і предметів нагору, вниз і вбік на короткі відстані, з більшою надійністю, ніж будь-яке аналогічне підприємство.

Avis-Rent-a-Car – наш бізнес – це оренда автомобілів. Наша місія – повне задоволення споживачів.

McCormick & Company – гоовна місія нашої компанії – це поширення по всьому світі нашої лідируючої позиції в галузі ринків спецій, приправ і смакових добавок.

Samsung – ми пропонуємо технології, які дозволяють зробити світ більш зеленим і чистим, а Ваше життя більш якісним. Це наша філософія, якої ми притримуємось вже 30 років.

Визначення місії та головних стратегічних орієнтирів діяльності підприємства можна оцінити виходячи з двох головних аспектів, які повинні бути присутніми при розшифровці місії підприємства:

1. Зміст місії, який включає:

– опис продукції (послуг), яку пропонує підприємство;

– характеристика ринку – визначення основних споживачів, клієнтів, користувачів.

– цільові орієнтири підприємства, які відображають те, на вирішення яких задач націлена діяльність підприємства, і те, до чого прямує підприємство у своїй діяльності в довгостроковій перспективі;

– технологія підприємства – характеристика обладнання, технологічних процесів, інновацій у галузі технології;

– філософія підприємства – базові погляди та цінності організації, що є основою для створення системи мотивації;

– зовнішній образ підприємства, його імідж, що розкриває економічну і соціальну відповідальність підприємства перед партнерами, споживачами, суспільством в цілому.

2. Основні групи людей, чиї інтереси впливають на діяльність підприємства, а отже, повинні бути враховані при визначенні його призначення:

– власники організації, що створюють, приводять у дію і розвивають підприємство для того, щоб за рахунок результатів його діяльності вирішувати свої життєві проблеми;

– співробітники організації, що своєю працею безпосередньо забезпечують діяльність підприємства, створення і реалізацію продукту і просування ресурсів ззовні, отримують від підприємства за свою працю компенсацію і вирішують за її допомогою свої життєві проблеми;

– покупці продукту підприємства, що віддають йому свої ресурси (найчастіше гроші) в обмін на продукт і задовільняють свої потреби;

– ділові партнери підприємства, що знаходяться з ним у формальних і неформальних ділових відносинах, надають підприємству комерційні і некомерційні послуги і отримують оплату своїх послуг чи аналогічні послуги з боку підприємства;

– суспільство в цілому, що отримує від підприємства частину створюваного ним багатства для забезпечення суспільного благополуччя і розвитку, плодами якого поряд з іншими членами суспільства користується й підприємство.

Враховуючи вищезазначені аспекти, місію ВАТ “Молоко” можна сформулювати таким чином (таблиця 1).

Таблиця .1. Визначення місії ВАТ “Молоко” за обраними критеріями

Місія ВАТ “Молоко”
Аспекти розробки місії Зміст стратегічних настанов
Місія ВАТ “Молоко” полягає в виробництві високоякісних молочних продуктів та насиченні регіонального ринку молокопродуктів товарами за доступними цінами, які задовольнятимуть найвибагливіші смаки покупців.З цією метою підприємство намагатиметься виконувати наступні стратегічні настанови:
1. Визначення змісту місії
1.1. Опис продукції Виготовлення широкого асортименту молочної продукції високої якості з використанням новітніх технологій та високоякісної і екологічно чистої сировини
1.2. Характерис-тика ринку Широка спеціалізація та розповсюдження продукції на регіональному ринку шляхом її диференціації з метою задоволення потреб споживачів з врахуванням різноманітних вимог по якості, рівню обслуговування та ціні.
1.3. Цільові орієнтири підприємства Завоювання стійких конкурентних позицій на регіональному ринку молокопродуктів та розширення ринків збуту з метою задоволення потреб споживачів в якісній та доступній за ціною продукції
1.4. Технологія підприємства Виготовлення продукції з використанням новітніх досягнень в галузі організації виробництва, передових вітчизняних і зарубіжних досягнень в сфері техніки і технології, а також перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємства
1.5. Філософія підприємства Орієнтація на створення духу партнерства та взаємопідтримки всередині організації. Дотримання загальноприйнятих в суспільстві норм моралі та поведінки по відношенню до споживачів, працівників, конкурентів, інших ринкових агентів. Формування організаційної культури, спрямованої на підтримання духу колективізму та дружби
1.6. Зовнішній образ підприємства Орієнтація на підвищення престижу торгової марки підприємства на основі соціально відповідального ставлення до всіх агентів ринку
2. Визначення стратегічних настанов до основних груп людей, що співпрацюють з підприємством
2.1. Власники підприємства Забезпечення стійкого зростання доходів від внесків в капітал підприємства. Результуюча оцінка ефективності внесків, пов’язана з дивідендами, повинна забезпечити наших вкладників найбільш повним поверненням капіталів у порівнянні з іншими можливими інвестиціями
2.2. Співробітни-ки підприємства Працівники розцінюються як самий цінний з активів підприємства і, наша мета – щоб кожний працівник був персонально залучений до поділу успіхів підприємства. Підприємство зобов’язується забезпечити всі умови для повного прояву працівниками здібностей і талантів, для справедливої винагороди, гарних умов праці, можливостей для персонального розвитку і росту, обмежених винятково індивідуальними здібностями і бажаннями
2.3. Покупці продукції Головна мета – це досягнення постійного зростання рівня задоволення шляхом забезпечення якості продукції і сервісу з істотними перевагами в різний час чи постійно в усьому світі. Наші взаємини з покупцями будуть рівноправними й етичними і розвиватися на основі правдивості й довіри
2.4. Партнери підприємства Партнери – життєвоважлива частина наших стосунків і наша мета – розвивати і підтримувати взаємовигідне партнерство з тими з них, хто розділяє наші зобов’язання з підтримки зростаючого рівня задоволення покупців шляхом безупинного поліпшення якості, сервісу, скорочення витрат і часу.
2.5. Суспільство Діяльність підприємства повинна відповідати цивільним цілям. Це виражається в підтримці різних суспільних, освітніх, ділових напрямків, як зовнішніх, так і всередині підприємства, з розвитку цивільних програм. Метою підприємства є підвищення рівня соціальної відповідальності перед місцевим співтовариством і суспільством в цілому

 

Модель М.Портера розробки стратегій бізнесу

У процесі боротьби з конкурентами можна скористатися трьома потенційно успішними загальними стратегічними підходами:

1. найменші сукупні витрати;

2. диференціація;

Зосередження.

Іноді фірма може успішно дотримуватися кількох підходів як своєї першочергової мети, хоча це не завжди можливо. Ефективне упровадження будь-якої з цих загальних стратегій, як правило, вимагає тотального зосередження та підтримувальних організаційних заходів, що розпорошуються у випадку існування більше однієї першочергової мети. Загальні стратегії є підходами до успішньої боротьби з конкурентами в галузі; у деяких галузях структура означатиме, що всі фірми можуть одержати високі прибутки, тоді як в інших успішне застосування однієї із загальних стратегій може бути необхідним тільки для одержання прийнятної норми віддачі в абсолютному значенні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.011 с.)