Орієнтовні теми рефератів, есе, доповідейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орієнтовні теми рефератів, есе, доповідей1. Психологія в системі наук про природу.

2. Сучасний стан психології і перспективи її розвитку.

3. Історія розвитку психології як науки.

4. Психіка і мозок.

5. Функціональна асиметрія мозку.

6. Проблема несвідомого в психології.

7. Проблема людини в психології.

8. Теорія особистості З. Фрейда.

9. Психологічний захист та його механізм.

10. Можливості психологічного експерименту.

11. Етика ділового спілкування.

12. Спілкування і діяльність.

13. Діяльність і особистість.

14. Психологічні ефекти спілкування.

15. Психологія колективу.

16. Конфлікт у взаєминах і шляхи його подолання.

17. Психологічні аспекти публічного виступу.

18. Культура вербального і невербального спілкування.

19. Формування іміджу.

20. Рушійні сили розвитку особистості.

21. Креативні якості особистості.

22. Характер і темперамент.

23. Акцентуації характеру. Їх урахування в управлінській діяльності.

24. Дружба і кохання як соціально - психологічні явища.

25. Творче мислення. Шляхи його розвитку.

26. Мислення як предмет психології.

27. Уява, особистість, творчість.

28. Властивості уваги і успішність діяльності.

29. Емоційний світ людини.

30. Емоції. Теорії емоцій.

31. Стрес як емоція.

32. Афект.

33. Проблема виховання волі.

34. Мотивація як прояв потреб особистості.

35. Здібності і задатки.

36. Розвиток здібностей та професійних нахилів.

37. Проблема обдарованості.

38. Лідерство. Теорії лідерства.

39. Проблема жіночого лідерства.

40. Психологічний портрет сучасного керівника.

41. Формування і корекція сомооцінювання.

42. Самовиховання в структурі життєдіяльності фахівця – аграрника.

43. Технологія професійного успіху.

44. Шляхи запобігання професійного стресу.

Творчі запитання і завдання

 1. Молода матір говорить подрузі: «Чому дивуватися впертості Олега, він увесь в батька. У батька і дід має такий же впертий характер». Чи згодні ви з такою точкою зору? Характер успадковується чи набувається? Аргументуйте свою думку.
 2. «Увага – це саме ті двері, через які проходить все, що тільки входить в душу людини із зовнішнього світу». Поясніть вислів К.Д. Ушинського.
 3. Ольга Петрівна – ваш замісник. Вона добросовісна в роботі, але швидко втомлюється. Не втручається в конфлікти, але дуже хвилюється, коли вони виникають у колективі. Надзвичайно вразлива і боїться брати на себе відповідальність у складних ситуаціях. Хто вона за темпераментом? Як краще організувати робочі стосунки з нею?
 4. Що дає змогу людині з гіршими здібностями до певної діяльності іноді виконувати її краще, ніж людині з кращими здібностями? Які психічні якості особистості роблять це можливим?
 5. Здійсніть порівняльний аналіз поведінки холерика і флегматика у конфліктній ситуації.
 6. Використовуючи психологічні знання, обґрунтуйте своє розуміння висловлювання Л. Толстого: «Знання тільки тоді є знанням, коли воно здобуте своєю думкою, а не однією пам’яттю».
 7. Використовуючи психологічні знання, обґрунтуйте своє розуміння висловлювання В. Теккерея: «Посійте вчинок і Ви пожнете звичку, посійте звичку і Ви пожнете характер, посійте характер і Ви пожнете долю».
 8. Видатний український педагог А.С. Макаренко говорив: «Якомога більше вимогливості до людини, якомога більше поваги до неї». Яким чином можна використовувати цю думку у формуванні трудового колективу? Поясніть на прикладах.
 9. Якими є головні умови ефективного запам’ятовування?
 10. Чому стверджується, що оптимальною стратегією поведінки людини у конфліктах є її здатність застосовувати всі засоби вирішення конфліктів? Яка природа цього твердження? Обґрунтуйте свої міркування.
 11. Згадаймо давню легенду про майстрів, які підносили каміння до місця майбутнього будівництва. Коли одного з них запитали, що він робить, він відповів: «Хіба не бачите, я тягаю каміння». Другий сказав: «Я заробляю на хліб своїй сім'ї». Третій висловився: «Я будую прекрасний дім, де житимуть люди». З точки зору психології про яке поняття йде мова? Обґрунтуйте свою відповідь.
 12. Коли «Титанік» потерпів аварію в результаті зіткнення з айсбергом, рятівники, прибувши через три години після аварії, виявили в шлюпках багато померлих людей і багато тих, хто зійшов з розуму. Поясніть цей феномен з точки зору психології.
 13. Для чого фахівцю – аграрію потрібно вивчати психологію? Дайте розгорнуту аргументацію у вигляді есе.
 14. Чи можна закономірності психіки, виявлені на тваринах, переносити на психіку людини? Чому?
 15. Як пов'язані між собою характер і темперамент?
 16. Чому у світловій рекламі світло періодично вимикається? З якою метою це робиться?
 17. І. Ньютон мав звичку варити яйце на спиртівці за робочим столом, щоб зайвий раз не відволікатися від роботи. Одного разу в момент напруженої розумової праці замість яйця він вкинув у каструлю свого годинника. Аргументуйте свою відповідь з посиланням на конкретні наукові джерела та підручники.
 18. Про що може свідчити експеримент, проведений С.Левіном із щуренятами? Дві групи щуренят були поміщені в однакові умови. Єдина відмінність полягала в тому, що одних щодня погладжували (пестили), а інших – ні. Виявилося, що перші виросли більшими, міцнішими, активнішими, ніж ті, які були позбавлені емоційного комфорту.
 19. Чим пояснити, що найповніше характер людини виявляється в складних, критичних ситуаціях?
 20. Цікавий випадок стався з французьким етнографом А. Велларом. У 1938 р. у джунглях Парагваю він вивчав примітивне за способом життя, культурним рівнем та мовленням плем’я гуайакілів. Там він знайшов покинуту дворічну дівчинку і відправив її в Париж на виховання до своєї матері. Через 20 років Марі – Івона (так її звали) закінчила університет, здобула фах етнографа, володіла французькою, іспанською та португальською мовами. Про яку закономірність йде мова?
 21. Що є переважаючим у формуванні здібностей: природжені задатки чи сприятливе соціальне середовище? Відповідь аргументуйте посиланням на першоджерела.
 22. Чому темперамент суттєво впливає на професійну діяльність людини? Наведіть приклади, обґрунтуйте ваші міркування.
 23. Життя має багато прикладів, коли люди, що мали добрі задатки до розвитку певних здібностей, не реалізували їх. Які причини найчастіше постають як перешкоди на шляху їх розвитку?
 24. Чим можна пояснити, що іноді емоційні реакції не відповідають об’єктивним впливам? Приведіть приклади.
 25. У чому принципова відмінність діяльності людини від складних форм поведінки тварини?
 26. Використовуючи психологічні знання обґрунтуйте своє розуміння висловлювання Д. Писарєва: «Заохочувати набагато складніше, ніж примушувати».

 

 

Завдання для самоконтролю

(для підготовки до заліку)

1. Психологія як наука. Об’єкт і предмет вивчення психології.

2. Психіка. Структура психіки. Свідомість.

3. Методи психології.

4. Експеримент в психології.

5. Теорія темпераменту І. П. Павлова.

6. Теорія темпераменту Г. Айзенка.

7. Психологічна характеристика сангвініка та флегматика.

8. Психологічна характеристика меланхоліка та холерика.

9. Характер. Структура характеру.

10. Акцентуації характеру. Їх урахування в трудовій діяльності.

11. Визначення понять: людина, індивід, особистість, індивідуальність, універсум.

12. Чинники розвитку особистості.

13. Задатки та здібності. Види здібностей.

14. Ієрархія потреб А. Маслоу та їх урахування в професійній діяльності.

15. Емоції. Функції емоцій. Культура прояву емоцій.

16. Види емоцій. Значення емоцій в житті людини.

17. Характеристика відчуття, сприйняття.

18. Пам'ять та мислення. Шляхи їх розвитку.

19. Характеристика уяви та уваги.

20. Спілкування: комунікативний аспект.

21. Спілкування: інтерактивний аспект.

22. Спілкування: перцептивний аспект.

23. Конфлікт, види конфліктів. Шляхи вирішення виробничих конфліктів.

24. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.

25. Класифікація груп.

26. Взаємовідносини у групі (трудовому колективі).

27. Теорії лідерства.

28. Стилі керівництва. Їх ефективність в управлінській діяльності.

29. Діяльність. Структура діяльності.

30. Основні різновиди діяльності. Їх характеристика.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу

 1. Поняття про психіку та її еволюцію. Мозок і психіка.
 2. Психологія в історії людства і науки.
 3. Вольова сфера особистості.
 4. Активність особистості та її джерела. Життєві кризи особистості.
 5. Методи корекції психічних станів.
 6. Потреби. Ієрархія потреб (за А.Маслоу)

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.011 с.)