Гіпертимний тип акцентуації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гіпертимний тип акцентуації.Характерним є підвищений фон настрою у поєднанні з жадобою діяльності, оптимізмом, підприємливістю і високою активністю. Типова тенденція – не доводити розпочате до кінця. Надмірна контактність, балакучість, виразність жестів і міміки. Самооцінка трохи завищена, «гіпертим» легко прощає свої помилки і недоліки, свою провину перекладає на інших. Не злопам’ятні. Не дуже надійні, багато обіцяють мало роблять. Мають веселу вдачу, люблять зміну місць, широке коло спілкування, нові враження. Навколо них «кипить життя», повно задумів та ідей. Погано переносять самотність, монотонну роботу, умови жорсткої дисципліни. Їх бажано залучати до організаторської діяльності, професій, орієнтованих на спілкування.

Дистимічний тип акцентуації.

Протилежний гіпертимному, характеризується зниженням основного фону настрою, песимізмом, фіксацією на сумних сторонах життя, емоційною загальмованістю, низьким рівнем контактності, небагатослівністю. Ситуації, які вимагають бурхливої діяльності, порушують життєвий ритм такої людини. Ведуть відлюдний спосіб життя, рідко конфліктують. Вони серйозні, сумлінні, віддані у дружбі, проте занадто пасивні. Оптимальною є трудова діяльність, яка не вимагає широкого кола спілкування.

Циклоїдний тип акцентуації.

Характеризується зміною гіпертимних і дистимічних фаз, тобто фази гарного і поганого настрою змінюють одна одну з різними періодами. «Циклоїди» гостро сприймають невдачі у трудовій діяльності. У відносинах з представниками цього типу слід бути надзвичайно тактовними та витриманими, бо вони схильні до маніакально – депресивних психозів, суїциду. Надзвичайно вразливі до корінної зміни життєвих стереотипів ( зміна місця проживання, навчання, втрата близьких, друзів ). Оптимальний варіант трудової діяльності - це сфера «людина – природа». Протипоказана діяльність пов’язана з керівництвом людьми та прийняттям відповідальних рішень.

Демонстративний тип акцентуації.

До цього типу акцентуації здебільшого належать люди, які схильні привертати до себе увагу, удавати, схильні до авантюризму. Характеризуються егоїстичністю, швидкістю встановлення контактів, прагнуть бути в центрі подій. Підвищена здатність до витіснення із свідомості неприємних фактів і подій, власних помилок і недоліків. Наділені великою фантазією. Надмірна демонстрація зовнішніх якостей. Ці особи зазвичай прагнуть постійної уваги до себе, часто видають бажане за дійсне, лукаві, легко пристосовуються, артистичні, схильні до істерії, посилення і нестійкості емоційних реакцій. Їх пригнічує замкнене коло спілкування, монотонна робота. Бажана трудова діяльність, пов’язана зі змінними, короткочасними контактами.

Емотивний тип акцентуації.

Відрізняються особливою чутливістю і глибиною переживань, схильні до невротичних депресій. Їх характерна риса сензитивність ( чуттєвість), що має прояв у підвищеній чутливості до подій, які з ними трапляються. Добре розуміють і відчувають ставлення до них оточення, схильні до емпатії. Їх поведінка характеризується мінливістю настрою, невдачі у трудовій діяльності призводять до пригніченого стану. Ці особи легко піддаються впливу інших, не схильні до лідерства. Відчувають особливу радість від спілкування з природою, творами мистецтва. Представники емотивного типу – прекрасні сестри милосердя, вихователі дітей, соціальні працівники.

Збудливий тип акцентуації.

Характерна підвищена імпульсивність, конфліктність, послаблений контроль за бажаннями і потребами. Дратівливі, постійно уникають труднощів, часто гніваються і лютують. На вигляд – похмурі, у розмові обговорюють лише те, що лежить на поверхні, відповідаючи сухо. Схильні до проявів збудливо – нудотного настрою, нетерпимості до інших, інколи можуть проявляти жорстокість і піддаватися негативним потягам, відкрито заявляють про свої вимоги. Можуть позитивно проявити себе в фізичній праці, атлетичних видах спорту, в сферах «людина – техніка», «людина – природа».

Ригідний тип акцентуації.

Характеризується надмірною стійкістю до афекту зі схильністю до формування паранояльних ідей. Характерні також підвищена підозріливість, образливість, стійкість негативних переживань, прагнення домінувати над іншими, відторгнення чужих думок і як наслідок – конфліктність. Акуратні, цілеспрямовані, самолюбиві, докладають значних вольових зусиль задля досягнення намічених цілей, прагнуть авторитету і влади. Люди такого типу не схильні до зміни місця роботи. Їх краще пристосувати до паперових функцій: діловодства, бухгалтерії, професій, які потребують точних вимірювань.

Педантичний тип акцентуації.

Люди цього типу надзвичайно вимогливі до себе і оточуючих, до якості роботи, до дотримання слова. Часто страждають під тягарем відповідальності. Завжди вагаються, недовірливі, підозріливі, турбуються про своє здоров’я. Цим людям притаманні акуратність, сумлінність, надійність у справах, але вони можуть дратувати інших формалізмом і занудством. Небалакучі, тихі, легко бентежаться і червоніють, довго переживають невдачу. Поважають логіку, раціоналізм, систематизацію, навіть на шкоду інтуїції, почуттям. Люблять прискіпливо аналізувати свої думки, почуття, вчинки, що інколи призводить до неадекватного сприйняття реальності. «Педанти» чудово виконують функції архівних працівників, бібліотекарів, бухгалтерів і т. п.

Тривожний тип акцентуації

Особам з тривожним типом акцентуації притаманні: схильність до страхів, підвищена боязкість і полохливість, висока самокритичність, низька комунікабельність, сором’язливість. Для таких людей характерна також висока вразливість, загострене почуття власної неповноцінності, нерішучість, схильність до «самозанурення», постійні сумніви і тривалі розміркування. Вони часто очікують будь – яких неприємностей, навіть у звичних обставинах, рівень самооцінки дещо занижений. Протипоказаними є професії, які вимагають прийняття відповідальних та швидких рішень.

Екзальтований тип акцентуації

Це тип «тривоги і щастя». Особи цього типу легко переходять у захоплення від радісних подій і у відчай – від сумних. Їм до смаку розваги, життєва насолода. Почуття обов’язку і вищі цінності формуються важко. Уникають самотніх роздумів, потребують підтримки й визнання, охоче розважаються, схильні до непродуманих вчинків. Їм потрібен систематичний, але не жорсткий контроль протягом усього життя. Можуть чудово проявити себе у сфері мистецтва, художніх видах спорту, в професіях типу «людина – природа», «людина – художній образ».

 

Контрольні запитання:

Порівняйте особливості типів темпераменту.

1. Чотири приятелі з яскраво вираженими рисами темпераменту запізнилися в театр. Як вони поводяться в цій ситуації? Визначте, хто з них має відповідний тип темпераменту.

Перший почне сперечатися з білетером, прагнучи проникнути у партер на своє місце. Він запевняє, що годинник в театрі поспішає, що він нікому не заважає, а відтак спробує відтиснути білетера і проникнути на своє місце.

Другий одразу збагнув, що в партер його не пустять, але на верхні яруси пройти простіше, і побіг сходами вгору.

Третій побачивши, що в зал не пускають, подумав: «Перший акт завжди нецікавий. Піду поки до буфету і зачекаю антракту».

Четвертий сказав: «Мені завжди не щастить. За який час вперше вибрався до театру і то невдало». І поїхав додому.

 

2. Уявіть собі, що в кімнаті граються п’ятирічні діти. Раптом вікно розбилося і в кімнату влетів з вулиці м’яч. Миколка тут же схопив його, підбігши до вікна та азартно жестикулюючи , став щось кричати хлопчикові, що розбив вікно. Іванко також схопився і підбіг до вікна. Дмитрик став збирати розбите скло. А Андрійко, почувши звук розбитого скла, сховався за шафою.

Хто з них холерик, флегматик, сангвінік і меланхолік?

 

3. Визначіть який тип акцентуації, притаманний кожній з наведених осіб:

Роман, учень 8 класу.

Добре розвинений фізично, володіє яскравими ознаками здоров’я – рум’яні щоки, розвинена мускулатура, впевнена хода. До всіх в школі відноситься дружелюбно, але навчається погано, перш за все через відсутність позитивної мотивації до навчання. На початку уроку звичайно старанно береться до роботи, але згодом починає відволікатися, розважати себе та оточуючих. Отримавши зауваження або погану оцінку, затихає, але згодом поводить себе так ніби нічого не сталося. На зауваження вчителя відповідає обіцянкою добре поводитися, але швидко про неї забуває. Яскравою рисою Романа є його практично незмінний позитивний настрій, посмішка, блиск очей.

Сергій, учень 10 класу.

За період спілкування з ним яскраво спостерігалися періоди: коли він був активним, балакучим, рухливим, і навпаки ці періоди змінювалися на періоди, коли він уникав галасливих компаній і надавав перевагу самотності, сидячи на перервах за партою чи прогулюючись по класу. Явно змінювалося і його відношення до навчання: від повного зацікавлення заняттями і оцінками до повної байдужості (два так два). У відповідь на докори вчителів щодо нерівності навчання Сергій ще більше замикався у собі, починав на уроках займатися сторонніми справами, але не заважав перебігу уроку. У пориві відвертості Сергій сказав, що часто відчуває смуток, який раптово змінюється роздратуванням по відношенню до навколишніх та до себе.

Олександр, учень 9 класу.

Зовнішньо привабливий юнак, непогано розвинений фізично. Уважно слідкує за своєю зовнішністю, але до навчання байдужий. Жодного завдання, яке потребує самоконтролю , вірно не виконує. Часто покидає виконання завдання, навіть якщо знає, що за це отримає негативну оцінку. Однак настроєний завжди оптимістично, періодично демонструє видимість наполегливості та активності (наприклад підіймає руку, але не знає відповіді). Намагається вступати зі вчителями в дискусію, підкреслити оригінальність свого розуму. В класі до Сергія відносяться, як до людини несерйозної, невідповідальної, на яку не можна покластися.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.022 с.)