ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВАНоменклатурний список ґрунтів

У розділі наводиться ґрунтова карта, копійована з карти господарства, і номенклатурний список ґрунтів.

Необхідно подати:

1. Загальну характеристику ґрунтового покриву господарства.

2. Загальний огляд ґрунтової карти.

3. Ґрунтову карту.

4. Основні індекси позначення ґрунтів господарства.

5. Номенклатурний список ґрунтів.

У загальній характеристиці ґрунтового покриву вказують зону, підзону, провінцію, в якій розташована описана територія.

У загальному огляді ґрунтової карти подають: масштаб карти, рік її складання; характер і закономірності просторового розповсюдження ґрунтів у господарстві, виявляють взаємозв’язок різних ґрунтів з елементами рельєфу і ландшафтом взагалі; показують належність ґрунтів до певних елементів рельєфу, а також до характеру рослинного покриву та ґрунтотворних порід. За неоднорідності ґрунтового покриву описують характер цієї неоднорідності: плямистості, сполучення, комплекси, мозаїки і т.п. Вказують ступінь розвитку і вид ерозії на досліджуваній території, ступінь кам’янистості, райони розповсюдження солонців і солончаків.

Ґрунтова карта повинна містити контури ґрунтів із позначками та індексами усередині. Позначки та індекси відображають різноманітність ґрунтового покриву, гранулометричний склад, ґрунтотворні породи, гумус, змитість, намитість, солонцюватість і т.п.

Найменування карти господарства пишуть у верхній частині аркуша з лівого боку. Числовий масштаб карти підписують нижче найменування. Умовні позначення, легенду або експлікацію ґрунтової карти бажано розміщувати в одному з нижніх кутків аркуша ґрунтової карти. У правому нижньому кутку розміщують штамп (додаток В: рис. 2, рис. 3, табл. 1).

Користуючись великомасштабною картою господарства, необхідно:

1. Зняти копію ґрунтової карти; ґрунтові відмінності замалювати різнокольоровими олівцями або фарбами.

2. Скласти легенду (експлікацію).

3. Зробити зарамкове оформлення (рамку, штампи, легенду або експлікацію).

4. Вивчити оформлення ґрунтової карти та умовні позначення всіх ґрунтів господарства.

Для великомасштабних ґрунтових карт розроблено систему умовних позначень. У середині кожного розфарбованого контуру, в умовних позначеннях, а також у номенклатурному списку ґрунтів вказують повні індекси ґрунтів.

Наводимо найбільш поширені основні індекси позначення ґрунтів степової зони.

Тип ґрунтів


Ч – чорноземи

К – каштанові

Кл – лучно-каштанові

Чл – лучно-чорноземні

Л – лучні

Ск – солончаки

Сн – солонці

Сд – солоді

Д – дернові

Б – болотні

Бл – лучно-болотні

Оп – опідзолені

Г – глеєві


 

Підтип ґрунтів

оп – опідзолені б – болотні

в – вилужені К3 – темно-каштанові

тп – типові К2 – каштанові

зв – звичайні К1 – світло-каштанові

п – південні д – дернові

л – лучні

Рід ґрунтів

зв – звичайні сн-ск – солонцювато-солончакуваті
зл – злитні сн-сд – солонцювато-осолоділі
в – вилужені к-сн – карбонатно-солонцюваті
к – карбонатні н/р – неповнорозвинуті
сд – осолоділі  
сн – солонцюваті  

 

Поділ деяких ґрунтів на роди та види наведено у додатку Г (табл. 1, 2, 3, 4).

Вид ґрунтів

Позначають цифровими індексами (гумусові горизонти, склад гумусу, опідзоленість, осолоділість, солонцюватість і т.п.).

1. – дуже неглибокі

2. – неглибокі

3. – середньоглибокі

4. – глибокі

5. – дуже глибокі

Поділ на види чорноземних, лучно-земельних, каштанових, лучно-каштанових ґрунтів, солончаків, солонців наведено у додатку Г (табл. 5, 6, 7, 8).

Різновид ґрунтів

(гранулометричний склад ґрунтів) позначають буквеними індексами


а – піщані

б – супіщані

в – легкосуглинкові

г – середньосуглинкові

д – важкосуглинкові

е – легкоглинисті

ж – середньоглинисті

з – важкоглинисті


Розряд ґрунтів

(материнська порода) позначають великими літерами


Л – леси

Лс – лесовидні суглинки

Гщ – щільні глини

Е – елювій

Д – делювій

А – алювій

М – морени

АД – алювіально-делювіальні відклади


 

Різними позначеннями показують ряд додаткових ознак

↓ – слабозмиті ↕ – слабозасолені

↓↓ – середньозмиті ↕↕ – середньозасолені

↓↓↓ – сильнозмиті ↕↕↕ – сильнозасолені

– середньорозмиті – слабодефльовані

– сильнорозмиті – середньодефльовані

– намиті – сильнодефльовані

– еолово-акумулятивні

 

На карті змитість позначають:

– слабозмиті

 

– середньозмиті

 

– сильнозмиті

 

У роботі треба навести лише ті умовні позначення, які є необхідними для індексації ґрунтів господарства.

На основі читання карти і технічного звіту “Ґрунти господарства і рекомендації щодо використання земель” складають зведену таблицю – номенклатурний список ґрунтів (табл. 3.1), у якій вказують всі таксонометричні одиниці в межах кожного типу. У номенклатурний список заносять усі без винятку ґрунти господарства.

Наприклад:

У технічному звіті ґрунтів господарства записано: чорнозем південний осолоділий малопотужний малогумусний слабосолонцюватий пилувато-легкоглинистий середньозмитий на лесах. У номенклатурному списку (табл. 3.1) ґрунт записують так: чорнозем – тип; південний – підтип; осолоділий – рід; неглибокий – вид; малогумусний – вид; слабосолонцюватий – вид; пилувато-легкоглинистий – різновид; лес – розряд; середньозмитий – додаткова ознака ґрунтів.

Індексування ґрунтів проводять за схемою:

 

Тип підтип[рід]; вид, різновид
Розряд, додаткові ознаки

Таблиця 3.1

Номенклатурний список ґрунтів

Індекс ґрунту Найменування ґрунтів Загальна площа
тип підтип рід вид різновид розряд га %
Чорнозем південний солонцюватий середньозмитий неглибокий малогумусний слабосолонцюватий пилуватолегко-глинистий лес 73,8
Чорнозем південний осолоділий слабодефльований неглибокий малогумусний залишково-слабоосолоділий важко-суглинковий гумусо- ваний делювій 2,4

 

См 0


10
110

    А(Н) Н (0-30 см) - гумусовий горизонт, темно-сірий пиливато-легкогкоглинистий, порохувато-грудкуватий, глибистий, перехід поступовий.
 
 
    В1(Нр) Нр (30-50 см) - верхній перехідний горизонт, темно-сірий з буруватим відтінком, грудкувато-зернистий, ущільнений, перехід поступовий.
 
    В2к(Рh/к)
  Рh/к (50-70 см) - нижній перехідний горизонт, темно-бурий, зернисто-грудкуватий, призмовидний, ущільнений, карбонатний, перехід поступовий.
    Ск(Рк)
 
  Рк (70-120 см) - ґрунтотворна порода – лес, палево-бура, легкоглиниста, карбонатна.
 
 

 

Рис. 3.1. Профіль чорнозему південного осолоділого малогумусового слабосолонцюватого пилуватолегкоглинистого середньозмитого на лесах. Індекс .
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.019 с.)