Тема 6. Документація і інвентаризаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Документація і інвентаризаціяМета:ознайомитися з правилами документування основних господарських процесів підприємства.

Час: 2 години

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

1. Які основні вимоги до оформлення документів?

2. В яких документах не допускаються виправлення?

3. Які правила систематизації документів?

4. Хто відповідає за правильність оформлення і зберігання облікових документів на підприємстві?

5. Які нормативні документи регулюють порядок складання і зберігання документації підприємства?

6. Який термін зберігання документації підприємства і від чого він залежить?

7. Що таке первинний документ?

8. Що таке обліковий регістр?

9. В які документи переноситься інформація облікових регістрів?

 

2) вміти: визначати види документів, які містять необхідну інформацію для економічного аналізу діяльності підприємства і прийняття управлінських рішень; орієнтуватися в можливих варіантах документального оформлення господарських операцій підприємства

Завдання 6.1

Необхідно:Розподіліть надані документи на первинні, облікові регістри і звітність підприємства, вкажіть відповідальну за складання і зміст особу, користувачів інформації, яка міститься в документі, термін і місце зберігання документу. Результат занесіть в таблицю 1, в графі „Примітки” зазначте наявні, на Ваш погляд, помилки та зауваження щодо складання документу.

Таблиця 1

Розподіл документації підприємства

Назва документа Вид документа (первинний документ, обліковий регістр, звітність) Відповідальна особа Користувачі інформації, яка міститься в документі Термін і місце зберігання документу Примітки
... ... ... ...    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  ...          
  ...          

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Вивчити нормативну базу, яка регулює порядок складання, використання та зберігання документації підприємства, перелічити і навести коротнкий зміст цих нормативних документів:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

Завдання 2

Визначте вірну відповідь на тестові завдання:

1. Документ є:

1) сумою заборгованості дебіторів підприємству на певну дату;

2) письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення;

3) зобов'язанням;

4) узагальненням інформації про діяльність підприємства.

2. Обов'язковим реквізитом кожного документу є:

1) назва підприємства, назва документу, номер, код форми, дата складання, зміст господарської операції, підписи посадових осіб;

2) назва документу;

3) підписи посадових осіб;

4) дата складання.

3. До виправдних (виконавчих) документів належать:

1) бухгалтерські довідки;

2) лімітно-забірні картки;

3) виписки банку з поточного або інших рахунків підприємства;

4) прибутковий касовий ордер.

4. До документів бухгалтерського оформлення належать:

1) авансові звіти, акти;

2) бухгалтерські довідки, відомості нарахування амортизації основних засобів;

3) наряди на виконання робіт;

4) табель обліку робочого часу.

5. Первинні документи складають:

1) в момент здійснення господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення;

2) до здійснення господарської операції;

3) за день до операції;

4) на наступний день.

6. До документів бухгалтерського оформлення не відноситься:

1) відомість розподілу суми загальновиробничих витрат;

2) бухгалтерська довідка;

3) відомості нарахування амортизації основних засобів;

4) Акт на оприбуткування приплоду тварин.

7. Графік документообігу на підприємстві розробляється:

1) керівником;

2) спеціалістом відділу економіки;

3) головним бухгалтером;

4) заступником керівника підприємства.

8. Архів повинен бути організований так:

1) щоб не було забезпечено зберігання документів;

2) щоб було забезпечено зберігання лише первинних документів;

3) щоб було забезпечено зберігання документів і можливість швидкого їх знаходження;

4) щоб однорідні за змістом і за певний період документи були згруповані.

9. Поточний архів організовується безпосередньо:

1) на місці постійного архіву;

2) в бухгалтерії;

3) його ніде не організовують;

4) у спеціально обладнаному приміщенні.

10. Терміни зберігання бухгалтерських документів затверджені:

1) керівником підприємства;

2) наказом Головного архівного управління;

3) Указом Президента України;

4) головним бухгалтером.

11. Первинні документи і додатки до них зберігаються в архіві:

1) 1 рік;

2) 2 роки;

3) 3 роки;

4) 4 роки.

12. Після закінчення встановлених строків зберігання в архіві документів, що не мають особливо важливого значення, їх:

1) передають на зберігання до місцевого архіву;

2) знищують;

3) повторно використовують;

4) передають до постійного архіву.

13. Формальна перевірка документів полягає:

1) у перевірці повноти і правильності заповнення всіх реквізитів;

2) у перевірці всіх арифметичних розрахунків, що містяться у документі;

3) у перевірці доцільності і законності операцій, відображених в документах;

4) у зазначенні грошової оцінки натуральних або трудових вимірників.

14. Бухгалтерські документи за призначенням поділяються:

1) розпорядчі, виправдні, бухгалтерського оформлення, комбіновані;

2) разові, накопичувальні;

3) первинні, зведені;

4) однопозиційні, багатопозиційні.

15. Бухгалтерські документи за порядком складання поділяються:

1) однопозиційні і багатопозиційні;

2) внутрішні і зовнішні;

3) разові і накопичувальні;

4) первинні і зведені.

16. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

1) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах;

2) не допускаються;

3) допускаються;

4) залежно від того, хто їх робить.

17. Бухгалтерські документи за місцем складання поділяються:

1) однопозиційні і багатопозиційні;

2) внутрішні і зовнішні;

3) разові і накопичувальні;

4) первинні і зведені.

18. Бухгалтерські документи за кількістю позицій поділяються:

1) однопозиційні і багатопозиційні;

2) внутрішні і зовнішні;

3) разові і накопичувальні;

4) первинні і зведені.

19. Графіком документообігу називається:

1) шлях проходження документів з моменту їх створення до моменту передачі їх до архіву;

2) технологія обробки документу в бухгалтерії підприємства;

3) порядок складання документу;

4) строки та порядок подання внутрішньогосподарської звітності.

20. Акт на оприбуткування приплоду тварин відноситься за призначенням до документів:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

21. Платіжні доручення за призначенням відносяться до документів:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) зовнішні;

4) накопичувальні.

22. Видатковий касовий ордер за призначенням відносять до документів:

1) бухгалтерського оформлення;

2) розпорядчий;

3) внутрішній;

4) зовнішній.

23. Подорожній лист вантажного автомобіля за призначенням відносять до документів:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

24. Відомість розподілу загальновиробничих витрат за призначенням відносять до документів:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

25. За порядком складання видаткові касові ордери відносяться до:

1) первинні;

2) зведені;

3) внутрішні;

4) зовнішні.

26. Прибуткові касові ордери за способом охоплення операцій відносяться до:

1) разові;

2) накопичувальні;

3) зовнішні;

4) багатопозиційні.

27. Рахунок-фактура постачальника за місцем складання відноситься до документів:

1) внутрішні;

2) зовнішні;

3) накопичувальні;

4) комбіновані.

28. Графік документообігу оформлюється у вигляді:

1) схеми, або як перелік робіт;

2) журналу;

3) книги;

4) діаграми.

29. Що не зазначається в графіку документообігу ?

1) призначення документа;

2) кількість примірників;

3) кількість господарських операцій;

4) коли і ким складається.

30. Документи, що містять наказ або завдання на здійснення господарської операції називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

31. Всі документи реєструються в:

1) Головній книзі;

2) журналі;

3) архівній книзі;

4) касовій книзі.

32. Документи, які складають працівники бухгалтерії для підготовки облікових записів називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

33. Документи, які за своїм змістом і призначенням поєднують в собі функції кількох видів документів називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

34. Відображення господарських операцій в бухгалтерських документах називається:

1) документообігом;

2) документуванням;

3) документацією;

4) інвентаризацією.

35. Прискорити процес оформлення і проходження документів на всіх етапах їх опрацювання дозволяє:

1) інвентаризація;

2) графік документообігу;

3) ревізія;

4) спостереження.

36. Тривалість складання документу має бути:

1) мінімальною;

2) максимальною;

3) півроку;

4) невизначеною.

37. Сукупність бухгалтерських документів називається:

1) документацією;

2) документуванням;

3) документообігом;

4) інвентаризацією

38. Замість вилучених з архіву підприємства документів в папку обов'язково вкладають:

1) письмову вимогу судово-слідчих або інших органів;

2) копії і реєстр вилучених документів;

3) дозвіл керівника підприємства;

4) довідку.

39. Підставою для відображення в поточному бухгалтерському обліку господарських операцій є дані:

1) бухгалтерського балансу;

2) первинних документів;

3) бухгалтерських рахунків;

4) звітності.

40. Головна книга призначена для:

1) щомісячного узагальнення даних поточного обліку;

2) визначення собівартості;

3) аналітичного обліку;

4) ведення журналів-ордерів.

41. За даними головної книги складають:

1) бухгалтерський баланс;

2) журнали-ордери;

3) допоміжні відомості;

4) оборотні відомості.

42. До Головної книги переносять:

1) дебетові обороти журналів-ордерів;

2) кредитові обороти журналів-ордерів;

3) дані активу балансу;

4) дані пасиву балансу

43. Картки, як облікові регістри, частіше застосовують для ведення:

1) синтетичного обліку грошових коштів;

2) аналітичного обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

3) синтетичного обліку витрат на виробництво;

4) обліку розрахунків.

44. Перевагою карток і окремих листків є:

1) зручність для зберігання в архівах;

2) можливість будь-якого перегрупування для одержання інформації;

3) простота в будові форми;

4) надійність зберігання інформації.

45.Хронологічні облікові регістри призначені для:

1) підрахунку дебетових оборотів;

2) підрахунку кредитових оборотів;

3) відображення господарських операцій в хронологічній послідовності;

4) складанні балансу.

46. Бухгалтерська звітність складається на підставі:

1) даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

2) даних допоміжних відомостей;

3) даних журналів-ордерів;

4) даних звіту про власний капітал.

47. Відповідальність за правильність складання бухгалтерських регістрів несуть працівники:

1) економічного відділу;

2) бухгалтерії;

3) виробничих підрозділів;

4) відділу постачання.

48. До хронологічних облікових регістрів відносяться:

1) картки складського обліку;

2) журнали реєстрації господарських операцій;

3) журнали-ордери;

4) головна книга.

49. Синтетичні облікові регістри призначені для:

1) групування та систематизації однорідних за економічним змістом господарських операцій;

2) порівняння підсумку на рахунках;

3) підсумку записів у журналах;

4) узагальнення даних синтетичного обліку.

50. За обсягом записів бухгалтерські регістри поділяють на:

1) регістри стандартних розмірів;

2) регістри синтетичного, аналітичного обліку і комбіновані;

3) регістри спеціального призначення;

4) картотеки та групувальні відомості.

51. Комбіновані облікові регістри призначені для:

1) складання бухгалтерського балансу;

2) одночасного ведення синтетичного і аналітичного обліку;

3) ведення головної книги;

4) автоматизації обліку.

52. За формою та будовою облікові регістри поділяються на:

1) двосторонні, односторонні, багатосторонні та шахові;

2) книги;

3) картки;

4) комбіновані.

53. Записи в облікових регістрах при журнально-ордерній формі обліку звіряють:

1) з даними первинних документів, що послужили підставою для записів у них;

2) з даними комбінованих документів;

3) з даними розпорядчих документів;

4) з даними внутрішніх документів.

54. За характером записів і призначенням облікові регістри поділяють на:

1) хронологічні, комбіновані;

2) систематичні, комбіновані;

3) комбіновані, допоміжні;

4) хронологічні, систематичні, комбіновані.

55. За ступенем узагальнення бухгалтерські регістри поділяють на:

1) хронологічні, аналітичні;

2)аналітичні, систематичні;

3) комбіновані, систематичні;

4) синтетичні, аналітичні, комбіновані.

56. Перегрупування інформації тільки в одному обліковому регістрі називається:

1) локальною помилкою;

2) випадковою помилкою;

3) транзитною помилкою;

4) тимчасовою помилкою.

57. Облікові регістри призначені для:

1) реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій;

2) обліку витрат;

3) реєстрації господарських операцій;

4) нарахування амортизації.

58. За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на:

1) книги і картки;

2) картки і окремі листки;

3) окремі листки і друковані форми;

4) книги, картки, окремі листки і друковані форми.

59. Головна книга – це регістр:

1) хронологічний;

2) комбінований;

3) синтетичний;

4) аналітичний.

60. Кількісно-сумові регістри використовують для обліку:

1) товарно-матеріальних цінностей;

2) малоцінних та швидкозношуваних предметів;

3) витрат;

4) доходів.

61. Журнали-ордери побудовані за:

1) дебетовою ознакою;

2) кредитовою ознакою;

3) дебетово-кредитовою ознакою;

4) немає правильної відповіді.

 

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Практична робота № 8-9Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.037 с.)