Тема 2 Предмет і метод бухгалтерського облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2 Предмет і метод бухгалтерського облікуМета:засвоїти групування засобів господарства та способи відображення та узагальнення об’єктів обліку

Час:2 години

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

1.Охарактеризувати предмет бухгалтерського обліку.

2. Розказати в чому полягає основне рівняння бухгалтерського обліку.

3. Привести основні класифікаційні ознаки, за якими класифікуються активи.

4.Охарактеризувати класифікацію активів за складом та розміщенням.

5.Охарактеризувати діючу класифікацію активів за їх функціональною участю в господарській діяльності.

6. Привести класифікацію активів за джерелами їх утворення.

7. Характеристика пасивів (джерел) підприємства та їх класифікація.

8. Охарактеризувати метод бухгалтерського обліку та його основні елементи.

 

2) вміти: групувати засоби підприємства та джерела їх формування.

Завдання 2.1

Необхідно:Передічити і охарактеризувати методи бухгалтерського обліку:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.2

Необхідно:На базі даних таблиці 1 відкрити кваліфікаційну відомість (табл.2), систематизуючи в ній господарські засоби ВАТ “АГРАРІЙ” по видам і розміщенню, та складіть класифікаційну відомість (таблиця 3) “Джерела утворення засобів ВАТ “АГРАРІЙ” станом на 1.01.20__рік. У таблиці 1 у примітках проставити засоби „З”, джерела „Дж”.

Таблиця 1

Господарські засоби (активи) ВАТ “АГРАРІЙ” і джерела їх утворення

№ п/п Найменування господарських засобів і джерел їх утворення Вартість, грн. примітка
Корівник З
Телятник  
Зерносклад  
Критий тік  
Ремонтна майстерня  
Заборгованість перед постачальниками та підрядчиками  
Гуртожиток  
Заборгованість робітникам по оплаті праці Дж
Затрати на вирощування продукції рослинництва  
Житлові будинки  
Телевізор  
Теплиця  
Водопровід  
Будівлі виробничого призначення  
Машини та обладнання  
Фрукти  
Бензовоз  
Лікарня  
Столи офісні  
Комп”ютер  
Робоча худоба  
Корови  
Заборгованість підзвітних осіб  
Статутний капітал  
Зерно пшениці  
Зерно соняшника для реалізації  
Резервний капітал  
Сад яблуневий  
Клуб  
Дитячий садок  
Розрахунки з різними дебіторами  
Нерозподілений прибуток ?  
Витрати на будівництва складу  
Забезпечення майбутніх витрат і платежів  
Добрива  
Бензин  
Дизельне паливо  
Цегла  
Цемент  
Запасні частини  
Знос основних засобів  
Каса  
Поточний рахунок в національній валюті  
Розрахунки з бюджетом  
Короткострокові позики банку  
Довгострокові позики банку  
Цільове фінансування  
Додатковий капітал  
Пайовий капітал  
Відра  
Поточний рахунок в іноземній валюті  
Легкові автомобілі  
Матеріали  
Заборгованість покупців за придбану продукцію  
Овочі  
Молодняк тварин  
Інструменти  

 

Таблиця 2

Класифікаційна відомість господарських засобів по ВАТ “АГРАРІЙ”

станом на __________________ р. (грн.)

Засоби підприємства

Господарські засоби сума
Необоротні засоби (сфера виробництва)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Разом:  
Необоротні засоби (невиробнича сфера)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Разом:  
Всього :  
Оборотні засоби  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Разом:  
Всього по підприємству  

Таблиця 3

Класифікаційна відомість джерел утворення засобів і зобов’язань

в ВАТ “АГРАРІЙ” станом на ________________р. (грн.)

Джерела формування засобів підприємства

Джерела утворення господарських засобів Сума, грн
Власні джерела  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Залучені джерела  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Всього:  
   
Всього по господарству  

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Розподіліть на необоротні та оборотні активи та розподіліть між сферами виробництва то обігу слідуючи господарські засоби:

Готова продукція; виробниче обладнання в цехах; сировина і матеріали; нематеріальні активи; товари; бібліотечні фонди (книги);незавершене виробництво; напівфабрикати та комплектуючи вироби; будівля адміністрації; готівка в касі; тверде паливо; основні засоби ЖКГ, тарні матеріали; кошти на поточному рахунку підприємства; приміщення бібліотеки підприємства; нафтопродукти виробничого призначення; основні засоби цехів допоміжного виробництва; заборгованість підзвітних осіб.

Необоротні активи Оборотні активи
Сфера виробництва Невиробнича сфера Сфера виробництва Сфера обігу
       
       
       
       
       
       
       
       

Завдання 2

Визначити всі елементи методів бухгалтерського обліку, які застосовуються в наведених прикладах:

ü На підставі накладної на склад оприбутковано готову продукцію;

__________________________________________________________________

ü Комісія визнала залишок незавершеного виробництва і склала опис;

__________________________________________________________________

ü Оприбутковано за обліковими цінами паливо, що надійшло від постачальників___________________________________________________

ü На рахунок бухгалтерського обліку відображені наступні операції;

__________________________________________________________________

ü Надійшла виручка на поточний рахунок в банку,

__________________________________________________________________

ü Видана з каси готівка підзвітній особі, видана з каси з/плата працівникам фірми___________________________________________________________

ü За даними рахунку “Виробництво” визначено собівартість готового виробу.

__________________________________________________________________

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

 

Практична робота № 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.01 с.)