Дайте вірну відповідь на тестові завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дайте вірну відповідь на тестові завдання1. В яких вимірниках можуть здійснюватися записи на синтетичних рахунках?

1)в натуральних;

2) в грошових;

3) в трудових;

4) в комбінованих

2. Оборот по кредиту активних рахунків – це:

1) сума господарських засобів на початок звітного періоду;

2) сума господарських операцій, що показують вибуття господарських засобів за звітний період;

3) сума господарських операцій, що показують надходження господарських засобів за звітний період;

4) це залишок господарських засобів на кінець звітного періоду.

3. При складанні балансу з активних рахунків:

1) кінцеве сальдо з дебету переносять в пасив балансу;

2) кінцеве сальдо з кредиту переносять в пасив балансу;

3) кінцеве сальдо з дебету переносять в актив балансу;

4) кінцеве сальдо з кредиту переносять в актив балансу.

4 Активні рахунки призначені для:

1) обліку статутного капіталу;

2) обліку оплати праці;

3) обліку господарських засобів;

4) обліку довгострокових зобов’язань.

5. Пасивні рахунки призначені для:

1) обліку незавершеного будівництва;

2) обліку виданих векселів;

3) обліку джерел утворення господарських засобів;

4) обліку господарських засобів.

6. Активно-пасивні рахунки призначені для:

1) обліку готової продукції;

2) обліку розрахунків;

3) обліку джерел утворення господарських засобів;

4) обліку незавершеного будівництва.

7. Рахунок складається:

1) з залишків (сальдо), оборот по дебету, оборот по кредиту;

2) з активу і пасиву;

3) з окремих записів і чисел;

4) з лівої частини – кредиту і правої – дебету.

8. При складанні балансу з пасивних рахунків:

1) кінцеве сальдо з дебету переносять в пасив балансу;

2) кінцеве сальдо з кредиту переносять в пасив балансу;

3) кінцеве сальдо з дебету переносять в актив балансу;

4) кінцеве сальдо з кредиту переносять в актив балансу.

9. Рахунки, на яких відображають стан і зміну господарських засобів, називаються:

1) активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивні;

4) калькуляційні.

10. Рахунки, на яких відображають стан і зміни джерел господарських засобів, називаються:

1) активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивні;

4) калькуляційні.

11. Рахунки, призначені для обліку господарських засобів і джерел їх утворення одночасно, називаються:

1) активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивні;

4) калькуляційні.

12. Рахунки, одночасно призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності у грошовому вимірнику, називаються:

1) синтетичними;

2) аналітичними;

3) активними;

4) пасивними.

13. При складанні балансу з активно-пасивних рахунків:

1) кінцеве сальдо з дебету переносять в пасив балансу, і, одночасно, кінцеве сальдо з кредиту переносять в актив балансу;

2) кінцеве сальдо з кредиту переносять в актив балансу;

3) кінцеве сальдо з дебету переносять в пасив балансу;

4) кінцеве сальдо з кредиту переносять в пасив балансу, і, одночасно, кінцеве сальдо з дебету переносять в актив балансу.

14. Оборот по кредиту пасивних рахунків – це:

1) сума джерел формування господарських засобів на початок звітного періоду;

2) сума господарських операцій, що призвели до зменшення джерел формування господарських засобів за звітний період;

3) сума господарських операцій, що призвели до збільшення джерел формування господарських засобів за звітний період;

4) це залишок джерел формування господарських засобів на кінець звітного періоду.

15. Кінцеве сальдо активних рахунків визначається за формулою:

1) початкове сальдо + оборот по дебету - оборот по кредиту;

2) початкове сальдо + оборот по дебету + оборот по кредиту;

3) початкове сальдо - оборот по дебету - оборот по кредиту;

4) початкове сальдо - оборот по дебету + оборот по кредиту.

16. Залишки синтетичного рахунку:

1) повинні дорівнювати загальній сумі залишків на відповідних субрахунках;

2) повинні бути більшими ніж загальна сума залишків на відповідних субрахунках;

3) повинні бути меншими ніж загальна сума залишків на відповідних субрахунках;

4) ніяк не пов’язані з залишками на відповідних субрахунках.

17. Аналітичні рахунки призначені для:

1) конкретизації, розшифровки даних, облічених на синтетичних рахунках;

2) узагальнення інформації, відображеної на синтетичних рахунках;

3) додаткового групування облікової інформації, обліченої на субрахунках;

4) обліку власного капіталу.

18. Субрахунки призначені для:

1) узагальнення інформації, обліченої на синтетичних рахунках;

2) конкретизації, розшифровки даних, облічених на синтетичних рахунках;

3) додаткового групування даних аналітичного обліку;

4) обліку власного капіталу.

19. Оборотні відомості по рахункам синтетичного обліку повинні мати пар рівностей:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4.

20. Перша пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:

1) рівністю оборотів по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку;

2) рівністю активу і пасиву балансу;

3) використанням подвійного запису;

4) рівність дебетових оборотів синтетичних і аналітичних рахунків.

21. Друга пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:

1) рівністю оборотів по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку;

2) рівністю активу і пасиву балансу;

3) використанням подвійного запису;

4) рівність кредитових оборотів синтетичних і аналітичних рахунків.

22. Третя пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:

1) рівністю оборотів по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку;

2) рівністю активу і пасиву балансу;

3) використанням подвійного запису;

4) рівністю оборотів синтетичних рахунків і субрахунків.

23.Що означає відкрити рахунок бухгалтерського обліку:

1) записати господарську операцію;

2) записати сальдо і господарську операцію;

3) записати назву рахунку, сальдо і господарську операцію;

4) записати назву рахунку і сальдо початкове.

24. Що означає термін «скласти бухгалтерську проводку»?

1) вказати дебет і кредит кореспондуючих рахунків і суму господарської операції;

2) вказати дебет і кредит рахунків, які вступають в кореспонденцію;

3) вказати залишки по кореспондуючих рахунках;

4) вказати обороти кореспондуючих рахунків.

25. Облік на аналітичних рахунках може вестися в вимірниках:

1) натуральних, трудових і, обов’язково, в грошових;

2) натуральних;

3) трудових;

4) комбінованих.

26. Кореспонденцією називають взаємозв’язок рахунків, який виник внаслідок:

1) двосторонньої будови рахунку;

2) перенесення залишків з одних рахунків на інші;

3) рівності активу і пасиву балансу;

4) відображення на рахунках господарської операції подвійним записом.

26. План рахунків це:

1) систематизований перелік рахунків згрупованих за економічно однорідними ознаками

2) групування рахунків за певними однорідними ознаками

3) групування рахунків за економічним змістом

4) групування рахунків за призначенням і структурою

27. Перший клас плану рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) необоротних активів;

2) запасів;

3) коштів розрахунків і інших активів;

4) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

28. Другий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) необоротних активів;

2) запасів;

3) коштів розрахунків і інших активів;

4) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

29. Третій клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) необоротних активів;

2) запасів;

3) коштів, розрахунків і інших активів;

4) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

30. Четвертий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) необоротних активів;

2) запасів;

3) коштів розрахунків і інших активів;

4) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

31. П'ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) довгострокових зобов'язань;

2) поточних зобов'язань;

3) доходів і результатів діяльності;

4) витрат за елементами.

32. Шостий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) доходів і результатів діяльності;

2) поточних зобов'язань;

3) довгострокових зобов'язань;

4) витрат за елементами.

33. Сьомий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) доходів і результатів діяльності;

2) поточних зобов'язань;

3) довгострокових зобов'язань;

4) збитків.

34. Восьмий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) доходів і результатів діяльності;

2) поточних зобов'язань;

3) довгострокових зобов'язань;

4)витрат за елементами.

35. Дев'ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) позабалансових рахунків;

2) витрат діяльності;

3)довгострокових зобов'язань;

4)витрат за елементами.

36. Робочий план рахунків підприємства розробляють:

1) Міністерство фінансів України;

2) Державна казначейська служба України;

3) Правління Національного банку України;

4) саме підприємство.

37. Позабалансові рахунки призначені для:

1)відображення господарських операцій одностороннім записом;

2) відображення активів;

3) відображення пасивів;

4) відображення розрахункових операцій.

38. Рахунки бухгалтерського обліку за економічним змістом класифікуються на:

1) рахунки господарських засобів і процесів, рахунки джерел утворення засобів;

2) основні регулюючі;

3) регулюючі операційні;

4) операційні, фінансово-результативні, бюджетно-розподільчі.

39. До рахунків з обліку активів відносяться:

1) 10-11;

2) 80-85;

3) 60,62;

4) 40-46.

40. До рахунків з обліку власних джерел відносяться:

1) власний капітал;

2) довгострокові зобов’язання;

3) рахунки з обліку оборотних активів;

4) необоротні активи, запаси.

41. Рахунки з обліку залучених джерел поділяються на:

1) довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання;

2) рахунки з обліку оборотних активів;

3) власного капіталу і доходів, результатів діяльності;

4) необоротні активи, запаси.

42. До рахунків фінансових результатів відносяться:

1) нерозподілений прибуток;

2) капітальні інвестиції;

3) виробництво;

4) загальновиробничі витрати.

43. Основні рахунки поділяються на:

1) контрарні, доповнюючі;

2) збірно-розподільчі;

3)матеріальні, грошових коштів, власного капіталу, розрахункові;

4) калькуляційні, порівняльні.

44. До операційних рахунків відносяться:

1) збірно-розподільчі, номінальні, бюджетно-розподільчі, порівняльні, калькуляційні;

2) матеріальні, власного капіталу;

3) грошових коштів;

4) доповнюючи, контрарні.

45. Контрарні рахунки поділяються на:

1) контрактивні, контрпасивні;

2) порівняльні, бюджетно-розподільчі;

3)розрахункові і власного капіталу;

4) збірно-розподільчі, калькуляційні.

46. Рахунок «Основні засоби» відноситься до:

1) рахунку обліку активів;

2) рахунку обліку джерел власних засобів;

3) рахунку джерел залучених засобів;

4) рахунку по обліку витрат, доходів і результатів діяльності.

47. Рахунок «Знос необоротних активів» відноситься до:

1) основних рахунків;

2) регулюючих;

3) операційних;

4) позабалансових.

48. Оборот – це:

1) залишок на початок звітного періоду;

2) сума господарських операцій за звітний періоду;

3) залишок на кінець звітного періоду;

4) початкове сальдо плюс кінцеве сальдо.

49. По відношенню до балансу рахунки 5 класу «Довгострокові зобов’язання» належать до:

1) активних;

2) пасивних;

3)активно-пасивних;

4) позабалансових.

50. Поняття сальдо означає:

1) дебет;

2) кредит;

3) залишок;

4) оборот.

51. Залишок по кредиту рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» означає:

1) непогашену кредиторську заборгованість;

2) непогашену дебіторську заборгованість;

3) збільшення розрахунків з постачальниками ;

4) збільшення розрахунків з покупцями

52. Рахунок 40 по відношенню до балансу:

1) активний;

2) активно-пасивний;

3) пасивний;

4) за балансовий.

53. Рахунок 40 в балансі відображається:

1) в першому розділі пасиву;

2) в першому розділі активу;

3) в четвертому розділі активу;

4) в третьому розділі пасиву.

54. Шостий клас плану рахунків по відношенню до балансу:

1) активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивний;

4) позабалансовий.

55. Сьомий клас плану рахунків по відношенню до балансу:

1) активний;

2) пасивний;

3) активно-пасивний;

4) позабалансовий.

56. Дев’ятий клас плану рахунків по відношенню до балансу:

1) активний;

2) пасивний;

3) активно-пасивний;

4) за балансовий.

 

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________


Практична робота № 7Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.017 с.)