Характеристика основних якостей політичного лідераМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика основних якостей політичного лідераКожен політичний лідер має певні, часто лише йому притаманні якості, які, власне, і роблять його лідером. І все ж можна назвати найтиповіші риси політичного лідера.

Акумулятивність.Полягає в здатності акумулювати і адекватно виражати у своїй діяльності інтереси певних, досить великих мас. Звідси випливає висновок, що політичним лідером можна стати досить випадково — варто вгадати інтереси широких мас і спробувати їх задовольнити.

Компетентність. Це всебічна підготовленість політичного лідера до діяльності у сфері політики, суспільних відносин. Компетентність набувається в результаті постійного і глибокого навчання, самоосвіти, самовдосконалення.

Наявність чіткої політичної програми. У справді авторитетних, популярних політичних лідерів програми здебільшого відповідають інтересам їх електорату, інтересам великих соціальних груп або класів.

ІнноваційністЬ: Це здатність постійно генерувати, продукувати нові ідеї, по- новаторському осмислювати старі, відомі сентенції, вміти їх коригувати, розвивати і вдосконалювати.

Велика популярність. Вона досягається завдяки поєднанню іміджу, вміння завойовувати симпатії людей, ефективності політичної діяльності та звичайного популізму.

Політична гнучкість, динамізм. Лідер високого, рівня, як правило, успішно вибирає альтернативні рішення, завойовує симпатії і прихильність у результаті неординарних дій і вчинків.

Політична воля, вміння і здатність брати на себе відповідальність. Ця важлива риса притаманна сміливим, рішучим політикам, які швидко знаходять вихід з критичної суспільної ситуації і беруть на себе відповідальність за прийняті рішення.

Гострий розум, політична інтуїція.вміння мислити аналітично, неординарно, прораховувати і передбачати можливий розвиток подій.

Організаційні здібності. Вони потрібні політичному лідерові будь-якого масштабу, але особливо важливі для лідерів, які є національною елітою, насамперед президентів, керівників парламентів, урядів, міністрів, лідерів найвпливовіших політичних партій, об'єднань, сил.

Мова політичного лідера. Ідеться про мову, якою спілкується політичний лідер, політичну термінологію, поняття, властиві лідерові з високим рівнем загальної і політичної культури.

Володіння політичними технологіями. Справжній політичний лідер повинен професійно володіти комплексом (системою) спеціальних, цілеспрямованих, послідовних та ефективних дій і прийомів, що забезпечують очікувані ним політичні результати діяльності.

Привабливість лідера (імідж). Політик повинен уміти подобатися, або мати "шарм". Свого часу такими політиками були Р. Кеннеді, М. Тетчер, М. Горбачов, Б. Єльцин, Л. Кравчук та ін

Популізм.— постійна поява перед людьми, гіезастережливе спілкування з ними, вміння стати "своїм хлопцем" — тільки на користь політикові.

Є риси політичного лідера загальнонаціонального, загальнодержавного масштабу:

- уміння бачити, виокремлювати проблему і генерувати ідеї, розробляти політичні завдання загальнонаціонального характеру.

- готовність бачити і вирішувати ту чи іншу проблему з урахуванням як історичного досвіду, практики, так і особливостей реального історичного часу;

- уміння генерувати ідеї;

- уміння вселяти віру, оптимізм у весь народ, націю, великі соціальні групи.

- політичне уявлення, своєрідний інтуїтивний і раціональний творчий елемент політики, спосіб визначення і оцінювання кризової ситуації, стратегії пошуку рішень.

Теорії лідерства

До кінця XIX - XX століть основні підходи до проблеми лідерства носили суто описовий характер. Аналіз став надбанням XX століття.

Представники «героїчної» теорії (Т. Карлайл, Е. Е. Дженнінгс, Дж. Дауд і ін) розглядали героїв для виділення якостей, «що передаються по спадщину »і« сприяють заманювання мас ». Лідер розглядалося через призму ряду факторів: «здібності» - розумові, вербальні т.д., «досягнення» - освіта і спорт, «відповідальність» - залежність, ініціатива, завзятість, бажання, «участь» - активність, кооперація, «статус» - соціально-економічне становище, популярність. Нарешті, по-шосте, «ситуативні риси» особистості.

Основне положення теорій середовища свідчить: лідерство є функцією оточення, тобто певного часу, місця і обставин, у тому числі культурних. Ця теорія повністю ігнорувала індивідуальні відмінності людей, приписуючи їх вимогам середовища. Так, за Е.С. Богардуса, тип лідерства в групі залежить від природи групи і проблем, які їй доведеться вирішувати.

Персон висунув дві гіпотези:

1) кожна ситуація визначає як якості лідера, так і самого лідера;

2) якості індивіда, які визначаються ситуацією як лідерські якості, є результатом попередніх лідерських ситуацій.

Особистісно-ситуаційні теорії. Ця група теорій є симбіозом двох попередніх: в її рамках одночасно розглядаються і психологічні риси лідера, і умови, в яких відбувається процес лідерства. Так, на думку С.М. Казі, лідерство генерується трьома факторами: особистісними якостями, групою послідовників і подією (наприклад, проблемою, яку вирішує група).

Р.М. Стогділ і С.М. Шартл запропонували описувати лідерство через такі поняття як «статус», «взаємодія», «свідомість» і «поведінка» індивідів по відношенню до інших членів організованої групи.

X. Герт і С.В. Міллз вважали, що для розуміння феномена лідерства треба приділяти спеціальну увагу таким факторам, як риси і мотиви лідера, його суспільний імідж, мотиви його послідовників, риси лідерської ролі та інституціональний контекст,

Теорії взаємодії-очікування. Відповідно до поглядів Дж.С. Хоманса і Дж.К. Хемфілда, теорія лідерства повинна розглядати три основні змінні: дія, взаємодія і настрою. Це передбачає, що посилення взаємодії та участі у спільній діяльності пов'язано з посиленням почуття взаємної симпатії, і з внесенням більшої визначеності в групові норми. Лідер у цій теорії визначається як ініціатор взаємодії.

Теорії обміну. Представники даної теорії (Дж.С. Хоманс, Дж.С. Марч, Х. А. Саймон, Х. Х. Келлі та ін) виходили і до цих пір вважають, що суспільні відносини являють собою форму особливого обміну, в ході якого члени групи вносять певний внесок і отримують певний «дохід». Взаємодія продовжується до тих пір, поки всі учасники знаходять такий обмін взаємовигідною.

Типологія президентів Дж. Д. Барбера, особистість президента складається з трьох основних елементів: стиль (звичний спосіб виконання політичних ролей), погляд на світ (призма, через яку президент бачить світ ) і характер (життєва орієнтація).

 

 

Класифікації лідерства

Досить оригінально подає моделі типології лідерства відомий російський соціальний психолог Б. Паригін. На його думку, типологію лідерства потрібно будувати з урахуванням трьох складових: змісту, стилю, характеру діяльності лідера. Згідно з цим Б. Паригін пропонує таку типологію:

За змістом діяльності: лідер-натхненник;лідер-виконавець;лідер-натхненник і виконавець водночас.

За стилем керівництва: авторитарний;демократичний;такий, що поєднує авторитаризм з демократизмом.

За характером діяльності: універсальний;ситуативний.

Лідерство — явище досить індивідуалізоване, однак типи політичних лідерів можна виокремити за певними ознаками, рисами, якостями, тобто критеріями:

прагнення до влади; (Для них влади ніколи не забагато, вона їм не набридає, дає не тільки перевагу над іншими, а й задоволення. За критерієм прагнення до влади виокремлюють два типи політичних лідерів — авторитарний і неавторитарний, або демократичний. І ті, й інші прагнуть влади приблизно однаково і часто намагаються досягти її будь-якими засобами. Відмінність полягає в методах реалізації влади,.)

джерела керівництва; (Згідно з цим критерієм вирізняють два типи політичних лідерів: які керуються в політиці суто внутрішніми чинниками і ті, що віддають перевагу зовнішнім чинникам)

функції в політичній системі; (політолог Г. Лассуел виокремлює три типи таких лідерів: адміністратор, агітатор, теоретик)

політична активність; (У політичній теорії, політології вирізняють так званих право-носіїв (вони активні й готові багато зробити, щоб залишитись у центрі політичних подій будь-якого рівня) і пробивних лідерів, які можуть багато зробити, однак досягнутий результат їх не задовольняє.

ставлення до власної компетенції.

Залежно від мотивації діяльності виокремлюють традиційних, легальних (бюрократичних), харизматичних лідерів.

Традиційні лідери діють за принципом "так робили наші діди і батьки, так робитимемо і ми". Більшість відомих монархів — традиційні лідери.

Легальні, або бюрократичні, лідери — це лідери посади і крісла, їм підкоряються завдяки тому, що вони мають відповідний ієрархічний статус, а не соціальну вагу.

Харизматичні лідери уособлюють особистісний тип лідерства. Авторитет такого лідера базується на його особистих якостях, привабли-вості ідей, які він декларує.

 

Стилі лідерства

Багатогранність феномену лідерства проявляється в існуванні різноманітних лідерських типів і стилів.

Стиль лідерства як стійка відтворювана відмітна модель здійснення лідером своїх функцій фіксує своєрідність його поведінки, характер взаємодії з наближеним оточенням і послідовниками, ціннісні орієнтації, особливості прийняття рішень і низка інших факторів. Психологи й політологи виділяють різні стилі лідерства залежно від певних ознак.

1. Найпоширеніша типологія акцентує увагу на характері взаємовідносин політика з найближчим оточенням (командою політика).

Відповідно відрізняють:

- Авторитарний (директивний); який передбачає одноосібний спрямовуючий вплив лідера. Головний метод керівництва -директиви, накази і доручення, засновані на загрозі застосування покарання. Від підлеглих вимагається безвідмовне виконання його волі та відданість;

- Демократичний (колегіальний); В цьому випадку для лідера характерне урахування інтересів і думок оточуючих його людей, залучення їх до прийняття рішень та стимулювання ініціативи. Головний метод керівництва - заохочення та похвала оточуючих;

- Ліберальний (дозвільний,). проявляється у пасивній позиції лідера при здійсненні ним управлінських функцій і наданні достатньої самостійності виконавцям, а також в бажанні уникнути можливих конфліктів. Основний метод керівництва - прохання, переконання, поради. Можливі ситуації, коли саме найближче оточення починає маніпулювати політиком.

При розгляді стилів політичного лідерства не втратили актуальності й ідеї Н.Макіавеллі та В.Парето про політиків-лисиць і політиків-левів. Лідерський стиль перших визначатиметься переважанням таких якостей, як обережність, здатність до лавіювання, намагання досягти компромісу. В поведінці ж левів переважатиме прямолінійність, рішучість і схильність до використання силових ресурсів.

2. На основі такого критерію, як ставлення лідера до змін і здатності до інновацій, виділяють:

- консервативний стиль. Консервативні лідери орієнтовані на керівництво у відповідності з нормами, що раніше установилися. Їхніми сильними сторонами є витримка, вірність справі, терпимість, увага і вміння передбачити обставини;

- ініціативний стиль проявляється у здатності лідера виходити за межі загальновизнаних правил управління і в генерації нових ідей. Для ініціативних політиків типові, з одного боку, рішучість, сміливість, упертість при досягненні мети, з іншого ж, - надмірна вимогливість, невміння змінювати поставлені завдання, імпульсивність, намагання дуже багато брати на себе.

3. Залежно від мети, на яку орієнтований політик, виділяють:

- інструментальне лідерство, яке сконцентроване на досягненні поставлених завдань і відповідно вимагає від лідера та його команди високого рівня компетентності;

- емоційне лідерство, орієнтоване на установлення добрих стосунків з послідовниками.

 

32. Поняття про імідж суб’єктів політичної діяльності. Типи іміджу.

Імідж– це основний компонент публічної політики і впливає на виборців, на їх емоційну сферу, наявний в масовій свідомості і має характер стереотипу.

Політичний імідж - образ політичного суб*єкта, який легко трактується, впливає на емоційну сферу виборців, на їх підсвідомість, а через це на пояснювальні механізми свідомості і поведінки.

Політичний імідж - це образ політики, що цілеспрямовано формується з метою його популяризації. Політичний імідж сприймається як цілеспрямовано сформований образ політика, покликаний емоційно, психологічно впливати на певну соціальну спільноту. Це не просто психічний образ свідомості як відображення реальності. Це спеціально змодельоване цілеспрямоване відображення, тобто відображення образу, уже створеного професіоналами, так званими іміджмейкерами, на основі певної реальності.

Для створення іміджу необхідні професійні уміння навички суб'єктів політики - об'єктивно необхідні якості для його успішної діяльності,які включають великий арсенал його дій і " техніки" по виконанню практичних завдань, функцій і обов’язків.

В. Бебик пропонує такі основні типи іміджів:

- образ „людини з народу” або „свого хлопця”;

- імідж „справжнього лідера”;

- імідж „ідеального політичного лідера”

- імідж „доброго сім’янина”;

- імідж „місцевого жителя” (будувався на основі постулату “Я – свій, я тут живу і нікуди не дінуся, тому що в мене тут родичі і родина);

- „діловий імідж” (щонайкраще характеризується ідеологією: “ми заробили гроші для себе, заробимо їх і для вас”);

- „інтелектуальний імідж” (виник на основі твердження: для роботи в парламенті необхідні професіонали);

- „політичний імідж” (формувався на контрастному протиставленні соціалістів (формальних або прихованих) і націонал-демократів. В обох випадках ставка робилася на певні, добре відомі базові цінності основних політичних сил суспільства, а власне імідж створювався на декларуванні прихильності до цих цінностей, а не на основі особистісних характеристик кандидатів);

- „аристократ”;

- „знавець”;

- „господарник”;

- „бізнесмен”;

- „силовик”;

- „технократ-менеджер”;

- „жіночий імідж” (створювався на основі кредо: “Схоже на те, що чоловіки вже нічого не зможуть зробити. Обирайте жінок. Вони зроблять цей світ кращим”).

- “народний імідж” будувався на класичній популістській основі, на прагненні сформувати позитивне ставлення до себе як до “свого хлопця”;

Багато дослідників підкреслюють, що для всіх типів іміджу дуже важливим його елементом є наявність аури комунікації, фундаментальною ознакою якої можна вважати посмішку політика. Тому іміджмейкери рекомендують своїм клієнтам обов’язково посміхатися, якщо вони хочуть сподобатися виборцям.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.014 с.)