Яка періодичність капітального ремонту ПЛ на залізобетонних та металевих опорах?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка періодичність капітального ремонту ПЛ на залізобетонних та металевих опорах?1) Визначається за результатами огляду ПЛ

2) Один раз на шість років

3) Один раз на вісім років

4) Один раз на десять років +

Л [7], п. 6.1.24-2

106. Симетричність ємностей окремих фаз перевіряється під час уведення в роботу повітряної лінії напруги…

1) 35 - 150 кВ

2) 6-150 кВ

3) 6 - 35 кВ +

4) 10-35 кВ

Л [7], п. 6.1.5-1

Як повинна бути виконана мережа аварійного освітлення?

1) Без штепсельних розеток +

2) Напругою не вище 12 В

3) Напругою не вище 24В

4) Напругою не вище 36 В

Л [7], п. 6.11.4-1

Якою має бути температура повітря всередині приміщень ЗРУ в літній період?

1) Не більше ніж на 10 градусів за Цельсієм вище від температури зовнішнього повітря

2) Не більше ніж на 5 градусів за Цельсієм вище від температури зовнішнього повітря

3) Не більше 40 градусів за Цельсієм +

4) Не більше 50 градусів за Цельсієм

Л [7], п. 6.9.8-1

109. Внутрішні або закриті електроустановки це…

1) приміщення, або відгороджені, наприклад, сітками частини приміщень, доступні тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, в яких розміщені електроустановки

2) електроустановки, не захищені будівлею від атмосферного впливу

3) машини, апарати, ЛЕП і допоміжне обладнання призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі і розподілу електричної енергії

4) установки, захищені будівлею від атмосферного впливу +

Л [2], п.1.1.4

Яка періодичність капітального ремонту масляних вимикачів?

1) Один раз на шість - вісім років з контролем характеристик вимикачів з приводами у міжремонтний період +

2) Раз на три роки

3) Раз на п'ять років

4) Раз на сім років

Л [7], п. 6.3.35-1

111. Допускати мий час перевантаження силового масляного трансформатора на 140 % становить…

1) 10 хвилин +

2) 15 хвилин

3) 20 хвилин

4) 30 хвилин

Л [7], п. 6.4.21-5

 

Чи допускається паралельна робота трансформаторів з номінальними потужностями 160 кВА і 1000 кВА?

1) Ні +

2) Так

3) Допускається не більше 4 годин

4) Допускається не більше 8 годин

Л [7], п. 6.4.30-3

За якої відмінності коефіцієнтів трансформації допускається паралельна робота трансформаторів ?

1) Не більше ніж +(-) 1%

2) Не більше ніж +(-) 0,25%

3) Не більше ніж +(-) 0,5%+

4) Не більше ніж +(-) 0,1%

Л [7], п. 6.4.30-5

Яка періодичність капітального ремонту електродвигунів змінного струму з короткозамкнутим ротором?

1) Визначає особа, відповідальна за електрогосподарство залежно від умов експлуатації +

2) Один раз на 8 років

3) Один раз на 10 років

4) Одночасно з капітальним ремонтом механізму, на якому встановлено електродвигун

Л [7], п. 6.5.18-1

Як повинна бути виконана підвіска проводів ПЛ напругою до 1000 В на димовій трубі котельні, яка працює на твердому паливі?

1) Спеціальних вимог немає

2) Така підвіска забороняється +

3) Вирішується проектною організацією

4) Вирішується особою відповідальною за електрогосподарство

Л [7], п. 6.8.6-2

Яка періодичність капітального ремонту конденсаторної установки?

1) Не рідше ніж 1 раз на 8 років +

2) Не рідше ніж 1 раз на 6 років

3) Не рідше ніж 1 раз на 10 років

4) Не рідше ніж 1 раз на 12 років

Л [7], п. 6.9.18-1

Якою має бути температура повітря в місці встановлення конденсаторів?

1) Не вищою за максимальне значення, зазначене в їхніх паспортних даних +

2) Не вищою за 25 градусів за Цельсієм

3) Не вищою ніж на 10 градусів за Цельсієм від температури зовнішнього повітря в літній період року

4) Не вищою за 40 градусів за Цельсієм

Л [7], п. 6.9.8-1

ЧАСТИНА 3

(тестовізавданняпрактичні, розрахункові)

118. Поточний ремонт електрообладнання проводять з метою:

1) забезпечення або відновлення працездатності виробу, яке полягає в заміні або відновленні окремих його частин +

2) відновлення справності виробу і повного або близького до повного відновлення ресурсу будь-яких його частин, включаючи базові

3) підтримки справності або працездатності електрообладнання при його використанні за призначенням

4) усе вище перелічене

Л [1], с.11

119. Після кожного аварійного відключення трансформатора або при появі сигналу від газового реле проводять:

1) капітальні ремонти

2) контрольні випробування

3) позачергові огляди +

4) усе вищеперераховане

Л [1], с.214

120. Контрольні огляди повітряних ліній інженерно-технічний персонал проводить з метою:

1) контролю роботи електротехнічного персоналу, що обслуговує повітряні лінії, перевірки виконання протиаварійних заходів, оцінки стану повітряних ліній та їх трас+

2) виявлення іскріння в місцях нещільних з’єднань та виявлення дефектних ламп вуличного освітлення

3) перевірки кріплення ізоляторів і арматури, з’єднань проводів

4) перевірки кріплення проводів

Л [1], с.79

121. При неможливості повного ізолювання металевих конструкцій на фермах ВРХ електробезпеку тварин забезпечують:

1) зануленням металевих частин електрообладнання

2) заземленням електроустановок та металевих конструкцій, які до них прилягають

3) вирівнюванням електричних потенціалів +

4) усе вищеперераховане

Л [1], с.359

122. Опір кожного з повторних заземлювачів нульового проводу на ПЛ-0,38 кВ не повинен перевищувати:

1) 20 Ом

2) 10 Ом

3) 40 Ом

4) 30 Ом+

Л [1], с.39

123. Про що свідчить різниця струмів по фазах у досліді холостого ходу асинхронних електродвигунів:

1) про відхилення числа витків по фазах або помилки, допущені при з’єднанні обмоток після ремонту +

2) про збільшений повітряний зазор або замикання листів сталі статора між собою

3) про збільшення або зменшення напруги в мережі

4) усе вищеперераховане

Л [1], с.276

124. Назвіть найбільш економічні і зручні методи сушіння ізоляції обмоток силового трансформатора:

1) конвективний

2) струмами короткого замикання

3) втратами у власному баці, струмами нульової послідовності +

4) усі варіанти правильні

Л [1], с.189

125. Визначення коефіцієнта трансформації, перевірка групи з’єднання обмоток, вимірювання опору обмоток постійному струму, хімічний аналіз і випробування трансформаторного масла, випробування електричної міцності ізоляції обмоток підвищеною напругою, вимірювання характеристик ізоляції, дослід короткого замикання, дослід холостого ходу, випробування бака на щільність надлишковим тиском проводять …

1) при контрольних випробуваннях трансформатора після поточного ремонту

2) при контрольних випробуваннях трансформатора після технічного обслуговування

3) при контрольних випробуваннях трансформатора після капітального ремонту +

4) при приймально-здавальних випробуваннях трансформатора після поточного ремонту

Л [1], с.233

126. У чому полягає основне завдання технічної експлуатації розподільного устаткування:

1) підтримка справного стану апаратури і обладнання для забезпечення надійної і безперебійної подачі електроенергії споживачам +

2) своєчасне виконання оперативних перемикань

3) контроль напруги, потужності та інших номінальних даних електрообладнання

4) усе вищеперераховане

Л-1, с.145

Який порядок приготування електроліту для кислотних акумуляторів?

1) в стійкий до сірчаної кислоти посуд заливають спочатку дистильовану воду, а потім тоненькою цівкою кислоту при неперервному перемішуванні +

2) в стійкий до сірчаної кислоти посуд заливають спочатку кислоту, а потім тоненькою цівкою дистильовану воду при неперервному перемішуванні

3) в стійкий до сірчаної кислоти посуд заливають одночасно дистильовану воду і кислоту при неперервному перемішуванні

4) в стійкий до сірчаної кислоти посуд заливають спочатку дистильовану воду, а потім тоненькою цівкою кислоту

Л [3], с.50

128. За яких умов можлива паралельна робота трансформаторів з розподілом навантаження:

1) за рівності їх первинних і вторинних напруг; за рівності напруг короткого замикання; за однаковості груп з’єднань; трансформатори повинні бути зфазовані, при співвідношенні потужностей трансформаторів 1:3+

2) за рівності їх потужностей

3) за рівності втрат в сталі трансформаторів; трансформатори повинні бути зфазовані

4) за рівності первинних і вторинних струмів трансформаторів

Л [1], с.206

129. Дати повну відповідь щодо призначення трансформаторного масла в силовому трансформа­торі?

1) покращення ізоляції обмоток трансформатора,

2) охолодження активної частини трансформатора,

3) для змащення деталей

4) покращення ізоляції обмоток трансформатора, охолодження активної частини трансформатора +

Л [1], с.216

130. Що входить у систему планово-попереджувальних ремонтів?

1) технічне обслуговування

2) профілактичні випробування

3) модернізація електрообладнання

4) усе вищеперераховане +

Л [1], с.10Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.014 с.)