Охоронна зона повітряних ліній (ПЛ) це?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охоронна зона повітряних ліній (ПЛ) це?1) Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділянкою і повітряним простором, обмеженим вертикальними площинами, що розташовані по обидва боки лінії від крайніх проводів за не відхиленого їх положення на відстані +

2) Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділянкою, що розташовані по обидва боки лінії від крайніх проводів за не відхиленого їх положення на відстані

3) Зона вздовж ПЛ, що є повітряним простором, обмеженим вертикальними площинами, що розташовані по обидва боки лінії від крайніх проводів за не відхиленого їх положення на відстані

4) Зона вздовж ПЛ, яка розташована по обидва боки лінії від крайніх проводів за не відхиленого їх положення на відстані

 

Л [7], с.8.

 

49.Випробування трансформаторів є:

1) Приймальні

2) Здавальні

3) Профілактичні

4) Усі відповіді правильні +

Л [1], с.186.

З яких частин складаються комплектні трансформаторні підстанції (КТП)?

1) Фундаменту

2) Трансформаторів

3) Блоків комплектних розподільчих пристроїв (КРП)

4) Трансформаторів, блоків комплектних розподільчих пристроїв та елементів відкритих розподільчих пристроїв (ВРП) +

Л [1], с.145.

51.Хто повинен здійснювати обслуговування електроустановок споживачів, у тому числі виконання ремонтних, монтажних та налагоджувальних робіт і оперативних перемикань:

1) керівники і фахівці;

2) оперативні і виробничі працівники;

3) спеціально підготовлені електротехнічні працівники +

4) оперативно-виробничі працівники

Л [7], п.5.2.1

52. Якими кольорами фарбують струмопровідні шини РП (розподільні пункти):

1) фаза А – зелений, фаза В – жовтий, фаза С – червоний

2) фаза А – жовтий, фаза В – зелений, фаза С – червоний +

3) фаза А – червоний, фаза В – зелений, фаза С – жовтий

4) фаза А – зелений, фаза В – червоний, фаза С – жовтий

Л[1], с. 437

 

Чи необхідно здійснювати позачерговий огляд ПЛ або їх ділянок під час льодоходу і розлиття рік?

1) Ні

2) Визначається місцевою інструкцією.

3) Так +

4) Залежить від ступені руйнувань

Л [7], п. 6.1.17-3

В одному приміщенні розташована кислотна та лужна акумуляторна установка. Яка відстань повинна бути між ними?

1) Не менше ніж 3 метри

2) В одному приміщенні встановлювати кислотну і лужну акумуляторні батареї забороняється +

3) Не менше ніж 1,5 метри

4) Не менше ніж 5 метрів

Л [7], п. 6.10.2-1

Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених у землі?

1) Кожного місяця

2) Один раз на три місяця +

3) Один раз на квартал

4) Один раз на півроку

Л [7], п. 6.2.10-1

Якою метою необхідно здійснювати огляд обладнання РУ в темний час доби?

1) Для виявлення розрядів та коронування +

2) Для виявлення місць нагрівання

3) Для перевірки роботи освітлення

4) Для перевірки роботи автоматики

Л [7], п. 6.3.33-2

Чи допускається паралельна робота трансформаторів з групами з'єднань обмоток 11 та 12?

1) Так

2) Ні +

3) Допускається не більше 4 годин

4) Допускається не більше 8 годин

Л [7], п. 6.4.30-1

Де повинні бути нанесені стрілки напрямків обертання рухомих частин механізмів, які приводяться в дію електродвигунами?

1) На електродвигунах

2) На всіх рухомих частинах механізму та електродвигунах

3) На електродвигунах та механізмах, які вони приводять у дію +

4) Всі відповіді правильні

Л [7], п 6.8.6-2

 

ЧАСТИНА 2

(тестовізавданнябільшоїскладності)

59. Періодичність огляду електрообладнання розподільного пристрою на підстанції з постійним обслуговуючим електротехнічним персоналом або чергуванням на дому становить:

1) 1 раз на місяць

2) 1 раз на добу +

3) 1 раз на тиждень

4) 1 раз на рік

Л [1], с.147

60. Всі складні або небезпечні перемикання в електроустановках напругою понад 1000 В виконують згідно з:

1) нарядом;

2) бланком перемикань +

3) відомістю випробувань

4) розпорядженням

Л [1], с.162

61. Коефіцієнт зволоженості ізоляції обмотки електродвигуна визначають для:

1) визначення напруги в обмотках

2) визначення струмових характеристик електродвигуна

3) визначення електричної міцності обмоток +

4) все вищеперераховане

Л [1], с.275

62. Перевірку електричних двигунів на холостому ходу проводять:

1) при від’єднаному або ненавантаженому механізмі +

2) під навантаженням

3) при загальмованому роторі

4) з навантаженням 50 % від номінального

Л [1], с.276

63. Наприкінці сезону роботи електродвигуна проводять:

1) поточне обслуговування електродвигунів

2) капітальний ремонт електродвигунів

3) сезонне обслуговування електродвигунів +

4) профілактичні випробування

Л [1], с.299

64. Назвіть загальні вимоги до електрообладнання, що здається в капітальний ремонт:

1) електрообладнання повинно бути повністю укомплектоване

2) електрообладнання повинне бути очищене від масла, пилу і бруду

3) з валів електрообладнання слід зняти шківи, напівмуфти, шестерні

4) усе вищеперераховане +

Л [1], с.313

65. Якщо при вимірюванні мегомметром опір ізоляції внутрішньої проводки нижче норми, то її:

1) вирізають та замінюють +

2) продовжують використовувати

3) додатково випробовують напругою 1000 В протягом 1 хвилини

4) усе вищеперераховане

Л [1], с.340

66. Основні види випробувань електрообладнання:

1) типові, спеціальні

2) приймально-здавальні, контрольні

3) експлуатаційні

4) усі варіанти правильні +

Л [1], с.45

67. Згідно з Правилами улаштування електроустановок електро­установка – це:

1) приміщення, які доступні тільки для електротехнічного персоналу, і в яких розміщене електрообладнання

2) об’єкт, призначений для виконання визначених обсягів робіт з подальшим технічним обслуговуванням

3) сукупність машин, апаратів, ліній і допоміжного обладнання, призначених для виробництва, перетворення, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії +

4) сукупність устаткування, призначеного для передачі електричної енергії

Л [2], с.5

68. Методи визначення зони, в межах якої виявлене місце пошкодження кабельної лінії:

1) акустичний, петльовий, пропалювання

2) індукційний, петльовий, коливального розряду, ємнісний

3) імпульсний, коливального розряду, петльовий, ємнісний +

4) індукційний, імпульсний, коливального розряду, петльовий, ємнісний

Л [1], с.131

69. Назвіть можливу несправність електродвигуна за такою ознакою – місцеве нагрівання корпусу електродвигуна:

1) міжвиткове замикання в обмотці статора +

2) відсутність напруги;

3) невірно промарковані вивідні кінці обмоток

4) усе вище перелічене

Л [4], с.90

70. Які ви знаєте найбільш розповсюдженні методи відновлення трансформаторного масла:

1) центрифугування

2) нагрівання, фільтрування

3) регенерація за допомогою адсорбентів

4) усе перераховане +

Л [1], с.218

71. Назвіть основні способи сушіння ізоляції обмоток електродвигунів:

1) конвективний

2) струмовий

3) індукційних втрат

4) усе вище перелічене +

Л [1], с.306

72. З якою метою проводяться капітальні ремонти електро­обладнання?

1) виконують для забезпечення або відновлення працездатності виробу, яке полягає в заміні або відновленні окремих його частин

2) виконують для відновлення справності виробу і повного або близького до повного відновлення ресурсу будь-яких його частин, включаючи базові +

3) підтримки справності або працездатності електрообладнання при його використанні за призначенням

4) усе вище перелічене

Л [1], с.12

73. Яка мета Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів?

1) систематичне навчання і перевірка знань обслуговуючого персоналу

2) визначення технічної і організаційної готовності електроустановок до їх нормальної експлуатації

3) забезпечення надійної і раціональної експлуатації електроустановок і утримання їх в робочому справному стані +

4) усе вище перелічене

Л [1], с.9

Які пошкодження кабельних ліній найбільш розповсюджені?

1) замикання на землю однієї фази

2) запливаючий пробій ізоляції; замикання двох або трьох фаз на землю або між собою

3) обрив однієї, двох або трьох фаз із заземленням чи без заземлення

4) усе вищеперелічене+

Л [1], с.130

Які з названих операцій відносяться до технічного обслуговування електричних двигунів?

1) огляд, очищення від пилу і бруду, перевірка заземлення електродвигуна +

2) від’єднання двигуна від робочої машини і доставка його в ремонтну майстерню

3) розбирання двигуна

4) усе вище перелічене

Л [1], с.298

Що включає в себе служба головного енергетика як головна ланка служби експлуатації енергетичного обладнання сільського господарства?

1) диспетчерську службу, службу підстанцій, оперативну службу

2) оперативно-виїзні бригади, виробничу базу

3) інженерно-технічних працівників, штат електромонтерів, виробничу базу +

4) усе вище перелічене

Л [1], с.15Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.011 с.)