З якою метою проводять технічні огляди електродвигунів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З якою метою проводять технічні огляди електродвигунів?1) очищення пилу і бруду та усування дрібних несправностей

2) заміни мастила в підшипниках

3) усе вище перелічене

4) визначення стану електродвигунів і уточнення обсягу підготовчих

робіт, виконуваних при черговому ремонті +

Л [1], с.269

78. Який технічний документ складається по закінченні пускона­лагоджувальних робіт?

1) графік випробувань

2) протокол випробувань

3) акт виконаних робіт +

4) усе вище перелічене

Л [1], с.76

За допомогою яких приладів можна визначити несправності діодів в електронній системі запалення?

1) мегомметра

2) лампочки

3) ампервольтомметра +

4) ватметра

Л [3], с.129

80. Як практично визначається кількість електромонтерів електро­технічної служби господарства?

1) за обсягом робіт в умовних одиницях електрообладнання +

2) за трудомісткістю

3) за кількістю профілактичних заходів для електрообладнання

4) усе вище перелічене

Л [1], с.19

81. У чому полягає основне завдання приймання-здавання електро­уста­новок, які вводяться в експлуатацію?

1) визначення дефектів

2) визначення надійності електрообладнання

3) визначення технічної і організаційної готовності їх до нормальної експлуатації

4) усе вище перелічене +

Л [1], с.46

Для чого проводять вимірювання опору кола “фаза-нуль”?

1) для дослідження режимів роботи електричних мереж

2) для оцінки стану мереж 0,38 кВ

3) для перевірки захисних апаратів по гранично-вимикаючих можливостях

4) для перевірки захисних апаратів на спрацювання при протіканні струму однофазного короткого замикання +

Л [1], с.86.

83. Які небажані явища супроводжують процеси передачі реак­тивної потужності по електричній системі централізованого елект­ропостачання?

1) втрати енергії на активних опорах системи

2) зниження рівня напруги

3) додаткові втрати електроенергії у мережах і зниження рівня напруги +

4) коливання напруги і втрати енергії

Л [1], с.472

Яким приладом визначають величину опору ізоляції в електроустановках споживачів?

1) омметром

2) ампервольтметром

3) мегомметром +

4) МС-08

Л [1], с.69

Хто несе відповідальність за технічний стан електрообладнання у господарстві?

1) особа, яка призначена наказом (розпорядженням по підприємству) +

2) головний енергетик підприємства

3) електромонтер

4) молодший спеціаліст

Л [7], с.18

Від яких анормальних режимів застосовують запобіжники в діючих

Електроустановках?

1) від перенапруги

2) від перенавантаження електрообладнання

3) від струмів короткого замикання +

4) Від зниження напруги

Л [2], с.42

Для яких цілей визначають початки і кінці обмоток електричних двигунів?

1) для перевірки відсутності обриву провода

2) для визначення опору ізоляції обмоток

3) для того, щоб мати можливість з’єднати обмотки за схемою “зірка” або “трикутник”+

4) для того, щоб мати можливість приєднати напругу живлення

Л [1], с.270

Що входить до обов’язків електротехнічної служби (ЕТС)?

1) підготовка і підвищення кваліфікації енерготехнічного персоналу

2) своєчасна підготовка обладнання до використання та ефективне використання обладнання

3) виконання дрібномонтажних робіт, пов'язаних з модернізацією енергоустановок і підвищенням рівня електрифікації

4) усе вищеперераховане +

Л [1], с.15

89. В обов'язки чергової (оперативної) групи входить:

1) проведення необхідних вимикань і перемикань в енергоустановках господарства

2) усунення дрібних несправностей, що виникають у процесі експлуатації енергообладнання, з проведенням необхідних перевірок, регулювань і настроювань

3) контроль за виконанням робітниками правил експлуатації енергообладнання

4) усе вищеперераховане +

Л [1], с.17

Стан електротехнічного обладнання, при якому значення хоча б одного параметра, що характеризує здатність виконувати задані функції, не відповідає вимогам нормативно-технічної документації

1) працездатність

2) несправність

3) справність

4) непрацездатність +

Л [1], с.38

91. Строк служби – це:

1) напрацювання електротехнічного обладнання від початку експлуатації або відновлення після поточного або капітального ремонту до настання граничного стану

2) сумарне напрацювання електротехнічного пристрою, при досягненні якого застосування за призначенням повинно бути припинено

3) календарна тривалість експлуатації електротехнічного пристрою від початку роботи або відновлення після поточного або капітального ремонту до настання граничного стану +

4) календарна тривалість експлуатації електротехнічного пристрою, по закінченні якої застосування за призначенням повинно бути припинено

Л [1], с.41

92.По технічним та експлуатаційним характеристикам СІП призначений:

1) Для експлуатації при температурі від -50°С до +50°С і відносній вологості повітря до 98 % (при температурі +35°С) +

2) Для експлуатації при температурі від -10°С до +20°С і відносній вологості повітря до 98 % (при температурі +35°С)

3) Для експлуатації при температурі від -30°С до +30°С і відносній вологості повітря до 98 % (при температурі +35°С)

4) Для експлуатації при температурі від -35°С до +35°С і відносній вологості повітря до 98 % (при температурі +35°С)

Л [9], с.136.

Оперативно-виїздні бригади (ОВБ) здійснюють?

1) Оперативне і технічне обслуговування розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ і підстанцій напругою 35кВ

2) Оперативне і технічне обслуговування розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ і підстанцій напругою 35кВ і вище +

3) Оперативне обслуговування розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ і підстанцій напругою 35кВ і вище

4) Технічне обслуговування розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ і підстанцій напругою 35кВ і вище

Л [1], с.31.

Які фактори впливають на надійність роботи електротехнічних пристроїв?

1) Конструктивні

2) Виробничі

3) Монтажно-експлуатаційні

4) Усі відповіді правильні +

Л [1], с.43.

 

Старіння ізоляції – це процес?

1) Коли вона поступово втрачає свої міцність і властивості +

2) Коли вона миттєво втрачає свої міцність і властивості

3) Коли вона поступово втрачає свою міцність

4) Коли вона поступово втрачає свої властивості

Л [1], с.47.

 

96.Струмовимірювальні кліщі Ц4501, Ц91 призначені для:

1) Вимірювання струму в колах змінного струму частотою 50Г

2) Вимірювання струму і напруги в колах змінного струму частотою 50Гц+

3) Вимірювання напруги в колах змінного струму частотою 50Гц

4) Вимірювання струму і напруги в колах змінного струму частотою 60Гц

Л [1], с.69.

Перевірку стану ЗБ опор і приставок проводять з метою?

1) Виявлення тріщин, що виникають в процесі експлуатації

2) Виявлення відколів що виникають в процесі експлуатації

3) Виявлення раковин, що виникають в процесі експлуатації

4) Усі відповіді правильні +

Л [1], с.85.

 

98.Коливання напруги живлення на затискачах електроприймачів, згідно ПТЕЕС, при будь-якому режимі їх роботи не повинна відхилятися:

1) ±5%+

2) ±10%

3) ±15%

4) ±25%

Л [1], с.281.

99.Елементи повітряних ліній 0.38 кВ розраховується на нормальну товщину шару ожеледі з повторюваністю:

1) 1 раз у 2 роки

2) 1 раз у 5 років +

3) 1 раз у 7 роки

4) 1 раз у 10 роки

Л [1], с.92.

Які трансформаторні підстанції сільськогосподарського

Призначення найбільш поширені?

1) КТП і ЗТП напругою 35/10, 35/0,4, і 10/0,4 кВ +

2) КТП і ЗТП напругою 110/35, 35/0,4, кВ

3) КТП напругою 110/35 кВ

4) ЗТП напругою 35/0,4, кВ

Л [1], с.145.

101.Періодичність оглядів РП встановлюють залежно від:

1) Типу пристрою

2) Його призначення

3) Форми обслуговування

4) Усі відповіді правильні +

Л [1], с.147.

Яку кількість кабелів напругою до 10 кВ дозволяється прокладати в одній траншеї?

1) Дозволяється прокладати тільки два

2) Дозволяється прокладання двох кабелів, але тільки через 0,5 метра

3) Дозволяється прокладання п’яти кабелів +

4) Забороняється прокладання більше одного кабелю

Л [1], с.112.

103.Для електроустановок, що застосовуються у сільськогосподарському виробництві, основними системами електропостачання є:

1) ТП 10/0.4 кВ і повітряні лінії електропередач 10 і 0.38 кВ +

2) ТП 35/10 кВ і повітряні лінії електропередач 35 і 10 кВ

3) ТП 110/35 кВ і повітряні лінії електропередач 110 і 35 кВ

4) ТП 35/0.4 кВ і повітряні лінії електропередач 35 і 0.38 кВ

Л [1], с.7.

104.Приймально-здавальні випробування силових трансформаторів проводять для перевірки…

1) Відповідності трансформаторів ГОСТам та ДСТУ

2) Технічним умовам на постачання, зняття характеристик ізоляції

3) Перевірки якості обладнання і монтажу для розв'язання питання про можливість введення трансформатора в експлуатацію

4) Усі відповіді правильні +

Л [1], с.186.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.02 с.)