Яка величина опору заземлення повинна бути згідно з ПУЕ електроустановок напругою 400/220 В?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка величина опору заземлення повинна бути згідно з ПУЕ електроустановок напругою 400/220 В?1) не менше 4 Ом

2) не більше 4 Ом +

3) не більше 10 Ом

4) більше 10 Ом

Л [2], с.139

23. З якою періодичністю проводять планові огляди трансформатор­них пунктів ?

1) не рідше 1 разу на місяць

2) не рідше 1 разу на 3 місяці

3) не рідше 1 разу на 6 місяців +

4) не рідше 1 разу на рік

Л [5], с.86

24. Умови використання при експлуатації обладнання …

1) залежать від особливостей технічного об'єкта, їх визначають режимом роботи, характером і рівнем навантаження, зайнятості протягом доби, місяця і року, а також відповідальністю об'єкта, яка характеризується розміром технологічного збитку, що виникає під час відказу електрообладнання +

2) оцінюють вплив джерела електроенергії на надійність і процеси роботи

3) характеризують дестабілізуючі впливи на електрообладнання в періоди роботи та простою

4) сукупність всіх зовнішніх факторів, від яких залежить ефективність експлуатації електрообладнання

Л [1], с.10

25. Умови електропостачання при експлуатації електрообладнання:

1) визначаються режимом роботи, характером і рівнем навантаження, зайнятості протягом доби, місяця і року, а також відповідальністю об'єкта, яка характеризується розміром технологічного збитку, що виникає під час відмови електрообладнання

2) характеризують дестабілізуючі впливи на електрообладнання в періоди роботи і простою

3) оцінюють вплив джерела електроенергії на надійність і процеси роботи електрообладнання +

4) дають відомості про якість технічного обслуговування, поточного і капітального ремонту, оперативність усунення відмов і витрати ресурсів на всі експлуатаційні роботи

Л [1], с.10

26. Умови обслуговування при експлуатації електрообладнання:

1) визначаються режимом роботи, характером і рівнем навантаження, зайнятості протягом доби, місяця і року, а також відповідальністю об'єкта, яка характеризується розміром технологічного збитку, що виникає під час відмови електрообладнання

2) характеризують дестабілізуючі впливи на електрообладнання в періоди роботи і простою

3) оцінюють вплив джерела електроенергії на надійність і процеси роботи електрообладнання

4) дають відомості про якість технічного обслуговування, поточного і капітального ремонту, оперативність усунення відмов і витрати ресурсів на всі експлуатаційні роботи +

Л [1], с.10

27. Інтервал часу або напрацювання між даним видом ТО (ремонту) і наступним таким же видом або іншим більшої складності – це…

1) цикл технічного обслуговування

2) ремонтний цикл

3) безвідмовність

4) періодичність обслуговування +

Л [1], с.12

28. Норма навантаження (УОЕ – умовна одиниця енергообладнання) на одного електромонтера в рік становить:

1) 70 УОЕ

2) 100 УОЕ+

3) 130 УОЕ

4) 70–130 УОЕ

Л [1], с.18

29. Властивість електротехнічного пристрою безперервно зберігати працездатність протягом деякого періоду– це…

1) безвідмовність +

2) ремонтопридатність

3) довговічність

4) немає правильної відповіді

Л [1], с.37

30. Властивість електротехнічного пристрою зберігати працездатність до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту – це…

1) ремонтопридатність

2) довговічність +

3) немає правильної відповіді

4) безвідмовність

Л [1], с.37

31. Стан обладнання, при якому воно відповідає всім вимогам нормативно-технічної документації – це…

1) справність +

2) непрацездатність

3) працездатність

4) несправність

Л [1], с.38

32. Стан електротехнічного обладнання, при якому воно не відповідає хоча б одній із вимог нормативно-технічної документації – це …

1) непрацездатність;

2) несправність +

3) справність

4) працездатність

Л [1], с.38.

Стан електротехнічного обладнання, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і (або конструкторської документації)

1) непрацездатність

2) несправність

3) працездатність +

4) справність

Л [1], с.38

Який опір ізоляції повинен бути у автоматичного вимикача в холодному стані?

1) не менше 1 МОм

2) не менше 5 МОм

3) не менше 7 МОм

4) не менше 10 МОм+

Л [1], с.400

35.Переваги проводів СІП:

1) СІП забезпечують безперебійну подачу електроенергії

2) Мають високу міцність, стійкість до механічних пошкоджень

3) Працюють навіть у складних кліматичних та агресивних хімічних умовах

4) Усі відповіді правильні +

Л [9], с.136.

36.Під системою ППРЕ с.г. розуміють:

1) Весь комплекс організаційно-технічних заходів з догляду за енергообладнанням

2) Весь комплекс організаційно-технічних заходів з догляду, нагляду і ремонту енергообладнання, спрямованих на забезпечення його безаварійної і економічної роботи за обладнанням +

3)Весь комплекс організаційно-технічних заходів з нагляду і ремонту енергообладнання

4)Усі відповіді правильні

Л [1], с.10.

37.Група технічного обслуговування (ТО) призначена для:

1) Проведення планового технічного обслуговування в місцях його встановлення +

2) Проведення планового технічного обслуговування в місцях його виготовлення

3) Проведення планового технічного огляду в місцях його встановлення

4) Проведення планового технічного огляду в місцях його виготовлення

Л [1], с.16.

38.Група ремонту призначена для:

1) Виконання поточного ремонту енергообладнання, як на місцях встановлення так і на пунктах технічного обслуговування

2)Налагодження, випробування та консервацію енергообладнання

3)Комплектування та відправлення енергообладнання на виробництво

4) Усі відповіді правильні +

Л [1], с.16.

Вимірник М417 призначений?

1) Для визначення опору заземлюючих і грозозахисних пристроїв

2) Для визначення опору ґрунту

3) Для знаходження повного опору кола “Фаза-Нуль”+

4) Для визначення опору ізоляції

Л [1], с.69.

40.Специфікою капітального ремонту трансформатора є:

1) Максимальний обсяг його розбирання

2) Наближений до максимального розбирання

3) Наближений до мінімального розбирання

4) Мінімальний обсяг його розбирання +

Л [1], с.225.

 

При якій потужності доцільно використовувати дизельні електростанції (ДЕС)?

1) Вищій 10 кВт

2) Вищій 16 кВт+

3) Вищій 18 кВт

4) Вищій 20кВт

Л [1], с.238.

 

42.При зовнішньому огляді двигуна перевіряють:

1) Відповідність паспортних даних, наявність всіх деталей

2) Відсутність механічних пошкоджень, заїдань, стукоту, наявність заземлюючої проводки

3) Надійність кріплення до поверхні та інше

4) Усі відповіді правильні +

Л [1], с.269.

43.Найбільш характерні режими роботи електроприводів у с.г.:

1) Короткочасний і тривалий номінальний +

2) Короткочасний і короткого замикання

3) Тривалий номінальний і короткого замикання

4) Усі відповіді правильні

Л [1], с.280.

На скільки типів за способом прокладання відносно поверхні поділяється проводка?

1) 2 +

2) 3

3) 4

4) Усі відповіді правильні

Л [1], с.338.

45.За одну УОЕ прийнято вважати:

1) Річні затрати на технічну експлуатацію комплексу електрообладнання електроприводу з двигуном потужністю 15 кВт, який має прилади автоматичного керування

2) Усереднені річні затрати на технічну експлуатацію комплексу електрообладнання електроприводу з двигуном потужністю 20 кВт, який має прилади автоматичного керування

3) Усереднені річні затрати на технічну експлуатацію комплексу електрообладнання електроприводу з двигуном потужністю 10 кВт, який має прилади автоматичного керування +

4) Усереднені річні затрати на технічну експлуатацію комплексу електрообладнання електроприводу з двигуном потужністю 10 кВт

Л [1], с.18.

 

Ремонтно-обслуговуюча база ЕТС – це?

1) Комплекс стаціонарних і пересувних технічних засобів, які дозволяють спеціалістам-енергетикам підтримувати потрібну експлуатаційну надійність обладнання +

2) Комплекс стаціонарних технічних засобів, які дозволяють спеціалістам-енергетикам підтримувати потрібну експлуатаційну надійність обладнання

3) Комплекс пересувних технічних засобів, які дозволяють спеціалістам-енергетикам підтримувати потрібну експлуатаційну надійність обладнання

4) Комплекс стаціонарних і пересувних технічних засобів, які дають спеціалістам-енергетикам відомості обладнання

 

Л [1], с.23.

 

Пост електрика призначений?

1) Для проведення робіт профілактики електрообладнання яке знаходиться в експлуатації

2) Для проведення робіт профілактики, технічного обслуговування і дрібного ремонту електрообладнання яке знаходиться в експлуатації +

3) Для проведення технічного обслуговування електрообладнання яке знаходиться в експлуатації

4) Для проведення робіт з дрібного ремонту електрообладнання яке знаходиться в експлуатації

 

Л [1], с.25.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.01 с.)