ТОП 10:

У яких точках на епюрі нормальних напружень відбувається різка зміна значень напружень при розтязі чи стиску ступінчастого бруса?a)у точках прикладення зосередженої сили;

b)у точках зміни площі поперечного перерізу;

c)у точках зміни площі поперечного перерізу та прикладення зосередженої сили;

d)різких змін значень нормальних напружень у будь-якій точці немає.

У яких точках на епюрі поздовжніх деформацій відбувається різка зміна значень деформацій?

d)різких змін значень поздовжніх деформацій у будь-якій точці немає.

У розтягнутому стержні перпендикулярно поперечному перерізу зробили отвір. Чи вплине це на поздовжню силу у місці отвору?

d)поздовжня сила буде дорівнювати нулю.

 

У розтягнутому стержні перпендикулярно поперечному перерізу зробили отвір. Чи вплине це на нормальні напруження у місці отвору?

d)нормальні напруження будуть дорівнювати нулю.

У розтягнутому стержні перпендикулярно поперечному перерізу зробили отвір. Чи вплине це на абсолютне видовження у місці отвору?

d)абсолютне видовження буде дорівнювати нулю.

 

У розтягнутому стержні перпендикулярно поперечному перерізу зробили отвір. Чи вплине це на відносне видовження у місці отвору?

d)відносне видовження буде дорівнювати нулю.

У розтягнутому стержні перпендикулярно поперечному перерізу зробили отвір. Чи вплине це на модуль пружності матеріалу стержня у місці отвору?

d)модуль пружності матеріалу стержня буде дорівнювати нулю.

217.Умова міцності заклепкового з’єднання при зрізі має вигляд…

а) ;

218. У яких одиницях виміру вимірюються дотичні напруження?

o c)Па;

219.У яких одиницях виміру вимірюється згинаючий момент?

o d)Н∙м.

220.У яких одиницях виміру вимірюється момент інерції?

d)Н∙м.

221. У яких одиницях виміру вимірюється момент опору?

c)м3;

222. У яких одиницях виміру вимірюються нормальні напруження?

d)Па.

223. У яких одиницях виміру вимірюється поперечна сила?

c)Н;

У яких одиницях виміру вимірюється кривизна стержня?

d) Н∙м.

225.У яких одиницях виміру вимірюється модуль пружності І роду (модуль Юнга)?

d) Па.

У яких одиницях виміру вимірюється радіус кривизни стержня?

d) Н∙м.

У яких одиницях виміру вимірюється статичний момент площі?

d) м3.

ФФФФФФФФФФФФФ

228.Фізичний зміст гіпотези про малі деформації.

а)при розрахунках тіл розглядають деформації, які значно менші за розміри самих тіл (на 2 порядки і більше);

229.Фізичний зміст гіпотезипро однорідність та ізотропність.

а)у будь-якій точці тіламатеріал вважають однорідним та ізотропним;

230.Фізичний зміст гіпотезипро суцільність матеріалу.

а)матеріал заповнює все тіло (відсутні пустоти);

231.Формула для переходу до паралельних осей:

в) ;

232.Формула для переходу до паралельних осей:

б) ;

 

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

Чим відрізняються курси опору матеріалів і теоретичної механіки?

а)в теоретичній механіці всі тіла вважають абсолютно твердими і розглядають закономірності руху цих тіл, а в задачах опору матеріалів усі тіла вважають твердими, але здатними до деформацій, і розглядають процеси, пов’язані з цими деформаціями;

234.Чому дорівнює осьовий момент інерції прямокутника відносно його центральної горизонтальної осі х?

a)b∙h3/ 12;  

Чому дорівнює осьовий момент опору круга відносно його центральних осей?

a)π∙d 3/ 32;  

Чому дорівнюють осьові моменти інерції круга відносно його центральних осей?

c)π∙d 4/ 64;  

Чому дорівнює полярний момент інерції круга?

a)π∙d 3/ 32; d)π∙d 3/ 16.

238.Чому дорівнює осьовий момент інерції прямокутника відносно осі х1, що проходить через його основу?

c)b∙h3/ 4;  

239.Чому дорівнює осьовий момент інерції прямокутника відносно його центральної вертикальної осі y?

a)b3∙h/ 12;  

240.Чому дорівнює момент опору прямокутника відносно його центральної вертикальної осі y?

a)b2∙h/ 6;  

241.Чому дорівнює момент опору прямокутника відносно його центральної горизонтальної осі х?

b)b∙h2/ 6;  

 

242.Чому дорівнює коефіцієнт Пуассона для матеріалів, у яких поперечні розміри практично не змінюються при зміні поздовжніх розмірів зразка (наприклад, для корка, пінопласта)?

b)дорівнює 0,5;

Чому дорівнює коефіцієнт Пуассона для матеріалів, у яких зміна поперечних розмірів практично вдвічі менша від зміни поздовжніх розмірів зразка (наприклад, для воску, пластиліну)?

b)дорівнює 0,5;

Чи правильним є твердження про те що при розрахунку заклепкового з’єднання на зминання у розрахунку приймають мінімальну сумарну товщину листів у одному пакеті? Пакет – це листи котрі працюють на розтяг у одному напрямку.

а)так це вірне твердження;

245.Чавунні зразки під час випробувань набувають бочкоподібної форми, бо:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.241.200 (0.007 с.)