ТОП 10:

Суть гіпотези про малі деформації.д)при розрахунках тіл розглядають деформації, які значно менші за розміри самих тіл (на 2 порядки і більше).

Суть гіпотези про ідеальну пружність.

б)розглядувані тіла мають здатність відновлювати свою форму та розміри при розвантаженні;

Статичним моментом площі називається сума добутків елементарних площадок

в) на відстань до розглядуваної осі;

Скільки незалежних ненульових параметрів напруженого стану виникає при плоскому напруженому стані?

*2

181. Сталеві зразки під час випробування рівномірно розтягуються по всій довжині:

d) до границі пружності.      

ТТТТТТТТТТТТТТ

182.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи будуть однаковими поздовжні сили у поперечних перерізах цих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

b)поздовжня сила буде однакова;

183.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи будуть однаковими нормальні напруженняу поперечних перерізах цих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

b)нормальні напруження будуть однаковими;

184.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи будуть однаковими повні абсолютні видовженняцих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

a)абсолютні видовження будуть різними;

185.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи будуть однаковими повне відносне видовження цих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

a)відносне видовженнябуде різне;

186.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи буде однаковим модуль пружностіцих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

a)модуль пружності буде різний;

УУУУУУУУУУУ

187. У більшості випадків деформація тіла складається з двох частин:

г)пластичної та пружної;

188.У яких одиницях виміру вимірюється статичний момент площі плоского поперечного перерізу?

c)м3;

189.У яких одиницях виміру вимірюється осьовий момент інерції плоского поперечного перерізу?

d)м4.

190.У яких одиницях виміру вимірюється осьовий момент опору плоского поперечного перерізу?

c)м3;

191.У яких одиницях виміру вимірюється відцентровий момент інерції плоского поперечного перерізу?

d)м4.

192.У яких одиницях виміру вимірюється полярний момент інерції плоского поперечного перерізу?

c)м4;

193.У яких одиницях виміру вимірюється радіус інерції поперечного перерізу?

a)м;

194.У яких одиницях виміру вимірюється площа поперечного плоского перерізу?

b)м2;

195.У яких одиницях виміру вимірюється полярний момент опору плоского поперечного перерізу?

d)м3.

196.У яких одиницях виміру вимірюються координати точки?

d)м.

197.У яких одиницях виміру вимірюється відстань від точки до заданої осі?

c)м;

198.У формулах , , а,в – це:

в) відстані між паралельними осями;

г) відстані до допоміжних осей.

У яких одиницях виміру вимірюється поздовжня сила?

c)Н;

У яких одиницях виміру вимірюються нормальні напруження?

d)Па.

У яких одиницях виміру вимірюється площа поперечного перерізу?

b)м2;

У яких одиницях виміру вимірюються абсолютні деформації?

a)м;

У яких одиницях виміру вимірюються відносні деформації?

c)відносні одиниці (відсотки);

204.У яких одиницях виміру вимірюється коефіцієнт поперечних деформацій (коефіцієнт Пуассона)?

b)відносні одиниці (відсотки);

205.У яких одиницях виміру вимірюється модуль пружності І роду (модуль Юнга)?

d)Па.

У яких одиницях виміру вимірюється модуль пружності ІІ роду (модуль зсуву)?

d)Па.

У яких одиницях виміру вимірюється абсолютна зміна площі?

b)м2;

У яких одиницях виміру вимірюється відносна зміна площі?

c)відносні одиниці (відсотки);

У яких точках на епюрі поздовжньої сили відбувається різка зміна значень поздовжньої сили при розтязі чи стиску ступінчастого бруса?

a)у точках прикладення зосередженої сили;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.009 с.)