Круглий стіл: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Круглий стіл: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇКвітня, 13.00, ауд. 20

Модератор– к.філол.н., доц. Яшенкова О.В.

Основні тематичні напрями:

Моделювання комунікативного процесу

Особливості ділового спілкування

Яшенкова О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Тактичний репертуар англомовних комунікантів на етапі ініціації ділової розмови

Торосян О.М., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Тенденції сучасного синтаксу в контексті використання інформаційних технологій

 

Шелякіна А.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості комунікації в малих групах на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах

 

Гаврилюк О.О.,к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Невербальна комунікація в межах текстової трансляції (на матеріалах англійської мови)

 

Попівняк О.О.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативна поведінка учасників англомовних телефонних розмов на стадії розмикання мовленнєвого контакту

Теличко В.О.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативно-прагматичні особливості підписів повідомлень учасників англомовних професійних Інтернет-форумів психологів та програмістів

Шебуніна О.М., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативні стратегії і тактики розв’язання та уникнення конфліктних ситуацій у сфері готельного бізнесу

Круглий стіл: НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА:

СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОНТЕКСТИ, ЧИТАЦЬКІ СПІЛЬНОТИ,

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Підсекція І

Квітня, 10.00, ауд. 116

 

МодераторРоманенко О.В., д.філол.н., доц. кафедри новітньої української літератури

 

Доповіді і повідомлення:

Синьоок Т., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Простір Європи на сторінках «Дияболічних парабол» Порфирія Горотака

Рибась О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Художній експеримент як структурний елемент прози С.Яричевського

Шкуратенко Ю., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Анекдот як форма української сміхової культури

Назаренко В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Бахтін vs Гейзінга: дві концепції гри та їхня реалізація в альманасі «Літературний ярмарок».

Бригадир Я., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Інтерпретація історичних подій крізь призму детективної інтриги в українському ретродетективі

 

Літвінчук Т., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Локус дому в середньовічному Львові (на матеріалі роману «Аптекар» Ю.Винничука)

 

Панасюк Т., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Поетичний ескапізм М. Вінграновського в контексті любовної лірики поета

 

Бабенко А., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Урабністичний простір як реконструкція людяності у книзі С.Жадана «Месопотамія».

Павленко С., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості поетики збірки С.Жадана «Вогнепальні й ножові»

Стецюк С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Педагогічні ідеї Бориса Грінченка та їх роль у розбудові української літературної освіти.

Гриців С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Неоромантичний герой у творчості Лесі Українки.

 

Бацай Ю., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Проблематика прози Наталії Кобринської («Задля кусника хліба»).

 

Махновський Р., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Східні мотиви у збірці Яра Славутича «Мудрощі мандрів».

Підсекція ІІ

Квітня, 10.00, ауд. 116

Модератор – Ткаченко О.П.,к.філол.н., доц. кафедри новітньої української літератури

Доповіді і повідомлення:

Науменко Н.В.,д. філол.н., проф., Національний університет харчових технологій

Сучасна українська пісення лірика у медіа просторі

Жуковська Г.М.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Міфологема саду у творчості Г. Пагутяк

Ковальчук О.Г., д.філол.н., проф., Ніжинський державний університет імені М. Гоголя

Концепт Часу в поезії Миколи Хвильового

Гаєвська Н.М., к.філолн., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Творчість Христі Алчевської в контекст історії української літератури кінця ХІХ поч. ХХ ст.

Гудзенко О.Л., к.філолн., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Образ України в поезії Миколи Хвильового

Войтків Л., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

«Я (Романтика)» Миколи Хвильового крізь призму юнгіанства й кубізму

Папенко С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Жанрові моделі притчі у збірці І.Франка «Мій ізмарагд»

 

Слободянюк Н., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Жанрово-стильові особливості поезії у прозі Дніпрової Чайки

 

Єрьоменко С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Типологія жіночих образів у новелі Ольги Кобилянської «Меланхолійний вальс»

Григора К., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Експеримент як структурний компонент роману В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля»

 

Бондаренко Ю., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Феміністичні мотиви у прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття

Гутовська А., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Трагізм як тип світовідчуття у прозі Ольги Кобилянської.

 

Брильова Д., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості фольклоризму у творчості Євгенії Ярошинської

 

Лінник Н., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Трансформація фольклорних мотивів у романі Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала...»

 

Квінцицька В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Полеміка з приводу оповідання «Дора» М. Жука у «Літературно-науковому віснику»

Круглий стіл: ІВАН ФРАНКО – ТЕОРЕТИК ЛІТЕРАТУРИ,

КОМПАРАТИВІСТ І ПИСЬМЕННИК

Квітня, 9.00, ауд. 115

Модератор– д.філол.н., проф. Гнатюк М.М.

Секретар– Красножон К.

Грицик Л.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Порівняльне літературознавство кінця ХІХ – початку ХХ ст.: «наукові пропозиції» Івана Франка

Бернадська Н.І., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Наукова рецепція творчості Івана Франка: маловідомі сторінки

Ткаченко А.О., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Був «цілим чоловіком», або ж Двопівкульний Франко

Астаф’єв О.Г., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Творчість Адама Міцкевича в рецепції Івана Франка

Шаповал М.О., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Рецепція постаті Івана Франка у драмі «Таїна буття» Тетяни Іващенко

Забіяка І.В., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

І. Франко та Я. Врхліцький: впливи і типологія

Наскідашвілі Н., доктор філології, Чхараташвілі С., доктор філології, Мчеделадзе В., докторант (Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Інститут україністики)

Грузинська рецепція творів Івана Франка

Гнатюк М.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Джерелознавчий дискурс бібліотеки Івана Франка

Александрова Г.А., д.філол.н., ст.н.сп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження

Тетеріна О.Б., к.філол.н.

Художній переклад як чинник розвитку української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Іван Франко

Круглий стіл: «ТЮРКСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ»

ДО 145-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А.Ю. КРИМСЬКОГО

Квітня, 13.30, ауд. 21

Модератори –к.філол.н., доц. Покровська І.Л., к.філол.н. Арнаут Ф.І.,

К.філол.н., доц. Хюнерлі Б.

Секретар–асп. Каленська А.С.

Покровська І.Л.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Релігійна метафора в гастрономічній термінології сучасної турецької мови

Арнаут Ф.І.,к.філол.н., Хюнерлі Б., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовна тенденція розвитку гагаузів України

 

Емірамзаєва А.С.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Формування давньої кримськотатарської писемності

Пишньоха О.А.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Специфіка етнокультурних компонентів у турецькій мовній картині світу

Спотар-Аяр Г.Ю.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Функціонування перифрастичних форм у текстах офіційно-ділового стилю турецької мови

Трош С.Е.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Гендерність та дитинність: кримськотатарський та англійський контексти XVII-XVIII ст. (на матеріалі віршів-епітафій Бена Джонсона та невідомого кримськотатарського поета)

Тищенко К.О.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт БАТЬКІВЩИНА у поетичній творчості Мехмета Акіфа Ерсоя

Каленська А.С.,асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовна гра у дослідженнях турецьких лінгвістів

Севім С.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Типи ізафетних конструкцій в поезії Валерія Кьора

СЕКЦІЇПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.009 с.)