Круглий стіл: ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Круглий стіл: ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНАВ ПАРАДИГМАХ ЛІНГВІСТИКИ ВПЛИВУ

Квітня, 13.30, ауд. 63

Модератори–д.філол.н., проф. Н.В. Слухай, к.філол.н., доц. О.О. Бондаренко

Тематика роботи круглого столу:

Інформаційно-психологічна війна як об’єкт лінгвістичного аналізу

Захист інформаційного суверенітету сучасної України: ресурси знакових систем

Лінгвістика впливу серед напрямків сучасного мовознавства

Вітальне слово: Сергеєв Ю.А., професор Єльського університету (США),

екс-посол України в ООН

Вступне слово:

Слухай Н.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Симулякр як засіб сугестування споживача медіаінформації

Доповіді:

Компанцева Л.Ф., д.філол.н., проф., Національна академія Служби безпеки України

Стратегічні комунікації як технологія формування довіри: когнітивно-прагматичний підхід

Снитко О.С., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сучасна інформаційно-психологічна онлайн-війна в парадигмах лінгвістики впливу

Климентова О.В., д.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Інвективна специфіка комунікативних інтеракцій сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджі)

Перерва – 15 хвилин

Виступи:

Бондаренко О.О., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стратегічні цілі та тактичні завдання в інформаційному контрнаступі

Кондратюк (Василенко) Н.В., к.філол.н., мл.н.сп., головний спеціаліст апарату

Верховної Ради України

Маніпулятивний потенціал мовленнєвих тактик фальшивого узагальнення та «навішування ярликів» у контексті інформаційної війни

Акульшин О.В., співробітник Національної академії Служби безпеки України

Медіавірусні впливи в Мережі: сугестія та контрсугестія

Акульшина Н.Т., доцент кафедри східних мов Національної академії Служби безпеки України

Трансформація понятійної системи силових відомств під час інформаційних війн: закріплення впливу в знаковій системі

 

Юдко Л.В., викладач кафедри теорії та практики перекладу Національної академії Служби безпеки України

Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ крізь призму інформаційної війни

Повідомлення:

Омельянчук М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Віртуальні тексти та їх роль у пропаганді тероризму

Смолянська А.І., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Терапевтичний текст в інтернет-просторі: вербальні засоби сугестії

Чезганов О., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сугестивна функція комічного в інтернет-комунікації

Дискусія учасників круглого столу

Круглий стіл: МЕДІА В КУЛЬТУРНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Квітня, 11.30, ауд. 131

Модератор – д.філол.н., проф. Шевченко Л.І.

 

Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності

Співдоповідачі

к.філол.н., доц. Сизонов Д.Ю.

Нова фразеологія в сучасній українській рекламі

 

к.філол.н., доц. Дергач Д.В.

Лінгвістична природа аналітичних жанрів сучасних мас-медіа

к.філол.н., доц. Шулінова Л.В.

Прецедентність у сучасній медійній рецензії мистецької тематики

 

У дискусії беруть участь аспіранти і студенти:

Асп.: Булах М.Б.

2 курс маг.: Волошина О.М., Гімбель О.О., Коломисюк І.О., Лавренчук Ю.П., Білоус Ю.В., Гаркавюк А.В., Пономарьова Л.А., Тарасюк О.А., Шевчик Х.О., Векліч А.;

1 курс маг.: Автушенко О.О., Козик Є.А., Плясун О.М., Скорина Б., Фещук О.О., Филь К.С., Бондаренко Ю.С., Велігурська Я.О., Доканін Ю.Л., Іщенко Т.В., Корпанюк Р.П., Кравчук М.М., Призиглей О.О., Приходнюк Г.В., Шаховал А.В., Якименко А.Р.;

4 курс: Васильченко О., Гузь А.В., Кошур І., Лабенський В., Смородська А., Цурик А.

 

Круглий стіл: АНТИЧНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ

У ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОСТІ:

Квітня, 10.00, ауд. 141

Модератори – д.філол.н., проф.Голубовська І.О.,

К.філол.н., доц. Левко О.В.

Тематика роботи круглого столу:

Маніпулятивні стратегії і тактики у творах античних авторів

Античне красномовство

Маніпулятивний дискурс

Вітальне слово:д.філол.н., проф., завідувач кафедри англійської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Бєлова А.Д.

Вступне слово:д.філол.н., проф., завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Голубовська І.О.

Сучасний маніпулятивний дискурс як вид інституціонального

Доповіді:

Лефтерова О.М., д.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості реалізації комунікативних стратегій в ІУ книзі поеми Вергілія «Енеїда»

 

Поліщук А.С., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Антична риторика і сучасні лінгвістичні теорії

Левко О.В.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Тактика дискредитації у релігійних промовах античності та сучасності

Руда Н.В., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовленнєві тактики комунікативних стратегій в «Іліаді»

Перерва – 15 хвилин

Виступи:

Довбищенко Ф., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Наративна стратегія та мовні тактики у ІІ книзі «Історії...» Геродіана

Остапенко М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Маніпулятивні стратегії у творах Плавта

Виступи студентів-класиків ІІІ курсу

Дискусія учасників круглого столу

Круглий стіл

У межах спеціалізації «Мистецька критика і аналітика»

ЛІТЕРАТУРА І МЕДІА: СУЧАСНІ КРИТИЧНІ РЕЦЕПЦІЇ

Квітня, 11.30, ауд. 80

 

Модератор – к.філол.н, доц. Усатенко Г.О.

 

Доповідачі:

 

Олена Романенко, д.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Література як комерційний продукт: як і що пропонує медіаринку сучасна українська література

Галина Усатенко,к.філол.н, доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія літератури у діалозі мистецтв: сучасні дослідницькі стратегії

 

Анастасія Євдокимова, мистецька кураторка, кураторка поетично-перформативної спецпрограми «Книжкового Арсеналу»

Літературні практики у діалозі мистецтв: тексти, контексти та інші медії

 

Співдоповідачі:

 

Анна Богун,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Архітектура як образ у літературному творі: історико-літературні стратегії дослідження

 

Анна Євпак,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Візуальна інтерпретація образу Мини Мазайла в українській та світовій літературі

 

 

Юля Жибер, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Доступний «Христос»: нова культура чи проблема ХХІ століття

Наталія Ковтонюк, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Соцмережі як дискурс неофіційної історії (на матеріалі «Літопису Самовидця...» О. Забужко)

Анна Козинець,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Феномен візуалізації ідеологем: досвід української літератури і культури (творчість А. Єрмоленка)

 

Софія Миргород, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Микола Гоголь «Вій»: перекодування повісті у жанр коміксу

 

Юлія Письменна, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Український літературний перформанс у контексті трансформації образу автора

 

Слободянік М.М., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Зорова поезія: рекламна складова художньої мови

Анастасія Ткачук, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сучасна егалітарна література: літературний вечір як спосіб функціонування твору

 

Тетяна Кравчук,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Музично-літературна мода: особливості функціонування текстів та мелодії ХІХ - ХХІ ст.

Ольга Шабельна,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Проблема відповідності історичного діяча та митця в критично-літературній інтерпретації Івана Франка

 

Тарас Голота,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Демонологічні образи в літературі та особливості їх інтерпретації в класичній українській прозі (Гоголь, Квітка-Основ’яненко)

Вікторія Фещук,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Красиві та корисні жінки у романі Івана Нечуя-Левицького «Над чорним морем»

Олександр Кочерга, студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Компаративний аналіз інтерпретацій понять свобода і воля у творчих доробках Канта й ШевченкаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.012 с.)