Секція 10. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Секція 10. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИСУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Квітня, 14.00, актова зала

Керівники секції – д.філол.н., проф. Беценко Т.П.,

к.філол.н., доц. Лаврінець О.Я.

Секретар – Ходаківська Я.

Беценко Т.П., д.філол.н., проф., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Лінгвофольклористика як напрям філологічної науки: здобутки і перспективи

 

 

Лаврінець О.Я., к.філол.н., доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Категорія суб’єкта в пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського підстилю

 

Семашко Т.Ф., к.філол.н., доц., докторант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Смислотворчий потенціал етнокультурних стереотипів із одоративним компонентом

Бондаренко Ю.Л., викл., Національний технічний університет України "КПІ"

Асоціативний словник деяких власних та загальних назв.

 

Кобець М.М., викл., Національний технічний університет України "КПІ"

Проблематика професійного мовлення

Ходаківська Я.В., співр., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Теоретичне осмислення дольника в сучасній науці: проблеми формування віршознавчої терміносистеми

Квочка Ю., студ., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Номінація Богородиці в 11-томному Словнику української мови

Михно Л.П., магістрант, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Естетичний феномен мовної організації українських народних колисанок

Музика М.В., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Дослідження паремії в сучасному українському мовознавстві

Пікалова О., магістрант, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Фоностилістика поетичного континууму Б.-І. Антонича

Харитонова Д.Д., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Категорія «ЧУЖИЙ» у політичних промовах чинного Президента України П. Порошенка

Люднова А.,студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Фоностилістичні особливості стусового вірша (за збіркою «Палімпсести»)

 

Секція 11. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ШЛЯХИ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Квітня, 11.30, ауд. 135

Керівники секції –д.пед.н., доц. Богданець-Білоскаленко Н.І.,

к.філол.н. Рябченко М.М.

Секретар – асп.Синьоок Т.

Богданець-Білоскаленко Н.І., д.пед.н., доц., Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

Постать Зірки Мензатюк у сучасній дитячій літературі

 

Ратушняк О., к.пед.н., доц., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Осмислення впливу техногенної Чорнобильської катастрофи на наше майбутнє у повісті Катерини Мотрич «Політ журавлів над нетолоченими травами»

 

Рябченко М.М., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мотив дороги та образ міста як основні концепти творчості Сергія Жадана

 

Бойко Н.Т., к.філол.н., ст.наук.спів., Інститут літературознавства ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Поетики і стиль повісті «В гостях добре, а дома ліпше» О. Кониського

 

Шалак О.І., к.філол.н., Інститут фольклористики та етнології НАН України ім.М.Т. Рильського

Українські народні пісні з Поділля в записах Оскара Кольберга: методика фіксації, едиція

Блохіна Н.О., ст. викл., Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

Літературна політика та драматургія для дітей 1920-1930-х рр.

Грищенко І.В., к.філол.н., НУБіП України

Фольклорна інтертекстуальність сучасних новотворів

Кирильчук Л.В., учитель, м. Миколаїв

Мотив героїчного в топонімічній прозі Південного Побужжя

Любаренко А.А., здобувач, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Олекса Ізарський у критичній рецепції

 

Рудько О.В., здобувач, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Відображення національної свідомості у праці О. Кониського «Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя»

Коржик А.О.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концептосфера трапези у казках «Івасик-телесик» та «Зла мати і сестра Середа»

Синьоок Т., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Хто насправді створив Порфирія Горотака?

Шкуратенко Ю., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Анекдот як форма української сміхової культури

 

Курченко О.О., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Проза в українському медіапросторі

 

Войтків Л.З., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
«Я (Романтика)» Миколи Хвильового крізь призму юнгіанства й кубізму

 

Мних А.М., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевечнка

Стильові особливості творчості Лесі Верховинки

Курченко Д.О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості дитячої літератури в сучасному медіа просторі

 

Секція 12. КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ МОВИ У КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Квітня, 10.00, ауд. 141

Керівники секції – д.філол.н., проф. Голубовська І.О.,

д.філол.н., проф. Звонська Л.Л., к.філол.н., доц., Чемес В.Ф.

Секретар – асп. Харитонова Д.Д.

 

Голубовська І.О., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сучасна українська лінгвоконцептологія: сучасний стан і можливості розбудови

Звонська Л.Л., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Античне красномовство в оцінці християнських письменників

Чемес В.Ф.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Державна мова сьогодні та завтра

 

Лучканин С.М.,д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Крізь античність – до сучасності (за творами Юрія Мушкетика «Смерть Сократа», «Літній птах на зимовому березі», «Суд над Сенекою», «Селена»)

Пономаренко О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Місце дипломатичного дискурсу в сучасній парадигмі дипломатичної комунікації

Шпинта Г.М.,к.філол.н., доц.,Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Синонімічні латиномовні терміни: проблема функціонування в клінічній термінології

Єрьоміна О.Ю., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

«Мовленнєві» композити латинської мови

Ибрагим Аль-Шабуль, к.пед.н., асист., Ярмукський університет (Йорданія)

Основные отличия между носителями русского языка и изучающими русский язык в психолингвистическом аспекте

Семикрас Т.І., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвокультурологічний аспект дослідження клінічної психології

Лущенко Т.Л., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості вживання оптатива у епосі Нонна Панополітанського

Свідерський Д.,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт «американська мрія» у сучасному афроамериканському міському мистецтві

Венжега Ю., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Встановлення наявності факту образи як одна зі сфер застосування криміналістичної лінгвістики

Секція 13. НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ДИСКУРС ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

Квітня, 13.00, ауд. 111

Керівник секції – проф. Пилипенко Р.Є.

Секретар – асп. Білик К.А.

 

Козловський В.В., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвокультурний потенціал граматичної форми (на матеріалі німецької мови)

 

Материнська О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики

 

Білик К., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Типи консоціацій та варіанти їх оприявнення у поетичному тексті

 

Михиденко К., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стратегії самопрезентації у німецькомовному віртуальному дискурсі

 

Маленький Б., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стратегії зміни комунікативних ролей у німецькому аналітичному ток-шоу

 

Моргун Ю., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвістичні характеристики жанру короткого повідомлення у німецькомовній публіцистиці

 

Качан Г., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Основні характеристики німецького мас-медійного дискурсу

 

Золотаренко О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Терміноелементи як одиниці перекладацького дискурсу (на матеріалі юридичної лексики)

 

Кущинська А., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Німецькі фразеологічні одиниці з етнокультурним компонентом: лінгвістичні та перекладацькі аспекти

 

Подройко В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Синонімічні відношення в німецькомовній медичній термінологіїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.015 с.)