Секція 17. СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Секція 17. СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ5 квітня, 13.00, ауд. 128

Керівники секції – к.філол.н., проф. Паламарчук О.Л.,

к.філол.н., доц. Палій О.П.

Секретар – асп. Турчина А.А.

Палій О.П., к.філол.н., доц.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лабіринт мотивів Ладіслава Фукса (роман «Герцогиня та кухарка»)

 

Білик Н.Л., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Автоінтертекстуальність роману М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів

 

Дем’яненко Н.Б., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Фразеологічні одиниці у польському медіапросторі

Деркач О.М., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Наукова рецепція творчості Тараса Шевченка у хорватському літературознавстві

Доценко Т.С.,асист.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Місце біблійних висловів у творах Івана Вазова

 

Стеблина Л.М., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Двомовна сербсько-українська лексикографія: історія та перспективи

 

Петровська Л.Є.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Зіставна характеристика української і хорватської лексики у соціокультурному аспекті (до питання про міжмовну еквівалентність)

Шелест Б.П.,асист.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Народно-розмовна мова у чеській художній прозі (на матеріалі роману Я. Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка»)

Антонова О.К.,ст. лаборант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Рецепція творчості Данила Кіша в Україні: перекладацький аспект

 

Погребняк О.А., ст. лаборант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Інтерпретація топосу Карпат у творах Івана Ольбрахта і Карела Чапека

 

Турчина А.А.,асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Розмежування явищ полісемії та еврисемії

 

Бриченко Х.,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ЄВРОПА в сучасному болгарському політичному дискурсі

 

Попсуй В.,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концептуалізація мовлення в болгарській лексиці та фразеології

 

Скопненко О.І.,доц.,Давидюк Т.Д.,студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Хрононіми в українській і білоруській мовах: функціонування і проблеми перекладу

 

Скопненко О.І.,доц.,Полюхович К.Р., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Прагмоніми в українській і білоруській мовах: кодифікаційний аспект

 

Скопненко О.І.,доц.,Маслун А.О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Становлення системи агіонімів в українській і білоруській мовах

 

Стеблина Л.М.,асист.,Кір’ян К.,студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт ПТАХ у хорватських фразеологізмах

Александрова М.О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Поема Лесі Українки «Русалка» і традиції українського романтизму

Тихенко В.В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвостилістичні особливості англійського лімерика у власному перекладі білоруською мовою (у графічному та фонетичному контекстах)

 

Секція 18. СУЧАСНІ МЕДІЄВІСТИЧНІ СТУДІЇ

Квітня, 13.00, ауд. 78

Керівник секції – д.філол.н., проф.Сліпушко О.М.

Секретарасп. Сивець Т.

Сліпушко О.М.,д.філол.н.,проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Українське Середньовіччя в європейському культурному просторі

 

Злотник-Шагіна О.О.,к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Література Києворуської держави у науковій інтерпретації І. Франка

Бунчикова О.О.,співр., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Образ держави у літературі українського Просвітництва: художня інтерпретація

 

Бурлака Д.О.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Модель образу лідера епох Середньовіччя і Бароко: порівняльний аналіз

Круглій А.М.,здобувач, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Гімнографічна спадщина доби Пізнього Середньовіччя: художня і політична місії

Сивець Т.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мнемонічна складова християнських концептів проповідницької літератури Київської Русі

 

Яцько А.,асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Література Київської Русі в інтерпретації поезії неокласиків: виклики часу і данина традиції

Бурутіна А.,студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Явище містицизму у літературному контексті доби Середньовіччя

 

Голянчук А.,магістрант,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Польсько-українські літературні зв’язки доби Середньовіччя: міжнаціональний діалог

 

Калинчук Р.,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Художня інтерпретація ролі козацької еліти у літописі Самовидця

 

Кляпка Н.,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Послання Феодосія Печерського: концепція особистості проповідника

Щелкунова О.,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт свободи у творчості Станіслава Оріховського

Секція 19. КЛАСИЧНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ

Квітня, 13.00, ауд. 80

Керівник секції – к.філол.н., доц.Задорожна С.В.

Секретар – студ. Гуменюк О.

Задорожна Л.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Погляд на «портрет» М. Гоголя (особливість портретування у повісті М. Гоголя «Портрет»)

Вільна Я.В.,д.філол.н.,проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Фольклоризм драматургічної спадщини Марка Кропивницького

 

Задорожна С.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Словообраз «стид наш» у поезії Тараса Шевченка

 

Конончук М.М.,к.філол.н., доц.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Новелістика Василя Стефаника: поетика історизму

Приліпко І.Л.,д.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Ідейно-естетична суголосність у парадигмі романтизму: Т. Шевченко і Й. Гете

Боронь О.В., к.філол.н., ст.н.сп., зав. відділу шевченкознавства, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Поетика повісті Тараса Шевченка «Капитанша» (тематика, система образів, стиль)

 

Шаповалова А.О.,к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Античні ремінісценції у поемах Тараса Шевченка «Кавказ» та «Неофіти»

 

Іщенко Є.О.,к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Екзистенційні виміри творчості Т. Шевченка

 

Конончук О.М.,к.філол.н., асист.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості ідіостилю Мохаммада Алі Джамаль-заде

Гулай А.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історико-документальна проза Григорія Гусейнова

 

Гузій О.,асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Тема «народ» в поезії Т. Шевченка

 

Антонова А.,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Образ Богородиці в українській літературі ХІХ-ХХ ст.

 

Гуменюк О.,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

«О внутреннем себе»: М. Гоголь за його епістолярієм

 

Мартин А.-В.,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

М. Гоголь та М. Максимович: епістолярний діалог

 

Сурич М., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мотив «внутрішньої людини» в елегійній прозі Г. Квітки-Основ’яненка

Хачатурян Г.,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Три виміри конфліктології драми «Сава Чалий» М. Костомарова

Секція 20. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Квітня, 11.30, ауд. 117

Керівник секції д.філол.н., проф. Костенко Н.В.

Секретарасп. Соловій В.В.

Астаф’єв О.Г., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Польська література у контексті геополітичної доктрини Юрія Липи

Костенко Н.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стиль і вірш ліро-епічної композиції Бориса Олійника «Таємна вечеря»

Доній Т.М., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сецесійні мотиви у творчості поетів-постмодерністів: компаративний аспект (лірика Грегорі Корсо та Сергія Жадана)

Соловій В.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Можливість сучасних комп’ютерних технологій для дослідження віршового ритму

Петренко Т.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Дольник у збірці Євгена Маланюка «Єдиним сном, єдиним болем…»

Секція 21. ОБРАЗНА І ФОРМАЛЬНА СТРУКТУРА

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Квітня, 11.30, ауд. 54

Керівники секції – д.філол.н., проф. Михед Т.В.,

к.філол.н., проф. Жлуктенко Н.Ю.

Секретар – асп. Ковінько М.В.

Михед Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Жанрова модифікація Передмови у творчості Генрі Джеймса

Жлуктенко Н.Ю., к.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

«Інший» Джуліан Барнс: історико-біографічний роман «Шум часу» (2016)

 

Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Космічна робінзонада Енді Вейра «Марсіанин» і прийоми комунікативно-просторової віртуалізації ергодичної літератури

 

Мірошниченко Л.Я., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Флуктуації віри у романі Дж. Барнса «Історія світу в 10 ½ главах»

 

Євтушенко С.О., доц., Київський університет імені Бориса Грінченка

Проблема гібридної ідентичності у творах англо-індійських письменників

 

Кабкова О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Ігрові перехрестя: роман У. Еко «Номер нуль» та новела В. Тревора «Столик»

 

Любарець Н.О., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Митець і мистецтво в художній прозі Вірджинії Вулф

Кобчінська О.І., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Близькосхідний імагінарій новел Тагара Бен Джеллуна (на матеріалі збірки «Перша любов, любов остання»)

Шестопал О.Г., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевчена

Амнезія як пам'ять: випадок Ф.Г. Лорки у романі Ф. Маріаса «Чарівне сяйво»

 

Капелюшна М.М., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт «маскулінного» у романі «Медовий місяць, гіркий місяць» Р.П. де Айали

Ковінько М.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Осмислення фігури автора як підґрунтя проблематизації авторської маски в сучасному літературознавстві

Шкуров Є.В.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Естетичні та поетологічні координати персонажа у науковій фантастиці Юхимук Я., асп., Інститут літератури НАН України Концепт «Ефект прочиненого вікна»: взаємодія функцій музичного екфразису (на матеріалі прози П. Зюскинда, М. Павича та П. Хьоґа)

Кондратьєва С.І.,студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Естетичні координати Шеймаса Гіні

 

Савич О.В., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Автографічне та автофункціональне у дзеркалі художньої прози П'єра Лоті

 

Терещенко С.І., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Порівняння рис детективу у повістях Володимира Короткевича «Дике полювання короля Стаха» та Артура Конан Дойля «Собака Баскервілів»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.014 с.)