Секція 1. ДИСКУРСИВНА ВАРІАТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Секція 1. ДИСКУРСИВНА ВАРІАТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇКвітня, 13.30, ауд. 64

Керівники секції – д.філол.н., проф.Дядечко Л.П.,

к.філол.н., доц. Кулінич І.А.

Секретар – студ.Кіреєва Т.М.

Теряєв Д.О., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Акустична структура діалектного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження російської казки)

Шерепітко А.С., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Вічність у контексті смерті: когнітивна модель виходу душі з тіла в російській лінгвокультурі

Екшмідт В.Р., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Персуазивні інтенції в політичному дискурсі

 

Кутузова Т.В., здобувач, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвокультурологічна характеристика емоційних концептів РАДІСТЬ і ПЕЧАЛЬ у лексикографічних джерелах

Кіреєва Т.М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Фоносемантичні особливості церковно-релігійного та літературно-художнього стилю російської мови (на матеріалі проповіді та поеми Юрія Кузнєцова «Зрілість Христа»)

Стрельник Л., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сугестивний потенціал молитов за здоров’я: католицька традиція

Росовецький С., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт ПЕРЕМОГА в російській та англійській лінгвокультурах

Лупол О., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Роль казки у формуванні карти світу людини: психолінгвістичний аспект

Гузенко С., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стратегії формування позитивного іміджу шоумена (на матеріалі російськомовних текстів інтернету)

Валевач М., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Прагматичні принципи поведінки телеведучого ток-шоу (на матеріалі ток-шоу «Жена. История любви» Кіри Прошутинської)

Федоренко М., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Україна та Європа в дзеркалі когнітивних метафор

Матвєєва Д., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Прецедентні феномени в інтернет-коментарях

Назарова А.Є., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт КОХАННЯ в російській мовній картині світу

Шкіль К., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Складоподіл та морфемна структура слова

Черняк С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Російські та німецькі стереотипи мислення (на матеріалі фразеологізмів із назвами тварин)

Іваніщева Д., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвокультурологічні особливості мовленнєвого жанру ФЛІРТ

Секція 2. АНГЛІЙСЬКА МОВА

У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Квітня, 13.00, ауд. 85

Керівник секції – д.філол.н., проф. Бєлова А.Д.

Секретар – асп. Крисальна Ю.В.

 

Бєлова А.Д., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

The olfactive universe: scents and sensibilityin arts, language and discourse

 

Каптюрова О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаРеалізація прагматичних принципів спілкування в теледискурсі (на матеріалі ток-шоу)

Задоріжна Н.І., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Роль просодії в англійській народній казці

Крисальна Ю.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Апеляція до християнських цінностей у ЗМІ та кіно

Лисенко К.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Темпоральні та паузальні аспекти просодії емоційно насичених фрагментів публічного виступу в театральній радіопостанові

 

Луговська Д., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Розвиток дитячого мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)

 

Василюк О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвопрагматичні особливості формування корпоративної культури

 

Воловик О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Методи залучення споживачів до створення та поширення віртуального корпоративного дискурсу компанії

 

Дегтяренко М.О., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

PR-стратегія бізнесменів (на прикладі інтерв’ю з представниками англомовних лінгвокультур)

 

Орлова В.В., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Класифікатори у соціальній мережі Instagram (на матеріалі повідомлень National Geographic)

Нікіфорова Є.Ю., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовна особистість «експерт» в англомовному форумному просторі

Majeed Mohamed Fareed, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Post-graduate student Privacy Types

Галицька Є.А., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Парфумерно-косметичний неймінг: реалізація соціального фактора

 

 

Секція 3. АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ОБ’ЄКТ КОНЦЕПТОЛОГІЇ

Квітня, ауд. 106, 13.00

Керівник секції – проф. Неборсіна Н.П.

Секретар – асп. Чаюк Т.А.

Науменко Л.П., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвістична природа й категорійний статус професійного концепту

Смашнюк О.І., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаІдіоми на позначення емоцій у спонтанному мовленні (на матеріалі Британського національного корпусу)

Павленко М.О., викл., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лексичний повтор як засіб реалізації категорії евфуїзму

Пастух Є.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Формування концепту та його мовна реалізація в англомовному дискурсі (на прикладі концепту glamour)

 

Чаюк Т.А.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт «mother» в англомовній дитячій літературі

Литовченко Д., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стереотипізація мусульман у медіаматеріалах Австралії та Нової Зеландії

Федорук І., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Національні стереотипи у міжкультурній комунікації

 

Мошнягул А.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаСемантичні особливості англійських юридичних термінів на позначення поняття court

Олійник О.С.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Символічний компонент концепту CRIME у американській наївно-мовній картині світу

Мурудж Фарід Маджід, асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Дискурс гніву в романі Лойда Фернандо «Зелений колір»

Петрович А.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Прикметники оцінки в англійських рекламних текстах

Алєксієнко А.А., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лексичні засоби для опису зовнішності людини на матеріалі творів англомовних письменників

Мармураш В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Відтворення новітніх реалій українського суспільно-політичного дискурсу в англомовній публіцистиці

 

Секція 4. ІНТЕРНЕТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МОВНІ СТИЛІ

(на матеріалі текстів новогрецькою мовою)

Квітня, 14.30, ауд. 9

Керівники секції – д.філол.н., проф.Клименко Н.Ф.,

д.філол.н., проф.Пономарів О.Д.,к.філол.н., доц.Савенко А.О.

Секретар – Козленко І.О.

Клименко Н.Ф., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Семантичне словотворення в інтернет-просторі (на матеріалі східнослов’янських та новогрецької мов)

Пономарів О.Д., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Редагована і нередагована продукція в грецькомовному інформаційному просторі

 

Столярова А.А., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Еволюція епістолярного жанру новогрецької мови в електронних засобах масової комунікації

Савенко А.О., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Інтернет-інновації новогрецького художнього тексту

 

Козленко І.О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Транспозиційне творення іменників абстрактної дії від дієслів у новогрецьких інтернет-текстах

 

Василевська Я., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовленнєвий жанр грецького блогу

Секція 5. ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА

В СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Квітня, 11.30, ауд. 131

Керівник секції – д.філол.н., проф.Гнатюк Л.П.

Секретар – асп. Падар Ю.А.

Гнатюк Л.П.,д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Хибні уявлення про історію української мови в сучасній суспільній комунікації та шляхи їх подолання

 

Ніка О.І.,д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Медійна модальність та аргументація історико-лінгвістичних питань

Дядищева-Росовецька Ю.Б.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Функції дослідження мови дум в історії української літературної мови

 

Суховій О.О.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Проблема представлення текстів староукраїнської писемності в інтернет-просторі

 

Луценко О.І., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвостилістичні особливості вивчення медійного тексту

 

Домилівська Л.В.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Новітні тенденції у дослідженні історії української літературної мови

 

Костенко І.Л., викл., Національний технічний університет України "КПІ"

Мовні особливості тексту Євангелія в перекладі Пилипа Морачевського

 

Охрімчук О.О., співр., здобувач, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Терміни ДІЛО, РОБОТА, ТРУД в українській писемності IX – ХIII століть

Гудзь Л.А.,асп.,Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Феномен чуда у часо-просторовому вимірі українського Бароко (на прикладі поеми «Богородице Дҍво, радуйся» Іоана Максимовича)

 

 

Секція 6. МЕДІАПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

5 квітня, 11.00, ауд. 120

Керівник секціїд.філол.н., проф. Мережинська Г.Ю.

Секретар – Хорошева О.О.

Мережинська Г.Ю., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Метадрама Людмили Петрушевської: особливості авторефлексії літератури і театру

Заярна І.С., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Оповідний дискурс у сучасній поезії

 

Бєляєва Н.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

В. Пєлєвін VS В. Сорокін: метатексти у медіапросторі

 

Шульгун М.Е., докторант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Образи «Сходу» і «Заходу»: своєрідність, химерність; поле спільних змістів (на матеріалі травелогу М. Гіголашвілі «Червоний озноб Гінгітани»)

 

Назаренко М.Й., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

«Другая биография» А.С. Пушкина в русской прозе 1930-2000-х г.г.

 

Василевич О.О., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Філологічний дискурс у прозі Р. Сенчіна

 

Громова М.В., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Любовна лірика Вєри Полозкової

 

Шмирова В.Г., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Художній світ малої прози В. Набокова

 

Полякова О.О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Метадискурс «історичної трилогії» Д. Бикова

 

Діденко Н.П., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Ялтинський текст рок-поезії М. Кучеренко і В. Ткаченко

 

Росовецький С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мотивний аналіз автобіографій російських футуристів

Литовченко А., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концептуалізація образів жінки у творчості імажиністів

 

Львович А., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Міфопоетичний код у повісті Д. Хармса «Старуха»

 

Анісімова М. студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Семіотичний вимір образу Маргарити засобами інших мистецтв

 

Зайцева О. студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Символіка машкарадного вбрання у романі А. Бєлого «Петербург»

 

Ватажко Е. студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Семіотика іконографії Д. Хармса

Шкурко І.-В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Категорія часу у новелах С. Кржижановського і В. Набокова

Стельмах А., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Анна Кареніна, що танцює: мовами різних мистецтв

Кринична О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт «дома» у романі М. Петросян «Дом, в котором»

Григоров М., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Пролегомени до метамодернізму

 

 

Секція 7. ФРАНКОМОВНИЙ МЕДІАПРОСТІР:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.014 с.)