ДИСКУРСИВНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДИСКУРСИВНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІКвітня, 14.00, ауд. 60

Керівник секції –д.філол.н., проф.Бурбело В.Б.

Секретар – к.філол.н., асист. Бритвін Д.В.

 

Бурбело В.Б., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Екзистенційний дискурс та його жанрові різновиди у франкомовному просторі

 

Крючков Г.Г., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Запозичені орфограми французького нейтрального графостилю

Зязюн Л.І., д.пед.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Роль мовного чинника в екосоціальному вихованні молоді в контексті глобалізації освітнього медіапростору

 

Бурмістенко Т.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвокомунікативні особливості управлінського дискурсу

 

Гейко Т.М., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Культурологічна лексика у медійному просторі французької мови

 

Скрипник А.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Семантичні та функціональні особливості категорії символу у піснях хрестових походів

 

Соболєва О.В., к.філол.н., асист., Калініна-Шамрай В.Р., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Нові концепти французького коміксу

 

Калініна-Шамрай В.Р., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Вербальна та невербальна складові сучасного французького коміксу

Костюк М.М., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Структура та види аргументації в риториці Олів'є Ребуля

 

Угрин Т.В., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

L’intervention glottopolitique : définition, enjeux et problèmes de mise en œuvre

 

Чистяк Д.О., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Кореляція лінгвокогнітивного та лінгвостилістичного підходів до аналізу франкомовного художнього тексту

 

Бритвін Д.В., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Дискурсивний простір ностальгії в сучасній французькій мові Інтернету

 

Клименко Л.В., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ART DE JOUIR DE LA VILLE: cемантичний простір фланерства

Чайківська Г.С.,к.філол.н., викладач, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Джерелознавчий аналіз дослідження жанру казки у сучасній французькій

 

Літяга В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт LE POUVOIR через призму міжнародних відносин (на матеріалі французьких ЗМІ)

 

ЧерноваА.О., асп.,Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Функції зображення у французькій соціальній рекламі

 

Хайдар Д., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Способи та засоби вираження згоди/незгоди в сучасній французькій мові

 

Чижова Ю., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Категорія ввічливості та її роль в діловому листуванні

 

Стегнєй Н., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Естетичні формули привітання та прощання у політичному франкомовному дискурсі

Грицайчук К., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Соціолінгвальна репрезентація України у французьких медіа 2013-2014 рр.

 

Секція 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ І МЕТОДИКИ ПЕРЕКЛАДУ З РОМАНСЬКИХ МОВ

Квітня, 12.00, ауд.65

Керівники секції – д.філол.н., проф. Смущинська І.В.,

д.філол.н., проф. Чередниченко О.І.

Секретар – асп. Дорошенко О.Ю.

 

Смущинська І.В.,д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Поетичні архаїзми і їх відтворення в перекладі

 

Чередниченко О.І., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Категоріальний апарат перекладознавства

 

Андрієвська Е.М.,к.філол.н.,доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Французька електронна лексикографія сьогодні

Максименко О.В.,к.філол.н.,доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Викладання усного перекладу в Україні: світлі обрії чи туманні перспективи?

 

Саєнко С.Г.,к.філол.н.,доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Еволюція навчальної дисципліни «Методика викладання перекладу у вищій школі» для перекладачів у КНУ ім. Т.Шевченка: досвід, перспективи

 

Фокін С.Б.,к.філол.н.,доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Критерії оцінки перекладу в контексті n-бальної системи

 

Чернишова Ю.О., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Професійна підготовка усних перекладачів в Італії

 

Антоненко З.В.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Методологічні засади дослідження концептів в аспекті перекладознавства. Пара мов іспанська/українська

 

Кощій Ю.П., к.філол.н., асист., Нічаєнко І.І., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія перекладу іспанських драматичних текстів українською мовою (від золотого віку до наших днів)

 

Зубцова С.В.,асист.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Доцільність введення елементів курсу «основи підприємництва» для перекладачів та особливості функціонування бюро перекладів у сучасних умовах

Качановська Т.О.,к.філол.н., доц.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Про корегування структури та наповнення фахових спецкурсів з огляду на сегментацію ринку праці

 

Зубцова С.В.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Оцінка усного перекладу

Борець О.М.,здобувач,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Юридичні реалії кримінального кодексу Франції та їх відтворення в українському перекладі

 

Дорошенко О.Ю.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Екстралінгвістична складова художнього дискурсу в оригіналі та перекладі на матеріалі оповідань Хуліо Кортасара та їх перекладів українською мовою

 

Дячук Л.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Адекватність перекладу в світлі гендерної проблематики

 

Омельченко Л.О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Відтворення образно-смислової структури сонету Федеріко Гарсіа Лорки El poeta pide a su amor que le escriba в українських перекладах

 

Гуменна К.О., магістрант,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Способи творення французьких гастронімів і їх відтворення українською мовою

 

 

Секція 9. ІСПАНО-ІТАЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ:

СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА ТЕКСТУ

Квітня, 13.00, ауд. 127

Керівники секції – д.філол.н., проф. Корбозерова Н.М.,

к.філол.н. Моренець І.М.

Секретар – к.філол.н., доц. Толстова О.Л.

Корбозерова Н.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Семантичні особливості складнопідрядного речення (на матеріалі іспанської та української мов: порівняльно-типологічний аспект)

Сингаївська Г.В.,к.філол.н., доц., Симоненко Т.О.,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Прізвиська як вид антропонімів і їх функціонування в сучасній іспанській мові

 

Чорна Н.В.,к.філол.н., доц., Карпіна А.В., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Іспанська народна казка: жанрово-композиційний аспект

Гетьман З.О.,д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Васильєва Т.О.,к.філол.н., доц.,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Особливості письмового та усного перекладу з іспанської на українську (на матеріалі економічних текстів)

Моренець І.М.,к.філол.н, асист., Власенко І.А.,студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості творення неологізмів (на матеріалі іспанської мови)

Лукашенко Н.Г.,докторант, Вальядолідський університет (Іспанія)

Протолінгвістичні аспекти при вивченні іспанської як другої іноземної мови

Толстова О.Л.,к.філол.н., доц., Давидовська Н.В., студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Парадигматичні зв’язки іспанської лексики на позначення стихій та природних явищ

Цибко А.В.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативні тактики та стратегії політичних ток-шоу на матеріалі іспанської мови

Артемова Л.В.,к.філол.н., доц., Василенко В.І., студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Емоційна маркованість фразеологічних одиниць в публіцистичних статтях Маріо Варгаса Льоси

Мариненко П.І.,к.філол.н., доц., Атлас А.О.,студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості функціонування табу та евфемізмів у сучасній іспанській мові

Артемова Л.В.,к.філол.н., доц., Марчук М.С., студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стильова неоднорідність сучасних авторських іспаномовних блогів (на матеріалі газети «El Pais»)

Мариненко П.І.,к.філол.н., доц., Рубанік Н.В.,студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Структурно-семантичні особливості термінології фотомистецтва в сучасній іспанській мові

Толстова О.Л.,к.філол.н., доц., Титова А.Ю.,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвопрагматичні особливості офіційно-ділового мовлення в сучасній італійській мові

Охріменко В.І.,д.філол.н., проф., Наталенко Д.О.,магістрант,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвопрагматичний аспект кримінально-процесуального кодексу Італії

Обручникова О.П.,к.філол.н.,доц., Ізвєкова Д.І., магістрант,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Політичні метафори в іспанських ЗМІ у когнітивному аспекті

Мерзлікіна О.В.,доц., Коліщук М.-Л.В., магістрант,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвістичні особливості організації гіпертексту інтернет-новин (на матеріалі іспанської мови)

Негода М.М.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

П'ємонтський діалект у системі діалектів північно-західної частини Італії

Піголь М.І.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативні стратегії в дискурсі моди сучасної Іспанії

Червона О.С.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативно-прагматичний вимір модальності італійськомовних дієслівних перифраз (на матеріалі художніх текстів)

Падалка Ю.М.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Модальність та засоби висловлювання в іспанській мові

Кармадонова С.М., студ.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Функціонування паремій в пресі (на матеріалі української та іспанської періодики)

ЛалетінаЗ., студ.,КЛНУ

Спангліш – явище міжкультурної мовної комунікаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.01 с.)