Всеукраїнських наукових читань за участю молодих ученихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Всеукраїнських наукових читань за участю молодих ученихВсеукраїнських наукових читань за участю молодих учених

"Мова і література в глобальному

і локальному медіапросторі"

Квітня 2016 року

Київ - 2016


ОРГКОМІТЕТ

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

СЕМЕНЮК Григорій Фокович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени оргкомітету:

ЧЕРНЕНКО Ганна Анатоліївна–кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

БЄЛОВА Алла Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

БОНДАРЕНКО Іван Петрович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ГНАТЮК Лідія Павлівна– доктор філологічних наук, професор кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ГРИЦИК Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ГОЛУБОВСЬКА Ірина Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КОЛОМІЄЦЬ Лада Володимирівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КОРБОЗЕРОВА Ніна Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іспанської та італійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КРЮЧКОВ Георгій Георгійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

МАЛЕНЬКА Тетяна Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри Близького Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

МЕГЕЛА Іван Петрович– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

МЕРЕЖИНСЬКА Ганна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії російської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ПАЛАМАРЧУК Ольга Леонідівна –кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ПИЛИПЕНКО Ростислав Євгенович–доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ПОКРОВСЬКА Ірина Леонідівна– кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

РАДИШЕВСЬКИЙ Ростислав Петрович – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, професор, завідувач кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

РІЗНИК Сергій Михайлович– кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

РОМАНЕНКО Олена Віталіївна–доктор філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

САВЕНКО Андрій Олександрович– кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри елліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СЛІПУШКО Оксана Миколаївна– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СМУЩИНСЬКА Ірина Вікторівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з романських мов Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СНИТКО Олена Степанівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

УСАТЕНКО Галина Олегівна–кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та шевченкознавства, заступник директора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ШЕВЧЕНКО Леся Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ЯШЕНКОВА Ольга Володимирівна–кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри комунікації і лінгвокраїнознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СМОВЖЕНКО Людмила Григорівна–кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 


 

 

КРУГЛІ СТОЛИ

Круглий стіл: ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА

В ПАРАДИГМАХ ЛІНГВІСТИКИ ВПЛИВУ

Квітня, 13.30, ауд. 63

Модератори–д.філол.н., проф. Н.В. Слухай, к.філол.н., доц. О.О. Бондаренко

Тематика роботи круглого столу:

Інформаційно-психологічна війна як об’єкт лінгвістичного аналізу

Захист інформаційного суверенітету сучасної України: ресурси знакових систем

Лінгвістика впливу серед напрямків сучасного мовознавства

Вітальне слово: Сергеєв Ю.А., професор Єльського університету (США),

екс-посол України в ООН

Вступне слово:

Слухай Н.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Симулякр як засіб сугестування споживача медіаінформації

Доповіді:

Компанцева Л.Ф., д.філол.н., проф., Національна академія Служби безпеки України

Стратегічні комунікації як технологія формування довіри: когнітивно-прагматичний підхід

Снитко О.С., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сучасна інформаційно-психологічна онлайн-війна в парадигмах лінгвістики впливу

Климентова О.В., д.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Інвективна специфіка комунікативних інтеракцій сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджі)

Перерва – 15 хвилин

Виступи:

Бондаренко О.О., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стратегічні цілі та тактичні завдання в інформаційному контрнаступі

Кондратюк (Василенко) Н.В., к.філол.н., мл.н.сп., головний спеціаліст апарату

Верховної Ради України

Маніпулятивний потенціал мовленнєвих тактик фальшивого узагальнення та «навішування ярликів» у контексті інформаційної війни

Акульшин О.В., співробітник Національної академії Служби безпеки України

Медіавірусні впливи в Мережі: сугестія та контрсугестія

Акульшина Н.Т., доцент кафедри східних мов Національної академії Служби безпеки України

Трансформація понятійної системи силових відомств під час інформаційних війн: закріплення впливу в знаковій системі

 

Юдко Л.В., викладач кафедри теорії та практики перекладу Національної академії Служби безпеки України

Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ крізь призму інформаційної війни

Повідомлення:

Омельянчук М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Віртуальні тексти та їх роль у пропаганді тероризму

Смолянська А.І., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Терапевтичний текст в інтернет-просторі: вербальні засоби сугестії

Чезганов О., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сугестивна функція комічного в інтернет-комунікації

Квітня, 11.30, ауд. 131

Модератор – д.філол.н., проф. Шевченко Л.І.

 

Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності

Співдоповідачі

к.філол.н., доц. Сизонов Д.Ю.

Нова фразеологія в сучасній українській рекламі

 

к.філол.н., доц. Дергач Д.В.

Лінгвістична природа аналітичних жанрів сучасних мас-медіа

к.філол.н., доц. Шулінова Л.В.

Прецедентність у сучасній медійній рецензії мистецької тематики

 

У дискусії беруть участь аспіранти і студенти:

Асп.: Булах М.Б.

2 курс маг.: Волошина О.М., Гімбель О.О., Коломисюк І.О., Лавренчук Ю.П., Білоус Ю.В., Гаркавюк А.В., Пономарьова Л.А., Тарасюк О.А., Шевчик Х.О., Векліч А.;

1 курс маг.: Автушенко О.О., Козик Є.А., Плясун О.М., Скорина Б., Фещук О.О., Филь К.С., Бондаренко Ю.С., Велігурська Я.О., Доканін Ю.Л., Іщенко Т.В., Корпанюк Р.П., Кравчук М.М., Призиглей О.О., Приходнюк Г.В., Шаховал А.В., Якименко А.Р.;

4 курс: Васильченко О., Гузь А.В., Кошур І., Лабенський В., Смородська А., Цурик А.

 

Квітня, 10.00, ауд. 141

Модератори – д.філол.н., проф.Голубовська І.О.,

К.філол.н., доц. Левко О.В.

Тематика роботи круглого столу:

Маніпулятивні стратегії і тактики у творах античних авторів

Античне красномовство

Маніпулятивний дискурс

Вітальне слово:д.філол.н., проф., завідувач кафедри англійської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Бєлова А.Д.

Вступне слово:д.філол.н., проф., завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Голубовська І.О.

Сучасний маніпулятивний дискурс як вид інституціонального

Доповіді:

Лефтерова О.М., д.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості реалізації комунікативних стратегій в ІУ книзі поеми Вергілія «Енеїда»

 

Поліщук А.С., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Антична риторика і сучасні лінгвістичні теорії

Левко О.В.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Тактика дискредитації у релігійних промовах античності та сучасності

Руда Н.В., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовленнєві тактики комунікативних стратегій в «Іліаді»

Перерва – 15 хвилин

Виступи:

Довбищенко Ф., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Наративна стратегія та мовні тактики у ІІ книзі «Історії...» Геродіана

Остапенко М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Маніпулятивні стратегії у творах Плавта

Виступи студентів-класиків ІІІ курсу

Круглий стіл

Квітня, 11.30, ауд. 80

 

Модератор – к.філол.н, доц. Усатенко Г.О.

 

Доповідачі:

 

Олена Романенко, д.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Література як комерційний продукт: як і що пропонує медіаринку сучасна українська література

Галина Усатенко,к.філол.н, доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія літератури у діалозі мистецтв: сучасні дослідницькі стратегії

 

Анастасія Євдокимова, мистецька кураторка, кураторка поетично-перформативної спецпрограми «Книжкового Арсеналу»

Літературні практики у діалозі мистецтв: тексти, контексти та інші медії

 

Співдоповідачі:

 

Анна Богун,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Архітектура як образ у літературному творі: історико-літературні стратегії дослідження

 

Анна Євпак,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Візуальна інтерпретація образу Мини Мазайла в українській та світовій літературі

 

 

Юля Жибер, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Доступний «Христос»: нова культура чи проблема ХХІ століття

Наталія Ковтонюк, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Соцмережі як дискурс неофіційної історії (на матеріалі «Літопису Самовидця...» О. Забужко)

Анна Козинець,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Феномен візуалізації ідеологем: досвід української літератури і культури (творчість А. Єрмоленка)

 

Софія Миргород, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Микола Гоголь «Вій»: перекодування повісті у жанр коміксу

 

Юлія Письменна, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Український літературний перформанс у контексті трансформації образу автора

 

Слободянік М.М., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Зорова поезія: рекламна складова художньої мови

Анастасія Ткачук, магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сучасна егалітарна література: літературний вечір як спосіб функціонування твору

 

Тетяна Кравчук,магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Музично-літературна мода: особливості функціонування текстів та мелодії ХІХ - ХХІ ст.

Ольга Шабельна,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Проблема відповідності історичного діяча та митця в критично-літературній інтерпретації Івана Франка

 

Тарас Голота,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Демонологічні образи в літературі та особливості їх інтерпретації в класичній українській прозі (Гоголь, Квітка-Основ’яненко)

Вікторія Фещук,студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Красиві та корисні жінки у романі Івана Нечуя-Левицького «Над чорним морем»

Олександр Кочерга, студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Компаративний аналіз інтерпретацій понять свобода і воля у творчих доробках Канта й Шевченка

Квітня, 13.00, ауд. 20

Модератор– к.філол.н., доц. Яшенкова О.В.

Основні тематичні напрями:

Моделювання комунікативного процесу

Особливості ділового спілкування

Яшенкова О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Тактичний репертуар англомовних комунікантів на етапі ініціації ділової розмови

Торосян О.М., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Тенденції сучасного синтаксу в контексті використання інформаційних технологій

 

Шелякіна А.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості комунікації в малих групах на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах

 

Гаврилюк О.О.,к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Невербальна комунікація в межах текстової трансляції (на матеріалах англійської мови)

 

Попівняк О.О.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативна поведінка учасників англомовних телефонних розмов на стадії розмикання мовленнєвого контакту

Теличко В.О.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативно-прагматичні особливості підписів повідомлень учасників англомовних професійних Інтернет-форумів психологів та програмістів

Шебуніна О.М., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативні стратегії і тактики розв’язання та уникнення конфліктних ситуацій у сфері готельного бізнесу

Круглий стіл: НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА:

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Підсекція І

Квітня, 10.00, ауд. 116

 

МодераторРоманенко О.В., д.філол.н., доц. кафедри новітньої української літератури

 

Доповіді і повідомлення:

Синьоок Т., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Простір Європи на сторінках «Дияболічних парабол» Порфирія Горотака

Рибась О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Художній експеримент як структурний елемент прози С.Яричевського

Шкуратенко Ю., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Анекдот як форма української сміхової культури

Назаренко В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Бахтін vs Гейзінга: дві концепції гри та їхня реалізація в альманасі «Літературний ярмарок».

Бригадир Я., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Інтерпретація історичних подій крізь призму детективної інтриги в українському ретродетективі

 

Літвінчук Т., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Локус дому в середньовічному Львові (на матеріалі роману «Аптекар» Ю.Винничука)

 

Панасюк Т., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Поетичний ескапізм М. Вінграновського в контексті любовної лірики поета

 

Бабенко А., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Урабністичний простір як реконструкція людяності у книзі С.Жадана «Месопотамія».

Павленко С., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості поетики збірки С.Жадана «Вогнепальні й ножові»

Стецюк С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Педагогічні ідеї Бориса Грінченка та їх роль у розбудові української літературної освіти.

Гриців С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Неоромантичний герой у творчості Лесі Українки.

 

Бацай Ю., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Проблематика прози Наталії Кобринської («Задля кусника хліба»).

 

Махновський Р., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Східні мотиви у збірці Яра Славутича «Мудрощі мандрів».

Підсекція ІІ

Квітня, 10.00, ауд. 116

Модератор – Ткаченко О.П.,к.філол.н., доц. кафедри новітньої української літератури

Доповіді і повідомлення:

Науменко Н.В.,д. філол.н., проф., Національний університет харчових технологій

Сучасна українська пісення лірика у медіа просторі

Жуковська Г.М.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Міфологема саду у творчості Г. Пагутяк

Ковальчук О.Г., д.філол.н., проф., Ніжинський державний університет імені М. Гоголя

Концепт Часу в поезії Миколи Хвильового

Гаєвська Н.М., к.філолн., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Творчість Христі Алчевської в контекст історії української літератури кінця ХІХ поч. ХХ ст.

Гудзенко О.Л., к.філолн., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Образ України в поезії Миколи Хвильового

Войтків Л., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

«Я (Романтика)» Миколи Хвильового крізь призму юнгіанства й кубізму

Папенко С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Жанрові моделі притчі у збірці І.Франка «Мій ізмарагд»

 

Слободянюк Н., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Жанрово-стильові особливості поезії у прозі Дніпрової Чайки

 

Єрьоменко С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Типологія жіночих образів у новелі Ольги Кобилянської «Меланхолійний вальс»

Григора К., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Експеримент як структурний компонент роману В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля»

 

Бондаренко Ю., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Феміністичні мотиви у прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття

Гутовська А., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Трагізм як тип світовідчуття у прозі Ольги Кобилянської.

 

Брильова Д., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості фольклоризму у творчості Євгенії Ярошинської

 

Лінник Н., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Трансформація фольклорних мотивів у романі Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала...»

 

Квінцицька В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Полеміка з приводу оповідання «Дора» М. Жука у «Літературно-науковому віснику»

КОМПАРАТИВІСТ І ПИСЬМЕННИК

Квітня, 9.00, ауд. 115

Модератор– д.філол.н., проф. Гнатюк М.М.

Секретар– Красножон К.

Грицик Л.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Порівняльне літературознавство кінця ХІХ – початку ХХ ст.: «наукові пропозиції» Івана Франка

Бернадська Н.І., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Наукова рецепція творчості Івана Франка: маловідомі сторінки

Ткаченко А.О., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Був «цілим чоловіком», або ж Двопівкульний Франко

Астаф’єв О.Г., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Творчість Адама Міцкевича в рецепції Івана Франка

Шаповал М.О., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Рецепція постаті Івана Франка у драмі «Таїна буття» Тетяни Іващенко

Забіяка І.В., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

І. Франко та Я. Врхліцький: впливи і типологія

Наскідашвілі Н., доктор філології, Чхараташвілі С., доктор філології, Мчеделадзе В., докторант (Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Інститут україністики)

Грузинська рецепція творів Івана Франка

Гнатюк М.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Джерелознавчий дискурс бібліотеки Івана Франка

Александрова Г.А., д.філол.н., ст.н.сп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження

Тетеріна О.Б., к.філол.н.

Художній переклад як чинник розвитку української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Іван Франко

Квітня, 13.30, ауд. 21

Модератори –к.філол.н., доц. Покровська І.Л., к.філол.н. Арнаут Ф.І.,

К.філол.н., доц. Хюнерлі Б.

Секретар–асп. Каленська А.С.

Покровська І.Л.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Релігійна метафора в гастрономічній термінології сучасної турецької мови

Арнаут Ф.І.,к.філол.н., Хюнерлі Б., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовна тенденція розвитку гагаузів України

 

Емірамзаєва А.С.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Формування давньої кримськотатарської писемності

Пишньоха О.А.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Специфіка етнокультурних компонентів у турецькій мовній картині світу

Спотар-Аяр Г.Ю.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Функціонування перифрастичних форм у текстах офіційно-ділового стилю турецької мови

Трош С.Е.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Гендерність та дитинність: кримськотатарський та англійський контексти XVII-XVIII ст. (на матеріалі віршів-епітафій Бена Джонсона та невідомого кримськотатарського поета)

Тищенко К.О.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт БАТЬКІВЩИНА у поетичній творчості Мехмета Акіфа Ерсоя

Каленська А.С.,асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовна гра у дослідженнях турецьких лінгвістів

Севім С.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Типи ізафетних конструкцій в поезії Валерія Кьора

СЕКЦІЇ

Квітня, 13.30, ауд. 64

Керівники секції – д.філол.н., проф.Дядечко Л.П.,

к.філол.н., доц. Кулінич І.А.

Секретар – студ.Кіреєва Т.М.

Теряєв Д.О., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Акустична структура діалектного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження російської казки)

Шерепітко А.С., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Вічність у контексті смерті: когнітивна модель виходу душі з тіла в російській лінгвокультурі

Екшмідт В.Р., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Персуазивні інтенції в політичному дискурсі

 

Кутузова Т.В., здобувач, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвокультурологічна характеристика емоційних концептів РАДІСТЬ і ПЕЧАЛЬ у лексикографічних джерелах

Кіреєва Т.М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Фоносемантичні особливості церковно-релігійного та літературно-художнього стилю російської мови (на матеріалі проповіді та поеми Юрія Кузнєцова «Зрілість Христа»)

Стрельник Л., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сугестивний потенціал молитов за здоров’я: католицька традиція

Росовецький С., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт ПЕРЕМОГА в російській та англійській лінгвокультурах

Лупол О., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Роль казки у формуванні карти світу людини: психолінгвістичний аспект

Гузенко С., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стратегії формування позитивного іміджу шоумена (на матеріалі російськомовних текстів інтернету)

Валевач М., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Прагматичні принципи поведінки телеведучого ток-шоу (на матеріалі ток-шоу «Жена. История любви» Кіри Прошутинської)

Федоренко М., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Україна та Європа в дзеркалі когнітивних метафор

Матвєєва Д., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Прецедентні феномени в інтернет-коментарях

Назарова А.Є., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт КОХАННЯ в російській мовній картині світу

Шкіль К., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Складоподіл та морфемна структура слова

Черняк С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Російські та німецькі стереотипи мислення (на матеріалі фразеологізмів із назвами тварин)

Іваніщева Д., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвокультурологічні особливості мовленнєвого жанру ФЛІРТ

Секція 2. АНГЛІЙСЬКА МОВА

Квітня, 13.00, ауд. 85

Керівник секції – д.філол.н., проф. Бєлова А.Д.

Секретар – асп. Крисальна Ю.В.

 

Бєлова А.Д., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

The olfactive universe: scents and sensibilityin arts, language and discourse

 

Каптюрова О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаРеалізація прагматичних принципів спілкування в теледискурсі (на матеріалі ток-шоу)

Задоріжна Н.І., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Роль просодії в англійській народній казці

Крисальна Ю.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Апеляція до християнських цінностей у ЗМІ та кіно

Лисенко К.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Темпоральні та паузальні аспекти просодії емоційно насичених фрагментів публічного виступу в театральній радіопостанові

 

Луговська Д., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Розвиток дитячого мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)

 

Василюк О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвопрагматичні особливості формування корпоративної культури

 

Воловик О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Методи залучення споживачів до створення та поширення віртуального корпоративного дискурсу компанії

 

Дегтяренко М.О., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

PR-стратегія бізнесменів (на прикладі інтерв’ю з представниками англомовних лінгвокультур)

 

Орлова В.В., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Класифікатори у соціальній мережі Instagram (на матеріалі повідомлень National Geographic)

Нікіфорова Є.Ю., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовна особистість «експерт» в англомовному форумному просторі

Majeed Mohamed Fareed, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Post-graduate student Privacy Types

Галицька Є.А., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Парфумерно-косметичний неймінг: реалізація соціального фактора

 

 

Квітня, ауд. 106, 13.00

Керівник секції – проф. Неборсіна Н.П.

Секретар – асп. Чаюк Т.А.

Науменко Л.П., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лінгвістична природа й категорійний статус професійного концепту

Смашнюк О.І., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаІдіоми на позначення емоцій у спонтанному мовленні (на матеріалі Британського національного корпусу)

Павленко М.О., викл., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лексичний повтор як засіб реалізації категорії евфуїзму

Пастух Є.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Формування концепту та його мовна реалізація в англомовному дискурсі (на прикладі концепту glamour)

 

Чаюк Т.А.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Концепт «mother» в англомовній дитячій літературі

Литовченко Д., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стереотипізація мусульман у медіаматеріалах Австралії та Нової Зеландії

Федорук І., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Національні стереотипи у міжкультурній комунікації

 

Мошнягул А.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаСемантичні особливості англійських юридичних термінів на позначення поняття court

Олійник О.С.,асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Символічний компонент концепту CRIME у американській наївно-мовній картині світу

Мурудж Фарід Маджід, асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Дискурс гніву в романі Лойда Фернандо «Зелений колір»

Петрович А.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Прикметники оцінки в англійських рекламних текстах

Алєксієнко А.А., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Лексичні засоби для опису зовнішності людини на матеріалі творів англомовних письменників

Мармураш В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Відтворення новітніх реалій українського суспільно-політичного дискурсу в англомовній публіцистиці

 

Квітня, 14.30, ауд. 9

Керівники секції – д.філол.н., проф.Клименко Н.Ф.,

д.філол.н., проф.Пономарів О.Д.,к.філол.н., доц.Савенко А.О.

Секретар – Козленко І.О.

Клименко Н.Ф., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Семантичне словотворення в інтернет-просторі (на матеріалі східнослов’янських та новогрецької мов)

Пономарів О.Д., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Редагована і нередагована продукція в грецькомовному інформаційному просторі

 

Столярова А.А., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Еволюція епістолярного жанру новогрецької мови в електронних засобах масової комунікації

Савенко А.О., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Інтернет-інновації новогрецького художнього тексту

 

Козленко І.О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Транспозиційне творення іменників абстрактної дії від дієслів у новогрецьких інтернет-текстах

 

Василевська Я., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мовленнєвий жанр грецького блогу

Квітня, 11.30, ауд. 131

Керівник секції – д.філол.н., проф.Гнатюк Л.П.

Секретар – асп. Падар Ю.А.

Гнатюк Л.П.,д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Хибні уявлення про історію української мови в сучасній суспільній комунікації та шляхи їх подолання

 

Ніка О.І.,д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Медійна модальність та аргументація історико-лінгвістичних питань

Дядищева-Росовецька Ю.Б.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Функції дослідження мови дум в історії української літературної мови

 

Суховій О.О.,к.філол.н., доц., Інститут філологПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.06 с.)