Секція 14. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Секція 14. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВКвітня, 13.00, ауд. 54

Керівник секції – к.пед.н., доц. Смовженко Л.Г.

Секретар – асп. Дерюгіна Л.П.

 

Асадчих О.В.,к.пед.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Шляхи навчання японської мови для академічних цілей студентів-сходознавців Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Биркун Л.В.,к.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Методика навчання рефлексії майбутніх вчителів іноземних мов

 

Денисенко М.В.,к.пед.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Критерії оцінки якості вищої освіти в Україні

 

Квасова О.Г.,к.пед.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Підвищення компетентності викладачів в контролі та оцінюванні як шлях до якіснішого викладання іноземних мов

 

Колодько Т.М.,к.пед.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Специфіка використання дискусії у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов

Осідак В.В., к.пед.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Формування готовності студентів до самостійної роботи у навчанні іноземних мов

Пономарьова В.А.,к.пед.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Нові підходи до формування ритму та інтонації англійського мовлення у читанні студентів молодших курсів ВНЗ

 

Смовженко Л.Г., к.пед.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Проектна робота студентів-сходознавців (практичний аспект)

 

Прожогіна І.М., к.філол.н., доц.., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Проблемы постановки руського произношения студентам из Турции

 

Ляшенко Л. В.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Навчання англійського монологічного мовлення студентів-програмістів з використанням засобів зорового унаочнення

Маримонська Л.А.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сучасні стратегії навчання студентів І курсу читання оригінальних художніх текстів

 

Світич С.І.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сучасні прийоми навчання читання англомовних науково-популярних текстів студентів вищої школи

 

Сорокіна Н.В.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мультимедійні технології у навчанні іноземної мови студентів-філологів. Практичний аспект

Дерюгіна Л.П.,асп.,Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Методика навчання майбутніх спеціалістів зі зв’язків з громадськістю англомовного прес-релізу

Войтанік І.В., здобувач, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Роль особистісно-зорієнтованого підходу до навчання у формуванні англомовної дискурсивної компетентності

 

Мельник Р.А., здобувач, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Застосування когнітивного підходу до формування системи вправ з навчання економічної термінології

Qabas Jameel Rashid Al-Ghanimi (Кабас Джаміль Рашід Аль-Гханімі)

Types of Reading Texts

 

Irini Pappakammenou (Іріні Паппакаммену),PhD Candidate in Applied Linguistics at the Department of English Studies, University of Cyprus

Washback effect on teaching practices in exam preparation classes in Greece – a multifaceted analytic approach

Секція 15. МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ КРАЇН БЛИЗЬКОГО

Й СЕРЕДНЬОГО СХОДУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Квітня, 10.00, актова зала

Керівники секції – д.філол.н., проф. Тищенко К.М.,

к.філол.н., доц. Маленька Т.Ф.

Секретар – асп. Козирєва М.В.

 

Тищенко К.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Європейські контакти Давнього Єгипту (топоніми, лексика, фенотипи нащадків)

Мазепова О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Комунікативні тактики «збереження обличчя» в перській лінгвокультурі

Маленька Т.Ф., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Перська класична поезія X - XV ст. в англомовному літературному просторі

 

Бочарнікова А.М., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Історія і сучасний стан досліджень проблематики авестійських Гатів: популярні напрями та лакуни

 

Довбня К.В., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Введення гіндімовного граматичного матеріалу у мовному виші

Кобчінська О.І., к.філол.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Близькосхідний імагінарій новел Тагара Бен Джеллуна (на матеріалі збірки «Перша любов, любов остання»)

 

Хоміцька О.Г., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Жанр жахів в сучасній єгипетській літературі: художня своєрідність трилогії Хасана аль-Гунді «Рукопис Ібн Ісхака»

 

Горват Б.Е., асист.,Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаДо питання лінгвогеографії африканської літератури у ХХ столітті Левчин І.Д., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаТенденції розвитку іранської новели поч. ХХІ ст. Лучко І.Д., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаФункціональний аспект словотвірних типів іменників-аґентивів: на матеріалі сучасної перської мови

 

Моллаахмаді Амірреза, асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Релігійно-філософські та морально-етичні основи вільного вибору в творах Сімін Данешвар

Реутов Є.А., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Ситуация разлуки вийог и барахмаса Джаяси в поеме «Падмават»

Субота І.О., асист.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Мала проза Мухаммада Абдальмаліка як реалістична художня модель бахрейнського суспільства ІІ пол. ХХ ст.

Ісаєва Н.С., докторант, Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаПроблемно-тематична парадигма китайської класичної жіночої поезії: від нарікання до бунту

Ковальов І.С.,асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Оказіональні регіоналізми в сирійських ЗМІ

Козирєва М.В.,асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Тенденції використання галліцизмів у алжирському медіапросторі

Кучеренко А.О., асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Креолізовані тексти в арабських соціальних медіа

Рибалкін С.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Просвітницькі мотиви в арабомовній поезії Магрибу ХХ ст.

Токарєва Л., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаАвтодієгетичність романів «Снігова людина» та «Принада» Давида Албахарі як засіб формування елементу автобіографізму

Філоненко І.О.,асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Кримінально-процесуальна термінологія сучасної перської мови

 

Сопільняк С.В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Байка у перській та українській літературі

 

Секція 16. СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР ДАЛЕКОГО СХОДУ6 квітня, 13.00, ауд. 8Керівники секції – д.філол.н., проф. Бондаренко І.П.,к.філол.н., доц. Комісаров К.Ю.Секретар – асп. Козирєв Є.В. Комісаров К.Ю.,к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка Синтаксичний рівень японської мови як індикатор світоглядних основ японського етносу Коломієць Н.В.,к.філол.н.,Інститут філології КНУ імені Тараса ШевченкаКвалітативні ознаки концепту «розум» в китайській мовній картині світу

 

Ісаєв C.С., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Етнокультурний код китайських фразеологізмів-гастронімів (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування тваринного походження)

 

Кінджибала О.С., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості інтерпретації образно-символічного ряду чарівних казок Кореї

 

Кравченко О.О., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Роль Мережі Інтернет у формуванні молодіжного китайського сленгу

Налімова А.О., асист.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Жанрова парадигма сучасної корейської малої прози

Акімова А.О., асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Традиційна юанська драма та розмовна драма ХХ ст.: зміни жанрових особливостей

Андрійчук О.О., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Класифікація лексем АЛМ на позначення термінів спортивної гімнастики: семантичний аспект

Козирєв Є.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Особливості відтворення лексики з компонентом благ- у японських богослужбових текстах

Ракітіна М.І., асп.,Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Реалізація концепту «кохання» у просторі філософсько-релігійної літератури Китаю

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.008 с.)