Визначення техніко-економічних показників варіантів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення техніко-економічних показників варіантів.Оскільки при бульдозерному і скреперному варіантах попереднє розпушування, розрівнювання ґрунту на відвалі, ущільнення і остаточне планування у обох варіантах може бути виконано одними і тими ж машинами і може мати однакові техніко-економічні показники, то для вибору остаточного рішення нами вирахувано для порівняння техніко-економічні показники тільки для ведучих(основних) машин комплектів.

Основними техніко-економічними показниками прийнято вважати:

1. Собівартість робіт

2. Трудомісткість робіт

3. Тривалість виконання робіт

 

1) собівартість розробки 1м3 ґрунту визначається за формулою:

(29)

де

- собівартість машино-години і-ої машини комплекту, грн.; N – кількість машин і-го виду, які входять до комплекту; ∑зП – загальна заробітна плата робітників, що виконують ручні процеси, грн.; 1, 08 і 1,5 – коефіцієнти накладних витрат на вартість роботи машин і заробітну плату; Т – тривалість роботи на об’єкті і-ої машини комплекту, в год.; V – загальний обсяг робіт, м3.

(30)

де О – одночасні витрати на доставку, монтаж і демонтаж машин, інші роботи, грн. ; Сa – витрати, що включають нараховані за рік амортизаційні суми на повне відновлення і капітальний ремонт машини, грн. ; Сn – поточні експлуатаційні витрати, нараховані за одну годину зміни, і що включають в себе заробітну плату персоналу, що обслуговує машину, вартість паливно-мастильних матеріалів або електроенергії, витрати на технічне обслуговування (ТО) і поточний ремонт машин (ПР) та інше, грн. ; Тр – тривалість роботи машини протягом року, годин;

2) трудомісткість розробки 1м3 ґрунту:

(31)

де Q – загальні трудові витрати, люд.-зміни;

3) тривалість робіт

де Пе – експлуатаційна продуктивність машини; n – кількість машин.

 

Визначення ТЕП для варіанта – І. Розробка ґрунту бульдозерами.

1. Собівартість розробки 1м3 ґрунту:

 

Собівартість 1 маш.-год. бульдозера Д-687С:

 

Собівартість виконання земляних робіт

 

2. Трудомісткість розробки 1м3 ґрунту:

 

 

де 1 – машиніст ІV-го розряду; 4 – тривалість роботи (зміни); 6 – кількість бульдозерів в ланці.

3. Тривалість роботи Т=4 зміни (визначено раніше).

Визначення ТЕП для варіанта – ІІ. Розробка ґрунту скреперами.

1. Собівартість розробки 1м3 ґрунту:

 

Собівартість 1 маш.-год. скрепера Д-374А:

 

Собівартість 1 маш.-год. трактора штовхача:

 

Собівартість виконання земляних робіт

2. Трудомісткість розробки 1м3 ґрунту:

 

 

3. Тривалість роботи Т=4 змін (визначено раніше).

Розрахунки зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4.

 

 

Огляд показників свідчить, що економнішим є комплект причіпних скреперів.

 

Складання калькуляції трудових витрат і заробітної плати.

Калькуляцію трудових витрат і заробітної плати складаємо в формі таблиці 5.

Таблиця 5.

 

Технологічні розрахунки.

 

Визначення техніко-економічних показників проекту.

Показники визначаємо на основі калькуляції трудових затрат і календарного графіку.

1. Собівартість виконання робіт:

Собівартість маш.-год. скрепера Д-374А:

 

Собівартість маш.-год. трактора штовхача Т-100М:

 

Собівартість маш.-год. трактора Т-100 при роботі з розпушувачем і катками у комплекті з скреперами:

Собівартість маш.-год. бульдозера Д-687С:

 

 

Собівартість 1 маш.-год. розпушувача ДП-15 становить 0,24грн., пневматичного причіпного катка масою 25т Д-263 – 0,116грн. (із технічної літератури)

Тоді загальна собівартість виконання земляних робіт:

 

 

2. Трудомісткість розробки 1м3 ґрунту

 

3. Тривалість механізованого процесу 7 змін (див. графік робіт)

 


КОПАННЯ КОТЛОВАНУ

Характеристика об’єкта і умов виконання робіт.

На неспланованій площадці необхідно викопати котлован розмірами в плані 90х10 м, проектна відмітка дна котловану – 66,50. Ґрунт вивозиться на відстань 3 км по дорозі з кам’яним покриттям. На місці відвалу ґрунт розрівнюється і пошарово ущільнюється.

Визначення об’ємів робіт.

Для визначення об’єму ґрунту, який треба розробити, котлован на робочій схемі ділимо на окремі частини вертикальними площинами. Такі площини проводимо в кінцях котловану ( перетини І-І та VІ-VІ ) і в точках перетину горизонталей з поздовжньою віссю (перетини ІІ-ІІ, ІІІ-ІІІ, ІV-ІV та V-V ).

Відкоси котловану, що утворюються між площинами І-І, VІ-VІ і зовнішньою частиною майданчика, розбиваємо на кутові піраміди та проміжкові призми.

Робочі позначки характерних точок визначаємо, як різницю між позначками горизонталей і абсолютної позначки дна котловану, що задана.

Об’єм котловану ( з укосами ) визначаємо за такими формулами:

 


Для зручності розрахунків підрахунки об’ємів зводимо в таблицю 2.1.

Таблиця 6.

Об'єм котловану між перетинами І-І та ІV-ІV

 

 

Таблиця 7.

Об'єм торцевих призм.

 

Таблиця 8.

Об’єм кутових пірамід

 

Об’єм всього котловану :

Приймаємо V=5142 м3 .Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.013 с.)