Розподіл земляних мас по площадці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл земляних мас по площадці.Розв’язуємо задачу розподілу земляних мас графоаналітичним способом. Оскільки на площадці маємо три окремих нульових лінії, то для застосування графоаналітичного способу вольовим методом відкинемо від загального об’єму менші об’єми двох виїмок виділених окремими нульовими лініями і прилеглих до цих нульових ліній об’єми насипу рівні відповідним об’ємам виїмки. Для скоригованих (з урахуванням відкинутих об’ємів) об’ємів виїмки та насипу розділених однією нульовою лінією застосовуємо графоаналітичний метод визначення відстані переміщення ґрунту.

Тепер, за наростаючими підсумками вертикальних колонок квадратів, зліва на право будуємо графіки зміни об’ємів окремо для насипу та виїмки. Те ж саме виконуємо для вертикальної сторони площадки підсумовуючи об’єми у горизонтальних рядах квадратів.

Для визначення середньої відстані переміщення графоаналітичним способом використовують графіки зміни об’ємів насипу та виїмок, побудовані підсумками вертикальних колонок і горизонтальних рядів квадратів (Рис.5.)

Площі фігур w1 і w2 між ламаними лініями об’ємів насипу та виїмки представляють собою добуток об’ємів ґрунту, який переміщують та відповідної проекції середньої відстані переміщення ґрунту, а тому ми можемо визначити горизонтальну та вертикальну (по відношенню до площі площадки) проекцію відстані переміщення в межах площадки:

(14,15)

Середню відстань переміщення, знаючи проекції, можна визначити за формулою: (16)

Отже, маємо:

 

 

 

 

Звідси:

 

 

Тоді середня відстань переміщення буде:

(17)

 

 

Рис.5.

1.4. Розрахунок тривалості різання та переміщення ґрунту для двох варіантів механізації процесу.

При відстані переміщення ґрунту 66,88 м можна використати для різання та переміщення ґрунту при плануванні площадки бульдозери або скрепери. Нами прийнято для першого варіанту – бульдозери, а для другого варіанту – скрепери.

Варіант 1. Розробка ґрунту бульдозерами.

Оскільки у завданні не має директивного терміну виконання робіт, то приймаємо бульдозер любого класу потужності, наприклад, Д-687С на базі трактора Т-100МГП з розмірами відвала а=3,2 м , Н=1,2 м .

Змінна експлуатаційна продуктивність бульдозера, м3 за зміну визначається за формулою:

(18)

де С=8годин – тривалість зміни; V - об’єм ґрунту у щільному тілі, зрізаного відвалом, м3; kз – коефіцієнт збереження ґрунту під час його переміщення; kух – коефіцієнт впливу ухилу рельєфу де працює бульдозер; kв – коефіцієнт використання бульдозера у часі; tц – тривалість циклу бульдозера, с.

Об’єм ґрунту у щільному тілі, зрізаного відвалом, м3:

(19)

де a – довжина відвала, м; Н – його висота, м; - кут природного відкосу ґрунту; Kр – коефіцієнт розпушування ґрунту.

При значеннях а=3,2 м; Р=1,2 м; Кр=1,15 ; tg =0,58 при =30о маємо :

 

Тривалість циклу, с :

(20)

де - час відповідно різання, переміщення, зворотнього руху та повороту, с.

Величини tр, tп, tзв обчислюють за формулою, с:

(21)

 

де 3,6 – переведення одиниць 1 км/год в м/с; L – довжина шляху відповідно різанню, переміщенню та зворотному шляху, м ; Ка – коефіцієнт, що враховує прискорення, уповільнення, перемикання передач, підйом і спуск відвала; приймаємо Ка =1,5 ; - швидкість руху, км/год, яка залежить від вимкненої на тракторі передачі (різання і переміщення ведуться на першій передачі, повернення порожняком – на третій та четвертій передачі, або заднім ходом).

Довжина різання при товщині стружки h=0,2 м і клиноподібному способі різання, м :

(22)

Ґрунт розробляють човниковим способом без повернення бульдозера (tпов=0).

Для визначення середнього ухилу, з яким працює бульдозер, нами на рисунку 5 графічним методом визначені центри виїмки та насипу. Ці точки перенесені на рисунок 3 для визначення їх чорних та проектних відміток.

Чорні відмітки: ЦВ-71.6м, ЦН-70.3м.

Проектні відмітки: ЦВ-70.3м, ЦН-70.63м.

Середні відмітки:

Середній ухил, з яким працює бульдозер:

У відповідності до цього ухилу з довідників приймаємо Кух =1,01

Тривалість циклу бульдозера

 

Швидкість переміщення υ=2,36 м/с; υзв= 5,34м/с.

Коефіцієнт збереження ґрунту під час транспортування:

 

де Ln=66,88м – відстань переміщення ґрунту.

Продуктивність бульдозера при Кв=0,8

 

 

Тривалість роботи бульдозера рівна:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.004 с.)