Зв’язок коригуючого впливу гімнастики Євмінова на стан м’язової та дихальної системи дітей з грудним сколіозом ІІ ступеняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зв’язок коригуючого впливу гімнастики Євмінова на стан м’язової та дихальної системи дітей з грудним сколіозом ІІ ступеняДосліджувані показники До експерименту Після експерименту t до експери-менту t після експерименту Різниця
ЕГ -Л ЕГ - П ЕГ - Л ЕГ - П
Статична витривалість м’язів спина 56,13±1,97 54,25±2,08 84,25 94,25 0,65 3,75 10,0
живіт 12,25±0,48 12,38±0,48 16,25 18,25 0,15 2,36 2,0
лівобічних 56,13±1,97 50,25±1,5 70,88 79,00 0,32 2,70 8,1
правобічних 48,75±2,27 51,0±2,39 68,75 79,75 0,68 3,52 11,0
Активна витривалість м’язів вперед 6,5 6,75 3,25 3,75 0,27 0,54 0,5
назад 5,25 5,50 4,25 2,38 0,44 2,60 1,9
вліво 53,5 52,13 50,13 49,13 0,57 0,43 1,0
вправо 51,5 51,13 48,13 45,00 0,14 12,4 3,0
Дихальні вправи Штанге 17,6 18,63 32,88 46,63 0,75 7,73 15,3
Генчі 20,0 20,13 23,66 28,25 0,09 3,28 3,6

 

Оцінюючи статичну витривалість м’язів правої та лівої половин тіла виявилося, що у дітей з правобічними грудними сколіозами більш виражена м’язова асиметрія. Саме вона обумовлює кут асиметрії лопаток, який характеризує поставу у фронтальній площині у 2,4 разів вищий – 2,23±0,070 (Р<0,05), ніж у дітей з лівобічними сколіозами. Обумовлена сколіозом деформація хребта та грудної клітки у дітей з ЕГ-П більша ніж у дітей з ЕГ-Л на 26,4% і становить 107,10±1,210 (Р<0,05). Кут, який обумовлює формування лопатково-реберного горба при правобічних сколіозах у випадку відсутності адекватного реабілітаційного впливу, перевищив у 3,9 рази такий показник у дітей з лівобічними сколіозами і становив 9,87±0,280 (Р<0,05).

Наукою доведено, що наявність порушень кардіореспіраторної системи переводить грудний сколіоз з ортопедичної у соматичну площину і перекваліфіковує діагноз сколіозу у сколіотичну хворобу. В процесі нашого дослідження було поставлено за мету відслідкувати динаміку дихальних показників в залежності від локалізації дуги викривлення хребта. Виявилося, що при правобічних сколіозах вправи з затримкою дихання мають більшу амплітуду відхилень ніж у дітей з лівобічними сколіозами, хоча непрямі показники гіпоксичних проб Штанге та Генчі майже не відрізнялися у межах статистичної похибки. Частота дихання у дітей ЕГ-П була вищою ніж у дітей ЕГ-Л.

Розроблена програма фізичної реабілітації для дітей 13-ти років з ІІ ступенем грудного сколіозу позитивно вплинула на стабілізацію опорної функції хребта за рахунок тракційно-тренувального впливу на м’язи, що беруть участь у формуванні ортоградної пози. Так приріст статичної витривалості м’язів спини у ЕГ-П склав 40,0±2,08, у ЕГ-Л 27,12±1,98, м’язів живота, відповідно, 5,87±0,48 і 4,0±0,48 (Р<0,02).

Після виконання усього запланованого об’єму реабілітаційних заходів ми відзначили покращення біогеометричного профілю постави в сагітальній площині в обох досліджуваних групах, однак більш вираженим воно виявилося у дітей з групи ЕГ-П. Кут асиметрії лопаток зменшився на 15,7% і склав 1,80±0,060 проти 7,9% у ЕГ-Л – 2,65±0,130 (Р<0,01). Величина приросту показників гпоксичних проб у дітей з правобічними сколіозами виявилася вищою ніж у дітей протилежної групи на 5,7% (Р<0,02). Стійкість до кисневого дефіциту (проба Штанге) у дітей ЕГ-П вірогідно збільшилася на 40,8% у порівнянні з показниками ЕГ-Л. Показники проби Генчі відповідно збільшилися на 23,6% (Р<0,05). Діти, які виконували коригуючи вправи за методикою Євмінова у 28,0% випадків перестали скаржитися на задишку, швидку стомлюваність та періодичний головний біль. Аналіз результатів показників статичної та активної витривалості м’язів тулуба та проб із затримкою дихання дає змогу сказати, що хворі, яким проводились додатково сеанси ЛФК – ЕГ-П – мають вищі показники, ніж хворі з ЕГ-Л, яким проводились стандартні методи реабілітації, що підтверджує нашу гіпотізу.

Згідно зроблених розрахунків результатів частоти дихання на початок експерименту, t розрах. – 0,2, t табл. – 2.10. У кінці експерименту, частоти дихання, t розрах. – 0,83, t табл. – 2,10. Значення показника t менше значення (Р – 0,05), що вказує на недостовірність відмінностей між досліджуваними показниками в ЕГ-П та ЕГ-Л і такий показник стану дихальної системи, як частота дихання, значимих відмінностей не набув і не пов’язаний з додатковими заняттями ЛФК.

Спираючись на результати дослідження показників проб Штанге та Генче, можна сказати, що на початку експерименту t розрах. – 0,07, t табл. – 7,73, та t розрах. – 0,03, t табл. – 3,28, відповідно. Показники по ЕГ-П, які суттєво не відрізнялися від показників ЕГ-Л на початку експерименту на момент його закінчення збільшилися по пробі Штанге – t розрах. – 0,26, а по пробі Генчі – t розрах. – 0.09. Результати перевищили похибку Р = 0,05, що вказує на їх достовірність.

Отже, проведені дослідження з вивчення ефективності розробленої програми залучення тракційно-розвантажувальної гімнастики Євмінова підтверджують дані про перевагу її порівняно з традиційною ЛФК і дозволяють підвищити ефективність реабілітації дітей шкільного віку з грудним сколіозом ІІ ступеня.

Стан дихальної системи при сколіозах відтворює величину викривлення хребта. Гіпоксичні проби Штанге та Генчі можуть застосовуватися з метою виявлення дихальних та вентиляційних порушень при сколіотичній хворобі.

Оскільки досліджувані групи дітей перебувають під ортопедично-лікувальним наглядом з 11-ти років, а дані дослідження охоплюють пубертатний вік, важливо в подальшому відслідкувати показники фізичного розвитку та стан сколіотичної деформації хребтового стовпа до кінця періоду статевого дозрівання.

Список використаних джерел:

1. Циганівська О.І. Первинна оцінка тракційно-розвантажувальної корекції сколіозів (витривалісні показники) / О.І. Циганівська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів. – Вип. 6. – В 3-х томах – Кам'янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Т.3. – С. 55-56.

2. Плахтій П.Д. Первинна оцінка тракційно-розвантажувальної корекції сколіозів (гнучкісно-витривалісні показники) / П.Д. Плахтій, О.І. Циганівська // Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я у житті та спорті : фактори ризику та зберігаючі технології». – Київ, 2007 . – С.40-43.

3. Циганівська О.І. Біомеханічні особливості фізичних навантажень при сколіозах / О.І. Циганівська // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Т.2. – С.175-177.

4. Циганівська О.І. Вплив занять коригуючої гімнастики Євмінова на вегетативний статус дітей 10-11-річного віку / О.І. Циганівська // Навколишнє середовище і здоров’я людини : матеріали наукової конференції (18-20 листопада 2008 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – С. 67-69.

5. Циганівська О.І. Про роль тонусу м’язів у підтриманні здорової постави / О. І. Циганівська // Вісник К-ПНУ імені Івана Огієнка. Природничі науки.– Випуск 2. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, редакційно-видавничий відділ, 2010. – С.174-182.

6. Циганівська О.І. Порівняльна характеристика фізичного розвитку дітей з дефектами постави у динаміці занять ЛФК / О.І. Циганівська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – С.81-87.

7. Циганівська О.І. Корекція сколіозів у школярів шляхом застосування методики Євмінова / О.І. Циганівська, П.Д. Плахтій // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам'янець-Подільський : ПП Мошинський, 2013. – Вип. 5. – С.42-47.

 

This article presents the results of the rehabilitation of the impact of the practice of physical therapy on the tone respiratory muscles and the main characteristics of the quality of breathing in children 13 years from the II degree scoliosis of the thoracic localization.

Key words: scoliotic disease, physiotherapy, respiratory samples, physical rehabilitation.

Отримано 27.06.2014 р.


ХІМІЯ

УДК 547, 831+546, 1715

Л.Й. Роговик

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

м. Кам’янець-ПодільськийПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.019 с.)