ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК(за ведення якої відповідає)

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності та відвідування занять учнями.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденники психолого-педагогічних спостережень за учнями, індивідуальної роботи з учнями.

8. Протоколи батьківських зборів.

9. Літопис та презентація класу, класний куточок.

 

ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

1. Вивчення учнів та їхніх родин (спільна робота з психологом та соціальним педагогом).

2. Робота щодо створення учнівського колективу.

3. Спільна робота з органами учнівського самоврядування.

4. Робота з батьками, громадськістю.

5. Організація виховної діяльності (пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-корисної, фізично-оздоровчої, організаторської).

6. Індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками.

 

ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я УЧНІВ

1. Класний керівник несе відповідальність за збереження життя та здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

2. Забезпечує дотримання правил охорони здоров'я під час проведення виховних заходів.

3. Організує вивчення учнями правил безпеки життєдіяльності відповідно до програми.

4. Проводить інструктажі з техніки безпеки з учнями: вступний, поточні, додаткові, цільові.

5. Здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього трудового розпорядку навчаль­ного закладу.

6. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму різних видів.

7. Терміново повідомляє адміністрацію навчального закладу про випадки дитячого травматизму.

8. Бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків.

9. Бере участь у заходах щодо усунення факторів, які призвели до дитячого травматизму.

 

 

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

v з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

v бесіди з учнями, що запізнюються;

v організація чергування по класу;

v індивідуальна робота з учнями;

v контроль зовнішнього вигляду учнів;

v організація харчування (1- 4 класи).

Щотижня:

v проведення виховних годин та політінформацій;

v перевірка щоденників;

v проведення заходів у класі за планом роботи;

v робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

v контроль за виконанням доручень;

v організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

v робота з батьками;

v робота із учителями, які працюють у класі;

v організація контролю за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:

v проведення класних зборів;

v проведення бесід;

v відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;

v координація виховної роботи з класом;

v проведення бесід із безпеки життєдіяльності.

Щосеместрово:

v тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

v оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

v заповнення табелів успішності;

v проведення батьківських зборів (за планом);

v аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

v складання плану роботи на канікули;

v проведення відкритого виховного заходу;

v аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

v аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Щорічно:

v складання плану виховної роботи;

vоформлення особових справ;

vоформлення соціального паспорту класу;

vробота з підручниками;

vнаписання характеристик (за необхідністю);

vаналіз літнього оздоровлення учнів;

vпідготовка інформації для нагородження учнів за підсумками навчального року.

За необхідністю:

v зустрічі з батьками;

v консультації у психолога, соціального педагога;

v відвідування учнів вдома;

v складання актів обстеження матеріально-побутових умов учнів, актів, проведення бесід та профілактичної роботи з батьками.

 

ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ «СКЛАДНОГО» УЧНЯ

«Складним» вважається учень, який:

Ø Не відвідує уроки без поважних причин.

Можливі причини невідвідування школи:

v конфлікти з учителями та однокласниками;

v непідготовлені домашні завдання;

v нецікаво на уроках;

v конфлікт у сім'ї.

Ø Систематично:

v запізнюється на уроки;

v порушує вимоги до зовнішнього вигляду;

v не готується до уроків;

v порушує дисципліну на уроках чи на перерві; має схильність до шкідливих звичок; проявляє агресивність у стосунках з іншими; не реагує на зауваження.

 

ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ З ВИЯВЛЕННЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ

1. Батьки зловживають алкоголем.

2. Батьки не приділяють достатньої уваги вихованню дитини.

3. Батьки не створюють належних умов для навчання і виховання дітей.

4. Батьки ведуть аморальний спосіб життя.

5. Батьки страждають на психічні захворювання.

6. Батьки позбавлені батьківських прав, перебувають під слідством.

 


Аналіз стану виховної роботи із класом у 201 – 201 навчальному році

План орієнтовної психолого-педагогічної характеристики класу

1. Кількість учнів (хлопців, дівчат за роками народження).

2. Аналіз успішності учнів впродовж минулого навчального року.

3. Аналіз відвідування учнями школи у минулому навчальному році.

4. Захоплення, улюблені та «важкі» предмети.

5. Поведінка учнів (врівноважені, неврівноважені учні, порушники дисципліни) на окремих уроках, взаємовідносини з вчителями, які викладають у класі (причини проблем, якщо вони є).

6. Особливості пізнавальних процесів, характерних для окремих учнів (пам'ять, рівень уваги, рівень мислення).

7. Рівень розвитку колективу (дружній, згуртований, причини конфліктів, групи та інше).

8. Рівень задоволеності учнів колективом (цінують колектив та належність до нього, задоволені, незадоволені, бажають перейти в інший клас, причини).

9. Рівень взаєморозуміння (допомагають, коли відчувають у цьому потребу, допомагають тільки дру­зям, допомагають тільки тоді, коли про це просять, коли вимагає вчитель).

10. Результати соціометрії: «зірки», лідери в різноманітних видах

спілкування, ті, ким нехтують, тощо.

11. Ставлення до громадського життя класу, школи.

12. Ставлення до виконання доручень.

13. Аналіз позакласної роботи в минулому році (які заходи були вдалими, які — ні, чому, хто і як брав участь).

14. 3айнятість учнів у гуртках, секціях.

 

Психолого-педагогічна характеристика класу

 

Основні завдання, які стоять перед класним керівником у новому навчальному році та способи їх вирішення

 

Завдання Спосіб вирішення

Соціальний паспорт класу

 

Соціальна категорія К-сть учнів П. І. Б.учнів Адреса, телефон
Всього навчається в класі      
Діти-сироти      
Напівсироти      
Діти-чорнобильці      
Діти-інваліди      
Батьки-інваліди      
Матері-одиначки      
Діти, які мають черепно-мозкові травми      
Багатодітні сім'ї      
Діти з нервово- психічними захворюваннями      
Діти, які отримують безкоштовне харчування      
Неблагополучні сім'ї      
з них перебувають на обліку      
«Складні» учні      
Перебувають на обліку у КМСН      
Перебувають на внутрішкільному обліку      
Під судом і слідством      
Учні, які мають шкідливі звички      
Обдаровані діти      
Функціонально неспроможні сім'ї      

Розклад уроків 1 семестр

№ з/п Понеділок Вівторок Середа
     
     
     
     
     
     
     
     
№ з/п Четвер П'ятниця Субота
     
   
   
   
   
   
   
   

Розклад уроків 2 семестр

№ з/п Понеділок Вівторок Середа
     
     
     
     
     
     
     
     
№ з/п Четвер П'ятниця Субота
     
   
   
   
   
   
   
   

Виховна година (день, урок )_____________________________________,

політінформація (вівторок, «0»).

Склад батьківського комітету класу:

ПІП повністю Домашня адреса № телефона
    Голова БК    
    Заступник    
    Скарбник    

Тематика проведення класних батьківських зборів (4 – 5 разів на рік, дата проведення, тема зборів)

Дата проведення Тема зборів

План навчальних екскурсій на 2014 – 2015 н.р.

Дата проведення Назва екскурсії Предмет К-сть годин
       
       
       
       
       
       
       
       
       

План відвідування уроків у вчителів-предметників ( 2 рази на місяць)

Дата Який предмет ? Учитель Дата Який предмет ? Учитель
           

Список учнів «групи ризику»

ПІП учня ПІП батьків Домашня адреса Причина взяття на облік Учень-наставник
         
         
         
         
         

Список учнів «групи пильного педагогічного контролю»

ПІП учня ПІП батьків Домашня адреса Причина взяття на облік Учень-наставник
         
         
         
         
         

 

План профілактичної роботи з учнями, які поставлені на внутрішкільний облік («група ризику» та група пильного контролю)

 

№ п/п Форма роботи Дата проведення Хто відпові-дає?
Співпраця з адміністрацією школи, працівниками дитячої кримінальної міліції, службою у справах неповнолітніх , соціальною службою для молоді. Протягом року постійно  
Разом із соціально-психологічною службою школи корегувати списки учнів, які поставлені на внутрі-шкільний облік.   Постійно  
Повідомити батьків про те, що їхня дитина поставлена на внутрішкільний облік, закріпити учнів-наставників за цими учнями. До 15.09  
Проводити індивідуальні бесіди з учнями, які стоять на обліку, з метою корекції їхньої поведінки.   Щомісячно  
Відвідувати учнів груп «ризику» та «пильного контролю» вдома, з метою вивчення житлово-побутових умов та психологічної атмосфери в родині.   1 раз на семестр  
Проводити роз’яснюючу роботу серед батьків учнів, схильних до правопорушень, про їхню відповідальність перед законом.   Постійно  
Прорекламувати учням, схильним до правопорушень, мережу шкільних гуртків, з метою залучення їх у різноманітні гуртки за інтересами.   Вересень  
Залучати учнів, що стоять на обліку до участі у загальношкільних та районних спортивних змаганнях. Протягом року  
Залучати учнів, що стоять на обліку, до участі у класних та загальношкільних позаурочних ви-ховних заходах.   Протягом року  
Максимально залучити учнів, схильних до правопорушень, до участі у виховній роботі школи. Протягом року  
Залучати учнів, схильних до правопорушень, до участі у роботі учнівського самоврядування   Постійно  
Систематично запрошувати учнів «групи ризику» , «пильного контролю» та схильних до правопорушень на засідання у/о «Нове покоління» з метою корекції їхньої поведінки.     Протягом року  
Залучати учнів, що стоять на обліку, до допомоги у проведенні днів учнівського самоврядування, за-гальношкільних розважальних заходів, дискотек.   Протягом року  

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.024 с.)