ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКАПогоджено Затверджую

Заступник директора школи з ВР Директор Глевахівської ЗОШ 1 – 3 ступенів

______________ Л.М. Магдибор _______________

05 вересня 2014 року 05 вересня 2014 року

_______________ Л.М. Магдибор _______________ В.П. Малюга

14 січня 2015 року 14 січня 2015 року

 

 

План виховної роботи з учнями ____ - ___ класу Глевахівської ЗОШ на 2014 – 2015 н. р.

 

 

Класний керівник ____________________________

 

 

 


Розглянуто на засіданні МО класних керівників. Виховні заходи та години сплановано на основі річного плану роботи школи, дат українського народного календаря, відповідно до офіційних державних свят, традицій школи та методичних рекомендацій відділу освіти.

Протокол № 1 від 03 вересня 2014 року

Голова МО: _____________

 

 

 


Проблемне питання, над яким буде працювати педагогічний колектив Глевахівської ЗОШ 1-3 ступенів протягом 2014 – 2019 р. р.:

 

"Формування творчої активності учнів та педагогів школи шляхом використання сучасних інформаційних технологій у світлі вимог нових державних стандартів освіти"

 

Проблемне питання по виховній роботі:

 

«Формування креативної конкурентно-спроможної особистості шляхом впровадження інноваційних виховних технологій»

Тематика м/о класних керівників:

«Формування креативної особистості учня на основі загальнолюдських моральних цінностей через впровадження у виховну роботу інноваційних технологій».

 

Тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПАМ'ЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

Класний керівник повинен:

v створювати сприятливі умови для розвитку індивідуальних здібностей кожного учня;

v створювати позитивний морально-психологічний клімат в класному колективі;

v координувати роботу учнівського самоврядування;

v знаходитись у постійному спілкуванні з класом;

v володіти інформацією про кожну дитину і її сім'ю;

v поводитися з дитиною чесно і справедливо;

v постійно, навіть у дрібницях, проявляти турботу і прагнення до взаєморозуміння.

Пам'ятайте:

v якщо постійно критикувати учня, він учиться ненавидіти;

v якщо дитину висміювати, вона стає замкнутою;

v коли дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності;

v якщо дитині постійно дорікати, вона вчиться жити з почуттям провини;

v коли учня підбадьорювати, він учиться вірити в себе;

v коли дитину хвалити, вона вчиться бути вдячною;

v якщо дитина зростає в чесності, вона вчиться бути справедливою;

v коли дитину підтримувати, вона вчиться цінувати себе;

v якщо дитина живе в атмосфері дружелюбності, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

v Класний керівник як організатор класного колективу:

v сприяє забезпеченню умов для отримання учнями (вихованцями) освіти, розвитку їх здібнос­тей;

v створює умови для організації змістового дозвілля, профілактики бездоглядності, правопору­шень, планує та проводить відповідні заходи;

v сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди;

v проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливос­тей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

v координує роботу органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу.

Класний керівник має право на:

v відвідування уроків, позакласних занять у своєму класі;

v внесення пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів;

v ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів;

v відвідування учнів за місцем їх проживання;

v вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації;

v вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями.

v Класний керівник зобов'язаний:

v вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів;

v здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішнього роз­порядку навчального закладу;

v інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів;

v дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

v своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

v пропагувати здоровий спосіб життя;

v вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника.

 

Аналіз стану виховної роботи із класом у 201 – 201 навчальному році

План орієнтовної психолого-педагогічної характеристики класу

1. Кількість учнів (хлопців, дівчат за роками народження).

2. Аналіз успішності учнів впродовж минулого навчального року.

3. Аналіз відвідування учнями школи у минулому навчальному році.

4. Захоплення, улюблені та «важкі» предмети.

5. Поведінка учнів (врівноважені, неврівноважені учні, порушники дисципліни) на окремих уроках, взаємовідносини з вчителями, які викладають у класі (причини проблем, якщо вони є).

6. Особливості пізнавальних процесів, характерних для окремих учнів (пам'ять, рівень уваги, рівень мислення).

7. Рівень розвитку колективу (дружній, згуртований, причини конфліктів, групи та інше).

8. Рівень задоволеності учнів колективом (цінують колектив та належність до нього, задоволені, незадоволені, бажають перейти в інший клас, причини).

9. Рівень взаєморозуміння (допомагають, коли відчувають у цьому потребу, допомагають тільки дру­зям, допомагають тільки тоді, коли про це просять, коли вимагає вчитель).

10. Результати соціометрії: «зірки», лідери в різноманітних видах

спілкування, ті, ким нехтують, тощо.

11. Ставлення до громадського життя класу, школи.

12. Ставлення до виконання доручень.

13. Аналіз позакласної роботи в минулому році (які заходи були вдалими, які — ні, чому, хто і як брав участь).

14. 3айнятість учнів у гуртках, секціях.

 

Соціальний паспорт класу

 

Соціальна категорія К-сть учнів П. І. Б.учнів Адреса, телефон
Всього навчається в класі      
Діти-сироти      
Напівсироти      
Діти-чорнобильці      
Діти-інваліди      
Батьки-інваліди      
Матері-одиначки      
Діти, які мають черепно-мозкові травми      
Багатодітні сім'ї      
Діти з нервово- психічними захворюваннями      
Діти, які отримують безкоштовне харчування      
Неблагополучні сім'ї      
з них перебувають на обліку      
«Складні» учні      
Перебувають на обліку у КМСН      
Перебувають на внутрішкільному обліку      
Під судом і слідством      
Учні, які мають шкідливі звички      
Обдаровані діти      
Функціонально неспроможні сім'ї      

Розклад уроків 1 семестр

№ з/п Понеділок Вівторок Середа
     
     
     
     
     
     
     
     
№ з/п Четвер П'ятниця Субота
     
   
   
   
   
   
   
   

Розклад уроків 2 семестр

№ з/п Понеділок Вівторок Середа
     
     
     
     
     
     
     
     
№ з/п Четвер П'ятниця Субота
     
   
   
   
   
   
   
   

Виховна година (день, урок )_____________________________________,

політінформація (вівторок, «0»).

Склад батьківського комітету класу:

ПІП повністю Домашня адреса № телефона
    Голова БК    
    Заступник    
    Скарбник    

Тематика проведення класних батьківських зборів (4 – 5 разів на рік, дата проведення, тема зборів)

Дата проведення Тема зборів

План навчальних екскурсій на 2014 – 2015 н.р.

Дата проведення Назва екскурсії Предмет К-сть годин
       
       
       
       
       
       
       
       
       

План відвідування уроків у вчителів-предметників ( 2 рази на місяць)

Дата Який предмет ? Учитель Дата Який предмет ? Учитель
           

Список учнів «групи ризику»

ПІП учня ПІП батьків Домашня адреса Причина взяття на облік Учень-наставник
         
         
         
         
         

План профілактичної роботи з учнями, які поставлені на внутрішкільний облік («група ризику» та група пильного контролю)

 

№ п/п Форма роботи Дата проведення Хто відпові-дає?
Співпраця з адміністрацією школи, працівниками дитячої кримінальної міліції, службою у справах неповнолітніх , соціальною службою для молоді. Протягом року постійно  
Разом із соціально-психологічною службою школи корегувати списки учнів, які поставлені на внутрі-шкільний облік.   Постійно  
Повідомити батьків про те, що їхня дитина поставлена на внутрішкільний облік, закріпити учнів-наставників за цими учнями. До 15.09  
Проводити індивідуальні бесіди з учнями, які стоять на обліку, з метою корекції їхньої поведінки.   Щомісячно  
Відвідувати учнів груп «ризику» та «пильного контролю» вдома, з метою вивчення житлово-побутових умов та психологічної атмосфери в родині.   1 раз на семестр  
Проводити роз’яснюючу роботу серед батьків учнів, схильних до правопорушень, про їхню відповідальність перед законом.   Постійно  
Прорекламувати учням, схильним до правопорушень, мережу шкільних гуртків, з метою залучення їх у різноманітні гуртки за інтересами.   Вересень  
Залучати учнів, що стоять на обліку до участі у загальношкільних та районних спортивних змаганнях. Протягом року  
Залучати учнів, що стоять на обліку, до участі у класних та загальношкільних позаурочних ви-ховних заходах.   Протягом року  
Максимально залучити учнів, схильних до правопорушень, до участі у виховній роботі школи. Протягом року  
Залучати учнів, схильних до правопорушень, до участі у роботі учнівського самоврядування   Постійно  
Систематично запрошувати учнів «групи ризику» , «пильного контролю» та схильних до правопорушень на засідання у/о «Нове покоління» з метою корекції їхньої поведінки.     Протягом року  
Залучати учнів, що стоять на обліку, до допомоги у проведенні днів учнівського самоврядування, за-гальношкільних розважальних заходів, дискотек.   Протягом року  

 

 

ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ ПО ШКОЛІ

Дата І півріччя II півріччя
         
         
         
         
         
         
         

 

 

План виховної роботи із учнями класу

 

 

 

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Кращі учні класу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Активну участь брали у громадському житті класу, школи:

Учні, які потребують особливої педагогічної уваги:

Найбільш цікаві справи, екскурсії, проекти:

Проблеми, які виникають у вчителів-предметників з учнями класу:


Що вдалося в роботі:

 

На що треба звернути увагу у наступному навчальному році:

 

Погоджено Затверджую

Заступник директора школи з ВР Директор Глевахівської ЗОШ 1 – 3 ступенів

______________ Л.М. Магдибор _______________

05 вересня 2014 року 05 вересня 2014 року

_______________ Л.М. Магдибор _______________ В.П. Малюга

14 січня 2015 року 14 січня 2015 року

 

 

План виховної роботи з учнями ____ - ___ класу Глевахівської ЗОШ на 2014 – 2015 н. р.

 

 

Класний керівник ____________________________

 

 

 


Розглянуто на засіданні МО класних керівників. Виховні заходи та години сплановано на основі річного плану роботи школи, дат українського народного календаря, відповідно до офіційних державних свят, традицій школи та методичних рекомендацій відділу освіти.

Протокол № 1 від 03 вересня 2014 року

Голова МО: _____________

 

 

 


Проблемне питання, над яким буде працювати педагогічний колектив Глевахівської ЗОШ 1-3 ступенів протягом 2014 – 2019 р. р.:

 

"Формування творчої активності учнів та педагогів школи шляхом використання сучасних інформаційних технологій у світлі вимог нових державних стандартів освіти"

 

Проблемне питання по виховній роботі:

 

«Формування креативної конкурентно-спроможної особистості шляхом впровадження інноваційних виховних технологій»

Тематика м/о класних керівників:

«Формування креативної особистості учня на основі загальнолюдських моральних цінностей через впровадження у виховну роботу інноваційних технологій».

 

Тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПАМ'ЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

Класний керівник повинен:

v створювати сприятливі умови для розвитку індивідуальних здібностей кожного учня;

v створювати позитивний морально-психологічний клімат в класному колективі;

v координувати роботу учнівського самоврядування;

v знаходитись у постійному спілкуванні з класом;

v володіти інформацією про кожну дитину і її сім'ю;

v поводитися з дитиною чесно і справедливо;

v постійно, навіть у дрібницях, проявляти турботу і прагнення до взаєморозуміння.

Пам'ятайте:

v якщо постійно критикувати учня, він учиться ненавидіти;

v якщо дитину висміювати, вона стає замкнутою;

v коли дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності;

v якщо дитині постійно дорікати, вона вчиться жити з почуттям провини;

v коли учня підбадьорювати, він учиться вірити в себе;

v коли дитину хвалити, вона вчиться бути вдячною;

v якщо дитина зростає в чесності, вона вчиться бути справедливою;

v коли дитину підтримувати, вона вчиться цінувати себе;

v якщо дитина живе в атмосфері дружелюбності, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

v Класний керівник як організатор класного колективу:

v сприяє забезпеченню умов для отримання учнями (вихованцями) освіти, розвитку їх здібнос­тей;

v створює умови для організації змістового дозвілля, профілактики бездоглядності, правопору­шень, планує та проводить відповідні заходи;

v сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди;

v проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливос­тей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

v координує роботу органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу.

Класний керівник має право на:

v відвідування уроків, позакласних занять у своєму класі;

v внесення пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів;

v ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів;

v відвідування учнів за місцем їх проживання;

v вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації;

v вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями.

v Класний керівник зобов'язаний:

v вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів;

v здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішнього роз­порядку навчального закладу;

v інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів;

v дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

v своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

v пропагувати здоровий спосіб життя;

v вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.021 с.)