Результати розрахунків за завданням 3Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Результати розрахунків за завданням 3Назва забруднюючої речовини Сума збору, грн.
в межах ліміту понад ліміту всього
Азот амонійний      
Органічні речовини      
Нітрати      
Нітрити      

 

Зробити висновок і відповісти на питання: Яку суму необхідно було б сплатити підприємству у разі відсутності дозволу на скиди забруднюючих речовин у водний об’єкт ?

Завдання 8.4. Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери викидами транспорту. Розрахунки проводити у зошиті, а отримані дані записати у порожні клітини таблиці 8.5. Результат пояс­нити, зробити висновки.

Таблиця 8.5

Розрахунок суми збору за забруднення атмосфери викидами автотранспортного підприємства

Вид пального Обсяги Використання палива, т/рік Норматив збору для різних видів транспорту, грн./т Коригуючий коефіцієнт Сума збору, грн.
Автомобільний тр – т Водний тр – т Залізничний тр – т
Дизельне 5,0 6.5 5,0 1,63  
Бензин етильований 6,5 - - 1,63  
Бензин неетильовапий 5,0 - - 1,63  
Стиснений газ 5,0 - - 1,63  
Зріджений газ 6,5 - - 1,63  
Мазут - 5,0 5,0 1,63  
Загальні витрати, грн.  

Завдання 8.5.Визначити обсяги збору за складування відходів. Відходи розміщуються за межами населеного пункту, на спеціально створеному полігоні. Для відходів IV класу відведено звали­ще, що не забезпечує повного захисту навколишнього середовища від забруднення. Воно розташоване в межах території населеного пункту (на відстані 2 км від адміністративного кордону міста). Варіанти індивідуальних завдань наведені у таблиці 8.3. Розрахунки провести у зошиті, а результати розрахунків записати у порожні клітини таблиці 8.6 та пояснити.

Таблиця 8.6

Клас небезпки відходів Сума сбору, грн.
В межах ліміту Понад ліміту Всього
І.Надзвичайно небезпечні      
ІІ. Високонебезпечні      
ІІІ.Помірно небезпечні      
ІV. Малонебезпечні      

 

Зробити загальний висновок.

 

Контрольні питання:

1. Як зміниться сума платежів при використанні спеціаль­ного полігону для захоронення

відходів, що знаходиться на відстані 5 км від адміністративних кордонів міста?

2. Яким чином зміниться сума платежів за забруднення атмосфери, якщо підприємство

отримає дозвіл на викиди за­значених у завданні 2 обсягів забруднюючих речовин?

3. Чи необхідно дбати автопідприємству про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин авто­мобільним транспортом?

 

 

Практична робота 9

Розрахунок ефективності природоохоронних заходів

Мета роботи. Опанувати методи визначення відвернутих збитків в результаті впровадження заходів екологізації виробництва та оцінювати ефективність природоохоронних заходів на промислових підприємствах.

Теоретичне підґрунтя.

Відвернений збиток (Звід) завдяки зниження викиду шкідливих речовин у навколишнє середовище розраховується за формулою 9.1:

(9.1)

де: 𝛾а – константа, чисельне значення якої для атмосфери становить 6 грн/умовну

тону (у.т.);

fа – коефіцієнт збільшення забруднення атмосфери, що залежить від фракційного складу

і швидкості осідання частинок забруднювача і визначається за таблицею 9.1 в залежності від висоти труби, рівня очищення пило – газових викидів та температури викиду суміші;

Таблиця 9.1

Значення коефіцієнту fа

Температура викиду (Т), оС Значення fа при висоті труби (Н)
До 20 м 21 – 100 м 101 – 300 м Більше 301м
25 – 50 0,9/3,7 0,6/2,8 0,3/1,8 0,2/1,4
51 – 150 1,08/3,5 0,4/2,4 0,2/1,4 0,1/1,1
Більше 151 0,7/3,3 0,4/2,2 0,1/1,2 0,1/0,9

Примітка: При викидах пилу з коефіцієнтом уловлювання (очищення) більше 90,0 % приймається значення

чисельника; 70-90 % - знаменника; менше 70 % fа = 10.

Кна– коефіцієнт небезпеки забруднення атмосфери для окремих територій, визначається за таблицею 9.2;

∆М =М12, де: М1 і М2 – приведенні маси викидів відповідно «до» (М1) і «після» (М2) введення очисних споруд;

Аі – показник відносної агресивності речовини, що викидається в атмосферу у складі

пило – газової суміші, визначається за таблицею 9.3 або розраховується за

формулою:

(9.2)

ГДКі середнє добова гранично допустима концентрація і-тої речовини, визначається за

спеціальними таблицями і становить, наприклад, для пилу золи = 0,15 мг/м3; для

3,4 бенз(а)пірену=0,000001 мг/м3

m1 і m2 – фактична маса викиду забруднюючої речовини відповідно « до» і «після»

введення в дію очисної споруди.

Таблиця 9.2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.011 с.)