Похідні дані для аналізу техніко – економічних показників діяльності підприємств галузі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Похідні дані для аналізу техніко – економічних показників діяльності підприємств галузі.варіанту Пр, т Ве, кВт/год Вв , м3 Кв, млн.грн. Термін експлуатації, років Воф млн..грн. Витрати на одиницю продукції, грн./т
Вс, Вм ВП
27.6 21.7 170.1 255.6
260.2 240.6
5.4 4.2 280.6 365.7
30,2 23.4 268.8 312.4
8.6 4.8 134.6 176.8
22.8 15.2 296.7
15.6 9.8 120.4 156.6
69,8 50.4 230.2 264.7
16.5 102,2 150.4
44.6 35.1 317, 8 365.2
62,1 48.8 225.4 287.2
16.6 10.4 422.8 466.6
21.6 17.7 254.8
360.2 420.6
86,9 68.4 422.7 460.1
48.0 36.4. 155.3 180.6
84,8 72.3. 348.4 402.8
421.4 522.4
28,8 22.6 228.6 276.7
24.0 21.6 206.8 298.5
78,4 70.1 362.6 321.7
248.8 210.6 376.9
54.7 48.6 425.1 517.3
68.4 190.5 55.9 134.6 259.9
76.1 69.7 378.6 224.8
222.4 200.4 426.2 612.5
6.8 4.4 188,2 234.6
142,6 124.6 289.6 337.5
465.7
78.8 72.2 234.6 390.4

 

 

Контрольні питання:

1. Що характеризує трудоємність виробництва?

2. Чому в Україні не перспективно розвивати енергоємкі та водоємкі галузі виробництва?

3. Які складові собівартості продукції?

4. Яка різниця між фондоємністю та фондовіддачею виробництв ?

5. Що включають зведені витрати виробництва ?

Практична робота 6

Методи оцінки наявності економічної спеціалізації та ефективності діяльності економічних регіонів

План

  1. Визначення показників економічної спеціалізації регіонів.
  2. Характеристика взаємовідносин спеціалізації та комплексності у розвитку району.
  3. Показники, що характеризують рівень розвитку економіки регіонів.
  4. Методика визначення економічного ефекту від спеціалізації регіону.

 

Мета роботи: навчитися визначати рівень економічної спеціалізації та комплексності розвитку окремих територіальних угрупувань, як основи обґрунтування їх виділення у окремі економічні зогни та регіони (райони)

Теоретичне підґрунтя

Місце того чи іншого регіону в територіальному розподілу праці визначають галузі економічної спеціалізації, котрі в свою чергу у великій мірі залежать від наявних природних ресурсів та умов на відповідній території.

Економічна спеціалізація – це наявність галузей, продукція яких має певні цінові чи якісні переваги над аналогічною продукцією інших регіонів і тому може реалізуватися не тільки в межах самого регіону, а і за його кордонами, так як більш конкурентоздатна. У масштабах країни такі галузі обумовлюють виробництво продукції, що орієнтована на експорт. На сам кінець галузі економічної спеціалізації дають можливість регіону заробляти гроші і таким чином обумовлювати економічне зростання.

Комплексність розвитку –це наявність галузей продукція яких реалізується переважно в межах регіону, забезпечує його економічну незалежність за рахунок зменшення імпорту продукції.

Умовно річну економію від спеціалізації (Ес) визначають як різницю між сумарними затратами (собівартість + витрати на доставку товару до споживача) при теперішніх та нових рівнях спеціалізації

E =[(α1+T1) - (α2 + T2)] × B1

де α 1 і α 2 – повна собівартість продукції до і після спеціалізації

Т1 і Т2 – витрати на транспортування продукції споживача до і після спеціалізації.

В1 – річний обсяг виготовлення продукції після спеціалізації.

Спеціалізація економічних районів як і будь яка інша спеціалізація виробництва (предметна, технічна та т.д.) сприяє суспільній економіці праці.

Дуже важним моментом є проведення оцінки рівня економічної спеціалізації того чи іншого району. Для цього використовуються спеціальні коефіцієнти.

1.Коефіцієнт локалізації галузі у регіоні (Кл)

Кл =

де: Дпр – частина продукції певної галузі в обсязі всієї продукції регіону;

Дпд – частина продукції відповідної галузі в обсязі загальної продукції держави.

2.Коефіцієнт виготовлення продукції на душу населення (Кпн)

Кпн =

де: Пгр – частина продукції галузі регіону у товарній чистій продукції держави;

Нр – частина населення регіону відносно всього населення держави.

 

Якщо Кл і Кпн >1 то виробництво відноситься до галузей спеціалізації регіону.

3.Коефіцієнт товарності продукції (Кт)

Кт =

де: Впгв – вартість продукції, що вивозиться на реалізацію за межі регіону ;

Впр – вартість всієї продукції, що виробляється у регіоні (всіма галузями району).

 

 

4. Коефіцієнт міжрайонної спеціалізації (Кмс)

Кмс =

де: Nпгв – кількість продукції певної галузі регіону, що вивозиться на реалізацію за його межі;

Nпд – кількість продукції певної галузі держави, що приймає участь у міжрегіональному

обміні;

Кмс – для спеціалізованих районів ≤ 1.

 

Загальний рівень економічної спеціалізації регіону (Зс) відображає рівень його розвитку і визначається за формулою:

Зс =

Рв – частина сукупної вартості виготовленого товару, яка вивозиться для реалізації за межі району (усіма галузями виробництва у регіоні);

Р – вартість усієї продукції, виготовленої у районі.

 

Для повної характеристики рівня економічного розвитку регіону важливе значення має також оцінка рівня комплексності розвитку регіону або коефіцієнт комплексності розвитку (Кк)

Кк=

де: Рр – частина вартості виготовленого товару, котрий реалізується виключно у межа регіону;

Р -- дивись вище.

 

Між спеціалізацією та комплексністю будь-якого району існує обернено-пропорційна залежність, суть якої у тому, що підвищення рівня спеціалізації знижує комплексність розвитку економіки та навпаки. Тому:

, наприклад:

Для характеристики рівня розвитку економіки регіону та оцінки її ефективності використовуються узагальнюючи показники, до яких відносяться:

· Виготовлення національного доходу на душу населення (НД)

НД = де: Vнд – об‘єм створеного у продовж року національного доходу;

Чн – чисельність населення держави.

· Продуктивність (виготовлення) загальної праці (ПП)

ПП= Чп – чисельність працюючих у сфері виробництва.

· Сукупний фонд використання населенням району матеріальних благ та послуг на душу населення (ФС)

ФС = де: n – кількість осіб, які споживають однакові товари та послуги;

П – вид послуг; Б – вид матеріальних благ; Н – чисельність населення.

· Виготовлення національного доходу на 1грн поточних витрат ( Ер)

Ер = , де: М – матеріальні витрати; А – амортизаційні відрахування; З – заробітна плата.

Приклад рішення задачі

Визначити можливість виділення промислового району в економічний регіон та розрахувати підтверджуючі це коефіцієнти при умові, що провідні галузі району забезпечують 40 % об’єму усього виробництва району (25% усього виробництва галузі у державі) та при загальному об’ємі галузевої продукції в сумі 1200000 на рік 41 % її вивозиться на реалізацію за межі району. Розрахувати показники спеціалізації району та визначити ефективність від спеціалізації якщо відомо, що собівартість продукції від спеціалізації знизилася на 0,5%, а вартість перевезень не змінилася. Вихідна собівартість 37 грн/т, а тариф перевезень – 12 грн/т

1. Знаходимо коефіцієнт локалізації Кл то б то район спеціалізований.

2. Знаходимо вартість продукції, що вивозиться за межі Цр =

3. Знаходимо загальний рівень спеціалізації : Ос =

4. Визначаємо економічну ефективність від спеціалізації:

Е = (37+0,12)-(35,15+0,12)×1200000 = 2220000 грн/рік

Висновок: Має місце спеціалізація, ефективність від спеціалізації становить 2220000 грн/рік.

Домашнє завдання

Провести розрахунки показників економічної спеціалізації і комплексності розвитку територій, як критеріїв виділення їх в окремий економічний регіон за варіантами таблиці 6.1. Розрахувати показники (мінімум чотири) ефективності від спеціалізації регіонів. Види показників обрати за формулами теоретичної частини роботи. В кінці зробити обґрунтовані висновки.

Таблиця 6.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.01 с.)