Призначення і будова стерео графа ДробишеваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначення і будова стерео графа ДробишеваУніверсальний стереофотограмметричний прилад стереограф СД призначений для складання та поновлення топографічних карт і побудови мереж просторової фототріангуляції. Це прилад механічного типу. Обробка знімків виконується з перетвореними зв'язками проектуючих променів. На ньому обробляються планові знімки форматом 180 х 180 мм, з фокусними відстанями від 55 до 215 мм. Геометрична модель, побудована на приладі, має масштаб в 1,2 рази крупніше за масштаб зальоту. Подальше змінення масштабу моделі здійснюється за допомогою координатографа. Відношення масштабу моделі до масштабу карти, що складається, від 0,5 до 3,0.

Знімки в приладі розташовуються горизонтально, а вплив кутів нахилу враховується коректувальними механізмами.

Модель будується зі трансформованих зображень за допомогою проектуючих важелів, які пов'язані із знімками і базисною кареткою. Система спостереження приладу нерухома. Спостереження будь-якої точки пари знімків здійснюється в результаті поворотів важелів навколо карданних центрів і зміщення знімків.

Теорія роботи коректувальних механізмів основана на принципі перетворення зв'язок проектуючих променів.

На рисунку зображені два знімки: нахилений Р і горизонтальний Р0, отримані однією камерою з фокусною відстанню ƒ. Кут нахилу між ними ε

 
 

 


Побудова коректувальної площини на стереографі

Знімки перетинаються по лінії неспотворених масштабів. Будь - яка точка місцевості М на горизонтальному знімку відобразилася в точці т0, на нахиленому знімку - в т. Якщо ці знімки спроектувати за допомогою камери з фокусною відстанню F, а спостереження вести прямовисним променем тоді проектуючий промінь S’т0 пройде через точку m', яка повинна знаходитись на коректувальній площині Кп. Коректувальна площина дозволяє по нахиленому знімку отримати положення точок, які відповідають горизонтальному знімку. Кут нахилу коректувальної площини розраховується за формулою:

 

де К - коефіцієнт афінного перетворення.

3 рисунку видно, що точка т належить подібній моделі, а точка т’- перетвореній. Припускаючи, що ƒ - фокусна відстань знімка, а Р - фокусна відстань приладу, можна записати:

Отже, вертикальний масштаб моделі не дорівнює горизонтальному і відрізняється від нього на коефіцієнт афінного перетворення зв'язок.

Принципова схема і загальний вигляд стереографа показані на рисунках нижче.

Основними частинами приладу є станина, проектуючи важелі, знімкодержателі, коректувальні механізми, базисна каретка, система спостереження і координатограф.

На станині 1 розташовані напрямні, які служать віссю У приладу. По цих напрямних переміщується каретка 2 з напрямними осі У приладу. По напрямним осі У переміщується каретка 3. Каретки 2 1 3 приводять в рух штурвали X і У, при обертанні яких базисна каретка 5 переміщується також по осях X і У.

 

 

Принципова схема стеріографа.

На каретці 3 знаходиться вертикальна напрямна 4, по якій базисна карстка 5 переміщується по осі Z при обертанні ножного штурвалу. З базисною кареткою з'єднані нижні кінці проектуючих важелів Rл і Rп внаслідок чого знімки Р1 Р2 отримують взаємне переміщення по осі X. Це переміщення спостерігач сприймає як переміщення вимірювальної марки по висоті.

Напрямні диференціальних кареток 6 зв'язані зі знімкодержателями 7. Напрямні кареток змінення фокусних відстаней 8 зв'язані з каретками 6. Кулясті опори, якими закінчуються каретки 8, ковзають по коректувальним площинам 9.

Коректувальні площини мають скляну поверхню і можуть нахилятися на кути Кα і Кω за допомогою мікрометричних гвинтів. При переміщенні кареток 2 і 3 по осях X і У кулясті опори ковзають по нахиленій коректувальній площині і викликають зміщення кареток 8, тобто змінюють фокусну відстань приладу.

Засічка точки здійснюється проектуючими важелями, які обертаються в трьох парах шарнірів. Верхні шарніри закріплені на станині, середні зв'язані з диференціальними каретками, нижні - з базисним пристроєм.

 
 

 


Загальний вигляд стереографа.

Базис фотографування і його складові можна встановити на супортах Вх, Ву і Вz базисного пристрою.

Знімкодержателі можуть обертатися в своїй площині на кути æ і мають

рухи по осях х і у для введення децентрації.

Система спостереження являє собою бінокулярний мікроскоп, який забезпечує візування на точки знімка ортогональним променем.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.004 с.)