Обробка знімків на стереографі СД – 3Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обробка знімків на стереографі СД – 3Підготовчі роботи

Для стереографа розрахунок установчих величин виконується таким чином. Підраховують горизонтальний масштаб моделі, при цьому необхідно враховувати, що оптична система приладу збільшує масштаб моделі в порівнянні з масштабом аерознімків в 1,2 рази.

Тому:

Потім визначають коефіцієнт редукування

де М - масштаб карти, що створюється.

Із спеціальних таблиць вибирають дві пари шестерні для установки в редуктор координатографа з передаточним значенням найбільш близьким до значення . Шестерні встановлюють на приводи приладу і координатографа.

Остаточне значення горизонтального масштабу обчислюється за формулою

Значення базису проектування розраховується як

вх = взн т/тr

де взн - базис фотографування в масштабі аерофотознімків. Наближене значення знаменника вертикального масштабу моделі обчислюють за формулою

де F - фокусна відстань стерео графа F = 130 мм.

Остаточне значення вертикального масштабу, шестерні і шкалу для лічильника висот вибирають з таблиці.

Так як розраховане значення вертикального масштабу не відповідає вибраному з таблиці , обчислюють установче значення фокусної відстані

Величина встановлюється на каретці приросту фокусної відстані

На стереографі діапозитиви кладуть емульсією вниз, їх розташовують вздовж осі приладу і повертають верхньою стороною до оператора

 

Елементи орієнтування пари знімків

По елементах внутрішнього орієнтування будуються зв'язки проектуючих променів в процесі аерофотозйомки. Елементи зовнішнього орієнтування визначають положення пари знімків в просторі.

При фотографуванні ділянок місцевості використовують одну аерофотознімальну камеру, отже елементи внутрішнього орієнтування для всіх знімків сфотографованої ділянки місцевості будуть однакові. До них відносяться фокусна відстань ƒ і координати центра проекції або головної точки х0, у0.

Елементи зовнішнього орієнтування будуть такі самі, що і для одиночного знімка, тобто їх буде 12. 3 них шість лінійних - це координати центрів проекцій лівого і правого знімків Хs1, У s1, Z s1 і Х s1, У s1, Z s1 і шість кутових – α1, α2, ω1, ω2, æ1, æ2. Поздовжні кути нахилу лівого і правого знімків α1 і α2 складені осями S1Z, S2Z і проекцією головних променів на площини S1Z Х і S2Z Х. Поперечні кути нахилу лівого ! правого знімків складені головними променями знімків та їх проекціями на площину S1Z Х і S2Z Х.

Кути повороту знімків у своїй площині æ1, і æ2 складені осями у1 і у2 на знімках і слідом площин, які проходять через головні промені та осі S1 У, S2У

 
 

 


Елементи взаємного орієнтування пари знімків.

Взаємне орієнтування

Виконують з метою побудови геометричної моделі місцевості усуванням поперечних паралаксів за схемами, що наведені на рисунку.

Схема взаємного орієнтування аерознімків

Після першого кола орієнтування треба визначити і ввести децентрацію аерознімків і коректувальних механізмів.

Для стереопроектора децентрація обчислюється за формулами:

;

;

 

Для стереографа СД-3 і СЦ-1:

 

Взаємне орієнтування вважають закінченим, якщо остаточний поперечний паралакс становить не більше, як 0,02 мм, або ¼ діаметра, вимірювальної марки.

Зовнішнє орієнтування

Моделі складається з масштабування та горизонтування моделі. Для зовнішнього орієнтування треба мати 4 опорні точки, розташовані по кутах стереопари.

Масштабування моделі виконують шляхом наведення марки на першу точку. Вістря олівця з'єднують із наколом цієї точки на планшеті. Переходить до другої точки, домагаються торкання марки до моделі. Якщо вістря не співпадає з положенням точки на основі, основу обертають навколо точки 1 поки лінія 1-2 не підійде до вістря олівця . По вимірюванню розходження між відстанями на моделі и основі обчислюють значення базису проектування за формулою:

 

,

 

Де S - відстань між точками на основі; S’ - відстань на моделі.

Якщо для взаємного орієнтування використовувалися базисні компоненти bу і bz, то обчислюють і встановлюють їхнє нове значення за формулами:

 

,

 

.

 

Допустима розбіжність між точками моделі и основи не більше 0,3 мм.

 


 

 
 

 


Масштабування моделі.

Горизонтування моделі виконується шляхом кутових обертань її

координатної системи приладу: поперечне вздовж осі X і поздовжнє вздовж осі У. Штурвалами X, У, Z, стереоскопічно наводять вимірювальну марку на точку 1 і на лічильнику висот встановлюють геодезичну висоту точки. Потім наводять, марку на точку 2, штурвалом Z встановлюють на лічильник висот середнє значення між тим, що є і геодезичною висотою точки. Одночасно гвинтами Wл, Wп наводять стереоскопічно вимірювальну марку на точку 2, а на лічильнику висот установлюють відлік, що дорівнює геодезичній відмітці точки 2. Знов наводять на точку 2, якщо відлік не співпадає з геодезичною висотою точки 1, ці дії повторюють.

 

 

Схема горизонтування моделі

Повздовжній нахил моделі виконують рухами гвинтів αл, αп, Ьz. Для цього наводять стереоскопічну марку на точку III або IV. Якщо відлік на лічильнику висот не співпадає з геодезичною висотою точки, штурвалом Z

на лічильнику висот встановлюють відлік, що дорівнює висоті цієї точки.

Вимі1рювальну марку наводять на точку гвинтами αл, bz. Після цієї дії на точці 1 може виникнути поперечний паралакс, який знищують гвинтом αп,

Далі слід ввести децентрацію знімків. Для цього знімають відліки з гвинтів αл, Wл, αп, Wп. Знаходять із таблиць величини децентрації і встановлюють їх на відповідних шкалах.

Потім знов перевіряють взаємне орієнтування, масштабування і горизонтування. Якщо розходження між геодезичними і фотограмметричними висотами точок не перевищують 0,2 висоти перерізу рельєфу карти, модель вважають зорієнтованою знімають контури і рельєф.

 

 


Зйомка рельєфа і контурів

Для нанесення на планшет будь-якого контуру місцевості потрібно навести марку на початкову точку цього контуру і, утримуючи марку на поверхні моделі штурвалами X, Y, Z, обвести контур. Попередньо опущений олівець накреслив на плані ортогональну проекцію цього контуру. Для проведення горизонталі на лічильнику висот встановлюють штурвалом Z відлік, який дорівнює висотній відмітці горизонталі. Утримуючи марку на поверхні моделі штурвалами X, Y проводять горизонталь, олівець накреслить її на планшеті. Таким способом складають карту по стерео моделі на універсальних приладах.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.008 с.)