Хімічні властивості силіцій(IV) оксидуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хімічні властивості силіцій(IV) оксидуВзаємодія силіцій(IV) оксиду з основними оксидами (сплавка):

Взаємодія силіцій(IV) оксиду з основами (сплавка):

Силіцій(IV) оксид широко застосовують у будівництві (пісок), для одержання скла, кераміки, порцеляни, фаянсу, цегли, цементу, абразивів. У вигляді кварцу — у радіотехніці, акустоелектроніці, оптичному приладобудуванні, різновидності кварцу — в ювелірній справі.

Силікатна кислота — слабка погано розчинна двохосновна кислота.

Силікати — солі силікатної кислоти — виявляють хімічні властивості, типові для солей. У воді нерозчинні, виняток складають натрій силікат і калій силікат . Їх називають ще розчинним склом.

37Загальна характеристика металів.

Метали - це елементи, які виявляють в своїх з'єднаннях тільки позитивні ступені окислення, і в простих речовинах які мають металеві зв'язки. Металева кристалічна решітка - решітка, утворена нейтральними атомами та іонами металів, пов'язаними між собою вільними електронами. У металів у вузлах кристалічної решітки знаходяться атоми і позитивні іони. Електрони, віддані атомами, перебувають у спільному володінні атомів і позитивних іонів. Такий зв'язок називається металевої. Для металів найбільш характерні наступні фізичні властивості: металевий блиск, твердість, пластичність, ковкість і хороша провідність тепла і електрики. Теплопровідність і електропровідність зменшується в ряду металів:

Аg Сu Аu Аl Мg Zn Fе РЬ Hg

38Класифікація хімічних реакцій

Хімічна реакція, або хімічне перетворення, – це процес, під час якого з одних речовин утворюються інші речовини, відмінні за хімічним складом і будовою.

Хімічні реакції класифікуються за такими ознаками:

1) зміна або відсутність зміни кількості реагентів і продуктів реакції. За цією ознакою реакції поділяються на реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Реакція сполучення – це реакція, під час якої з двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина. Наприклад, Fe + S → FeS.

Реакція розкладу – це реакція, під час якої з однієї речовини утворюється дві або кілька нових речовин. Наприклад, CaCO3 → CaO + CO2.

Реакція заміщення – це реакція між простою і складною речовинами, у процесі якої атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, внаслідок чого утворюються нова проста і нова складна речовини. Наприклад, Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2.

Реакція обміну – це реакція, у процесі якої дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами. Наприклад, NaOH + HCl → NaCl + H2O.

2) Другою ознакою класифікації хімічних реакцій є зміна або відсутність зміни ступенів окиснення елементів, що входять до складу речовин, які реагують. За цією ознакою реакції поділяються на окисно-відновні та такі, які відбуваються без зміни ступенів окиснення елементів. Наприклад, Zn + S → ZnS (цинк плюс ес утворюється цинк-ес). Це окисно-відновна реакція, під час якої Цинк віддає два електрона і набуває ступінь окиснення +2: Zn0 – 2 → Zn+2, а Сульфур приймає 2 електрона і набуває ступінь окиснення –2: S0 + 2 → S–2.

Процес віддавання електронів речовинами називається окисненням, а процес приймання електронів – відновленням.

3) Третьою ознакою класифікації хімічних реакцій є виділення або поглинання енергії в процесі реакції. За цією ознакою реакції поділяються на екзотермічні (що супроводжується виділенням теплоти) та ендотермічні (які супроводжуються поглинанням тепла).

4) Четвертою ознакою класифікації хімічних реакцій є тип одного з реагентів. За цією ознакою реакції поділяються на реакції галогенування (взаємодія з хлором, бромом), гідрування (приєднання молекул водню), гідратації (приєднання молекул води), гідролізу, нітрування.

5) П’ятою ознакою класифікації хімічних реакцій є наявність каталізатора. За цією ознакою реакції поділяються на каталітичні (які відбуваються тільки за наявності каталізатора) і некаталітичні (які відбуваються без каталізатора).

6) Ще однією ознакою класифікації хімічних реакцій є перебіг реакції до кінця. За цією ознакою реакції поділяються на оборотні та необоротні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.008 с.)