ТОП 10:

Організація роботи служби КВП і АОрганізація роботи служби КВП і А

На ПАТ «ЧОЖК» працює окремий відділ служби КВП і А. Керівником цієї служби є головний інженер по КВП і А. Самий відділ займає одне із важливих місць в структурі підприємства, оскільки працівники цієї служби виконують великий обсяг робіт, що дає змогу підприємству виготовляти хорошу, якісну продукцію у великих обсягах.

До основних функцій відділу КВП і А відносяться:

1). Розробка технічних інструкцій з експлуатації засобів автоматизації, та вимірювальних приладів;

2). Повірка цих приладів, та засобів задля попередження можливих несправностей, та браку продукції;

3). Ремонт вимірювальних приладів та апаратури в разі їх поломки;

4). Монтаж та перевірка монтажу відремонтованих, або нових засобів автоматизації, та приладів;

5). Контроль за ходом технологічного процесу;

6). Облік засобів автоматизації, та інші.

Служба КВП і А має в своєму підпорядкуванні:

- експлуатаційну групу, тобто людей, які контролюють хід технологічного процесу, та його безперебійну роботу;

- ремонтну бригаду, це спеціалісти, які при несправностях замінюють прилади, і ремонтують апаратуру яка вийшла з ладу.

- метрологічну групу, завдання якої полягає у повірці приладів, при якій вони допускають прилад до експлуатації, або відправляють його на ремонт.

Отже як ми змогли побачити, що служба КВП і А є дуже важливою на сучасному підприємстві, оскільки вони є автоматизованими, а служба дозволяє підтримувати автоматику на належному рівні, завдяки чому продукція виробляється швидко, та якісно, ресурси економляться, а підприємство отримує прибутки.

 

 
 

 


Розрахункова частина

Розрахунок величини капітальних вкладень

Капітальні вкладення — це кошти, що направляються на розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури підприємства. В той же час, капітальні вкладення являють собою грошове вираження інвестицій, що спрямовані на відтворення основних і оборотних фондів. Вони складаються із витрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміни основних фондів, що вибули, новими.

Величина капітальних вкладень складається з:

- вартості засобів автоматизації;

- транспортних витрат;

- вартості монтажних робіт;

- вартості розробки проектної документації.

Вартість придбання засобів автоматизації визначаю за цінами станом на 2014р. Транспортні витрати складають 6%, а вартість монтажних робіт складають 7% від вартості засобів автоматизації.

З допомогою вище перерахованих даних, я розробив кошторисно – фінансовий розрахунок.

 

 

 

 
 

 


Кошторисно – фінансовий розрахунок

Таблиця 1

№ п/п Вид обладнання, приладів Одиниця виміру Кількість Ціна приладу Грн. Вартість, грн. Транспортні витрати Вартість монтажних робіт Загальна вартість
% Сума, грн. % Сума, грн.
1 МІК-21 шт. 3 3800 11400 7 798 10 1140 13338
2 МІК-51 шт. 2 2100 4200 7 294 10 420 4914
3 БРУ-10 шт. 3 3100 9300 7 651 10 930 10881
4 Метран-331 шт. 1 21000 21000 7 1470 10 2100 24570
5 Rosemaunt-5400 шт. 1 14000 14000 7 980 10 1400 16380
6 Rosemaunt-3051S шт. 1 12000 12000 7 840 10 1200 14040
7 Dt2-200 шт. 1 2200 2200 7 154 10 220 2574
8 Метран-2700 шт. 1 450 450 7 32 10 45 527
9 DURAG100-LX шт. 1 950 950 7 67 10 95 1112
10 КБЗ-29Р-01 шт. 5 525 2625 7 184 10 263 3077
11 КБЗ-24-14 шт. 3 195 585 7 41 10 59 685
12 ПБР-21 шт. 5 680 3400 7 238 10 340 3978
13 БП24-2К шт. 5 450 1800 7 126 10 180 2106
14 МЕО-40 шт. 4 2500 10000 9 7 700 10 1000 11700
16 HAREG (10A) шт. 1 80 80 77 7 6 10 8 94
17 ETIMAT(1.6A) шт. 5 60 300 77 7 21 10 30 351
18 Ссальник шт. 18 10 180 77 7 13 10 18 211
19 КСК-16 шт. 2 520 1040 77 7 73 10 104 1217
20 ШЩМ-В шт. 1 2900 2900 77 7 203 10 290 3393
21 КВВГ 4х1 м. 50 6 300 77 7 21 10 30 351
22 ШЩМ-В шт. 1 2750 2750 77 7 192,5 10 275 3217,5
23 ТрСт 15х2,5 м. 50 15 750 77 7 53 10 75 878
24 КВВГ 14х1 м. 15 22 330 77 7 23 10 33 386
25 ТрСт 20х2,5 м. 15 21 315 77 7 22 10 32 369
Всього Х Х Х 102855 Х Х 7203 Х 10287 120345

 

 

 

 

 


Розрахунок додаткових експлуатаційних затрат

Ці затрати складаються з додаткових витрат на електроенергію, амортизації та затрат на ТО і ремонт засобів автоматизації.

Розрахунок додаткових затрат на електроенергію

Таблиця 3

Найменування встановлених електродвиг. і апаратів Кількість одиниць Потужність, кВт Ефектив фонд часу, год Коефіцієнт середнього навантаження Затрати ел. Енерг кВТ/год Тариф за 1 кВТ/год Загальна вартість Ел. Енерг. Річний обсяг продукції в натуральних одиницях, Тон Додаткові затрати ел. енергії на одиницю продукції
1 Регулятор МІК-21 3 0,008 3712 0,7 62,34 1,02 63,59
2 Регулятор МІК-51 2 0,013 3712 0,7 67,54 1,02 68,89
3 Блок живлення БП24-2К 5 0,016 3712 0,7 207,9 1,02 212,1
4 Пускач ПБР-21 5 0,007 3712 0,7 90,9 1,02 92,72
5 Виконавчий механізм МЕО-40 5 0,043 3712 0,7 558,7 1,02 569,87
6 Блок ручного управління БРУ-10 3 0,007 3712 0,7 54,54 1,02 55,63
7 Лампи сигнальні 7 0,001 3712 0,7 18,13 1,02 18,49
Всього 1081,3 3712 0,291

Феф = 232 х 16 = 3712 годин

 

 
 

 


Розрахунок зміни собівартості продукції та річної економії від впровадження засобів автоматизації.

Розрахунок виконую шляхом співставлення тих витрат, що змінюються в наслідок впровадження системи автоматизації.

Організація роботи служби КВП і А

На ПАТ «ЧОЖК» працює окремий відділ служби КВП і А. Керівником цієї служби є головний інженер по КВП і А. Самий відділ займає одне із важливих місць в структурі підприємства, оскільки працівники цієї служби виконують великий обсяг робіт, що дає змогу підприємству виготовляти хорошу, якісну продукцію у великих обсягах.

До основних функцій відділу КВП і А відносяться:

1). Розробка технічних інструкцій з експлуатації засобів автоматизації, та вимірювальних приладів;

2). Повірка цих приладів, та засобів задля попередження можливих несправностей, та браку продукції;

3). Ремонт вимірювальних приладів та апаратури в разі їх поломки;

4). Монтаж та перевірка монтажу відремонтованих, або нових засобів автоматизації, та приладів;

5). Контроль за ходом технологічного процесу;

6). Облік засобів автоматизації, та інші.

Служба КВП і А має в своєму підпорядкуванні:

- експлуатаційну групу, тобто людей, які контролюють хід технологічного процесу, та його безперебійну роботу;

- ремонтну бригаду, це спеціалісти, які при несправностях замінюють прилади, і ремонтують апаратуру яка вийшла з ладу.

- метрологічну групу, завдання якої полягає у повірці приладів, при якій вони допускають прилад до експлуатації, або відправляють його на ремонт.

Отже як ми змогли побачити, що служба КВП і А є дуже важливою на сучасному підприємстві, оскільки вони є автоматизованими, а служба дозволяє підтримувати автоматику на належному рівні, завдяки чому продукція виробляється швидко, та якісно, ресурси економляться, а підприємство отримує прибутки.

 

 
 

 


Розрахункова частина
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.82.29.141