ТОП 10:

Розрахунок величини капітальних вкладеньКапітальні вкладення — це кошти, що направляються на розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури підприємства. В той же час, капітальні вкладення являють собою грошове вираження інвестицій, що спрямовані на відтворення основних і оборотних фондів. Вони складаються із витрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміни основних фондів, що вибули, новими.

Величина капітальних вкладень складається з:

- вартості засобів автоматизації;

- транспортних витрат;

- вартості монтажних робіт;

- вартості розробки проектної документації.

Вартість придбання засобів автоматизації визначаю за цінами станом на 2014р. Транспортні витрати складають 6%, а вартість монтажних робіт складають 7% від вартості засобів автоматизації.

З допомогою вище перерахованих даних, я розробив кошторисно – фінансовий розрахунок.

 

 

 

 
 

 


Кошторисно – фінансовий розрахунок

Таблиця 1

№ п/п Вид обладнання, приладів Одиниця виміру Кількість Ціна приладу Грн. Вартість, грн. Транспортні витрати Вартість монтажних робіт Загальна вартість
% Сума, грн. % Сума, грн.
1 МІК-21 шт. 3 3800 11400 7 798 10 1140 13338
2 МІК-51 шт. 2 2100 4200 7 294 10 420 4914
3 БРУ-10 шт. 3 3100 9300 7 651 10 930 10881
4 Метран-331 шт. 1 21000 21000 7 1470 10 2100 24570
5 Rosemaunt-5400 шт. 1 14000 14000 7 980 10 1400 16380
6 Rosemaunt-3051S шт. 1 12000 12000 7 840 10 1200 14040
7 Dt2-200 шт. 1 2200 2200 7 154 10 220 2574
8 Метран-2700 шт. 1 450 450 7 32 10 45 527
9 DURAG100-LX шт. 1 950 950 7 67 10 95 1112
10 КБЗ-29Р-01 шт. 5 525 2625 7 184 10 263 3077
11 КБЗ-24-14 шт. 3 195 585 7 41 10 59 685
12 ПБР-21 шт. 5 680 3400 7 238 10 340 3978
13 БП24-2К шт. 5 450 1800 7 126 10 180 2106
14 МЕО-40 шт. 4 2500 10000 9 7 700 10 1000 11700
16 HAREG (10A) шт. 1 80 80 77 7 6 10 8 94
17 ETIMAT(1.6A) шт. 5 60 300 77 7 21 10 30 351
18 Ссальник шт. 18 10 180 77 7 13 10 18 211
19 КСК-16 шт. 2 520 1040 77 7 73 10 104 1217
20 ШЩМ-В шт. 1 2900 2900 77 7 203 10 290 3393
21 КВВГ 4х1 м. 50 6 300 77 7 21 10 30 351
22 ШЩМ-В шт. 1 2750 2750 77 7 192,5 10 275 3217,5
23 ТрСт 15х2,5 м. 50 15 750 77 7 53 10 75 878
24 КВВГ 14х1 м. 15 22 330 77 7 23 10 33 386
25 ТрСт 20х2,5 м. 15 21 315 77 7 22 10 32 369
Всього Х Х Х 102855 Х Х 7203 Х 10287 120345

 

 

 

 

 


Капітальні вкладення по системі автоматизації

Капітальні вкладення складаються з затрат на:

- Реконструкцію

- Розширення

- Технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств

- заміну основних фондів, що вибули, новими.

До складу капітальних вкладень входять:

- Вартість будівельно-монтажних робіт

- Вартість технологічного, енергетичного, транспортного устаткування, а також інструментів, які включають до складу основних фондів.

- Витрати на проектно-пошукові роботи, вартість

земельних ділянок, витрати на технічний нагляд, підготовку експлуатаційних кадрів, вартість придбаних ліцензій і патентів, інші витрати, пов’язані із підготовкою до будівництва та експлуатації об’єкта.

Розрахунок витрат на проектування системи автоматизації виконую за формулою:

В пр. = (Вобл. пр. + В тр. + В монт.) х 4/ 100, грн.,

(102855+ 7203+ 10287) х 4 / 100 = 4813,8 грн.

де Впр. – вартість проектування системи, грн.

В обл.пр. – вартість обладнання, приладів, грн.

В тр. – транспортні витрати , грн.

В монт. – вартість монтажних робіт

№п/п Сума витрат Сума, грн
1 Вартість обладнання, приладів 102855
2 Транспортні витрати 7203
3 Вартість монтажних робіт 10287
4 Вартість проектування системи 4813,8
Усього кошторисна вартість 125158,8

 

Розрахунок додаткових експлуатаційних затрат

Ці затрати складаються з додаткових витрат на електроенергію, амортизації та затрат на ТО і ремонт засобів автоматизації.

Розрахунок додаткових затрат на електроенергію

Таблиця 3

Найменування встановлених електродвиг. і апаратів Кількість одиниць Потужність, кВт Ефектив фонд часу, год Коефіцієнт середнього навантаження Затрати ел. Енерг кВТ/год Тариф за 1 кВТ/год Загальна вартість Ел. Енерг. Річний обсяг продукції в натуральних одиницях, Тон Додаткові затрати ел. енергії на одиницю продукції
1 Регулятор МІК-21 3 0,008 3712 0,7 62,34 1,02 63,59
2 Регулятор МІК-51 2 0,013 3712 0,7 67,54 1,02 68,89
3 Блок живлення БП24-2К 5 0,016 3712 0,7 207,9 1,02 212,1
4 Пускач ПБР-21 5 0,007 3712 0,7 90,9 1,02 92,72
5 Виконавчий механізм МЕО-40 5 0,043 3712 0,7 558,7 1,02 569,87
6 Блок ручного управління БРУ-10 3 0,007 3712 0,7 54,54 1,02 55,63
7 Лампи сигнальні 7 0,001 3712 0,7 18,13 1,02 18,49
Всього 1081,3 3712 0,291

Феф = 232 х 16 = 3712 годин

 

 
 

 


Розрахунок додаткових затрат по амортизаційним відрахуванням

Амортизація – це процес розподілу теперішніх витрат між майбутніми періодами, протягом яких ці витрати приноситимуть економічні вигоди. При застосуванні прямолінійного методу річна сума амортизації визначається шляхом ділення вартості, що амортизується на строк корисного використання об’єкта.

Визначаю річну суму амортизації: 120345 / 5 = 24069 грн.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.82.29.141