Розрахунок вартості устаткування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок вартості устаткуванняНазва верстата Модель К-сть один. Ціна за верстат., грн. Вартість всього устатк. Транспортні витрати і монтаж Загальна вартість устаткув., грн.
% грн.
Токарно-гвинторізальний 1К62
Токарно-гвинторізальний
Токарно-гвинторізальний 1А616
Горизонтально-фрезерний 6П80Г
Вертикально-фрезерний 6П81
Стругальний СПС-01
Внутрішньошлі-фувальний 3А252
Радіально-свердлильний 2В56
Всього      

Вартість виробничого інвентарю визначається з розрахунку 6000 гривень
в рік на одного робітника та 8000 гривень на одного керівного працівника цеху:

Фінв. = 47 6000 + 4 8000 = 314000грн.

Загальна вартість основних фондів ремонтно-механічного цеху:

Таблиця 6

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Назва основних фондів Вартість основних фондів, грн. Норма амортизації, % Сума амортизаційних відрахувань, грн.
Будівлі
Устаткування
Виробничий і господарський інвентар
Всього  

 


Складання кошторису витрат на виробництво РМЦ

Кошторис витрат на виробництво ремонтно-механічного цеху складається за окремими елементами на основі попередніх розрахунків.

Таблиця 7

Кошторис витрат

Елементи витрат Спосіб визначення Сума, грн.
1. Основні матеріали табл. 3
2. Допоміжні матеріали 3 % від ел. 1
3. Запчастини і напівфабрикати 15 % від ел. 1
4. Паливо та енергія за розрахунком
5. Оплата праці робітників табл. 1
6. Відрахування на соціальні потреби 36,93 % від ел. 5 табл. 2
7. Оплата праці керівного персоналу табл. 2
8. Відрахування на соціальні потреби 36,93 % від ел. 7
9. Амортизація основних фондів табл. 6
10. Утримання будівлі цеху та устаткування 5 % від вартості (за табл. 6)
11. Видатки на охорону праці 5 % від прямої зарплати робітників (табл. 1)
Всього  

Розрахунок техніко-економічних показників РМЦ

Виробнича програма цеху в трудовому виразі розраховується за формулою:

де — сумарна трудомісткість ремонтних робіт, н/год.

Обсяг ремонтних робіт (виробнича програма у вартісному виразі) визначається шляхом збільшення витрат на ремонтні роботи на 20-40 %:

ТП = С × (1 +0,3) = 5012914×(1+0,3)= 6516788грн.

Затрати на 1 грн. ремонтних робіт розраховуються за формулою:

Результати від виконання ремонтних робіт (прибуток) — це різниця між обсягом виконаних робіт у вартісному виразі та витратами на їх виконання:

.

Для того, щоб розрахувати продуктивність праці одного працівника в трудовому і вартісному виразах, потрібно річну програму цеху в н/год і обсяг ремонтних робіт у вартісному виразі розділити на чисельність працівників РМЦ:

Середньорічна зарплата одного працівника визначається діленням фонду заробітної плати працівників цеху на їх чисельність:

.

Рентабельність виробництва визначається за формулою:

де — вартість нормованих обігових коштів, грн. (приймається 30 % від вартості всього устаткування РМЦ):

грн

 

Рентабельність продукції розраховується за формулою:

.

 

Період окупності капітальних вкладень визначається діленням вартості ос-новних фондів на прибуток:

.

 

Фондовіддача визначається за формулою:

.


Таблиця 8

Основні техніко-економічні показники цеху

Показники Одиниці вимірювання Кількість
1. Виробнича програма цеху: а) в трудовому виразі,   н/год.
б) у вартісному виразі грн.
2. Вартість основних фондів грн.
в т.ч. вартість устаткування грн.
3. Нормовані обігові кошти грн.
4. Собівартість ремонтних робіт грн.
5. Прибуток грн.
6. Затрати на 1 грн. ремонтних робіт грн. 0,77
7. Спискова чисельність працівників цеху чол.
8. Продуктивність праці одного працівника н∕год
грн.
9. Фонд заробітної плати працівників грн.
10. Середньорічна зарплата одного працівника грн.
11. Рентабельність виробництва % 17,8
12. Рентабельність продукції %
13. Період окупності капітальних вкладень роки 5,2
14. Фондовіддача грн. 0,8

Висновки

Курсова робота виконана на основі даних (поліграфічного підприємства).
В цій роботі проведено розрахунок техніко-економічних показників ремонтно-механічного цеху.

Виконання курсової роботи передбачає проведення розрахунків. На основі переліку основного обладнання підприємства і з використанням довідника «Положение о техническом обслуживании и ремонте обо­рудования полиграфических предприятий. — М: Книжная палата» визначено виробничу програму РМЦ у трудовому виразі, яка становить 83924 н/год. Для виконання виробничої програми потрібно 12 верстатів, з них – 6 токарних, 3 фрезерних, 1 стругальних, 1 шліфувальний, 1 свердлильний. Чисельність працівників цеху становить – 47 чоловік, в тому числі 41 робітників. Річний фонд зарплати працівників цеху –
1397135 грн.; середня заробітна плата одного працівника – 30312грн.

Крім того, в курсовій роботі проведено розрахунок річної потреби і вартості основних матеріалів, затрат на паливо та енергію, амортизаційних відрахувань.

Використовуючи результати проведених розрахунків складено кошторис витрат РМЦ.

Курсова робота завершується розрахунком основних техніко-економічних показників ремонтно-механічного цеху. Зокрема, затрати на 1 грн. продукції – 0,77 грн., прибуток –1503874грн., рентабельність виробництва – 17,8 %, рента-бельність продукції – 30 %, період окупності капіталовкладень – 5,2 років, фондовіддача – 0,8 грн.

Отримані результати економічних розрахунків підтверджують доцільність створення РМЦ на базі поліграфічного підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.004 с.)