Розрахунок необхідної кількості обладнання РМЦМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок необхідної кількості обладнання РМЦРозрахунок необхідної кількості обладнання РМЦ

І вибір типів верстатів

Розрахункова кількість верстатів для ремонтно-механічного цеху визначається за формулою:

приймаємо – 12 в.,

де — розрахункова кількість верстатів,

— коефіцієнт, що враховує обсяг робіт по модер­нізації устаткування та інших робіт (приймається в межах 1,3-1,4),

— річна трудомісткість верстатних робіт, н/год.,

— річний фонд часу основної роботи верстата, год.,

— коефіцієнт виконання норм (приймається 1,1-1,2).

Тосн=

де — календарний час у днях (365, 366 днів)

— кількість неробочих днів (святкові і вихідні),

— тривалість зміни, год. (Тзм = 8 год.)

— кількість передсвяткових днів,

— кількість годин, на яку зменшується робочий день у передсвяткові дні (А = 1 год.),

— коефіцієнт змінності (для РМЦ Кзм = 1, для РМБ Кзм = 2),

— коефіцієнт, який враховує простої верстата в ремонті (приймаємо 0,95-0,97).

Одержана розрахункова кількість верстатів заокруглюється до цілого числа
і, таким чином, одержується прийнята кількість верстатів — .

Прийнята кількість верстатів розподіляється за групами у таких співвідношеннях:

токарні — 55 % (13 0,55) = 7,15 (приймаємо 6 верстатів),

фрезерні і зубофрезерні — 25 % (13 0,25) = 3,25 (приймаємо 3 верстати),

стругальні — 10 % (13 0,10) = 1,3 (приймаємо 1верстат),

шліфувальні — 8 % (13 0,08) = 1,04 (приймаємо 1верстат),

свердлильні — 2 % (13 0,02) = 0,26 (приймаємо 1верстат).

Одержані кількості верстатів ремонтно-механічного цеху заокруглюються до цілого числа.

Визначення чисельності працівників РМЦ

Розрахункова кількість основних виробничих робітників визначається за формулами:

приймаємо – 16 осіб,

приймаємо – 12 осіб,

приймаємо – 10 осіб,

приймаємо – 3 особи,

де — розрахункова кількість слюсарів, верстатників, електрослюсарів та інших робітників;

— сумарна річна трудо­місткість слюсарних, верстатних, електрослюсарних та інших робіт, н/год;

— ефективний (корисний) річний фонд часу робітника, год.

 

 

Теф= [(365-110)×8-5×1]×0.9=1832 год

де — коефіцієнт, що враховує неявки робітників з поважних причин (відпустки, хвороби) — приймається 0,9.

Одержана кількість основних робітників заокруглюється до цілого числа.

Прийнята кількість робітників розподіляється за кваліфікаційними розрядами, зокрема:

слюсарі — 6, 5, 4 і 3 розряду,

токарі — 4 розряду,

токарі-фрезерувальники — 4 розряду,

електрослюсарі — 4розряду,

інші робітники — 3 розряду.

Загальна кількість основних виробничих робітників визначається як сума прийнятих кількостей робітників всіх професій:

.

Росн = 16+12+10+3=41 особа

Кількість допоміжних робітників приймається приблизно 15 % від розрахункової кількості виробничих робітників:

.

Рдоп = 0,15 (16 + 12 + 10 + 3) = 6,15 (приймаємо 6 осіб).

Одержана кількість також заокруглюється до цілого числа, після чого розраховується загальна кількість робітників РМЦ як сума основних і допоміжних робітників цеху:

Рроб = 41+6=47 осіб.

Кількість інженерно-технічних працівників приймається в розмірі 7-9 %, службовців — 3 % від загальної чисельності основних і допоміжних робітників цеху.

 

, (приймаємо 3особи)

(приймаємо 1особу)

До інженерно-технічних працівників (ІТП) відносяться: начальник цеху, його заступники, майстри цеху, інженери і техніки відділу головного механіка; до службовців — обліковці, нарядники, копіювальники, креслярі.

Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу

Тарифний фонд зарплати робітників визначається шляхом множення корисного річного фонду часу всіх робітників відповідної професії і розряду на годинну тарифну ставку.

Розмір премії приймається в розмірі 20 % для основних робітників і 10 % для допоміжних, а розмір додаткової зарплати — 10 % від прямої заробітної плати.

Фонд заробітної плати керівних працівників цеху і службовців визначається множенням місячного окладу на 12 місяців і на число штатних одиниць по кожній посаді.

Розрахунки зводяться в таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок річного фонду заробітної плати

Керівних працівників цеху

Посада Кількість штатних одиниць Місячний оклад, грн. Річний фонд зарплати, грн.
Інженерно-технічні працівники
Начальник цеху
Майстер
Інженер
Всього  
Службовці
Обліковець      
Кресляр -30000
Всього  
Разом  

 

Річний фонд зарплати всіх працівників ремонтно-механічного цеху складає:

грн

Таблиця 3

Висновки

Курсова робота виконана на основі даних (поліграфічного підприємства).
В цій роботі проведено розрахунок техніко-економічних показників ремонтно-механічного цеху.

Виконання курсової роботи передбачає проведення розрахунків. На основі переліку основного обладнання підприємства і з використанням довідника «Положение о техническом обслуживании и ремонте обо­рудования полиграфических предприятий. — М: Книжная палата» визначено виробничу програму РМЦ у трудовому виразі, яка становить 83924 н/год. Для виконання виробничої програми потрібно 12 верстатів, з них – 6 токарних, 3 фрезерних, 1 стругальних, 1 шліфувальний, 1 свердлильний. Чисельність працівників цеху становить – 47 чоловік, в тому числі 41 робітників. Річний фонд зарплати працівників цеху –
1397135 грн.; середня заробітна плата одного працівника – 30312грн.

Крім того, в курсовій роботі проведено розрахунок річної потреби і вартості основних матеріалів, затрат на паливо та енергію, амортизаційних відрахувань.

Використовуючи результати проведених розрахунків складено кошторис витрат РМЦ.

Курсова робота завершується розрахунком основних техніко-економічних показників ремонтно-механічного цеху. Зокрема, затрати на 1 грн. продукції – 0,77 грн., прибуток –1503874грн., рентабельність виробництва – 17,8 %, рента-бельність продукції – 30 %, період окупності капіталовкладень – 5,2 років, фондовіддача – 0,8 грн.

Отримані результати економічних розрахунків підтверджують доцільність створення РМЦ на базі поліграфічного підприємства.


Розрахунок необхідної кількості обладнання РМЦ

І вибір типів верстатів

Розрахункова кількість верстатів для ремонтно-механічного цеху визначається за формулою:

приймаємо – 12 в.,

де — розрахункова кількість верстатів,

— коефіцієнт, що враховує обсяг робіт по модер­нізації устаткування та інших робіт (приймається в межах 1,3-1,4),

— річна трудомісткість верстатних робіт, н/год.,

— річний фонд часу основної роботи верстата, год.,

— коефіцієнт виконання норм (приймається 1,1-1,2).

Тосн=

де — календарний час у днях (365, 366 днів)

— кількість неробочих днів (святкові і вихідні),

— тривалість зміни, год. (Тзм = 8 год.)

— кількість передсвяткових днів,

— кількість годин, на яку зменшується робочий день у передсвяткові дні (А = 1 год.),

— коефіцієнт змінності (для РМЦ Кзм = 1, для РМБ Кзм = 2),

— коефіцієнт, який враховує простої верстата в ремонті (приймаємо 0,95-0,97).

Одержана розрахункова кількість верстатів заокруглюється до цілого числа
і, таким чином, одержується прийнята кількість верстатів — .

Прийнята кількість верстатів розподіляється за групами у таких співвідношеннях:

токарні — 55 % (13 0,55) = 7,15 (приймаємо 6 верстатів),

фрезерні і зубофрезерні — 25 % (13 0,25) = 3,25 (приймаємо 3 верстати),

стругальні — 10 % (13 0,10) = 1,3 (приймаємо 1верстат),

шліфувальні — 8 % (13 0,08) = 1,04 (приймаємо 1верстат),

свердлильні — 2 % (13 0,02) = 0,26 (приймаємо 1верстат).

Одержані кількості верстатів ремонтно-механічного цеху заокруглюються до цілого числа.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.01 с.)