Тема 1. Складання процесуальних документівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Складання процесуальних документівІсторичний розвиток складання процесуальних документів. Правова допомога. Вплив правової допомоги на складання процесуальних документів.

Види процесуальних документів. Форма і зміст позовної заяви. Процесуальна

форма. Значення процесуальної форми.

Дотримання при складанні процесуального документу його форми і змісту,

обґрунтованості та правильності застосування вимог чинного законодавства.

Лекція План лекції

1. Історичний розвиток складання процесуальних документів.

2. Правова допомога та її вплив на складання процесуальних

документів.

3. Види та значення процесуальних документів.

4. Процесуальна форма та її значення.

1.2. Самостійна робота:

Питання до самостійного вивчення

Тема 2. Загальна методика складання процесуальних документів, які складаються особами, що звертаються до суду.

Загальна методика складання процесуальних документів, які складаються особами, що звертаються до суду. Аналіз фактичних обставин справи.

Загальні вимоги до процесуальних документів звернень і документів суду.

Відмінність документів суду від документів-звернень.

Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Підвідомчість судам справ. Підсудність справ. Особливості підсудності цивільних справ.

Судові витрати. Державне мито (судовий збір). Розміри ставок державного мита. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру, звільнення від їх оплати. Розподіл судових витрат між сторонами.

Повернення судових витрат.

Позовна давність. Строки позовної давності: загальні і скорочені (спеціальні). Особливості застосування позовної давності. Випадки в яких позовна давність не застосовується. Пропуск строків позовної давності.

Поновлення строків позовної давності

Особливості складання позовних заяв і наслідки недодержання норм процесуального та матеріального права.

Лекція План лекції

1. Загальна методика складання процесуальних документів,

які складаються особами, що звертаються до суду.

2. Аналіз фактичних обставин справи

3. Завдання для самостійної роботи.

2.2. Самостійна робота:

Питання до самостійного вивчення

1. Дотримання при складанні процесуального документу

його форми і змісту, обґрунтованості та правильності

застосування вимог чинного законодавства.

2. Наслідки які тягне за собою не дотримання вимог

матеріального та процесуального права?

2.3. Індивідуальна

робота

Питання для індивідуальної роботи

1.Судові витрати.

2. Державне мито (судовий збір).

3. Розподіл судових витрат між сторонами.

4. Повернення судових витрат.

Тема 3. Складання процесуальних актів особами, які беруть участь у справі, та іншими учасниками процесу.

Складання процесуальних документів особами, які беруть участь у справі.

Аналіз фактичних обставин справи. Формування предмета доказування і змісту

позовних вимог у справі. Доведення і доказування обставини, які не підлягають

доказуванню (доведенню). Стратегія і тактика складання процесуальних

документів. Аналіз типових зауважень, які пред’являються судами при прийнятті заяв. Аналогія закону і права.

3.1. Лекція План лекції

1. Складання процесуальних документів особами, які беруть

участь у справі.

2. Аналіз фактичних обставин справи.

3. Формування предмета доказування і змісту позовних вимог

у справі.

4. Доведення і доказування обставини, які не підлягають

доказуванню (доведенню).

3.2. Самостійна робота:

Питання до самостійного вивчення

1. Компетенція органів щодо вирішення питання про розірвання шлюбу.

2. Що є фактичними обставинами справи про розірвання шлюбу, яка розглядається у поряду позовного провадження, та доказами на їх підтвердження?

3. Підстави на яких формується юридичний склад справи про розірвання шлюбу.

3.3. Індивідуальна робота

Питання для індивідуальної роботи

1. Зустрічний позов. Форма і зміст зустрічної позовної заяви.

2. Складання заяви про повернення судового збору.

Складання заяви про відстрочення та розстрочення сплати

судових витрат, зменшення розміру судових витрат або

звільнення від них.

Тема 4. Процесуальні акти суду на всіх стадіях судового процесу

Процесуальні акти суду у цивільному судочинстві. Ухвала, як вид постанови суду першої інстанції. Судове рішення, його зміст. способи усунення (виправлення) недоліків судового рішення. Процесуальні акти у кримінальному

судочинстві. Процесуальні рішення,як акти застосування карно-процесуального

права. Вирок суду, як вид процесуального рішення

Лекція План лекції

1.Процесуальні акти суду у цивільному судочинстві

2.Процесуальні акти у кримінальному судочинстві

4.2. Самостійна

робота:

Питання до самостійного вивчення

1. Способи усунення (виправлення) недоліків судового рішення

4.3. Індивідуальна робота

Питання для індивідуальної роботи

1. Ухвала,як вид постанови суду першої інстанції.

2.Судове рішення, його зміст.

3. Процесуальні рішення, як акти застосування карно-процесуального права.

4. Вирок суду, як вид процесуального рішення.

Тема 5. Методика складання процесуальних актів у цивільних справах

Поняття, значення та види процесуальних актів-документів з цивільних

справ. Класифікація процесуальних документів за ознаками видової класифікації та за функціональним призначенням процесуального акта-документа. Заяви осіб, які беруть участь у справі. Заяви з окремих питань, що виникають в ході розгляду цивільної справи. Рішення суду першої інстанції. Процесуальні акти-документи в апеляційному провадженні. Процесуальні акти-документи в касаційному провадженні. Процесуальні акти-документи в стадії перевірки законності й обґрунтованості судових рішень та в процесі виконання судових рішень.

Процесуальні акти-документи в процесі виконання судових рішень.

Лекція План лекції

1. Поняття, значення та види процесуальних актів-документів

з цивільних справ

2. Заяви осіб, які беруть участь у справі

3. Рішення суду першої інстанції

4. Процесуальні акти-документи в стадії перевірки законності

й обґрунтованості судових рішень та в процесі виконання

судових рішень

5.2. Самостійна Питання до самостійного вивчення

робота: 1. Класифікація процесуальних документів за ознаками

видової класифікації.

2. Класифікація процесуальних документів за функціональним призначенням процесуального акта-документа.

5.3. Індивідуальна робота

Питання для індивідуальної роботи

1. Заяви з окремих питань, що виникають в ході розгляду

цивільної справи.

2. Процесуальні акти-документи в апеляційному провадженні.

Процесуальні акти-документи в касаційному провадженні.

3. Процесуальні акти-документи в процесі виконання судових рішень.

Тема 6. Методика складання процесуальних актів у кримінальних справах Значення процесуальної форми в кримінальному судочинстві. Правовий механізм прийняття кримінально-процесуальних актів, їх система та властивості.

Процес прийняття рішення. Поняття кримінально-процесуальної форми. Логіка

процесуальних документів. Юридичний документ. Види процесуальних документів. Протоколи слідчих, судових та інших процесуальних дій. Протоколи розпорядчого та судового засідань. Структуру процесуального документу.

Характеристика основних кримінально-процесуальних актів. Класифікація кримінально-процесуальних актів. Вимоги, яким повинні відповідати кримінально-процесуальні акти.

Законність, об'єктивність та логічність складання документів. Мова і стиль процесуальних документів.

Лекція План лекції

1. Значення процесуальної форми в кримінальному

судочинстві.

2. Правовий механізм прийняття кримінально-процесуальних

актів, їх система та властивості.

3. Характеристика основних кримінально-процесуальних

актів.

6.2. Самостійна робота:

Питання до самостійного вивчення

1. Поняття кримінально-процесуальної форми.

2. Законність та об'єктивність складання документів.

3. Мова і стиль процесуальних документів.

4. Класифікація кримінально-процесуальних актів.

5. Вимоги, яким повинні відповідати кримінально-процесуальні акти.

6.3. Індивідуальна робота

Питання для індивідуальної роботи

1. Технічне документування слідчих і судових дій.

4. Логіка процесуальних документів.

5. Протоколи слідчих, судових та інших процесуальних дій.

6. Протоколи розпорядчого та судового засідань.

5. Постанови слідчого та прокурора.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.032 с.)