Альтернативні теорії макроекономічного регулювання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Альтернативні теорії макроекономічного регулювання.Кейнсіанські рекомендації, в основі яких лежить збільшення бюджетних витрат і застосування при цьому дефіцитного фінансування, в нових умовах показали свою неефективність. Це призвело до виникнення альтернативних теорій. Серед них виділяють:монетарну т, т економіки пропозиції,т раціональних очікувань. Засновник теорії -Мілтон Фрідмен. Основа теорії - ринкова си-ма є достатньо стійкою і здатна самостійно відновлювати ек стабільність, тому держрегул-ня не є необхідним, відстоюють принцип вільної конкуренції. Згідно з монетариською теорією, головну роль у регулюванні ек-ке виконує грошово-кредитна, а не фіскальна пол-ка. При цьому осн.інструментом регулювання ек-ки є гроші. Збільшуючи або зменшуючи грошову масу, держава може здійснювати регулюючий вплив на ек.активність. Т економіки пропозиції виникла у зв’язку з нездатністю кейнсіанської теорії запропонувати ефективні заходи проти стагфляції одночасного ринку цін та падіння виробництва. Суть т економіки пропозиції полягає у перенесенні активів з управління попитом на стимулювання сукупної пропозиції, зростання виробництва і зайнятості. Т. раціональних очікувань- прихильники цієї т виступають проти т адаптивних очікувань, згідно з якою очікування майбутньої інфляції формуються економічними суб’єктами на основі попередньої та поточної інфляції. Саморегулююча здатність ек суб’єктів до раціональних дій може бути реалізована на практиці лише через ринковий механізм, тобто без державного втручання.

 

Індикатори циклічних коливань в економіці.

Економічний цикл-це послідовність піднесень і спадів економічної активності протягом кількох років, тобто це рух суспільного виробництва від одного кризового явища до іншого, який постійно повторюється. У. К. Мітчел, учений, який глибоко вивчав економічні цикли, а також багато інших учених економістів, поділяють цикли на чотири фази: криза, депресія, пожвавлення, піднесення.

Піднесення - в економіці спостерігається повна зайнятість, і виробництво працює на повну потужність. Рівень цін має тенденцію до підвищення, а зростання ділової активності припиняється.

Криза - виробництво і зайнятість скорочуються, проте ціни не завжди мають тенденцію до зниження. Вони падають тільки в тому випадку, коли спостерігається депресія (глибокий і тривалий спад).

Депресія – найнижча точка спаду (депресії): виробництво і зайнятість досягають найнижчого рівня.

Пожвавлення - виробництво та зайнятість зростають. Рівень цін не може підвищуватись, аж поки не буде досягнуто повної зайнятості і виробництво не почне працювати на повну потужність.

 

Пізнавальна і практична функції вмакроекономіці.

Пізнавальна ф-ція – дослідження закономірностей, процесів і явищ на макрорівні.Макроек вміщує пізнавальну ф-цію,коли пояснює закономірності розвитку нац ек,процеси іявища ек життя супільс.Вона дає змогу зрозуміти, чому одні країни швидко розвив,а ін відстають;чому в одних періодах ціни відносно стабільні,а в ін простежуються вис темпи інфляції.Пізн ф–ція макроек спрямована на вивчення закономірностей,притаманних ф-нню ек системи,яка ґрунтується на товарній формі в-ва і плюралізмі власності.Практична–розробка практичних рекомендацій на основі ЕК аналізу та цілісного бачення ЕК продуктивності, що відбувається на макрорівні. Суть цієї ф-ції полягає в тому,що макроек виробляє рекомендації для проведення ек політики.Макроек допомагає держ діячам розв’язувати чимало складних питань,які постають перед ними,напр.:чи варто підвищувати податки,аби справитисьз дефіцитом;чи доцільно підвищ мінім з/п.

 

Зміст функції споживання, її графік.

Функція споживання показує співвідношення між споживчими витратами та наявними доходами (як в статиці, так і в динаміці). Бісектриса-така лінія споживання, яка відображає ситуацію, коли ввесь дохід використовується на споживання. Це теорет. модел. лінія відрахунку. Практично передбачає, що заощадження завжди має місце. Лінія С-ф-ція споживання, яка відображає різні ситуації графічно.С1-реальне споживання перевищує дохід. С2-дохід повністю витрачається на споживання. С3-дохід поділяється на дві частини:споживання і заощадження.Обсяги споживання і заощадження вимірюються відрізками.

С

Заощадження

С1 С2 С3

борг Споживання

45º

DI

 

 

Макроекономіка в системі економічних наук. Об’єкт і предмет макроекономіки.

Макроек є однією з галузей ек науки.Макроек-про індивідуальну екон поведінку і ключові компоненти ринкової економіки.Вона вивчає відносини між підприємцями,підприємцями і найманими працівниками,продавцями і покупцями.М. є самостійним розділом ек теорії,який вивчає основні ек питання вцілому,на рівні нац господарства.Об’єктом макроек є історично визначена економічна система. Виробництво товарів і послуг здійснюється в межах нац ек .Предметом макроек є механізм функціонування ек системи. Щоб уміти впливати на ек для підвишення її ефективності потрібно насамперед відповісти на питання як функціонує нац ек; за допомогою яких механізмів вона набуває здатності вирішувати головну проблему суспільства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.97.64 (0.007 с.)