Чи правильну консультацію надали Д. Шустову?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи правильну консультацію надали Д. Шустову?Задача № 5.

Вирішуючи цивільну справу за позовом В. Солодовника до ЗАТ «Будтранс» про визнання договору купівлі-продажу автомобіля недійсним, суддя районного суду, встановивши в судовому засіданні факт підроблення підпису на довіреності, постановив ухвалу про відкриття за цим фактом кримінальної справи та направив матеріали в прокуратуру для проведення досудового слідства.

Чи правильно вчинив суддя?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Авдюков М. Г. Судеб­ное решение. – Москва: Госюриздат, 1959. – 192 с.

2. Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве. – Москва: ВЮЗИ, 1955. – 126 с.

3. Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. – Москва: Юрид. лит., 1976. – 173 с.

4. Завадская Л.Н. Реализация судебных решений. Теоретические аспекты. – М.: Наука, 1982. – 141с.

5. Заворотько П.П., Штефан М.Й. Судове рішення. – Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – 187с.

6. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. – Саратов, 1985. – 135 с.

7. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. – Москва: Изд-во Юрид. лит., 1966. – 192 с.

8. Полумордвинов Д.И. Законная сила судебного решения. – Тбилиси: Изд-во Акад. наук Груз.ССР, 1964. – 190 с.

9. Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам. – Саратов: СГУ, 1987. – 54 с.

10. Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. – Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1961. – 78 с.

11. Чечот Д. М. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам. – Москва: Госюриздат, 1958. – 166 с.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

5. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 41.

6. Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року // Голос України. – 2001. – № 3 (2503). – С. 6-8.

7. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492.

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

9. Про доступ до судових рішень. Закон України від 22 грудня 2005 року № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.

 

МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ:

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.96 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 11.

2. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року № 14 // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1. – С. 4.

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12.06.2009 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.

 

ТЕМА №16

ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

1. Поняття заочного розгляду справи.

2. Умови та порядок проведення судом заочного розгляду справи.

3. Заочне рішення: форма та зміст.

4. Перегляд заочного рішення.

5. Законна сила заочного рішення.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луспеник Д.Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. – №5;

2. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. – Х., 2006.

3. Позовне провадження: монографія / В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, П.І. Радченко та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х., 2011.

4. Уткина И. Заочное решение в гражданском процессе: Вопросы и ответы // Российская юстиция. – 1997. – №7;

5. Черных И.И. Заочное производство в гражданском процессе. – М.:Городец, 2006

6. Шевчук П. Заочне рішення в цивільній справі // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 3.

7. Штефан О. Поняття заочного провадження в цивільному процесі // Юридична Україна. – 2005. - №1.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

10. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 41.

11. Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року // Голос України. – 2001. – № 3 (2503). – С. 6-8.

12. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492.

13. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ:

4. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року № 14 // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1. – С. 4.

5. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12.06.2009 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.

6. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року № 12 // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 11.

7. Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах: Узагальнення Верховного Суду України // офіційний веб-сайт Верховного Суду України [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ І ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № 1.

Під час розгляду в районному суді цивільної справи в судове засідання не з’явилися обидві сторони. Про причини своєї неявки суд не повідомили. Суд розглянув справу та ухвалив заочне рішення.

Чи правильно вчинив суд?

Задача № 2.

У районному суді розглядалася справа за позовом Т. Сумаренко до співвідповідачів Соколових про відшкодування шкоди. В судове засідання не з’явився один з співвідповідачів і суд за згодою позивача та другого відповідача ухвалив заочне рішення, яким позовні вимоги частково задовольнив.

Чи припустився суд процесуальної помилки?

Задача № 3.

У суді розглядалася цивільна справа за позовом К. Шупик до М.Тищенко про розірвання договору оренди квартири. У судове засідання з’явився тільки позивач, який змінив предмет позову з розірвання договору оренди квартири на виселення з квартири. Суд визнавши причини неявки в судове засідання відповідача неповажними, за згодою позивача розглянув справу і ухвалив заочне рішення про виселення відповідача.

Чи припустився суд процесуальної помилки?

Задача № 4.

В районному суді розглядалася справа за позовом Т. Миронова до В. Свиридова про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою. Після дослідження доказів та перед початком судових дебатів суд зробив перерву у судовому засіданні та призначив наступне судове засідання через тиждень, не дивлячись на заперечення відповідача, який вказував, що в цей час планує їхати з родиною у подорож за кордон. В наступне судове засідання відповідач не з’явився, подавши через канцелярію клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки він виїхав на два тижні на відпочинок до Німеччини. Суд, визнавши причину неявки відповідача неповажною, за згодою позивача розглянув справу по суті та ухвалив заочне рішення.

Чи правильні дії суду?

Задача № 5.

У справі за позовом Т. Свиридової до В. Кардаша про відшкодування матеріальної та моральної шкоди суд через неявку відповідача ухвалив заочне рішення, яким позовні вимоги задовольнив. Не погоджуючись з судовим рішенням відповідач подав апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції, вказавши в ній, що був відсутній в судовому засіданні з поважних причин, і що справа була неправомірно розглянута за його відсутності.

Чи повинен суд прийняти таку апеляційну скаргу до розгляду?

ТЕМА №17

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Заняття 1.

1. Поняття та сутність окремого провадження, його відмінність від інших видів цивільного судочинства.

2. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

3. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

4. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

5. Справи про усиновлення.

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ І ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № 1.

28 вересня 2011 р. В. Сєрова звернулася до суду із заявою про визнання її сина Р. Сєрова недієздатним, посилаючись на те, що він страждає на психічне захворювання і нині знаходиться на примусовому лікуванні в психіатричній лікарні спеціального типу. Своє прохання заявниця мотивувала необхідністю встановлення над сином опіки.

Рішенням суду Р. Сєров був визнаний недієздатним. Орган опіки і опікування про розгляд справи судом не повідомлявся. В основу висновку про недієздатність Р. Сєрова суд поклав постанову суду у кримінальній справі від 7 травня 2011 р., за якою Р. Сєров у зв'язку з психічним захворюванням звільнений від кримінальної відповідальності і до нього застосовані примусові заходи медичного характеру.

 

 

Чи припустився суд помилок при вирішенні справи?

Задача № 2.

А. Ситіна в грудні 2011 р. звернулася із заявою про встановлення факту смерті її чоловіка М. Ситіна. Вона вказала, що в червні 2011 р. її чоловік потонув в річці, коли перекинувся човен, на якому він катався зі своїми друзями Р. Шиловим і В. Козловим. Р. Шилов і В. Козлов залишилися живі. Труп М. Ситіна виявлений не був, внаслідок чого органи РАЦСу відмовилися зареєструвати факт його смерті. Вислухавши А. Ситіну, оголосивши письмові свідчення Р. Шилова і В. Козлова, суд прийняв рішення про оголошення М. Ситіна померлим.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.01 с.)