Як повинен вчинити суд? Чи буде допущена дочка Філіпової як правонаступниця до участі у справі?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як повинен вчинити суд? Чи буде допущена дочка Філіпової як правонаступниця до участі у справі? 

Тема 5. Треті особи в цивільному процесі.

1. Поняття третіх осіб в цивільному процесі України, їх види.

2. Правове положення третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Підстави та процесуальний порядок їх вступу в процес.

3. Процесуальні права та обов’язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Відмінність від співпозивачів.

4. Правове положення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору. Підстави та процесуальний порядок залучення (вступу) в процес.

5. Процесуальні права та обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору. Відмінність від співвідповідачів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аргунов В.Н, Участие третьих лиц в гражданском процессе – Москва, 1991 г.

2. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

3. Сибилёв Д.М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. – Харьков.: “Легас”, 2002 г.;

4. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. – Москва, ВЮЗИ, 1990 г.;

5. Шакарян М.С. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных тренований на предмет спора // Сов. Юстиція – 1986 - №19 – С.19;

6. Чечот Д.М.Участники гражданского процесса // Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2005. С. 173.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 

1. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

2. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40. – 2003 р. – ст. 356.

3. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – №21. – 2002 р. – ст. 135.

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

3. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

4. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 04 жовтня 1991 № 7 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

5. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 №3 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Давидова пред'явила до суду позов до Федотової про витребу­вання майна, що належало їй на праві власності та було передано на зберігання Федотовій. Уланова, довідавшись про дану справу, вважаючи, що право власності на майно належить їй, і маючи намір вступити в справу як третя особа, але ще не подавши заяву про вступ у справу, звернулась до суду з проханням надати їй для ознайомлення дану справу. Суддя в проханні відмовив.

Чи правомірні дії суду? Визначте процесуальне становище учас­ників у справі.

Задача 2.

Галкіна звернулась до суду з позовом до Галкіна про розподіл майна, придбаного в період шлюбу. При розгляді справи було вста­новлено, що серед речей є пральна машина, яку чоловік взяв у прокат. Довідавшись про це, суд відклав розгляд справи і повідо­мив фірму прокату про те, що судом порушено провадження по справі між Галкіними, а також запропонував фірмі прокату всту­пити в процес.

У якості кого може вступити в справу фірма прокату? Чому ви так вважаєте?

Який порядок вступу в процес?

Задача 3.

До суду звернувся Сафін з позовом про стягнення зі шкіргалан­терейної фабрики на його користь одноразово 300 грн. і щомісяця по 50 грн. за відшкодування заподіяної його здоров’ю шкоди. Розглядаючи справу в судовому засіданні, суд встановив, що позивач був збитий автомашиною, власником якої є шкіргаланте­рейна фабрика. Водієм автомобілю був Кавунов.

Як суд повинен вирішити питання щодо участі названих осіб у справі? В якості яких учасників зазначені особи будуть приймати участь у цивільній справі?

Задача 4.

З роздягальні університету пропала чоловіча куртка, що нале­жала на праві власності Вороніну. Відшкодовуючи пропажу, адміністрація університету сплатила Вороніну 500грн.

Через два місяці адміністрації університету стало відомо, що курткою користується Спиридонов, який повернути її чи відшко­дувати збитки адміністрації університету відмовився, пояснив­ши, що куртка ним була придбана в комісійному магазині, до якого на комісію куртка надійшла за договором комісії з Антоновим.

Визначте учасників у цивільній справі.

Задача 5.

Подружжя Ахметових в суді порушило справу про розподіл домоволодіння, побудованого на спільні кошти. У суд як свідок була викликана мати Ахметової - Хусутова. Остання в суді пояс­нила, що вона раніше мала свій будинок, який продала, а гроші віддала Ахметовим на побудову нового будинку. Тому Хусутова просила визнати її право власності на 1/3 частину будинку. Тоді суд постановив ухвалу про залучення її як третьої особи з боку відповідачки Ахметової і продовжив розгляд справи.

Чи правильні дії суду? В якості кого повинна виступати Хусу­това у справі? Який порядок вступу в справу? Відповідь обґрун­туйте.

 

 

Тема 6. Поняття та значення представництва в суді.

1. Поняття представництва в суді.

2. Підстави та види представництва в суді.

3. Повноваження представника в суді (обсяг та оформлення).

4. Особи, які не могуть бути представниками в суді.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.
  2. Фурса С.Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі. – К.: КНТ, 2006
  3. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. – Москва, 1984 г.;
  4. Штефан М.И.; Дрижчаная Е.Г.; Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. – Киев, 1991 г.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - №30.- ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40. – 2003 р. – ст. 356.

4. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості 21. – 2002 р. – ст. 135.

5. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - №9. – 1993. – Ст. 62.

6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – №45. – Ст. 397.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Самофалова звернулась до суду із заявою про усиновлення хлоп­чика Матвія. Представляти її інтереси у суді вона доручила пред­ставнику, в якості якого виступив Гоголєв.

Суд розглянув та вирішив цивільну справу, ухвалив рішення, яким заяву задовольнив.

Чи допущені судом помилки? Відповідь обгрунтуйте.

Задача 2.

Семенов збив автомобілем через свою неуважність 10-річного Юру. Батьками Юри були Ігор Ємельянов і Марія Новоросійська. Батько Юри, Ігор Ємельянов в інтересах Юри пред'явив позов до суду про стягнення з Семенова збитків, завданих здоров'ю Юри внаслідок наїзду автомобілем.

Чи правомірні дії Ємельянова? В якості якого учасника він буде приймати участь у справі? Який вид процесуального пред­ставництва виникає у даній справі? Якими документами повинні бути підтверджені повноваження Ємельянова як учасника цивіль­ної справи?

Задача 3.

Підприємство «Зоря» звернулось до суду з позовом до праців­ника Зиміна про стягнення з нього 540 грн., що складають зби­ток, заподіяний пожежею, яка відбулась з вини Зиміна. У суді інтереси підприємства «Зоря» представляв бухгалтер Громов, який надав суду довіреність, видану керівником яідприємства «Зоря».

Суддя не допустив Громова до участі у справі вякості представ­ника підприємства «Зоря», пославшись на те, що інтереси підприє­мства може представляти тільки керівник.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.22.151 (0.007 с.)