Тема 8. Юрисдикція та підсудність цивільних справ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Юрисдикція та підсудність цивільних справ.1. Поняття та види цивільної юрисдикції. Співвідношення цивільної юрисдикції із цивільною підсудністю.

2. Поняття та види цивільної підсудності.

3. Територіальна підсудність та її види.

4. Процесуальний порядок передачі справи в інший суд. Наслідки недотримання правил підсудності справи.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

2.Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), - N 41-42. – 2010. – Ст. 529.

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 липня 1963 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - №6. – Ст. 56.

5. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. – 2005. – Ст. 446.

6. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості 21. – 2002 р. – ст. 135.

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

3. Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ від 1 листопада 1996 №9 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Один із учасників виборчого процесу в Україні, громадян І., відносно якого рішенням Центрвибіркома України вибори були визнані недійсними, звернувся до юридичної консультації з питанням про те, в який саме суд йому необхідно звернутися із скаргою?

Визначити вид юрисдикції?

 

Задача №2.

Визначте територіальну підсудність наступних справ:

1.За позовом Воронова, що проживає в м. Одеса, до ВАТ «Сталь канат», що знаходиться в Приморському районі в м. Одесі, про відшкодування збитків, завданих внаслідок каліцтва. Воронов був збитий в м. Херсоні автомобілем, що належав відповідачу.

2. За позовом Р. Грачевої, що проживає в м. Києві, до А. Грачева про розлучення. Рішенням суду Грачев був визнаний безвісно відсутнім.

3. За позовом Т. Осетрова, яка проживає в м. Черкаси, до його матері, яка проживає у м. Львові, до колишньої дружини, яка проживає з дітьми в м. Луцьк, про пониження розміру аліментів;

4. За позовом С. Смирнової до Т. Селиванової про встановлення порядку користування земельною ділянкою. С. Смирнова та Т. Селиванова є співвласниками будинку, що розташований на зазначеній ділянці.

 

 

Задача №3.

Іванова звернулась до суду з позовом до Петрова про виселення із будинку, що знаходиться в Березівському районі Одеської області. Відповідач пред’явив зустрічний позов про стягнення вартості зробленого ремонту будинку. Суд відклав розгляд справи, зазначивши, що свої вимоги відповідач повинен заявити до суду за місцем проживання Іванової.

Чи відповідає ухвала суду нормам цивільного процесуального законодавства?

Як визначається підсудність справи за зустрічним позовом?

 

Задача №4.

Іванова Т.С. вирішила розірвати шлюб із Івановим К.Л. Подруга Іванової Т.С. порадила їй звернутися до РАГСу, щоб не витрачати додаткові гроші на сплату державного мита, та у зв’язку із тим, що неповнолітніх дітей у них не було.

Іванова Т.С. вирішила звернутися із цим питанням до юридичної консультації.

Надайте Івановій Т.С. вичерпну консультацію та роз’яснить в якому порядку Іванова Т.С. може розірвати шлюб? Чи зміниться порядок розірвання шлюбу, якщо у подружжя Іванових є спір із приводу квартири, що була придбана під час шлюбу?

 

Тема № 9 Доказування і докази у цивільному процесі.

Заняття 1

1. Поняття судового доказування та його елементи.

2. Поняття предмета доказування. Обставини, які входять до предмету доказування.

3. Підстави звільнення від доказування.

4. Розподіл обов’язків по доказуванню.

 

 

Задача 1

З. звернувся до суду з позовом до своєї жінки про передання йому на виховання неповнолітньої дитини. Позивач в якості доказів надав письмові свідоцтва сусідів по будинку, у яких містилися дані, які підтверджували факти негативного впливу матері на сина. Суд вислухавши пояснення сторін, ознайомившись з письмовими показаннями свідків, задовольнив позовні вимоги З.

 

З яких елементів складається процес доказування?

Як розподіляються обов’язки по доказуванню у цій справі?

 

 

Задача 2

Сомов звернувся до суду з позовом до Єльченко про визнання права власності на будинок. Свої вимоги він обґрунтував тим, що спірний будинок він придбав у матері Єльченко-Смелякової – незадовго до її смерті. За будинок він сплатив їй 2000 грн. та став проживати у ньому, але часто від’їздив у відрядження, під час одного з яких Єльченко як спадкоємиця вселилась до будинку. В якості доказів купівлі будинку Сомов надав суду розписку Смелякової про отримання 2000 грн., довідку про відрядження та просив допитати в якості свідків сусідів, які були свідками передачі грошей.

 

Визначте, що є предметом доказування в даній справі?

Якими доказами можуть бути підтверджені позовні вимоги в даній справі?

Які обставини підлягають доказуванню?

 

Задача 3

Алишева розірвала шлюб з Маховим, з яким проживала однією сім’єю з його батьками. Згодом вона звернулася до суду з позовом до чоловіка та його батьків про витребування речей на суму 1000 грн., які належали їй як подарунок, але залишилися у відповідачів після розірвання з Маховим шлюбу.

Відповідачі визнали факт дарування речей, але заперечували проти того, що речі залишились в них, кажучи, що Алишева усі речі забрала.

 

Від доказування яких обставин суд може звільнити позивачку?

Чи потребує доказування обставини визнані іншою стороною?

Задача 4

Е. звернувся до суду з позовом до С. про захист гідності, честі та ділової репутації. У позовній заяві він вказав, що на загальних зборах співробітників С. звинуватив його у скоєнні негідного вчинку і несумісності при здійсненні службової діяльності.

Суддя запропонував позивачу пред’явити докази які б підтверджували факт розповсюдження недостовірної інформації, а також невідповідності інформації дійсності.

 

Як розподіляються обов’язки по доказуванню у цій справі?

Що таке доказові презумпції?

Заняття 2

1. Поняття і основні ознаки доказів.

2. Належність та допустимість доказів.

3. Класифікація доказів

4. Оцінка доказів.

 

Задача 1

Гладков звернувся до суду з позовом про стягнення з Ільєнка 500 грн., які він йому запозичив. У підтвердження цього факту Гладков надав суду квитанцію про поштовий переказ на ім’я Ільєнка та повідомлення про вручення йому грошей. Ільєнко позов визнав.

 

Визначте поняття і ознаки доказів?

Задача 2

Печеник подала до суду позов про виселення з будинку, що належав їй на праві власності, Ромової, оскільки строк договору оренди закінчився, а продовжувати його з Ромовою Печеник не бажає. У підтвердження своїх вимог Печеник надала суду документ про право власності на будинок, договір оренди будинку, характеристику з місця роботи, копію протоколу про притягнення Ромової до адмінвідповідальності за правопорушення. Також вона подала заяву про забезпечення доказів допитом свідків, які могли повідомити суду про аморальну поведінку Ромової у побуті.

 

Визначте належність зазначених доказів до справи?

 

 

Задача 3

Лікарня звернулася до суду з заявою про визнання Семенкової недієздатною з тих підстав, що вона страждає психічним захворюванням і за станом свого здоров’я не може здійснювати належний догляд за дитиною, яка в неї народилася. Суд визнав Семенкову недієздатною.

Семенкова звернулася до суду з апеляційною скаргою, в якій не погодилася з рішенням суду про визнання її недієздатною, та зазначила, що має можливість виховувати дитину, має для цього житлові та інші умови, що можуть підтвердити сусіди.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.009 с.)