Тема 1. Цивільне процесуальне право України, як галузь права. Поняття цивільного процесу України. Система цивільного процесуального законодавства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Цивільне процесуальне право України, як галузь права. Поняття цивільного процесу України. Система цивільного процесуального законодавства.Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Цивільне процесуальне право України, як галузь права. Поняття цивільного процесу України. Система цивільного процесуального законодавства.

1. Поняття судового захисту цивільних прав.

2. Судова система України.

3. Поняття цивільного процесу України. Види цивільного провадження та стадій цивільного процесу України. Цивільна процесуальна форма.

4. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод та система цивільного процесуального права.

5. Функції цивільного процесуального права. Співвідношення цивільного процесуального права з конституційним, цивільним, сімейним, трудовим та адміністративним правом, кримінально-процесуальним правом.

6. Система цивільного процесуального законодавства. Цивільно-процесуальні норми. Їх структура. Дія в часі та просторі.

7. Джерела цивільного процесуального права України: Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс 2004 року (надалі ЦПК); Закони України; міжнародні договори, як джерела цивільного процесуального права.

8. Роль Постанов Пленуму ВСУ України у правозастосовчій діяльності;

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

2.Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец-издат, 2000. – С. 21.

3.Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, М.А. Чечиной, Д.М. Чечота, М.: ПРОСПЕКТ. – 2000. – С. 3.

4.Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Під ред. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С. В., К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ. – 2007. – С. 786.

5.Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. – Ст. 41;

2 Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3 Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - №6. – Ст. 56.

4 Кодекс адміністративного провадження: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. – 2005. – Ст. 446.

5 Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

6 Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - № 32. – 2005 р. – ст.422.

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ № 9 від 1 листопада 1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача №1.

Між Новіковим та Потаповим виник спір з приводу користування земельною ділянкою.

Які форми захисту законних прав цих осіб можливо застосувати?

 

Задача №2.

Поліванов звернувся до районного суду із заявою про усиновлення дитини – хлопчика чотирьох років, який залишився без батьків внаслідок їх загибелі.

Суддя відмовив йому в прийнятті заяви, пояснивши, що немає закону, згідно якого суд зобов’язаний розглядати справи про усиновлення дітей. Він пояснив заявнику, що той має право звернутися із заявою до голови місцевої державної адміністрації.

Чи законно суддя відмовив у прийнятті заяви про усиновлення? Відповідь обґрунтуйте з врахуванням ознак цивільного судочинства (видів судочинства)?

Задача №3.

Громадяни Розова і Тимченко проживали в Російській Федерації. В червні 2000р. вони уклали між собою договір позики, за яким Розова дала в борг Тимченко 200 тис. Руб. строком на один рік. Протягом цього ж року Розова та Тимченко переїхали на постій­не місце проживання до м. Тернополя.

В грудні 2001 р. Розова пред’явила позов до районного суду м. Тернопіль про повернення боргу, оскільки Тимченко його вчас­но не повернула.

Районний суд розглянув справу та застосував норми цивільно­го кодексу Російської Федерації, а також при розгляді справи керувався нормами цивільного процесуального кодексу Російсь­кої Федерації, оскільки спірні правовідносини між сторонами виникли на території даної держави.

Чи правильно вчинив суд? Як норми цивільного процесуально­го права застосовуються в просторі та в часі? Керуйтесь ст.ст. 2, 8 ЦПК України та Законом України «Про міжнародне приватне право».

Задача №4.

Наумов, який ніде не працював і немав певного місця прожи­вання, свавільно оселився в двокімнатній квартирі, що належить Мовчану на праві приватної власності.

Який порядок захисту порушеного права Мовчана?

Задача№5.

У господарському суді розглядалась справа за позовом підприєм­ства «Торчин» до підприємства «Галактика» про стягнення збитків, завданих невиконанням умов договору поставки продукції. Пред­ставник підприємства «Галактика» до суду не з'явився. Суд розгля­нув справу у його відсутності та ухвалив рішення, застосувавши норми Цивільного процесуального кодексу, які надають право суду в разі неявки в судове засідання відповідача, що був повідомлений про час і місце судового засідання, постановити рішення за його відсутності.

Чи правильно господарський суд застосував норми Цивільного процесуального кодексу? Яка сфера дії норм цивільного процесу­ального права?

Задача№6.

Брати Васильєви в 1958 р. отримали у спадщину будинок в рівних частинах. В 2000р. між ними виник спір зприводу користування підсоб­ними приміщеннями. Один з братів звернувся до суду з усною позовною заявою, по­славшись на те, що він не вміє грамотно скласти позовну заяву.

Спір виник з факту спадкування будинку в 1958р., коли діяв цивільно-процесуальний кодекс, яким дозволялось звертатися до суду зпозовною заявою в усній формі.

Як повинен вчинити суд, яке роз'яснення він дасть позивачу?

Завдання №7.

Вирішіть наступну правову ситуацію:

 

Який вид провадження буде порушено судом при розгляді на­ступних справ:

1)У споріміж Ляпіним та Свіденко про розподіп»будівлі;

2) За заявою про встановлення факту перебування Ломоносова
на тяжких роботах;

3) У спорі між подружжям Іванових з приводу розірвання шлюбу;

4)За заявою про встановлення факту родинних відносин між
Шевченко та Симоненко;

5) У спорі між Коваленко та державним виконавцем зприводу
неправомірних дій державного виконавця при виконанні рішення
у цивільній справі;

6) У спорі між Хохловим та Агентством з авторських прав з
приводу стягнення сум гонорару;

7) У спорі між Кашкіною та Пеньківським про визнання дого­
вору купівлі-продажу недійсним;

8) За заявою Іванова про видачу судового наказу про стягнення
боргу з Семенова за договором позики;

9) За заявою про визнання громадянина Бичкова недієздатним;

10) У спорі між колишнім подружжям Соколових про визнан­
ня Соколова таким, що втратив право користування жилим при­
міщенням.

 

Задача № 8.

Суд розглянув спір між подружжям Тищенко про розподіл су­місного майна. Але сторони вирішили оскаржити рішення як не­законне.

Які стадії провадження можуть виникнути по справі в даному випадку?

 

Задача 1.

Джуріч з Олешою тривалий час перебували у шлюбі, від якого народилась дитина. Згодом Джуріч залишив сім'ю і відмовився від утримання дитини. Олеша пред'явила позов про стягнення з нього аліментів. Джуріч не володів українською мовою, відшука­ти перекладача не вдалося, тому Олеша, частково володіючи угорсь­кою мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Джуріч. Суд розглянув справу і позов задовольнив.

Джуріч подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що Оле­ша неправильно перекладала, тому він не міг зрозуміти зміст про­цесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні.

Які принципи цивільного процесуального права порушені? Яким має бути рішення суду апеляційної інстанції?

 

Задача 2.

Ковні пред'явив позов до Чеховського про відшкодування шко­ди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, і просив викликати в судове засідання в якості свідка Сухова, який про­живав в м. Тернополі, який був свідком автопригоди.

Суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати його і надіслати протокол судового засідання.

Задача 3.

Розглядаючи справу, суддя районного суду доручив члену апе­ляційного суду, який раніше працював у цьому ж районному суді, закінчити її розгляд, оскільки він захворів.

Чи порушені в даному випадку принципи цивільного процесу­ального права?

Задача 4.

В суді розглядалась цивільна справа про розподіл сумісного майна між колишнім подружжям.

Позивач Харченко в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи для укладення договору з юридичною кон­сультацією на предмет надання йому правової допомоги.

Відповідачка заперечила проти відкладення справи, пояснив­ши, що в неї немає коштів для того, щоб мати в процесі адвоката як представника. Якщо ж у позивача буде представник, а в неї ні, то це порушить принцип рівноправності сторін.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання позивача, мотивую­чи відмову тим, що відкладення розгляду справи порушить прин­цип рівноправності сторін у цивільному процесі і процес буде не­справедливим щодо відповідачки.

Висловіть свою думку щодо правової позиції сторін і дії прин­ципів рівності учасників перед законом і процесуальної рівноп­равності.

Представник автобази заперечив проти задоволення клопотан­ня, думаючи, що його задоволення тільки перешкодить правиль­ному розгляду справи, оскільки всі працівники автобази спілку­ються українською мовою.

Суд видалився для обговорення клопотання.

Яку ухвалу винесли б ви, будучи суддями даногоскладу суду, керуючись принципами цивільного процесуального права?

 

Заняття №1.

1. Поняття та класифікація суб’єктів цивільно-процесуальних правовідносин.

2. Суд, як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Права та обов’язки суду.

3. Поняття та склад осіб, які беруть участь у справі. Їх правове положення.

4. Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність.

5. Процесуальні права та обов’язки сторін.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны надлежащей в советском гражданском процессе. – М.:1960. – С.8;

2. Бігун В. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільно процесуальна дієздатність іноземних осіб// Право України – 1999 - №10. – С.86;

3. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

4. Заворотько П.П., Штефан М.И. Особи які беруть участь у справі – К., 1967. – С.с.8-23;

5. Мельников А.А. Правовое положение личности в гражданском процессе. – М., 1969.

6. Орлова Л.В.Права сторон в гражданском процессе. – Минск, 1973;

7. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. – М.: 1960. – С.56;

8. Шакарян М.С. Соучастие по советскому гражданскому процессуальному праву. М.: Тр. ВЮЗН, 1975. – Т.3;

9. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. -М. 1970.

10. Шакарян М. С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе. М., 1983.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40. – 2003 р. – ст. 356.

4. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – №21. – 2002 р. – ст. 135.

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

3. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 04 жовтня 1991 № 7// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

4. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

5. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

6. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 року N 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Борисов отримав будинок та присадибну земельну ділянку у спадщину. Його сусідом був Мукачев, який також володів будин­ком та земельною ділянкою на праві власності. Згодом між ними виник спір про межі земельних ділянок, оскільки Мукачев став претендувати на користування частиною земельної ділянки, яку отримав у спадщину Борисов, і згоди вони не дійшли. Тоді Бори­сов вирішив звернутись до суду за захистом свого права власності на земельну ділянку.

Визначте, з яких правовідносин виник спір, яким правом дані правовідносини регулюються, вкажіть процесуальне становище учасників спору та вид провадження по цивільній справі, що ви­никає при зверненні Борисова до суду за захистом свого права власності на земельну ділянку.

 

Задача 2.

18-річний Брилов та 17-річний Орлов домовились про купівлю-продаж фотоапарату в сумі 80 грн. Брилов передав Орлову фотоапарат, але останній відмовився сплатити гроші, не повертав фотоапарат Брилову. Брилов звернувся до суду з позовом про стяг­нення вартості фотоапарата, в якому зазначив як позивача 17-річного Орлова, вказавши, що Орлов має власні доходи - щоміся­ця отримує стипендію як учень профтехучилища.

Задача 3.

У суді розглядалась справа за позовом Орлова до Устінова про стягнення боргу за позику. Після порушення цивільної справи Устінов вирішив ознайомитись з матеріалами справи. Звернув­шись до судді із заявою про надання дозволу на ознайомлення зі справою, він отримав відмову. Суддя вказав, що Устінов як учас­ник, до якого пред'явлено позов, не має права на ознайомлення зі справою.

Задача 5.

Панькін звернувся до суду зпозовом до Шемчукова про відшкодування збитків, завданих його здоров'ю внаслідок дорожньо-транс­портної пригоди. Суму збитків він визначив в розмірі 3000 грн. При проведенні попереднього судового засідання Панькін збільшив розмір позовних вимог, заявивши про це клопотання суду, та вка­зав, що йому завдані збитки на суму 4500 грн.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання Панькіна про збільшен­ня позовних вимог, вказавши, що він не має права це робити.

Заняття №2

1. Процесуальна співучасть. Мета та підстава співучасті. Процесуальні права та обов’язки співучасників.

2. Поняття належного та неналежного відповідача. Поняття, умови та порядок заміни неналежного відповідача. Наслідки зміни неналежного відповідача.

3. Процесуальне правонаступництво (поняття та підстави). Порядок вступу в процес правонаступника та його правове положення.

4. Поняття та склад інших учасників процесу. Їх права та обов’язки.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 6.

У комунальній квартирі жилими кімнатами, які знаходились у комунальній власності, користувались дві сім'ї - Казанцевих та Шимановських. Але фактично Шимановські мали інше житло, проживали у приватному будинку, а кімнатами у комунальній квартирі не користувались, за користування квартплату не спла­чували. Сім'я Казанцевих перебувала на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, іншого житла, крім кімнат у кому­нальній квартирі, не мала. Подружжя Казанцевих вирішило звер­нутись до суду з позовом про виселення подружжя Шимановських зі спірної жилої площі, оскільки вони хотіли, щоб внаслідок висе­лення Шимановських їм, як поліпшення житлових умов, була надана у користування вся квартира, а не окремі кімнати.

Чи виникає в даному випадку співучасть? Якщо виникає, то визначте вид співучасті, вкажіть процесуальний статус співучас­ників, підстави для співучасті.

Задача 7.

Козлов звернувся до місцевого районного суду з позовом до Синіцина про стягнення матеріальних збитків в розмірі 200 грн. Суд прийняв позов та призначив справу до розгляду. При прове­денні попереднього судового засідання Козлов заявив клопотання про приєднання до справи доказів, які підтверджують, що винуват­цем дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої він постраж­дав, є Синіцин, оскільки він керував автомобілем, але суддя відхи­лив клопотання Козлова, вказавши що той не має на це права на стадії провадження у справі до судового розгляду.

Також суд прийшов до висновку, що належним відповідачем у справі є не Синіцин, а аграрне підприємство — власник автомобі­ля, оскільки Синіцин про цей факт повідомив суд. Суд вирішив закрити провадження у справі у зв'язку з неналежним відповіда­чем.

Чи правомірні дії суду? Як суд повинен вирішити дану проце­суальну ситуацію, якщо матеріалами справи підтверджується, що власником автомобіля, як джерела підвищеної небезпеки, є аграр­не підприємство (підстави відшкодування даної шкоди див. у ст. 1187 ЦК).

Задача 8.

Філіпова пред'явила позов про визнання таким, що втратив право на користування жилим приміщенням, яке знаходиться у державній комунальній власності, свого чоловіка Фількіна з підстав, передбачених ч. 4 ст. 71, ст. 72 ЖК у зв'язку з відсутні­стю його без поважних причин у жилому приміщенні понад 6 місяців.

Суд позов задовольнив.

Апеляційний суд м. Києва рішення Печерського райсуду м. Ки­єва скасував, а справу направив на новий розгляд. При новому розгляді справи Філіпова в судове засідання не з'явилась у зв'язку зі смертю. У судове засідання з'явилась дочка Філіпової та заяви­ла клопотання про допуск її до участі у справі як позивача.

Задача 1.

Давидова пред'явила до суду позов до Федотової про витребу­вання майна, що належало їй на праві власності та було передано на зберігання Федотовій. Уланова, довідавшись про дану справу, вважаючи, що право власності на майно належить їй, і маючи намір вступити в справу як третя особа, але ще не подавши заяву про вступ у справу, звернулась до суду з проханням надати їй для ознайомлення дану справу. Суддя в проханні відмовив.

Чи правомірні дії суду? Визначте процесуальне становище учас­ників у справі.

Задача 2.

Галкіна звернулась до суду з позовом до Галкіна про розподіл майна, придбаного в період шлюбу. При розгляді справи було вста­новлено, що серед речей є пральна машина, яку чоловік взяв у прокат. Довідавшись про це, суд відклав розгляд справи і повідо­мив фірму прокату про те, що судом порушено провадження по справі між Галкіними, а також запропонував фірмі прокату всту­пити в процес.

Задача 3.

До суду звернувся Сафін з позовом про стягнення зі шкіргалан­терейної фабрики на його користь одноразово 300 грн. і щомісяця по 50 грн. за відшкодування заподіяної його здоров’ю шкоди. Розглядаючи справу в судовому засіданні, суд встановив, що позивач був збитий автомашиною, власником якої є шкіргаланте­рейна фабрика. Водієм автомобілю був Кавунов.

Як суд повинен вирішити питання щодо участі названих осіб у справі? В якості яких учасників зазначені особи будуть приймати участь у цивільній справі?

Задача 4.

З роздягальні університету пропала чоловіча куртка, що нале­жала на праві власності Вороніну. Відшкодовуючи пропажу, адміністрація університету сплатила Вороніну 500грн.

Через два місяці адміністрації університету стало відомо, що курткою користується Спиридонов, який повернути її чи відшко­дувати збитки адміністрації університету відмовився, пояснив­ши, що куртка ним була придбана в комісійному магазині, до якого на комісію куртка надійшла за договором комісії з Антоновим.

Задача 5.

Подружжя Ахметових в суді порушило справу про розподіл домоволодіння, побудованого на спільні кошти. У суд як свідок була викликана мати Ахметової - Хусутова. Остання в суді пояс­нила, що вона раніше мала свій будинок, який продала, а гроші віддала Ахметовим на побудову нового будинку. Тому Хусутова просила визнати її право власності на 1/3 частину будинку. Тоді суд постановив ухвалу про залучення її як третьої особи з боку відповідачки Ахметової і продовжив розгляд справи.

Чи правильні дії суду? В якості кого повинна виступати Хусу­това у справі? Який порядок вступу в справу? Відповідь обґрун­туйте.

 

 

Задача 1.

Самофалова звернулась до суду із заявою про усиновлення хлоп­чика Матвія. Представляти її інтереси у суді вона доручила пред­ставнику, в якості якого виступив Гоголєв.

Суд розглянув та вирішив цивільну справу, ухвалив рішення, яким заяву задовольнив.

Задача 2.

Семенов збив автомобілем через свою неуважність 10-річного Юру. Батьками Юри були Ігор Ємельянов і Марія Новоросійська. Батько Юри, Ігор Ємельянов в інтересах Юри пред'явив позов до суду про стягнення з Семенова збитків, завданих здоров'ю Юри внаслідок наїзду автомобілем.

Чи правомірні дії Ємельянова? В якості якого учасника він буде приймати участь у справі? Який вид процесуального пред­ставництва виникає у даній справі? Якими документами повинні бути підтверджені повноваження Ємельянова як учасника цивіль­ної справи?

Задача 3.

Підприємство «Зоря» звернулось до суду з позовом до праців­ника Зиміна про стягнення з нього 540 грн., що складають зби­ток, заподіяний пожежею, яка відбулась з вини Зиміна. У суді інтереси підприємства «Зоря» представляв бухгалтер Громов, який надав суду довіреність, видану керівником яідприємства «Зоря».

Суддя не допустив Громова до участі у справі вякості представ­ника підприємства «Зоря», пославшись на те, що інтереси підприє­мства може представляти тільки керівник.

Задача 4.

Іванов за дорученням Максимова представляв його інтереси у цивільній справі за позовом до Ільїна про розірвання догово­ру купівлі-продажу житлового будинку. Справу розглядав суддя Комаров. Одночасно Іванов працював у даному суді секре­тарем судового засідання, але як секретар іншого судді — Чо­бітка.

Суддя Комаров не допустив Іванова як представника Макси­мова до участі у справі, мотивуючи тим, що оскільки він працює у даному суді секретарем судового засідання, він не може висту­пати в якості представника Максимова у даній справі.

Задача 1.

Прокурор в інтересах Веселова пред'явив до підприємства по­зов про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. У судове засідання Веселов не з'явився та не подав суду заяв, які б свідчили про те, чи підтримує він позов, чи ні.

Задача 2.

Суд закрив провадження у справі в зв'язку з тим, що проку­рор, який пред'явив позов до будівельного тресту в інтересах Ло-. мако про відшкодування шкоди, заподіяної йому в результаті не­щасного випадку, відмовився від позовних вимог.

Задача 3.

Суд при розгляді справи за позовом Ахлябової до Брилова про виселення допустив порушення процесуального закону. Помічник прокурора, що не брав участь у справі, подав до апеляційного суду апеляційне подання на рішення суду.

Чи мав право це робити помічник прокурора, якщо він не брав участі у суді першої інстанції? (При вирішенні задачі ґрун­туйте відповідь на нормах ЦПК та Законі України «Про проку­ратуру»).

Задача 4.

Прокурор вінтересах дітей пред'явив позов до подружжя Хо-хол про позбавлення їх батьківських прав у відношенні непов­нолітніх дітей, мотивуючи тим, що відповідачі систематично пия­чать, вихованням дітей не займаються, діти займаються жебрацт­вом. Заходи адміністративного впливу до відповіда­чів залишились без результату. У справі брав участь представник органу опіки і піклування Уланова.

У судовому засіданні головуючий надав представнику органу опіки і піклування слово для надання висновку з питання необхід­ності позбавлення батьків батьківських прав. Уланова від надання висновку відмовилась.

Задача 5.

Смірнова звернулась до суду з заявою про визнання чоловіка Смірнова недієздатним у зв'язку з психічною хворобою останньо­го.

Задача 1.

Один із учасників виборчого процесу в Україні, громадян І., відносно якого рішенням Центрвибіркома України вибори були визнані недійсними, звернувся до юридичної консультації з питанням про те, в який саме суд йому необхідно звернутися із скаргою?

Визначити вид юрисдикції?

 

Задача №2.

Визначте територіальну підсудність наступних справ:

1.За позовом Воронова, що проживає в м. Одеса, до ВАТ «Сталь канат», що знаходиться в Приморському районі в м. Одесі, про відшкодування збитків, завданих внаслідок каліцтва. Воронов був збитий в м. Херсоні автомобілем, що належав відповідачу.

2. За позовом Р. Грачевої, що проживає в м. Києві, до А. Грачева про розлучення. Рішенням суду Грачев був визнаний безвісно відсутнім.

3. За позовом Т. Осетрова, яка проживає в м. Черкаси, до його матері, яка проживає у м. Львові, до колишньої дружини, яка проживає з дітьми в м. Луцьк, про пониження розміру аліментів;

4. За позовом С. Смирнової до Т. Селиванової про встановлення порядку користування земельною ділянкою. С. Смирнова та Т. Селиванова є співвласниками будинку, що розташований на зазначеній ділянці.

 

 

Задача №3.

Іванова звернулась до суду з позовом до Петрова про виселення із будинку, що знаходиться в Березівському районі Одеської області. Відповідач пред’явив зустрічний позов про стягнення вартості зробленого ремонту будинку. Суд відклав розгляд справи, зазначивши, що свої вимоги відповідач повинен заявити до суду за місцем проживання Іванової.

Чи відповідає ухвала суду нормам цивільного процесуального законодавства?

Як визначається підсудність справи за зустрічним позовом?

 

Задача №4.

Іванова Т.С. вирішила розірвати шлюб із Івановим К.Л. Подруга Іванової Т.С. порадила їй звернутися до РАГСу, щоб не витрачати додаткові гроші на сплату державного мита, та у зв’язку із тим, що неповнолітніх дітей у них не було.

Іванова Т.С. вирішила звернутися із цим питанням до юридичної консультації.

Надайте Івановій Т.С. вичерпну консультацію та роз’яснить в якому порядку Іванова Т.С. може розірвати шлюб? Чи зміниться порядок розірвання шлюбу, якщо у подружжя Іванових є спір із приводу квартири, що була придбана під час шлюбу?

 

Заняття 1

1. Поняття судового доказування та його елементи.

2. Поняття предмета доказування. Обставини, які входять до предмету доказування.

3. Підстави звільнення від доказування.

4. Розподіл обов’язків по доказуванню.

 

 

Задача 1

З. звернувся до суду з позовом до своєї жінки про передання йому на виховання неповнолітньої дитини. Позивач в якості доказів надав письмові свідоцтва сусідів по будинку, у яких містилися дані, які підтверджували факти негативного впливу матері на сина. Суд вислухавши пояснення сторін, ознайомившись з письмовими показаннями свідків, задовольнив позовні вимоги З.

 

Задача 2

Сомов звернувся до суду з позовом до Єльченко про визнання права власності на будинок. Свої вимоги він обґрунтував тим, що спірний будинок він придбав у матері Єльченко-Смелякової – незадовго до її смерті. За будинок він сплатив їй 2000 грн. та став проживати у ньому, але часто від’їздив у відрядження, під час одного з яких Єльченко як спадкоємиця вселилась до будинку. В якості доказів купівлі будинку Сомов надав суду розписку Смелякової про отримання 2000 грн., довідку про відрядження та просив допитати в якості свідків сусідів, які були свідками передачі грошей.

 

Задача 3

Алишева розірвала шлюб з Маховим, з яким проживала однією сім’єю з його батьками. Згодом вона звернулася до суду з позовом до чоловіка та його батьків про витребування речей на суму 1000 грн., які належали їй як подарунок, але залишилися у відповідачів після розірвання з Маховим шлюбу.

Відповідачі визнали факт дарування речей, але заперечували проти того, що речі залишились в них, кажучи, що Алишева усі речі забрала.

 

Задача 4

Е. звернувся до суду з позовом до С. про захист гідності, честі та ділової репутації. У позовній заяві він вказав, що на загальних зборах співробітників С. звинуватив його у скоєнні негідного вчинку і несумісності при здійсненні службової діяльності.

Суддя запропонував позивачу пред’явити докази які б підтверджували факт розповсюдження недостовірної інформації, а також невідповідності інформації дійсності.

 

Заняття 2

1. Поняття і основні ознаки доказів.

2. Належність та допустимість доказів.

3. Класифікація доказів

4. Оцінка доказів.

 

Задача 1

Гладков звернувся до суду з позовом про стягнення з Ільєнка 500 грн., які він йому запозичив. У підтвердження цього факту Гладков надав суду квитанцію про поштовий переказ на ім’я Ільєнка та повідомлення про вручення йому грошей. Ільєнко позов визнав.

 

Задача 2

Печеник подала до суду позов про виселення з будинку, що належав їй на праві власності, Ромової, оскільки строк договору оренди закінчився, а продовжувати його з Ромовою Печеник не бажає. У підтвердження своїх вимог Печеник надала суду документ про право власності на будинок, договір оренди будинку, характеристику з місця роботи, копію протоколу про притягнення Ромової до адмінвідповідальності за правопорушення. Також вона подала заяву про забезпечення доказів допитом свідків, які могли повідомити суду про аморальну поведінку Ромової у побуті.

 

Задача 3

Лікарня звернулася до суду з заявою про визнання Семенкової недієздатною з тих підстав, що вона страждає психічним захворюванням і за станом свого здоров’я не може здійснювати належний догляд за дитиною, яка в неї народилася. Суд визнав Семенкову недієздатною.

Семенкова звернулася до суду з апеляційною скаргою, в якій не погодилася з рішенням суду про визнання її недієздатною, та зазначила, що має можливість виховувати дитину, має для цього житлові та інші умови, що можуть підтвердити сусіди.

 

Задача 4

 

З Ворухіним, який працював столяром на деревообробному заводі, під час виконання роботи стався нещасний випадок. Адміністрація відмовилася добровільно відшкодувати шкоду, заподіяну нещасним випадком здоров’ю Ворухіна. Тоді він вирішив подати позов відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом.

Задача 5

Шишко звернувся до суду з позовом до колишньої жінки Петкіної про відібрання дитини. У підтвердження вимог він посилався на факти аморальної поведінки та життя жінки, внаслідок чого вона не займається вихованням дитини. На вимогу суду надати докази у підтвердження своїх доводів Шишко надав копію рішення суду по справі про розірвання шлюбу між ним та Петкіною, яким були встановлені факти аморальної поведінки жінки. Петкіна просила допитати в якості свідків Сомчак та Баришеву та заявила клопотання про відкладення розгляду справи для надання суду доказів у підтвердження своїх заперечень. Суд задовольнив клопотання відповідача та відклав розгляд справи, але вирішив допитати свідків, які зявилися.

 

Заняття 3

1. Засоби доказування як носії інформації.

2. Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників,

допитаних як свідків.

3. Показання свідків. Порядок допиту свідків.

4. Письмові докази. Порядок їх дослідження.

5. Речові докази. Порядок їх дослідження.

6. Висновки експерта. Дослідження висновку експерта.

Задача 1.

У суді розглядалась справа за позовом Семкіної до Семкіна про розірвання шлюбу. У обґрунтування позовних вимог позивачка просила допитати в якості свідків Рухіну та Шмальова, які проживають в іншому місці та за станом здоров’я не можуть з’явитись у судове засідання.

 

 

Задача 2

У суді розглядалась справа за позовом Юхно до Сабурова про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. У підтвердження вимог позивач надав копію договору купівлі-продажу. При розгляді справи у судовому засіданні відповідач зазначив, що надана копія договору не відповідає дійсності, насправді договір мав інший зміст, ніж у наданій копії. Тому суд забов’язав позивача надати оригінал договору.

 

 

Чи правомірні дії суду?

Задача 3

Т. Прудникова звернулася до суду із позовом до Ф. Степашкіна щодо встановлення його батьківства у відношенні до дитини, яка родилася з їх фактичного шлюбу. У підтвердженні батьківства Ф. Степашкіна вона прохала допитати в якості свідка своїх подруг Я. Герасимову і В. Сарафанову, яким добре відоме їхнє сімейне життя.

Крім цього, Т Прудникова прохала прийняти і прослухати на судовому засіданні магнітофонний запис, який містив її розмову з Ф. Степашкіним, під час якого він не заперечував свого батьківства у відношенні до дитини. На судове засідання вона привела дитину і заявила клопотання про те, щоб суд подивився дитину і встановив наявність внутрішньої схожості із відповідачем.

 

Задача 4

У справі за позовом Івахнюк до Сидоренка про стягнення матеріального збитку, завданого в автопригоді, була призначена судово-технічна експертиза. При дослідженні висновків експертизи у судовому засіданні позивач не погодився з ними, вказавши, що предметом дослідження був не весь автомобіль, а лише його частина і просив суд призначити додаткову експертизу.

 

Задача 5

У суді розглядалась справа за позовом Лукашенка про визнання недійсним договору дарування, укладеного на ім’я Симохіної.

В с<Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.016 с.)